66. Kryonův channeling - 08.06.2019, Buffalo - Respekt a úcta

22.06.2019 17:01

Kryonův šedesátý šestý channeling
„Respekt a úcta“

 

Následující channeling byl přijat 8. června 2019 v Buffalu a je určen pro lemurijské sesterstvo

 

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Pokud bychom vás v tuto chvíli mohli o cokoli požádat, pak by to bylo, abyste nějakým způsobem ve své vlastní mysli a vědomí vytvořily bublinu, která je oddělená od jakékoli jiné reality, kterou kolem sebe vnímáte. Na chvíli nechte úplně všechno na druhé straně této bubliny a prostě jen poslouchejte a buďte.

Předpoklad celého tohoto setkání spočívá v tom, že jste v jednom ze svých minulých životů byly coby ženy součástí dobrodružství zvaného Lemurie. Toto už jsme řekli dříve a některé z vás mají pochybnosti – říkají: „Pověz mi, jestli jsem tam byla i já nebo ne.“ Ano, byla. A můžu to říct s jistotou, protože tu dnes sedíte. Drahé dámy, našly jste svou cestu skrze chaos lidstva, abyste sesterstvo našly, zareagovaly jste na tu energii a navzdory všem pravděpodobnostem jste si na určité úrovni vzpomněly: „Já tam byla!“ A dalším krokem pak je: „No a co?“ Co uděláte s tímto poznáním kromě toho, že budete sedět a oslavovat to nebo si vzpomínat? Hovoříme o tom stále dokola. Že toto je pro ženy čas, kdy mohou konat. A o tom chci hovořit.

Ženy, chci hovořit o vašem pohlaví. Jste pracovnice světla a to také znamená, že téměř každá z vás má nedostatek sebeúcty a sebedůvěry. To přichází jednoduše s danou oblastí. Někdy je to u vašeho pohlaví ještě horší kvůli společnosti, ve které žijete. A tak je to dvojnásobný nápor proti vašemu pocitu zmocnění coby Lemuřanek.  To protože v této společnosti, kde žijete, je to právě teď jiné. A tak chci, abyste to ve své mysli zařídily tak, aby to nebylo jiné. Některé z vás mne slyšely v channelinzích říkat, že tyto věci říkám tak, že je můj partner v tuto chvíli neslyší. To protože je v mužském těle a tohle je pro vás. Říkám vám – nenechte se zmást mužským hlasem, protože Kryon není ani muž ani žena. Bůh nemá pohlaví. Avšak Bůh má soucit a to je atribut vašeho pohlaví. Jste na správném místě, abyste toto slyšely. Říkám, že můj partner respektuje vaše pohlaví (tak jako já) a to do té míry, že není schopen slyšet tento channeling tak jako obvykle (pozn. překl.: když channeluje pro smíšené publikum mimo lemurijské sesterstvo). Bude si to muset poslechnout později tak jako všichni ostatní, kdo zde nejsou. To je respekt. Ale je to víc než toto. Vy jste pro toto zmocněné. Máte oprávnění k energii tohoto významu v pohlaví, které máte. To protože je to velmi speciální.

Chci nyní hovořit o vztahu mezi muži a ženami v lemurijské vesnici. Byl tolik jiný – tolik jiný než cokoli ze současnosti. Součást toho, co vyučujeme, je znovuzažehnutí respektu vůči vašemu pohlaví, aby když muži zahlédnou někoho vašeho pohlaví, aby se nadechli a věděli, že je velmi speciální…

Když ve vaší tradici muž žádá ženu o ruku – pomyslete na to – tak poklekne. A je to jediná chvíle v jeho životě… (Kryon se směje.) Odkud se to vzalo? Odkud pochází tato tradice? Někdo řekne: „Studovala jsem to a pochází to odtud či odtamtud…“ Odkud se to vzalo? Proč když chce muž požádat ženu o ruku, tak poklekne? Proč pokleká před vaším pohlavím na koleno? Já vám to povím. Je to výraz respektu. Je to tradice. A začalo to v Lemurii. Muž poklekl na koleno a zeptal se ženy: „Připojíš se ke mně, abychom tím dobrodružstvím prošli společně?“ Muž klečí a od ženy se očekává, že odpoví. Chci, abyste si tuto představu na chvíli uchovaly, protože to je jen kousek energie, kterou cítili muži vůči ženám v Lemurii.

Už jste slyšely výraz „ti, kteří se cítí zmocnění“ a dosáhlo to bodu, kdy to možná není ta nejlepší fráze. Říkáte si, že nechcete být kolem těch, kteří mají zmocnění, titul, cítí se k něčemu oprávnění. Dovolte, abych vám něco pověděl – to vy jste zmocněné. Vaše ženství, vaše pohlaví je to, které učí lidstvo o Bohu, které vychovává děti se soucitem, který máte. Tyto dvě věci muži nemohli dělat a oni to věděli. Věděli to! A tak když se během svého života dívali na ženy jako na své partnerky, byli okouzleni. Ovšemže i zde panovaly rozdíly v názorech. Ovšemže se občas i hádali, ale pak, drahé… povím vám o další tradici, která se však již vytratila. Muž pak znovu poklekl a řekl: „Odpusť mi.“ (Pauza.) „Odpusť mi, že jsem tě rozplakal. Odpusť mi, že jsem byl něčím méně, než jsem měl být.“ Protože muži věděli, kdo jste. Chci, abyste tuto myšlenku podržely. Nechci, abyste si říkaly: „Kam se to podělo? Jsem chudák. Přála bych si, aby se to vrátilo.“chci, abyste si na to vzpomněly! Protože tohle je to, kdo jste. Tohle je to, kdo jste dnes. To se nikdy nezměnilo. To, co se změnilo, je společnost kolem vás. Garantuji vám, že pokud jste ve správném vztahu, pak ten muž ví, kdo jste. Možná se změnila ta tradice pokleknutí, ale on ví, kdo jste. A on bude první, kdo řekne: „Vnášíš do našeho partnerství věci, které bych do něj já nikdy vnést nemohl.“

Ženy, toto je to, co jste v Lemurii dělaly. Chci, abyste to věděly. Není to tak, že by to dnes bylo stejné jako tehdy. Tak to vůbec není. Tehdy panovalo jiné vědomí mezi pohlavími. Ženy, vy jste respektovaly muže, protože každý den vycházeli ven a riskovali své životy, aby vám přinesli potravu. Dost často ho pro vás i vařili. To je jiné. Ale když došlo na to, co žena znamená pro muže, pak on znal protokol. A tak tu bylo hodně poklekání mezi mužem a ženou. Byl to výraz respektu, ne jen pouhá tradice. Chci, abyste tuto představu přijaly, vzpomněly si na to a procítily to, protože tohle je to, kdo jste. Proto existuje sesterstvo – abyste se ohlédly a vzpomněly si. Tyto druhy věcí byly jiné. „Kryone, vrátíme se k tomu?“ A odpověď zní NE. Ale nadejde čas, kdy zde bude mnohem více respektu – respektu vůči vašemu pohlaví – než je tu nyní. Z důvodů, které jsem vám právě teď předal. Pochopení mezi pohlavími. A také soucit, trpělivost, božství, učení a schopnosti, které jdou ruku v ruce s tím, když jste žena.

Můj partner neslyší, jak toto nyní říkám. Tohle je pouze PRO NÁS (Kryon se usmívá) a je to dobré. Je to tak dobré! Chci, abyste si to zapamatovaly. Je to dobré.

Odejděte odsud změněné – se sebeúctou.

A tak to je,

 

Kryon

Pozn.: Pokud toto chcete zažít na vlastní kůži (setkání sesterstva s Mele´ha), máte příležitost již 21. září 2019 ve skupině sester (určeno pouze pro ženy) nebo při unikátním setkání, kterého se mohou zúčastnit i muži a to 22. září 2019. Více informací na webu: www.naprahu.webnode.cz nebo po rozkliknutí předchozích odkazů.

 

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio 

 

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.