Kniha Dvě

 
 
 
Tato druhá Kryonova kniha je praktičtější a odstartovala tradici, která je přítomná v každé další Kryonově channelované knize – tou je VĚDECKÁ kapitola. Jde o přiblížení se „skutečnému světu“ – ukazuje, že něco tak „divného“ jako channeling, je nepřetržitě potvrzováno vědeckými důkazy. V originále byla vydána již v roce 1994. 
 
Kryonova Kniha Dvě

Nemyslete jako člověk

Channelované odpovědi na základní otázky

 

Kniha Dvě