65. Kryonův channeling - 06.05.2019, Columbus - Projít zdí víry

04.06.2019 20:19

Kryonův šedesátý pátý channeling
„Projít zdí víry“

 

Následující channeling byl přijat 6. května 2019 v Columbusu a je určen pro lemurijské sesterstvo

 

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Ovšemže skupinu, která zde sedí přede mnou, mohu nazvat hvězdnými sestrami, protože to byla vaše intuice, která vám sem dovolila přijít a zcela správně a oprávněně se domnívat, že se této události můžete zúčastnit, protože si na něco vzpomínáte nebo chcete vzpomenout – na něco, co by vás propojilo s hlubokou zkušeností z minulosti. A tak nyní hovořím k těm, které tu nejsou náhodou. Pokud byste u čehokoli z tohoto měly cítit příjemné potvrzující mrazení, teď je ten správný čas, protože jste pochopitelně na správném místě ve správnou dobu. Dnešek je pro vás důležitý. Téměř všechny jste zažily situaci, kdy jste si moc přály vzpomenout na minulost. Kdy jste si moc přály napojit se na něco tak úžasně hlubokého jako třeba to, že jste byly součástí civilizace, která byla počátkem. Byla počátkem osetí planety, které umožnilo duchovní svobodnou volbu. A vy jste toho nebyly jen součástí, pomáhaly jste s výukou. To spočívá ve vaší Akáše velmi jemně, ale zároveň vás to tak trochu pošťuchuje, že? A proto jste na této židli – postrkuje vás to způsobem, který vás přiměje ptát se: „Týká se mne to? Skutečně jsem tam byla? Mohlo by to tak být?“ A já to řeknu znovu – to postrkování není žádná náhoda, to vůbec není žádná otázka, ale fakt! To postrčení, které vás nutí ptát: „Byla jsem tam?“ je ve skutečnosti prohlášení a ne dotaz. Říká: „Já tam byla!“

Teď pojďme zjistit něco víc. Nepleťte se, pokud jde o Lemurijské sesterstvo – to není návrat do minulosti. Není to čas, kdybyste se shromáždily a oslavovaly to, čím jste bývaly. Je to čas introspekce, abyste vyzvedly to, čím jste. Abyste sem vnesly minulost, upravily informace tak, aby byly současné, přesné a pravdivé a aby se to ve vás vše pomalu projevilo: „Už bylo načase, abyste si vzpomněly.“

V uplynulých dvou dnech jsem vám říkal o zdi víry. A pro lidstvo je tato zeď víry něčím, k čemu všichni duchovně zaměření lidé, meditující, modlící se… chtějí přistoupit a projít skrze ni. Říkali jsme vám, že meditujete a provádíte různá cvičení a obřady, které vás dostanou k této zdi, ale velká část lidstva zde zůstane – nevědí, co dělat dál po hluboké meditaci. Něco cítí. Vnímají spojení, ale ta zeď jim doslova brání projít skrz – a ta zeď je zdí víry, protože vystupujete ze své zóny pohodlí, ze své reality či svého paradigmatu, ale povím vám něco, co jsem předtím neřekl. Díváte se po této planetě a na množství těch, kteří se modlí a meditují… a většina z nich jsou muži. To se změní. Důvodem je to, že dojde k pochopení, k uvědomění si, že ženy to dělají lépe. Přistupují ke zdi lépe, lépe meditují a ony dokáží projít touto zdí víry mnohem snáze, než muži. Je to proto, že jsou vybaveny coby pečovatelky – přicházíte na tento svět, ať už jste vy v této skupině nebo mezi posluchačkami měly děti nebo ne, a jste k tomu vybavené. A nemyslím biologicky, mám na mysli váš mozek. Všechno, co s sebou máte, vědomí ženy, je zde a je připravené na děti. A když se díváte na děti a na to, co skutečně potřebují, je to láska, soucit, pochopení a spojení, které přesahuje cokoli, co by mohl dokázat kterýkoli muž. Vy, které jste již matkami, ležíte v noci na lůžku a cosi cítíte – máte záblesk intuice, která vám říká: „Radši vstanu a zkontroluju své dítě.“ Vstanete, vejdete do pokojíčku a zjistíte, že jste měly pravdu, protože vaše dítě vás v tu chvíli z nějakého důvodu potřebuje, tak ho vezmete do náruče a chováte ho. A pak si zpětně řeknete: „Co způsobilo, že jsem se náhle probudila z hlubokého spánku přesně ve chvíli, kdy mne mé dítě potřebovalo.“ Jak byste to pojmenovaly? To je spojení – spojení s vědomím, s vědomím nejspíš vaší vlastní DNA. Je to však vědomí pečovatelky. A dalším krokem je, že víte, co máte dělat – víte, jak utěšit, jak milovat a máte soucit, abyste věděly, jaký je další krok a pak ještě další a ten následující… a máte také trpělivost. Toto je vybavení, o kterém hovoříme.

Chci, abyste si to propojily logickým způsobem s tím, co je duchovní, protože toto vše je zapotřebí k tomu, abyste mohly být duchovním vůdcem na této planetě. Soucit, trpělivost, vědění, co říct… Co řeknete dítěti, když vás potřebuje a když propadá frustraci? Po celou dobu dospívání dítěte mámy vědí, co mají říct. Jste k tomu vybavené. Vy to jen tak neodbydete mávnutím ruky. Máte to v sobě prostě zabudované. Povím vám něco o vašem mozku, drahé, drahé ženy. Ženské vědomí je propojené jinak. To už jsme vám říkali. Synapse vašeho mozku nejsou zodpovědné za vaši intuici. Prostě nejsou. Intuice, to není logika. Existuje silné spojení mezi oběma hemisférami, které jsou vyrovnané, a vaší šišinkou. Takže dokonce i nahoře ve vaší hlavě se děje mnoho různých věcí, se kterými jste už přišly. A tak vám povím, že pokud s tímto přistoupíte k té zdi, máte cosi, co je u žen vylepšené – máte intuici, abyste tou zdí mohly projít, protože vidíte, co je na druhé straně. Je to něco, čemu rozumíte. Rozumíte lásce a soucitu. Rozumíte tomu, když vás někdo drží v náručí a miluje (pozn. překl.: Bůh, vyšší já…), protože vy jste to samy dělaly. Jste k tomu stvořeny. A tak tou zdí víry projdete mnohem rychleji, než by to dokázal muž. Ten se to musí naučit, musí to procvičovat a pak je to fajn, ale vy to uděláte jako první a naprosto automaticky.

Chápete nyní, že jste vybaveny k tomu, abyste vyučovaly? Jste vybaveny k tomu, abyste ostatním ukázaly, jak na to. Jste vybaveny k tomu, abyste měly trpělivost s těmi, kdo vám sedí u nohou a říkají: „Jsem frustrovaný. Jsem frustrovaný duchovně, mentálně...,“ všechny ty věci. A vy máte odpovědi. Tak jako se svými dětmi.

Sesterstvo je o rozpomenutí a znovuprobuzení intuice, která vám umožní vyučovat. Informace, které dnes učíte, přestože to mohou být základní informace, které jste získaly v Lemurii, jsou intuitivní. Nemusíte je studovat a snažit se na ně vzpomenout. Až odhalím jednotlivé funkční části lemurijského kola učení celistvějším způsobem, podíváte se na to a vzpomenete si. Nemusíte kvůli tomu studovat! Vzpomenete si. Pořád to tam je. A důvodem je to, že je to základní pravda. Je to vždy s vámi. Proto právě teď sedíte na této židli.

Toto je dobrý den – dobrá chvíle pro to, abyste oslavily fakt, že si vzpomínáte na to, kdo jste. Některé z vás řeknou: „No, nemám pocit, že bych byla nějak obzvláště vybavená pro tyto věci.“ Drahé dámy, je to tam a je to jako s čímkoli jiným – procvičujete to a zkoumáte to a začne vám v tom být příjemně. Já ale chci, abyste přemýšlely o mateřství. Dokonce i pokud nemáte děti, je to tam. Jste připravené. A mateřství je odpovědí, protože je to stejný aparát, stejná synapse a stejná intuice, která vás vede k šamanství a k tomu, že víte, co říct a co dělat.

Toto je Kryonovo poselství pro sestry a ženy planety, pro vás všechny. Jste k tomu vybaveny. A věci se začnou měnit takovým způsobem, že to i muži začnou vidět a budou to vítat tak, jako tomu bylo v minulosti, a řeknou: „Už bylo načase.“

Nechť tento den započne slovy hvězdných matek.

A tak to je,

 

Kryon

Pozn.: Pokud toto chcete zažít na vlastní kůži (setkání sesterstva s Mele´ha), máte příležitost již 21. září 2019 ve skupině sester (určeno pouze pro ženy) nebo při unikátním setkání, kterého se mohou zúčastnit i muži a to 22. září 2019. Více informací na webu: www.naprahu.webnode.cz nebo po rozkliknutí předchozích odkazů.

 

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio 

 

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.