Buddha a Kristus

23.05.2013 23:06

Otázka: Drahý Kryone, prosím, osviť nás pokud jde o dva velké učitele - Buddhu a Krista. Když studujeme životy a práci těchto dvou Mistrů, je jasné, že neměli stejné učení. Přesto, je-li jeden Bůh, měla by být jen jedna pravda. Jaká je tedy pravda o těchto protichůdných učeních? Jeden vypadá, že učil, že potlačení touhy je branou do věčnosti nebo nibbany (ustání nesprávných skutečností) a druhý, že přijetím toho, že jeho snaha o naši spásu byla dokončena ukřižováním na kříži, jsme dosáhli pokoje s Bohem a naše věčnost je zaručená.

 

Odpověď: Kdybys rozuměl o čem jejich učení opravdu bylo, nikdy by ses na tuto otázku nezeptal. Dnešní "historie" byla manipulována vůdci těchto dvou organizovaných náboženství.

Myšlenka akceptování ukřižování a toho, co se stalo na kříži nemá vůbec žádnou souvislost se skutečným důvodem Mistrovy lásky a tím, kdo byl Kristus. Celý tento scénář byl vytvořen později za falešného předpokladu, ale fungoval dobře pro ty, kteří mohli mít kontrolu nad populací přes náboženství (což historie potvrdí). Buddhovo (Siddhartovo) skutečné zanícení také nebylo plně pravdivě zjeveno. Učení obou byla zabavena na počátku a předělaná tak, aby sloužila potřebám těch, kteří kontrolovali tato učení.

To co jsem řekl možná nepotěší mnohé z vás, ale vězte, že můžete "proniknout" do učení těchto dvou mistrů kdykoli chcete. A když to uděláte, zjistíte, že pravda je stejná. 

Osvobození pro všechny tvory je uvnitř vás. Jste na věky ujištěni o pokoji s Bohem, protože jste kouskem Boha. Mistr Kristus vám dokonce řekl, že můžete být přesně jako on... syn Boží. Jak tuto informaci ospravedlníte před tím, co se stalo doktrínou?  Zabýváte se vůbec tím, že se nestalo Vytržení, kdy bylo "naplánované"? Věděli jste, že Kristus učil o minulých inkarnacích? Kde to je v Bibli? Proč to chybí?

Všechno vždy není tak, jak to vypadá a musíte teď prohlédnout "minulost" a zjistit, co vám bylo předáno a co odebráno. Musíte se dívat za to, co bylo zmanipulováno a odstraněno z učení obou mistrů a místo toho je čas k tomu, abyste dolovali ze své vnitřní pravdy. Když to uděláte, pokojně ospravedlníte všechna učení velkých Mistrů předávaná z jedné kultury do druhé, kteří učili že jsme všichni jedno a odhalovali velkolepost člověka.

Nedovolte, aby to otřáslo vaší vírou, neboť Boží Láska je stále svrchovaná nadevše ve všech věcech a jestli hledáte, naleznete pravdu v jejich učení a budete ty Mistry milovat o to víc.

 

Přeložila Satu Satu