73. Kryonův channeling - Budoucnost sesterstva, 30.11.2019

21.04.2020 19:05

Kryonův sedmdesátý třetí channeling
„Budoucnost sesterstva“

Následující channeling byl přijat 30. listopadu 2019 v Dallasu v Texasu a je určen pro lemurijské sesterstvo

 

Zdravím vás, drahé dámy, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Můj partner ustupuje stranou. Pokud by existovala možnost, právě nyní, pokud by existovala možnost a já měl najednou ženský hlas, cítily byste se pohodlněji, mnohem více pohodlně než s mužem. Kdyby byla cesta skrze nějaké časové kouzlo, kdy bych vám mohl skrze hlasivky mého partnera předat zvuky Lemurijských matek, rád bych vám řekl, co by se stalo. Některé z vás by ležely na podlaze v úžasu, protože byste si to pamatovaly. Nic podobného není. Je to zabudované v Akáše těch z vás, které to slyšely, včetně Mele`ha.

Ale nebylo by to fér, protože vy máte svobodnou vůli se zapojit. Toto je opravdu úžasná skupina. Na druhé straně závoje nerozlišujeme pohlaví, nehovořím k vám z pohledu pohlaví. Už jsem to ve skutečnosti řekl dříve, že jsem “oddělen” v tomto smyslu od mého partnera pro “channelování”, a to vždy, když k tomu dochází, protože toto je pouze pro dámy a já nechci, aby toho byl účasten. Může to slyšet později jako kdokoli jiný. Toto je skutečně úžasná skupina.

To, co si nesete ve své Akáše v tento moment, a jen to pouze shrnu, je ohromující. Základní informace od Hvězdných matek. Kolik z vás bylo ve skutečnosti na těchto místech před těmi mnoha lety jako ženy? Procházely jste plným kolem života po všechny ty tisíce let, abyste zde mohly v tento moment sedět zdánlivě úplnou náhodou. Kolik z vás tam tehdy bylo? Řeknu vám, a není to tak vždy, že všechny. Každá z vás. A nyní už je pouze na vás, zda se vás to “dotýká”, to je vaše svobodná volba. Můžete si projít tímto večerem a tímto cvičením a informacemi, které vám předám, a které jsou dnes večer opravdu hodně esoterické, a nemusíte cítit vůbec nic. Vůbec se vás to nemusí nijak dotýkat, a to i přesto, že jste tam tehdy byly. A vy řeknete: “Proč to tak je, že nemohu pojmout a pochopit tyto věci tak, jako mnoho jiných žen, nebo snad tak, jak já očekávám?” A odpověď je zřejmá. Je to program, jež máte od narození. O tom, kdo si myslíte, že jste, co si myslíte, že víte, kým se očekává, že budete. A najednou, v těchto nových energetických časech, je zde celá nová dimenze, a nikdo vám o ní neřekl. O tom, kdo jste.

Ale je zde něco jiného, o čem chci hovořit. Právě teď k vám dámy hovořím, protože je nutné, abyste věděly něco, co se právě děje a ovlivňuje vás to. A přál bych si, abych vám to mohl zazpívat, protože je to tak moc důležité a také tak krásné. Dokonce ani Mele`ha si není úplně vědoma toho, co se událo za několik posledních týdnů. Když Hvězdné Matky přišly na tuto planetu, část toho, co udělaly ještě předtím, než učily, a to ještě před samotnou Lemurií, a co bylo stanoveno, bylo něco, čemu říkáme uzly a nuly, jimiž byla určena místa „učení“. Dvanáct uzlů - míst učení, přičemž jeden z nich byl v Lemurii. Ten nejvíce významný byl právě v Lemurii, ale bylo dalších 11 míst. Zdánlivým protikladem bylo také 12 dalších míst, která měla být časem “spárována” s 12-ti uzly, v nichž se učení nacházelo. Takže tedy bylo 24 oblastí, 24 míst na této planetě, přičemž základy byly položeny a učení probíhalo na těch 12ti místech (uzlech) a ostatní ležely nečinné. A důvod pro to je, že měly spolupracovat s mřížkou této planety, až k tomu budou povolány skrze “spouštěč” představující přechod lidstva rokem 2012. Řeknu to ještě jednou pro případ, že jste to nezachytily. Měly být aktivovány ke spolupráci, pokud zvládnete přejít milník roku 2012.

 

A kdo je tam umístil? Jaký je k tomu důvod? A to je právě moment, kdy to začíná být více ezoterické. A vy se můžete ztotožnit s těmito informacemi, nebo je můžete vytěsnit. Je to vaše vůle, zda se vás budou týkat, nebo ne. Tato místa ale byla vytvořena těmi, jež vás učili v Lemurii. Udělaly to pro lidstvo, pro případ, že projdete rokem 2012. A důvod? Důvod je, že bylo jasné, že budete potřebovat “evoluční” pomoc od této planety, prostřednictvím mřížek, pokud zvládnete projít rokem 2012. Nejen, že jste to zvládli, ale nyní zde sedíte v “něčem” co bylo nečekané. Sesterstvo určené pro rozpomínání se na šamanství, které vám bylo dáno. Šamanství znamená to, že vám byly sděleny a byly vás učeny základní klíčové informace. Základní informace, které jsou tolik krásné a cenné. Dokonce ani domorodí lidé je dnes nemají všechny. Některé byly ztraceny, ale ne úplně, protože žijí ve vás. Žijí ve vás!

Ale jak jsem již řekl dříve, jakmile lidstvo prošlo rokem 2012, neznamená to, že najednou vytvořilo něco, co tu předtím nebylo. Vy máte stejné nástroje i stejnou osobnost. To, co lidstvo vytvořilo, byla aktivace počátku párování uzlů a nul. Jinými slovy, tento systém to “nakopnul”, a to vlastně už chvíli před rokem 2012, protože jsme věděli, kam směřujete. Páry začaly být propojovány a já jsem všechna na propojená místa uzlů vůči nulám již předal, jedno po druhém. Některá z nich byla vlastně propojena chybně a musela být opětovně propojena, spárována kvůli energii planety po roce 2012. To, co tím říkám je, že neexistovalo žádné předurčené spárování uzlu či nuly, tedy až do doby, než byl překročen rok 2012. A zde je to, co vám chci říci. Ta místa byla téměř “online” již od roku 2012, ale ne úplně. Ne úplně. Doslova před pár dny jsem se skupinou sedící na Machu Picchu určil propojení posledního páru. Machu Picchu je posvátné území a je to “nula” a díky jeho určení propojení s odpovídajícím uzlem jsem určil další místa k poslednímu páru. Jinými slovy, toho rána toho dne se všechny z nich staly “online” přístupné.

A co mají tyto informace společné s vámi? Proč je to tolik ezoterická informace a záležitost? Řeknu vám toto: Skupina, která tam byla s námi, jež poslouchala channeling, na to byla připravená. Seděli na této “nule” natolik připraveni, až spustili aplaus (potlesk). Cítili tu energii, cítili to nadšení, cítili, jak se ta místa stávají “online” a věděli, že je to skutečné. A byli to jedinci z mnoha zemí, ale já jsem seděl před úžasnou skupinou Lemuřanů. A řeknu vám toto. Jakmile se všechny staly online, stalo se to pro vás. Protože ty, které vás vyučovaly před všemi těmi roky, představovaly ty hlasy, které nikdy nezapomenete, neboť vtiskly do vaší Akáši krásu a velkolepost Hvězdných Matek. Ony jsou těmi, které je tam umístily, a udělaly to proto, aby zvýšily a obohatily vaše rozpomenutí se.

Ženy, už to začíná. Uvidíte. Můžete říci, že je to znovuzrození. Dokonce i znovuzrození sesterstva. Ó, a mimochodem Mele`ha, praštila ses do hlavy? Tyhle ženy o tom neví, že? Možná jim to můžeš říci. (Pozn.: Mele´ha měla krátce předtím úraz – komentovala ho slovy: „Tak to dopadá, když se bohyně potká s nábytkem. Krátce byla i v bezvědomí, z toho setkání si odnesla i několik stehů, ale neříkala to veřejně.) Nyní už víš proč, anebo možná nevíš. Víš, někdy musíš jít na nějaké místo a udělat nějakou věc, kdy musíš na okamžik “vystoupit” ze svého těla, abys byla v souladu s tím, co se právě stalo. A nyní to víš. Už jste to slyšely. Někdy musíte být zasaženi do hlavy, abyste něco uslyšeli, a to se přesně Mele`ha stalo. Protože to je znovuzrození této skupiny, jež přechází na vyšší úroveň. A protože tyto uzly a nuly jsou aktivovány, a poprvé “tlačí a táhnou” jako motor energii, rozlévá to Akášické rozpomínání a probuzení na tuto mřížku. To bude vyšší úroveň. Je to nové, a právě se to stalo a týká se to vás. Vás to vyžaduje jako první, drahé dámy. Toto je pozvánka pocítit energii, která zde ještě před pár týdny nebyla. Je to pozvání k většímu probuzení, než jste čekaly, že byste mohly zažít, do úžasných a čistých pravd, které můžete oslavovat. Můžete dokonce kolem nich dělat rituály, protože jsou tak krásné a čisté. Můžete zpívat jejich chvalozpěvy, protože vám byly dány. Vám, dámy, jako šamankám, kterými jste. A to je začátek zesílení všeho, pro co jste sem přišly. Ale uzly a nuly musely být společně propojeny, dokončeny a musely fungovat ještě předtím, než se pravé sesterstvo vůbec mohlo objevit. Toto je nová energie, dámy. Užijte si ji. Nebuďte z ní zmatené, pochopte ji a buďte vděčné, že vy jste vámi. Není žádná náhoda, že sedíte v křesle a začínáte jí vnímat.

 

A tak to je,

 

Kryon

 

Zdroj originálu: https://www.amberwolfphd.com/freeaudio 

 

Poznámka ke kopírování:

Pro Lemurijské sesterstvo channeloval Lee Carroll a do češtiny přeložila Renata Zábranská. Tyto channelingy nejsou určeny k hromadnému šíření po sociálních sítích, ani e-mailem a jsou určeny především ženám (ale mohou je číst i muži, pokud to tak cítí). Pokud máte pocit, že víte o někom, komu by tyto informace pomohly v životě, povězte mu o tomto projektu a nechte na něm/ní, aby se sám či sama rozhodla. Děkujeme.