67. Kryonův channeling - 20.06.2019, Mt. Shasta - Ve stínu hory

05.08.2019 12:21

Kryonův šedesátý sedmý channeling
„Ve stínu hory“

 

Následující channeling byl přijat 20. června 2019 v Mt. Shastě a je určen pro lemurijské sesterstvo

 

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Dnešní channeling je převážně pro ty, které jsou zde v místnosti. Jsou však i ty, které toto budou poslouchat později, a těm říkám, aby se sem přenesly – zejména ty, které se považují za jedny z vás.

Toto je velmi zvláštní čas. Velmi speciální čas. Tohle je lemurijské sesterstvo a vy jste se setkaly ve stínu hory. Jak už jsme dnes říkali – to, co by tu mohlo být, je matoucí. Už dříve jsem řekl, že skutečná definice života je pro vás tak omezená, že nezahrnuje to, co tuto definici přesahuje. Nezahrnuje velmi vysoké vědomí či nefyzické vědomí a ono tu přesto je.

Lemurijské sesterstvo se setkává po celém světě. Ale místa, která jsou nejvíce spjatá s touto energií, která nejvíce odpovídají tomu, kdo jste, na co se díváte a proč tu jste, taková jsou dvě – na místě, kde bývala Lemurie a nyní se nazývá Havaj, a pak v uzlu, kde jsou i nadále Hvězdné matky, a tomu se říká Mt. Shasta.

Věci, které jste se učily v Lemurii, byly zvláštní díky čistotě, která v Lemurii přetrvala, protože toto místo bylo vzdálené od všech ostatních míst. Tady (v Mt. Shastě) to bylo trochu jiné, protože zde byli i jiní a toto místo není ani zdaleka tak vzdálené. Můžete sem přijít a zase odejít, pokud si to budete přát. Nicméně i toto učení bylo čisté. A tak vám chci říct, drahé sestry, že většina z vás, které tu jste a třeba se ptáte, jestli jste kdy byly v Lemurii, vám říkám, že ano. A tak to, co se zde odehrává, je pochopitelně setkání sesterstva s hvězdnými sestrami, které také strávily jeden život v Lemurii a mnohé z nich pak přešly sem (pozn. překl. v jednom z dalších životů). Máte tu stejnou rodinu.

Toto je báječný čas pro vás všechny, pokud si vážně kladete všechny ty otázky: „Co mám dělat s těmito informacemi? Co dál? Proč tu jsem? Proč lemurijské spojení?“ Pokud vás to zajímá, některé z vás mají stejnou hvězdnou matku. Některé z nich (některé z matek) sem dokonce přišly, protože očekávaly, že tu budete. Učíme vás, že Duch, Bůh, jakkoli ho chcete nazvat, je tu vždy pro vás. Čeká na vaši svobodnou volbu, kdy se rozhodnete otevřít dveře a říct: „Byla jsem tam nebo nebyla? Ukaž mi to. Dej mi znamení.“ Pokud chcete, aby k vám promluvil – pak je toto vážně skvělá chvíle! Tohle je skvělá chvíle. Ve stínu hory se skutečnými učitelkami, které jste měly v Lemurii – ony jsou tady. Co to pro vás skutečně znamená, zatímco zde sedíte?

Celým smyslem sesterstva je znovu zažehnout a rozpomenout se na informace, které jste měly v Lemurii. Tato základní informace je učením, které vám sestry předaly o tom, jaký je rozdíl mezi tím, zda jste pouze člověk, který tu prostě jen je, nebo jestli jste člověkem, který je připraven být šamanem/šamankou – s moudrostí, lepší intuicí... Překrásné zprávy. A pokud na to nejste připravené, možná by to mělo být něco více základního – řešení problémů a potíží, které máte. Řešení věcí, které se vás tolik dotýkají – děti, vztahy, všechny tyto věci… ty nástroje jsou zde. Opravdu jsou. A ve stínu hory bylo řečeno, že to město, které je uvnitř, je také vně a dosahuje velmi daleko. Vy v něm sedíte. Pokud vidíte horu, pak v něm sedíte. Toto je opravdu dobrý čas, aby vám byly tyto nástroje konečně předány. Možná to je důvod, proč tu jste. Pokud zde dokonce žijete, pak víte, že mám pravdu. Jsou zde věci, které přesahují onu definici (života). Je zapotřebí je studovat, aby se zjistilo, co to skutečně je. Mele´ha je touto horou přitahována. Pořád na ní chodí. (Je slyšet, jak se Mele´ha směje.) A teď tedy víte, proč to tak je. Protože jsou zde matky. Ona to ví. A tak vám znovu opakujeme: Pokud se potřebujete rozhodnout, kde začít klást otázky, pak ve stínu hory je to nejlepší místo.

Pro ty, které toto poselství poslouchají (ze záznamu) – buďte multidimenzionální. I vy jste v propojení. Úplně každá z vás, která toto poslouchá někde jinde, je s tím propojená. Musíte to pochopit a věřit tomu. Nebyly byste součástí sesterstva, pokud byste to nechápaly. Poslouchejte, některé z vás chápou, že dvojčata s podobnou či dokonce identickou DNA spolu dokáží komunikovat, i kdyby byla na opačných stranách světa. Není to jako telefon, ale když jedno něco cítí, cítí to i to druhé. To je ten druh komunikace, o kterém právě teď mluvíme. To mají všechny, které byly součástí Lemurie. Možná se setkáváte poprvé. Chcete výzvu? Proč nezjistíte, kde žijí ty ostatní, se kterými jste se zatím nesetkaly – spojte se a zjistěte, jestli zde není ještě nějaké další spojení. Je. Sesterstvo se začíná po celém světě propojovat takovým způsobem, že když slyšíte můj hlas, říkám vám, že jste zároveň tady. Jste tady s těmito ženami, které tu sedí.

Povím vám to, co jsem vám už říkal dříve – můj partner neví, co se zde děje. On mne v tuto chvíli neslyší. Na druhé straně závoje není žádné pohlaví. Ani mužský hlas. Sestry, já jsem jednou z vás. Říkám vám, že šamanství této planety patří vám! Vždy tomu tak bylo. Tak to začalo a znovu se to vrátí. Nemusím to dokazovat. Jen se rozhlédněte a podívejte se na to, co se dosud dělo, a odpovězte si na to, jak to šlo (pozn. překl.: Kryon myslí, když to převzali do svých rukou muži). Odpověď zní, že nešlo. Pohlaví, které dnes učí duchovnosti, není to správné. To všechno by měly mít v rukách intuitivní a soucitné ženy, které těmto věcem rozumí a mají moudrost těch, které vychovávají děti – aby byly schopny jít a setkat se s těmi, kteří mají problémy, dát jim radu, mít pro ně soucit a trpělivost, kterou může mít pouze toto pohlaví. A tam to směřuje. Ať už jste sem přišly dělat cokoli, cokoli jste chtěly od tohoto setkání, nebo i když jste třeba byly jen zvědavé, říkám vám, že je to mnohem hlubší než tušíte. Zejména ve stínu hory.

Teď by byla dobrá chvíle pro to, abyste řekly: „Drahý Duchu, ukaž mi, co potřebuji vědět.“ A pak se ale nerozhodujte předem o tom, co to je. Mohlo by to být mnohem větší, než si myslíte. Mnohem velkolepější. „Drahý Duchu, co potřebuji udělat ohledně tohoto nebo onoho…?“ Nečekejte však odpověď, jakou byste obdržely napsanou na kusu papíru. Protože šamanky získávají odpovědi jiným způsobem. Získáváte je formou své vlastní intuice. Získáváte je někdy těsně před tím, než je potřebujete. Někdy je dostáváte ihned. Nedostáváte je lineárním způsobem a to také víte. Tohle by byl skvělý okamžik, abyste si to procvičily – ve stínu hory.

Gratuluji vám, že jste se rozhodly, že tu dnes budete, abyste uvažovaly o těchto věcech.

A tak to je,

 

Kryon

Pozn.: Pokud toto chcete zažít na vlastní kůži (setkání sesterstva s Mele´ha), máte příležitost již 21. září 2019 ve skupině sester (určeno pouze pro ženy) nebo při unikátním setkání, kterého se mohou zúčastnit i muži a to 22. září 2019. Více informací na webu: www.naprahu.webnode.cz.

 

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio 

 

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.