Andělé a Průvodci

13.06.2013 23:38

Otázky: Drahý Kryone,

1. Chápu to tak, že považuješ za důležité, abychom v této fázi věděli, že nemáme „2“ či „3“ duchovní průvodce, ale spíše nekonečnou (metaforicky řečeno) energetickou polévku průvodců, která koná coby Jeden a čas od času mění kompozici. Moje otázka je: „Proč je pro nás důležité vědět, že stará metafora se 2 a 3 byla nepřesná a že nová je přesnější?

2. Má druhá otázka je: „Nevidí jasnovidní lidé 2 nebo 3 průvodce?... Co vidí, pokud ne průvodce?“

3. Pokud je přesnějším názvem pro průvodce „energie“ než „entity“, existují nějaké životní formy nezaložené na biologii, které se dají nazvat „entity“?

4. Jsou andělé takovými entitami a pokud ne, mohl bys popsat vztah andělů k průvodcům?

5. Jaký je vztah (hierarchie) archandělů a andělů?

6. Nedávno jsi řekl, že je s námi určitá průvodcovská energie po dobu trvání našeho pozemského životního cyklu a jiné její části mění svou kompozici. Ale o něco dříve jsi zmiňoval to, že v průběhu většího vibračního navýšení, kterým procházíme, probíhá 90denní změna (proměna) průvodců, během které „utichnou“. Takže má otázka zní – proč je pro ně nezbytné, aby utichli a proč 90 dní? Rozumím tomu tak, že jsou stále tady, jen „potichu“, a ne tak, že by se od nás odpojili, je to tak? A co „spouští“ toto „tiché“ období?


Odpověď: Drahý,

1. Je pro vás důležité, abyste věděli, že své průvodce nemůžete počítat, pojmenovávat a být závislí na tom, kdo si myslíte, že tyto 2 či 3 entity jsou. Pokud to děláte, brání vám to v prožití reality, která je mnohem větší než si myslíte. Omezuje to váš pohled.

2. Jasnovidci vidí vrchní vrstvu... ty, kteří pomáhají nejvíce v dané chvíli a ty, které v té době nejvíce potřebujete. Proto se fotografie aury (fotografie energie) mění den ode dne. Je to „polévka průvodců“ v akci, měnící to, co potřebujete.

3. Naše definice „entit“ je jakákoli energie, která má vědomí a je rovna či nad tím, jak vnímáte Člověka. Ano, existuje mnoho nebiologických forem nazývaných entity mimo energie, které nazýváte entity. Tady opět narážíme na problém vašich 4D tendencí oddělovat téměř vše od jediného zdroje. To je velmi pochopitelné. Ale skutečné interdimenzionální bytosti vědí, že neexistují pevné „zdi“ mezi vědomými a tudíž myšlenka přiřazování jmen či osobností k interdimenzionální bytostem je omezující a zavádějící.

4. Andělé jsou interdimenzionální bytosti – zrovna jako vy – ale oni mají ve svém vědomí a porozumění celou „skupinu“. Nejsou v dualitě a nemají biologické vyjádření.

5. Archandělé jsou andělé, kteří mají energii mnoha andělů. Nejsou „vyšší“ či „nižší“ navzdory označení. Nejsou ani za nic „zodpovědní“ (nejsou specializovaní). Místo toho jsou naplnění energií mnoha kousků a částí dalších andělských entit. Proto se zdají být důležitější. Nejsou. Přemýšlejte o nich jako o komunikačních stanicích či „centrech“ energetického přenosu, skrze něž je mnohem snazší přístup k celku. Jsou zde proto, aby pomáhali spojovat skupiny energií pro ty, kteří nedokáží přemýšlet mimo 4D. Pomáhají také s organizací energie, která je potřebná v Univerzu. **

6. Se zavedením povolení k vzestupu přichází jednorázový posun v průvodcovské energii. Vztahuje se to k aktivaci třetí vrstvy toho, co nazýváte DNA. Čemu říkáte „odmlčení se“ je proces, který je pouze metaforický. Je to výměna stráží. Je to okamžik v prostoru a času, kdy je jeden „chrám“ zbořen a k druhému jsou položeny základy. Liší se to od člověka k člověku a závisí to také na vašem strachu a „dovolení“ (umožnění). Je to jednorázová změna a je silná.

 

A NE… to, že to vnímáš jako že jsou stále zde, je jen částečně správné. Průvodci ve skutečnosti odejdou. NIKDY nejsi sám, avšak to, co zůstane v průběhu této výměny průvodců je mnohem méně než na co jste zvyklí. Když velký Mistr Lásky myslel, že je blízko smrti, volal na svou „rodinu“ a myslel, že ho opustili. Místo toho však zažíval právě toto. Dokonce i tento mistr byl z tohoto posunu naštvaný. V tomto případě to trvalo 90 minut. Ve většině případů je to 90 dní. „Devítka“ je dokončení a je významná.


** [Z Kryonovy „kanceláře“] Zde je diskuse o definici archandělů od Ronny Herman, světově známé channelerky Archanděla Michaela:

"Velcí Archandělé reprezentují individualizované aspekty, atributy a kvality Nejvyššího Stvořitele. Představují „přirozenou lásku“ Stvořitele. Elohimové, tvůrci formy, představují mentální aspekt Stvořitele a jsou spolutvůrci projevených světů používající substanci Vesmírného Světla. Představují primární život.

 

Dalo by se říci, že Archandělé a Velké Bytosti Světla nesou větší množství „esence Boha“ a jsou aspekty těchto velkých bytostí. Každý ze sedmi hlavních archandělů naší galaxie ztělesňuje část aspektů, kvalit a ctností Stvořitele. Například: Archanděl Michael vyzařuje První Paprsek Boží Vůle a Síly. Každý Archanděl a paprsek osvětluje lidstvo a Zemi v 2000letých cyklech. Nejdominantnější paprsky v této době jsou Sedmý Paprsek (fialový plamen přeměny – ceremonie, svoboda, vykoupení a očista) a První Paprsek Boží Vůle Tvořit, jež má sekundární vliv. 

 

Andělští průvodci tohoto Vesmíru přišli pod vedením dvanácti významných archandělů, kteří pocházejí z Velkého Centrálního Slunce. Jsou spojením mezi lidstvem a stvořitelem.
Andělé jsou posly, kteří nesou Posvátné Poslání Boha a přicházejí ve větším počtu, aby byli v kontaktu s lidstvem během času velké změny / evoluce.“

Ronna Herman – Channelerka Archanděla Michael – [https://www.ronnastar.com/]

 

Přeložila Marie Kuchařová