68. Kryonův channeling - Sestry hory

17.08.2019 16:16

Kryonův šedesátý osmý channeling
„Sestry hory“

 

Následující channeling byl přijat 1. července 2019 v McCloud/Mt. Shastě a je určen pro lemurijské sesterstvo

 

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Můj partner ustupuje stranou. To znamená, že muž, který zde sedí na židli, toto právě teď neslyší. Je to jeden z mála v rámci těch mnoha channelingů, které předává, kdy mu není dovoleno, aby byl zde v kruhu a slyšel, co říká. A tak to je z určitého důvodu. Celým důvodem pro to – a já to řeknu znovu – je úcta k pohlaví, které je zde přede mnou. Nejsou zde žádná tajemství, ale je zde úcta. Úcta k ženám – a to je skutečným předmětem této diskuze. Vždy to tak je, protože přede mnou sedí sestry a já to slovo používám téměř doslovně – sestry hory. Není to tak dlouho, co jsme vám předali tuto zprávu, nebo spíše podobnou. Předali jsme ji jiným – sestrám ve stínu hory. I vy jste nyní ve stínu hory, ve městě zvaném McCloud. A toto město má ještě mnohem bohatší historii než to, ve kterém seděly sestry předtím. A to je důležité, protože se toho zde mnoho nezměnilo. Je to důležité, protože domorodí, kteří zde žili, viděli mnoho věcí podobných těm, které vidíte právě teď vy ze své pozice – nemyslím tím nezbytně budovy či cesty.

To, co vám chci nyní povědět, jsem říkal i těm druhým. Dámy, vy máte něco, co vám mohu dát, říct a diskutovat o tom s vámi, ale nemohu to udělat ve smíšeném publiku. A zde je ten důvod: vy jste byly na určitém místě a zažívaly jste určité věci, které si pamatujete pouze vy. A v této místnosti je právě teď koherence, když jste zde všechny pohromadě, kdy budete schopny vnímat a rozpomínat se. Možná budete dokonce vnímat i vůně a další vjemy. Věci, které byste nedokázaly vnímat ve smíšeném publiku.

Jaká je pravděpodobnost, že jste skutečně byly Lemuřankami? Povím vám to znovu a chci, abyste dávaly pozor. Není to náhoda, že jste právě teď ženami a že jste dostaly příležitost zažívat zde tyto potenciály. Příležitost skutečně vidět a cítit. Sesterstvo – setkáte se a ctíte něco, co se zdá být tolik ezoterické, ale v tomto konkrétním případě, a také při tom předchozím, se nacházíte ve stínu hory. A to vás řadí do zcela jiné kategorie. Ta kategorie je tato – právě teď jste blíže, než kdy budete, těm dost možná nejhlubším vzpomínkám, které jste kdy měly, na úplný základ, jádro. A co je tím jádrem? Má několik vrstev. Tou první je láska hvězdných matek. To je docela dost hluboké. Tou další vrstvou jsou informace, které vás učily a které jste obdržely, abyste je na základě svobodné volby spustily, až nastane čas – drahocenné a jedinečné pravdy vašeho učení. Jedna z věcí, o kterých jsem říkal těm druhým, je tato – a vy byste se měly dokázat dostat do této pozice – můžete být jedny z mála na planetě, u kterých se může objevit kratičká vzpomínka na to, jak jste seděly před hvězdnou matkou. Je to stvoření, bytost, vědomí, inteligence – chcete-li ji tak nazvat – která přišla odjinud. Hvězdné matky přišly a osely lidstvo 23 chromozomy místo 24 a tak ho změnily. A vy jste byly přímo tam. Možná si znovu řeknete: „Nejsem si jistá, že tu nejsem jenom náhodou. Opravdu jsem byla v Lemurii?“ Pokud se ohlédnete na svou cestu a uvidíte, co vás dovedlo na toto místo, do stínu této hory… úplně každá z vás může mít svůj vlastní scénář toho, co vás sem přivedlo, ale já vám povím, že v úplně každém případě můžete vidět malého anděla, který vás sem vede, abyste zde byly právě teď – abyste učinily volbu, kterou jste učinily, abyste tu nyní seděly na této židli a slyšely jste toto.

Je zde zodpovědnost, kterou máte – a já toto slovo používám možná způsobem, který by nepoužila vaše matka. Vaší zodpovědností, pokud to tak chcete, je rozpomenout se na to, co je skutečné. Vzpomeňte si na to, co je skutečné. Právě teď k vám proudí láska z hory, protože některé z vás si právě teď oblékly ten plášť, který říká: „Věřím. Něco cítím. Cítím zde určité spojení. Nejsem si tím ale jistá.“ Některé z vás  se už narodily metafyzičkami. Tím chci říct, že jste to věděly už od začátku. Jiné teprve dospěly k tomu pocitu, kdy prostě víte. A to „vědění“ vám říká, že jste určitým způsobem spojené s větším smyslem. A tím větším smyslem je pro vás, drahé dámy, spojení s horou. Spojení s těmi, které doslova přišly z hvězd, aby vás trénovaly a vyučovaly, ale víc než to. Neříká se jim hvězdné matky náhodou.

Zopakuji to znovu, abych vám předal tu hlubokou myšlenku – abych vám ukázal důležitost toho, co se zde děje. To, co vám řeknu, je toto: Mnohé z vás jsou matkami, a pokud by se stalo, že by vám vaše děti byly odebrány a v tomto konkrétním případě by se stalo, že by vás tyto děti neznaly a vy jste neznaly je po velmi dlouhou dobu, ale pak by se vrátily zpátky a snažily se zjistit, jestli vás dokáží najít, zde je má otázka: Co byste jim řekly? Co byste řekly?

Chci, abyste chvíli jen tak seděly, protože hora k vám právě teď hovoří. Protože s vámi chtějí hovořit tyto hvězdné matky. A ze všeho nejdříve vám chtějí říci: „Vítej zpět, dcero… Vítej zpátky, dcero. Vítej zpátky, dcero. Miluji tě. Beru tě za ruku a chci, abys mi pohlédla do očí a poslouchala můj podivný hlas, na který by sis možná vzpomněla jasně, kdybych s tebou mohla hovořit. Chci, aby sis vzpomněla na informace, které jsem ti předala – o radosti a pravdě. A ze všech těch informací, které jsem ti předala, drahá dcero, chci, abys začala s touto. My víme, kdo jsi. A ty jsi zde přesně podle plánu. Chceme tě následovat ve tvém životě a předat ti mír, radost a léčení, abys mohla být klidná ve svém přístupu a abys mohla učit druhé. Zapomeň na detaily a přesné návody doktrín a takových věcí, protože jsi tady s moudrostí šamanky, aby ses rozpomněla a mohla jsi předávat vyšší vědomí těm okolo – svým rodičům, pokud jsou stále naživu, svým dětem… abys byla schopna poradit si se zármutkem, dokonce i tím, který máš v sobě. Abys dokázala poradit se zradou, dokonce i sama sobě.“ Já vím, kdo tu je.

Toto jsou matky, které vám pohlédnou do očí a řeknou: „Pokud nás právě teď uchopíš za ruku, odejdeš odsud jiná – klidná, s příjemným pocitem a s hlubokým poznáním.“ To je to, co šamanka má – schopnost překonat záležitosti planety, které by vás potlačovaly, které by způsobovaly, že se budete cítit unavené… A zde jsou některé velmi unavené dámy. Právě teď jsou zde dcery, které se ptají, co dělat dál. Matka vám pak může pohlédnout do očí a říci: „Nepřemýšlej o těchto věcech, protože budou vyřešeny a pominou. Je zde energie řešení, kterou si s sebou odneseš z tohoto místa.“

Dcery hory, není žádná náhoda, že tu nyní jste. Co byste řekly, pokud byste měly tu zodpovědnost, že byste seděly na hoře a shlížely jste dolů na děti, se kterými jste už kdysi seděly a které jste vyučovaly? To je to, co vám chtějí říct. A v tom je obsažená obrovská láska. Je zde nádhera rozpomenutí, které vám chtějí dát. Klid a mír. Říkají: „Uvolni se a nech se milovat. Uvolni se a nech se milovat.“ A pak chtějí dodat: „Dovol, ať znovu začneme s učením, aby sis vzpomněla.“ Není pro to lepší místo než ve stínu hory. Toto je nejlepší místo pro lemurijské sesterstvo, s výjimkou Lemurie. Chci, abyste tyto věci věděly a rozpomněly se na ně. A v průběhu všech těchto obřadů channelingů, které budou následovat od samotných hvězdných matek – chci, abyste vnímaly realitu setkání, které je skutečným znovusjednocením.

 

Kryon

Pozn.: Pokud toto chcete zažít na vlastní kůži (setkání sesterstva s Mele´ha), máte příležitost již 21. září 2019 ve skupině sester (určeno pouze pro ženy) nebo při unikátním setkání, kterého se mohou zúčastnit i muži a to 22. září 2019. Více informací na webu: www.naprahu.webnode.cz.

 

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio 

 

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.