64. Kryonův channeling - Asheville, 25.03.2019

21.05.2019 15:39

Kryonův šedesátý čtvrtý channeling
„Nechte program běžet“

 

Následující channeling byl přijat 25. března 2019 v Asheville a je určen pro lemurijské sesterstvo

 

Zdravím vás, drahé dámy, drahé hvězdné sestry, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Už několik let přicházím před vaším setkáním s krátkou zprávou. Toto poselství pokračuje v tom, co již bylo předáno. Dnes, před několika okamžiky, jsme vám předali poselství o „zlepšení“ duše, vysvětlili jsme vám takzvané walk-in (přivtělené duše) a také informace o prožitcích blízké smrti. Chci to ještě rozšířit. Je to zpráva pro ženy. Drahé, já ctím vaše pohlaví. Některé z vás to nevědí, ale můj partner toto právě teď neslyší. Bude si to muset poslechnout později. Je to z úcty k vašemu pohlaví. Kryon nemá žádné pohlaví – nenechte se zmýlit hlasem, díky němuž k vám promlouvá…

Já o vás vím. Právě teď tu sedí mnohé z vás, které skutečně aktivně kladou otázku. A ta otázka zní: „Souvisí toto nějak se mnou?“ Možná jste přišly, abyste zjistily, jestli se vás toto týká. A „tímto“ myslím myšlenku, že jste mohly být ženou v Lemurii. A pokud tomu tak bylo, pak jste se zde mohly setkat s hvězdnými matkami… Pokud tomu tak bylo, pak je jen malá část lidstva, které je nyní na Zemi a které má v sobě tuto zkušenost. A pokud tomu tak skutečně bylo, proč se musíte ptát: „Bylo to skutečné? Byla jsem jednou z nich? Stalo se mi to?“… nemyslíte si, že by to bylo vytesáno do vaší akášické paměti do té míry, že byste vyhledaly toto setkání, abyste si o tom poslechly víc, abyste slyšely, kým jste byly a samy si pak vzpomněly? A přesto je to v tuto chvíli stále ještě skryto. Skrývá se to kvůli svobodné volbě. I když jste prošly zásadním a hlubokým učením a došly k úžasným rozhodnutím v těch raných počátcích lidstva, nebudete si to pamatovat. To protože Akáša dosud není tak silná. Lidstvo je stále ještě na nízkém procentu vývoje. Rozpomenutí Akáši zatím nenese automaticky nádherné posvátné věci do dalšího života. Jednoho dne tomu tak bude, ale prozatím ještě ne. A přesto sem přicházejí informace od sesterstva, od Mele´ha a od Kryona o všech těch věcech, které se mohly odehrávat. A vy se stále ptáte: „Byla jsem to já? Byla jsem tam?“

Když jsme hovořili o prožitku blízké smrti, řekli jsme vám něco, co jsme nikdy předtím neodhalili. Trojice: mozek, srdce a šišinka společně obsahují určité „programy“. Tyto programy jsou nastaveny tak, aby vám přinesly uvědomění – ve správnou dobu. Nemůže to být jen mozek – mozek je takový počítač. Nemůže to být ani jen srdce. Ale když spojíte tuto trojici tím, že přidáte šišinku, odehraje se „kouzlo“. A tím kouzlem, o kterém hovořím, je multidimenzionální aktivace. Věděli jste, že většina vašich intuitivních myšlenek přichází ze šišinky? V kombinaci se srdcem, už ne tolik v kombinaci s mozkem. Mozek je nástrojem logiky a intuice není logická. Intuice je pocit – vnímání energie a zahrnuje bezčasovost. Protože intuice vám může říct nejen to, co byste měli cítit, ale také to, co přichází.

V programu prožitku blízké smrti, a já vám řekl, jaký byl ten program, je to pojistná záklopka, je něco pokročilého – je to odhalení pravdy, abyste se pak nezačali bát smrti. Už dříve jsme vám pověděli, že se tělo začne „vypínat“ a věří, že projde smrtí, aby se program aktivoval. Je to laskavé, je to nádherné a ukazuje vám to pravdu v tom posledním možném okamžiku, kdy si vaše tělo myslí, že umíráte. Neví, co uděláte dál. Neví, jestli přežijete ne, ale program už běží. Ten program vám ukazuje světlo, tunel, laskavost a lásku Boha… a vy se nebojíte. Je to program o pravdě, že smrt nebolí, není na ní nic špatného. Je to program, který byl dán všem lidem, aby v posledních okamžicích nepropadli strachu a hrůze ze smrti. Dokonce i ateisté mají tento program.

Když to teď víte – ptáte se, jestli existují i další programy? (Kryon se usmívá.) A odpověď zní ano. U kohokoli, kdo prošel duchovním prožitkem v jakémkoli systému víry, kdy se přes noc změní a nalezne lásku Boha ve svém srdci – ať už to zahrnuje jakéhokoli proroka či ne – u toho běžel program. Program, který říká, že jste připraveni, protože jste „prohlédli a žádáte/ptáte se“ a protože máte světlo, které jste předtím neměli – a to vám už zůstane a vy budete navždy jiní. Můžete tomu říkat, jakkoli chcete, ale když za jediný den projdete životním posunem, kdy zažijete okamžik „AHA“, který vám ukáže věci, které jste předtím nevěděli a nečekali a ty pak vstoupí přímo do vašeho srdce, je to program. Je to program, o který jste požádali, protože jste připravení, a téměř vždy vám přinese zásadní odhalení. Odhalení, které vám tento druh programu přináší, ukazuje pravdu o vaší velkoleposti a vy jste pak navždy jiní. Vy už jste to viděly, drahé – a nejen v rámci duchovních systémů, ale nejspíš i samy u sebe. Bylo to probuzení, které vás pravděpodobně přivedlo na toto setkání, ale vy zde i přesto sedíte a přemýšlíte o té lemurijské záležitosti, viďte?

Drahé, existuje program, který má za úkol probudit lemurijskou ženu. Nikdy jsme o tom nemluvili, ale channeling za channelingem jsme vám říkali, že jste tam byly – abyste se ptaly, abyste vnímaly… a tak právě teď vyzveme ten program, aby začal fungovat. Je zde spousta sebepochybností, které ten program mohou zastavit! To už je na vás. Je to záležitost svobodné volby. „Byla jsem nebo nebyla lemurijskou ženou v těch časech?“ Vztyčíte hlavu a řeknete: „Čekám.“ A podvědomí řekne: „Né,“ (Kryon se směje) a ten program se nikdy nerozeběhne. Musíte být v té nejvíc neutrální a nejláskyplnější pozici přijetí a nepředpojatosti, aby se ten program mohl rozeběhnout a říct: „Ovšemže jsi jí byla, a proto tě synchronicita dovedla na tuto židli.“ Jaký jiný důvod, který si dokážete představit, by vás sem dnes přivedl a usadil na toto místo? Co jiného by mohlo způsobit, že máte zdroje na to, abyste tu mohly sedět? A přesto se stále ptáte: „Byla jsem tam nebo ne?“ Veškerá tato synchronicita vás přivedla na tuto židli, abyste slyšely pravdu, a přesto se stále ptáte.

Drahé, to je zcela čerstvé učení. Současná učení (pozn. překl.: běžná, nikoli Kryonova) nebudou nezbytně podporovat pravdu, která je tak „bizarní“ – že vy jste byly těmi na samotném počátku, že před vámi sedávaly hvězdné matky a vy jste mohly slýchat jejich písně a slova, když vám vštěpovaly pravdu o Bohu a počáteční učení, o kterých jste měly být jednoho dne schopny hovořit a opakovat je ostatním kolem vás, možná dokonce vašim dětem.

Nechte ten program běžet – přinese vám pocity příjemného mrazení potvrzujícího vaše rozpomenutí a radosti. Nechť ten program běží – poví vám: „Ano.“ Protože když tento program poběží vhodně, vy už nikdy nebudete stejné. Odejdete z tohoto místa a budete vědět, že jste nejen velkolepé lidské bytosti, ale že se kruh uzavřel. To, kde jste byly tehdy, se nyní odráží v tom, kde jste teď. A slova Mele´ha budou dnes stejná, jaká byla tehdy – budou se snažit zlepšit vaši víru o tom, kdo jste. To se pak rozleje po celé společnosti, drahé. Přemýšlejte o tom. Pokud v sobě máte tato učení, pak je začnete uvádět do praxe a projeví se to ve vaší osobnosti.

Některé z vás řeknou: „To je hezké, ale jsem už trochu stará na to, abych se tak moc změnila.“ (Kryon se usmívá.) Vážně? Povím vám něco, co potřebujete slyšet, drahé. Vaše dnešní probuzení je pro váš příští život a také pro ten další a ještě další a zase další… Nenechte se zmást svým současným věkem. Toto probuzení už je trvalé. Nemusíte tím procházet znovu. Až dorazíte příště, tento program už poběží: „Jsem tady z určitého důvodu. Jsou věci, které mám vykonat. Znám základní pravdy.“ Některé z vás budou učit své rodiče, až dorazíte. Oni nebudou vědět, co si s vámi počít. Tak hluboké je toto učení a také to, že jste součástí sesterstva, které oslavuje věci jako počátek lidstva a základní učení o Stvořiteli. Nechte ten program běžet. Užívejte si ho, zpívejte a vězte, že vy JSTE vážně něco! (Kryon se usmívá.)

A tak to je,

 

Kryon

Pozn.: Pokud toto chcete zažít na vlastní kůži (setkání sesterstva s Mele´ha), máte příležitost již 21. září 2019 ve skupině sester (určeno pouze pro ženy) nebo při unikátním setkání, kterého se mohou zúčastnit i muži a to 22. září 2019. Více informací na webu: www.naprahu.webnode.cz nebo po rozkliknutí předchozích odkazů.

 

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio 

 

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.