71. Kryonův channeling - Květiny rozpomenutí rozkvétají, 19.08.2019

15.01.2020 04:31

Kryonův sedmdesátý první channeling
„Květiny rozpomenutí rozkvétají“

 

Následující channeling byl přijat 19. srpna 2019 v Otawě v Kanadě a je určen pro lemurijské sesterstvo

 

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou.

 

Předávám vám jedno poselství za druhým, ve kterých se vám snažím předat esenci toho, co už víte – ale co se zatím ještě neodráží ve vaší dnešní společnosti. Nicméně už začne. Ženy mají velmi speciální roli. A ani zdaleka není taková, jakou tu dnes vidíte. Leda snad v některých specifických kulturách a to zejména u domorodých společenství. Tato role totiž dalece přesahuje roli pečovatelek, roli těch, které rodí děti a pečují svým vědomím, které je vyšší, protože to vy máte děti. A už jsme o tom mluvili, už jsme to spolu probírali. Hovořili jsme o druhé vrstvě intuice, kterou by mohly mít všechny ženy. No a tak začíná dávat smysl, jak už jsme říkali, aby ženy měly roli duchovních posvátných vůdkyň, učitelek, šamanek, a že takový je způsob těchto věcí. Pokud se chcete podívat na důvod existence sesterstva či těchto poselství, pak je to návrat k těmto znalostem, aby došlo k pomalému uvědomění, že je toto pravda. Říkali jsme vám, že nakonec si to duchovní organizace začnou uvědomovat, dokonce i ty, které jsou vedené muži už po staletí. Začnou měnit svou strukturu, aby umožnily ženám zaujmout tato místa, a zjistí něco úžasného – že si v tom ženy vedou lépe.

Drahé, toto je počátek posunu vědomí a zahrnuje také rozpomenutí na to, co by mělo být zřejmé. Věděly jste, že na této planetě existují duchovní dějiny, a je jich mnoho, které to na vás přímo křičí? A přesto jste o tom až tak moc nepřemýšlely. Položily jste si někdy tuto otázku? Pokud byste měly dát dohromady nějaké představení např. ve škole nebo třeba v práci, a potřebovaly jste pro to partu andělů, kolika mužům byste svěřily tuto roli? Odpověď zní, že žádnému. Protože přece každý ví, že andělé jsou ženy. Odkud si myslíte, že se to vzalo? Proč jsou v mužském světě ženy anděly? Napříč celou historií posvátnosti a mytologie byla žena vždy andělem. Ach, pochopitelně, že existují některé výjimky – na vyšších příčkách hierarchie (Kryon se tomu směje). Ale většinu tvoří ženy. To není náhoda. Je to otisk ve vás.

Říkali jsme vám, že vám toho Plejáďanky daly mnoho, a že před vámi seděly Hvězdné matky a vyučovaly vás – z očí do očí. Některé vám zpívaly, některé s vámi prováděly výměnu myšlenek za pomoci vědomí – a tomu se nic nevyrovnalo. Říkali jsme vám o tom v předchozím channelingu. A také to, že na to nikdy nezapomenete. Ve vašem otisku je jakési razítko vědomí. Něco, co si s sebou nesete život za životem. Ale nemusí se nikdy otevřít, teprve až když jste na to připravené. A dámy, ta chvíle právě nastala. Jste připravené se rozpomenout na posvátnou roli žen na této planetě.  Je to tak zajímavé… že dokonce i u čistě mužských církví – vedených muži – jsou ženy těmi anděly. Je to namalováno na zdech, abyste to viděly. A opakuji, že to to je ve vás otisknuto. Je to vtisknuto do celého lidstva. A to by vám mělo něco naznačit. Toto je ta role.

Je zde téma, o kterém jsem hovořil celý den – věci, které jsou neviditelné, které si v sobě nesete, a jsou multidimenzionální. A řekli jsme, že mezi nimi je i posvátnost vaší duše, kterou v sobě nesete. Že jste se nezrodili hříšní, ale velkolepí, avšak je toho víc. Kolik žen v této skupině může skutečně říct: „Byla jsem Lemuřankou. Byla jsem tam. Byla jsem tam tehdy ženou, a jsem jí i dnes. Cítím vztah k tomu všemu.“? A kupodivu je v této místnosti mnoho žen, které se začínají probouzet do reality, která byla vždy neviditelná. A tou realitou je, že jste tam byly. Co si to tom tedy myslíte? Odkud se to bere? Pochází to z onoho „razítka“, z toho otisku, který je s vámi po všechny životy, ale dosud zde jen tak nečinně „seděl“. Nebyl totiž žádný důvod pro jeho aktivaci. Předtím jste totiž neprošly posunem, nedosáhly jste bodu, kdy by se měl z jakéhokoli důvodu probudit. A vzhledem k tomu, kam tato planeta směřovala, bylo možné, že se nikdy neprobudí. Přesto zde však vždy byl. Byl neviditelný – a ten to otisk si to vše pamatoval. Pamatoval si, jak zní hlas Plejádské matky, jak probíhá výměna vědomí s Plejádskou matkou, pamatoval si matku z hvězd, a jaké to bylo! To vše leželo skryto ve všech těch, které jsou zde a říkají si Lemuřanky – leželo to tam až dosud…

Nyní se to začíná otevírat… nikoli aktivovat! V tom je rozdíl. Toto je otevření. Začíná se to otvírat jako květina. Je to vzácné – uvědomění si, že jsou věci trochu jinak, a stávají se ještě trochu více speciálními.

Podívejte se na svou dnešní společnost a na to, co se děje – něco, na co můžete ukázat a říct, že je to zásadně jiné. A nejspíš byste řekly, že se objevují reakce na špatné zacházení se ženami. (Kryon se vítězně usmívá.) Zde to přichází! Není to jako nic z toho, co jste viděly ve svém životě vy, vaši otcové či vaše matky. Je to přímá reakce na otevírající se květinu. Uvědomujete si nejen to, že jste tam byly a že je to ve vás otisknuto, ale že se všechny staré lidské duše probouzejí a že je zde cosi zvláštního. Začínáte to vidět, začíná se to odhalovat – a ve společnosti dochází k neobvyklému kroku a já říkám, že je už trvalý. Totiž to, co se odehraje dál, nebude mít nic společného s rovností (pohlaví). To, co se odehraje dál ve vědomí na planetě, se týká uvědomění si místa, role a posvátnosti, kterou může žena vnést a co může učit – díky onomu otisku.

Chci, abyste si pamatovaly, že se v Lemurii muži nesetkávaly s Plejádskými matkami takovým způsobem a tolik jako vy. To protože vy jste procházely učením a trénovaly jste na dnešek. Ta květina se i nadále otevírá a vy uvidíte, že v civilizaci nakonec dojde k pomalému návratu myšlenky, že právě ženě náleží role učitelky posvátných věcí, protože ona je tou, která rodí děti, ona dokáže utišit a poradit si s několika věcmi naráz a milovat bezpodmínečně… a TOTO je vaše role! Sestry se probouzejí, protože začínají kvést mnohé květiny. Jsou to květiny otisku rozpomenutí. Děje se to po celé planetě. Pomaleji než chcete, ale pro toto jste tady – abyste oslavily toto otevření. Abyste si něco uvědomily – že to není jen o tom, že se ženy scházejí tak, jak to často dělávají v rámci svého přátelství. Ženy se scházejí a oslavují svou posvátnost a otevírání něčeho velmi, velmi speciálního. Proto sedíte na těchto židlích.

 

Nechť obřad započne.

A tak to je,

 

Kryon

 

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio 

 

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz) Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.