Andělé, Lemuřané, Pracovníci Světla, Staré Duše

02.07.2013 00:51

 

Otázka: Kryon označuje svoje posluchače jako Lemuřany a někdy jako anděly. Prosím o vysvětlení. Znamená to, že jen lidé, kteří se účastní té které akce (channelingu) jsou Lemuřané? 

 

Odpověď: Není to tak těžké. Jste všichni andělé, protože jste všichni svatí a též věční. Vždy jste byli a vždy budete kousky Boha. Ale na počátku, mnozí, kteří jsou dnes nazýváni Pracovníky Světla, byli součástí Lemurské zkušenosti - života v čase a prostoru, o kterém vaši historici tvrdí, že se nikdy nestal. Byl to jiný druh společnosti a bylo to "zahřívací kolo" pro to, co máte dnes. Vaše těla nejsou úplně stejná jako byla tehdy, a mnoho věcí je dnes jinak. Je to též důvod, proč vám říkáme, chcete-li znát vaši "současnou historii", abyste se nedívali tak daleko do minulosti. Neboť Lemurie existovala v čase, kdy dualita nebyla tak velká nebo energie tak nízká, jako je dnes. Planeta byla vyčištěna od této společnosti a restartována. Jsou to staré zprávy, které jsme vám už řekli. Všichni jste k tomu dali souhlas jako Lemuřané, kdy jste se připravovali pro tento čas na planetě.

 

Takže vaše Andělské vlastnosti jsou charakteristiky Boha. Vaše Lemurské vlastnosti (pokud je máte) jsou atributy dávné pozemské zkušenosti, která byla plná vysoké vědy a rozdílů v DNA. Skupina lidí, která přijde na Kryonův channeling je většinou plná Lemuřanů z minulosti, neboť mnozí z vás, kdo se "probouzíte" v nové duchovní pravdě, máte "dětství" jako staré Lemurské duše. Ale jste též všichni andělé v mém pohledu. Pokud vás tak nazývám na svých akcích, je to pozdrav a pocta; žádost, abyste se rozpomenuli na to, kdo jste. Existuje mnoho Lemuřanů, avšak jen malá část z nich se dozví o Kryonovi. Jste na celé planetě, ale všichni se do určité míry probouzíte.

 

 

Otázka: Drahý Kryone, co znamená "stará duše"? Když člověk žil mnoho životů, znamená to, že se učí pomalu nebo že se nemůže přerodit nebo zvýšit svoje vibrace?

 

Odpověď: Když používáme termín stará duše, máme na mysli člověka, který byl na Zemi tolikrát, že se vrací s duchovním poznáním, které je na něm jako zátěž. "Už tam byl, to už zná, to už má za sebou." Nečiní ho to hustším, to vůbec ne. Naopak, znamená to, že je připraven na další krok Země ve spirituálním pokroku. Jsou to staré duše, které se probudí první.

 

 

Otázka: Moje otázka je: kdo je Pracovník světla? Jsem jím já?

 

Odpověď: Definujeme Pracovníka světla jako člověka, který se zabýval svým vědomím a rozhodl se, že má kus svatosti, která může být použita k tomu, aby pomohla jemu a Zemi. Není nějaká doktrína, která by se toho týkala ani se tak neděje pod záštitou nějaké organizace.

 

Jsi jedním z nich? Dovol mi, abych se tě zeptal: Proč bys napsal takovouto otázku netělesné entitě zvané Kryon, v jejíž existenci věří jen pár jedinců, a která navíc tvrdí, že je interdimenzionální pracovník z Velkého Centrálního Slunce? Něco takového by udělal jen Pracovník světla :-)))) (Kryon se směje.)

 

Otázka: Jak poznáme, jestli jsme Lemuřané? Je to důležité?

 

Odpověď: Ne, není opravdu důležité, jestli si uvědomíš to, co považuješ za svoji minulost. Duchovní realita je taková, že pokud jsi Lemuřan, je to tvoje přítomnost, kterou by ses měl zabývat. Nejdůležitější věc o tobě je, kdo jsi nyní. Jestli jsi v daleké minulosti opravdu byl Lemuřan, není to už tvůj "minulý" atribut. Energie planety Země se otevírá (původní) Lemurské energii a duchovní setba, která byla tehdy zaseta, je nyní zalévána. To znamená, že "Lemuřan" v tobě začíná kvést. Už to vůbec není vlastnost "minulosti". Je teď a tady. Nesoustřeď se na to tolik. Není to tak důležité. Dost na tom, když prožíváte zvedání "těžkých závojů", které teď Lemuřané cítí.

 

 

Otázka: Kryone, jsou návštěvníci, o kterých bylo řečeno, že přijdou a "budou vypadat jako my", naše Vyšší Já?

 

Odpověď: V našich minulých publikacích o ET obecně jsme řekli, "Nebuďte překvapeni když jednou ET, kteří vás navštíví a vystoupí ze své lodi budou vypadat jako vy!" Je to odkaz na Plejáďany, kteří jsou součástí vaší původní biologie. Nemají žádné "naplánované" datum příjezdu, ale existuje potenciál, že se s nimi můžete setkat. Když se to stane, bude velkou otázkou, jak to, že vypadají tak moc jako vy. Doufejme, že budete oslavovat odpověď, kterou vám dají.

 

 

Otázka: Drahý Kryone, nedávno jsem slyšel o lidech tady na Zemi, kteří "nemají duši." Je to možné? Myslím si, že jsme všichni kouskem Boha - hybridi, o kterých neustále mluvíš. Jestli jsou teď na planetě tvorové jiní než lidé, tak kdo jsou a co tu dělají? Věřím, že všechno a všichni jsou energií Boha nebo z Boha, tak jak tomu mám rozumět?

 

Odpověď: Všichni lidé na Zemi jsou součást svatého plánu a mají duši. Dávejte si pozor na falešné informace, které jsou velmi dramatické a vyvolávají strach. Neboť s tímto atributem "bez-duše" též přichází výstraha před mimozemšťany, kteří chtějí přepadnout Zemi a strach vyvolávající informace. Někteří dokonce obvinili Kryona, že je součást takového plánu, takže v jejich mysli jako součást toho plánu se vás teď snažím zmást svojí odpovědí. Takže říkám znovu: udělejte si svůj vlastní názor. Dívejte se na informace založené na strachu jako známku toho, že nejsou čisté. Po 20 let vám dávám jen informace založené na lásce, které zdůrazňují, jak mocní tvorové jste.

 

Přeložila Satu Satu