Andělská hierarchie

13.06.2013 23:39

Otázka: Mám problém s pochopením, ke „komu“ se modlit. V průběhu let jsem začala pomalu věřit, že jsme všichni „kousky Boha“ a že Lidé na Zemi jsou pouze jednou částí „skupiny“. Říkal jsi nám, že jsi součástí „skupiny“. Existují andělé jako Michael a Gabriel a Mistři jako Ježíš a Buddha a rozumím tomu tak, že i oni jsou „skupinou“ také. Vím, že můžeme hovořit s našimi Vyššími Já a našimi průvodci, ale existuje nějaká skupina či entita „zodpovědná“ (specializovaná)? Existuje „Otec“? Je Vesmír velkou demokracií?


Odpověď: Tvá otázka nejen že je dokladem intuice a moudrosti, ale také omezení toho, co jste na sebe vzali a čemu se říká dualita. Nezáleží na tom, co je vysvětlováno. Lidé si přejí vše rozčlenit, na všechno vytvořit organizační schémata. To je zcela lineární proces a nereprezentuje realitu toho, jak to funguje na druhé straně závoje.

 

Vezměte si velkou mísu polévky. Má organizaci, chuť, účel, výživovou hodnotu a formu. Přesto není nikdo, kdo by byl v té polévce zodpovědný. Můžete říct: „Jistě, v té polévce není žádné vědomí. Nemusí přemýšlet či dělat rozhodnutí a není si sebe vědomá.“ Myslíte, že není? Myslíte, že se prostě stalo, že se všechny ty molekuly stvořily a zorganizovaly, aby vytvořily struktury, které jsou zkombinované způsobem, který ani věda nechápe? Uvědomili jste si, že i v něčem tak jednoduchém jako je polévka, existuje plán, systém a koordinace? Pokud ano, kdo je pak v zodpovědné funkci? Kde je demokracie? Kdo rozdává příkazy?
 

Co když místo lineárního systému velení mají všechny kousky úplnou znalost toho, jaký byl plán a bez jakýchkoli dohadů prostě vplují do toho, co už vědí? Nejen polévka takto funguje, ale i Univerzum a ten, koho nazýváte Bohem.

 

Ano, vy všichni jste kousky celku. Ale všichni andělé a další entity, které se identifikovaly v průběhu věků, mají společné i toto: Všichni čtou ze stejného scénáře… toho, který vychází ze společné dohody a sám se aktualizuje pro všechny. Není to jako nic z toho, co jste kdy zažili, a proto si to neumíte představit. Dokonce jste si vystavěli mytologii „nebeské války“, abyste si nějak vysvětlili, že jsou věci tak, jak jsou. Mysleli jste si, že pouze energie dobývání může být cestou. Tyto Lidské činy jsou všechny o snaze linearizovat Boha. 

 

Vaše DNA obsahuje božský kód, který říká vše. Jste božští a jste také zahrnuti mezi ty, kteří „znají“ tuto mapu (plán). Čím blíže se dostáváte ke své vlastní božskosti, tím je to evidentnější a tím větší je vaše moudrost. Povzbuzovali jsme vás, abyste našli proroka uvnitř, knihu pravidel, kompas k tomu, kdo jste a proč tu jste. Kritici říkají, že to je to, co dělali sérioví vrazi, posmívají se tomuto procesu jako něčemu, co je nevyrovnané a dokonce i zlem samotným. "Prostě přemýšlejte," říkají "kdyby každý měl svou knihu pravidel, byl by to chaos!" Pak vám dají svou knihu pravidel vysvětlující, co Bůh chce, abyste dělali.

 
Pravda je, že tato „kniha pravidel“ je individuální, ale stejně jako u polévky, i tady je něco, co je společné pro každou molekulu. Takže je to vlastně stejný scénář pro všechny! Musí být, jinak by to, co nazýváte „příroda“ vůbec nefungovalo. Je to kniha, která říká, že „skupina“ je celá rodina. Rozčlenění (vysvětlené pro zisk z vaší lineární reality) hovoří o specializaci. Někteří z vaší rodiny jsou zde, aby pracovali coby 4D zprostředkovatelé mezi vámi a námi (průvodci). Někteří z rodiny jsou zde coby andělé stojící při vás a někteří, jako já, se věnujeme vaší fyzice. Ale my všichni se věnujeme lásce Boha, podpoře lidstva a všichni jsme skupinou… vaší skupinou… rodinou, nazývanou Bůh.

 

Ke komu byste se měli modlit? Začněte se obracet dovnitř. Namísto modliteb „k někomu“ začněte chápat moudrost toho, kde ta síla ve skutečnosti je. Poté vytvořte to, co potřebujete, místo toho, abyste tam tak seděli a doufali, že Bůh by vám mohl něco dát – jako pes sedící trpělivě na podlaze u stolu a čekající na zbytky od večeře. Takhle to není! Je to milost vaší vlastní existence, která je esencí Boha na Zemi a která pohání veškeré stvoření. Jste svým vlastním Mistremtento fakt byl zcela zakryt tváří v tvář dualitě. Připojte se ke skupině nazývané Bůh. Modlete se, ale ne k nějaké vyšší svrchované bytosti. Modlete se jako člen rodiny, který píše domů, zatímco je v přední linii bitvy. Jste součástí Boha a jste členem rodiny. Jste také Lidskou Bytostí, jednou z několika entit ve Vesmíru, které žijí a pracují na místě, kde nemůžete poznat pravdu, protože by to zničilo férovost testu.


. . . A vy se divíte, proč vás tolik podporujeme a milujeme? 

 

Přeložila Marie Kuchařová