70. Kryonův channeling - Propojení s vědomím hvězdných matek, 27.07.2019

10.09.2019 17:46

Kryonův sedmdesátý channeling
„Propojení vědomí s hvězdnou matkou“

 

Následující channeling byl přijat 27. července 2019 ve Stamfordu a je určen pro lemurijské sesterstvo

 

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner v tuto chvíli ustupuje stranou. Tato slova jednoduše znamenají, že vím, kdo jste. A také to, že ten muž na židli (Lee) si není vědom, co je zde řečeno, přestože obvykle (při channelinzích pro smíšené publikum) si toho vědom je. Už dříve jsme vám říkali, že při setkáních LS jsou tato poselství určena pro ženy. Nejsou tajná, ale je zde taková úcta k vám, že i on (Lee) si to musí poslechnout později, ale vy je dostáváte už teď. Důvodem pro to všechno – včetně existence sesterstva a toho, co tu je – je také uctění. Uctění ženského šamanství, které bylo tak dlouho ztraceno – myšlenka, ten koncept, že ženy mohou odvést lepší práci při učení duchovních věcí, než muži, a to protože jsou pro to lépe vybavené. Nemá to nic společného s rovností pohlaví, ale s nástroji, které pro to máte. A tak jste se od počátku učily od sester, kterým říkáte Hvězdné matky. Učily jste se tyto věci tak, jak vám je předaly – vy jste je přijaly, zapamatovaly si je a pak předávaly dál.

Mnohé z nástrojů, které máte pro učení dětí – obrovskou trpělivost a nápady – způsobují, že se toho děti chtějí naučit a dozvědět víc, a že jsou z toho nadšené, to všechno je zapotřebí i u šamanství, protože nezáleží na tom, které pohlaví se na vás obrátí – když mají potíže, vidí ve vás matku. A to je podstata.

Chtěl bych rozšířit myšlenku dnešního předchozího channelingu, protože ne všechny jste tu byly. Zmínili jsme, že je zde nové paradigma – doslova nové paradigma, které je přímo před vámi a které přichází. Dosud nikdy jste ho na této planetě nezažili. Už existuje paradigma, kdy věci dostáváte od Ducha, andělů, průvodců či jakkoli je chcete nazvat, ale váš intuitivní přenos, který nastane, dosud nikdy nebyl možný do takové míry. Povzbuzovali jsme vás, abyste seděli a byli v tichosti, abyste vyjasnili svou mysl, a naslouchali věcem, které jste dosud neslyšeli. V tom channelingu jsem však neřekl něco, co jsem chtěl říct vám. Neřekl jsem, že ze všech těch posluchačů jsou v tom nejlepší právě ženy. Protože právě ony lépe než muži rozumí a naslouchají své intuici. A tohle je vrozené – přichází to s faktem, že jste ženou. Je to součást toho, na co se vylaďujete, abyste uslyšely pláč dítěte ve vedlejší místnosti. Pracujete, děláte domácí práce, komunikujete a přitom je jedna vaše část „nalepená“ na postýlce ve vedlejším  pokoji. A jak už jsme mnohokrát řekli, častokrát tam zajdete, protože vám intuice řekla, že byste měly, a zjistíte, že vás vaše miminko skutečně potřebuje. Proto je tato výměna něčím, co máte a čemu rozumíte lépe než kdokoli jiný. Ale víte, že jste k tomu prošly tréninkem? Vy jste byly jediné – Lemuřanky, zejména v sesterstvu. Dovolte, abych vám znovu předal scénář. Takový, který jsme vám dosud nedali. Je nádherný. Je to interakce mezi vámi, coby ženami v Lemurii, s vašimi učitelkami.

Když jsem před vámi stál minule, říkal jsem vám, jaké to bylo, když mladé ženy předstoupily a posadily se před hvězdnou matku. Někdy to bylo jejich první setkání a někdy to bylo něco víc. Hvězdné matky nevyučovaly pravidelně, ale děti hvězdných matek ano. Přesto však byly chvíle během některých obřadů, kdy se hvězdné matky posadily před vámi a ukázaly se vám. A tomu se nic nevyrovnalo. Řekli jsme vám, že nebyly jako lidské bytosti – sedíte před Vzestoupeným Mistrem, jak se budete cítit? Jak byste se cítily, kdyby se právě teď před vás posadil váš oblíbený Vzestoupený Mistr? Ptám se – myslíte, že byste to cítily? Odpověď – ó ano! Ó ano! A jako první by tu ucítily ženy, protože ony to zažily už dříve. Je to vepsáno ve vaší Akáše. Některých věcí se nezbavíte. Jsou zde navždy.

Je zajímavé, že v Lemurii to nebylo jiné než ve všech ostatních společnostech – i oni měli své starosti a problémy. A tak častokrát mladé ženy, které překročily ten bod, kdy mohly být vyučovány šamanství, měly své problémy. Něco se učily a něco jiného zažívaly v rámci kmene. Měly své problémy – úplně stejné problémy jako v jakémkoli dalším životě. Problémy se svými vrstevníky, problémy s těmi, kteří si z nich možná dělali legraci. To není příliš šamanské, že? Ale lemurijská společnost byla stejná jako kterákoli jiná. Byly zde stíny svobodné volby a toho, že někteří nechtěli odvádět stejně dobrou práci jako jiní – tak jako je tomu kdekoli jinde. U žen, které se učily šamanství, některé to braly vážně a jiné prostě jen poslouchaly. To je svobodná volba. A tak tu byly ty, které odsud odešly a věděly, že později změní planetu. A také jako u kterékoli jiné společnosti tu byli lidé průměrní, byly zde starosti a někdy také problémy. 

Muži v té době nesměli sedět sami před Hvězdnou matkou, protože ona neměla nic, co by jim řekla a co by zlepšilo jejich životy – nic mimo to, co se učili v rámci kmene a z lemurijského kola učení. Ale mladé šamanky ve výcviku, mladé dívky, které se učily těmto věcem, měly možnost audience u hvězdné matky o samotě. Zejména pokud čelily něčemu, co považovaly za skutečný problém, který narušoval jejich život, výuku, radost nebo cokoli, co se pravidelně učily. Ať už to bylo cokoli – třeba jejich opakující se myšlenky, potíže s ostatními, nebo cokoli, čím mladé ženy procházejí. I pokud se třeba bály. Tehdy zašly za svou učitelkou a řekly jí, že by si přály audienci u Hvězdné matky. Učitelka pak analyzovala, zda je to skutečné či ne, zda to může vyřešit sama učitelka nebo zda je skutečně zapotřebí se posadit a pohovořit s Hvězdnou matkou. Některé z nich to skutečně potřebovaly kvůli tomu, co přijde.

Dovolte, abych vám pověděl, jaké to bylo – setkání mezi nimi dvěma. Mladá žena vstoupila do místnosti a Hvězdná matka tam již byla. To se nijak neliší od toho, co jsme vám říkali minule. Hvězdná matka nechce vyvolávat neklid či strach, ani v dítěti ani v dospělém. Hvězdná matka má energii, která natolik změní místnost po jejím příchodu, že je mnohem lepší, pokud už je v místnosti, aby pak lidská bytost mohla přijít, posadit se a zvyknout si na to. Žádná vystrašenost. A tak už zde byla, usmívala se a byla radostná. Pokaždé nastal ten okamžik úžasu, když jste spatřily tuto barevnou ženu – a ona si uvědomovala, že je tolik jiná a přeci tolik stejná jako vy, protože i její srdce tluče tak jako vaše. A vy jste si zase uvědomovaly, že zde je pokročilá bytost, osévající biologie vás všech. Ona vás učila, jak se stát takovými jako je ona.

Otázka – kdo začal hovořit jako první? Nyní se k tomu dostáváme. Nyní vám představím stejné paradigma, které jsem dnes už předal. Sedí zde studentka s instrukcemi, aby nic neříkala. Nyní se tedy Hvězdná matka lehce předkloní a studentka cítí nádherné propojení (entanglement) jejich dvou vědomí – Vzestoupené Mistryně z hvězd a lidské studentky. A není to nijak zastrašující či nepříjemné. Je to nádherné. Hvězdná matka za celou dobu nic neřekne. Povím vám, co se zde odehrává – je to paradigma, o kterém jsem vám řekl, že se na planetě mění, a které některé z vás zde v místnosti zažily před všemi těmi roky.

Propojení vědomí umožňuje, aby bylo vědomí studentky nasyceno intuitivní moudrostí. Pro mne je obtížné vám to vysvětlit. Avšak některé ženy to vědí. Nějak to prostě vědí. Je to jako když promluvíte zároveň s další ženou a pak se začnete smát, protože obě říkáte ve stejnou chvíli totéž. Mezi ženami je běžné, že se na sebe usmějí a vědí, co si ta druhá myslí a náramně si to užívají. To je něco, co muži nikdy nepochopí a neužijí si, protože je to velmi speciální proces komunikace. Vyžaduje pokročilou intuici. Té studentce sedící před Hvězdnou matkou jsou předávány nádherné nápady, co v jejím životě dělat dál. Skrze ten kanál intuice – šišinku, která je nyní aktivní – s 23 páry chromozomů.

Když Hvězdná matka skončí, opět se zakloní a usměje se. Studentka otře své slzy, postaví se a odejde z místnosti coby úplně jiná žena, jiná dívka. Nyní má nástroje k tomu, aby si poradila sama se sebou, svým strachem, svou situací… a přitom nebylo řečeno ani jediné slovo. Tohle je vaše. Patří to vám jako prvním, zatímco se staré duše na planetě začínají shromažďovat a používat tyto druhy nástrojů. Ženy jsou první, kdo pochopí, jaké to je, dovolit Duchu, aby je miloval, a nic neříkat. Namísto proudu otázek: „Co mám dělat? Jak to mám udělat?“ je tu jednoduše jen úsměv a začnete přijímat…

Vyprávím tyto příběhy, protože jsou pravdivé. Nechť ve vás spustí rozpomenutí na vaše vlastní prožitky a na to, jak skutečné to bylo. Čas není tím, čím se domníváte, že je, protože pro vaši Akášu se to odehrálo včera. Přemýšlejte o těchto věcech a pokračujte v tomto nádherném čase, kdy jste pospolu ve vzpomínce na to, kým jste.

A tak to je,

 

Kryon

Pozn.: Pokud takovéto setkání (lemurijských žen s energií Hvězdných matek) chcete zažít na vlastní kůži, máte příležitost již 21. září 2019 ve skupině sester (určeno pouze pro ženy) nebo při unikátním setkání, kterého se mohou zúčastnit i muži a to 22. září 2019. Více informací na webu: www.naprahu.webnode.cz.

 

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio 

 

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.