Červen 2014

08.07.2014 22:08

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červen 2014

 

 

02.06.2014

UTRPENÍ PRO BOHA

 

Celá myšlenka „utrpení pro Boha“ je lidského původu. Nikdy ji nenajdete v žádném skutečném channelingu od Ducha z druhé strany závoje. Místo toho je to pravý opak! Lidé to vytvořili a dokonce vložili do některých posvátných písem, aby získali kontrolu nad lidmi. Nikdy to nebylo duchovním poselstvím pravdy.

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Deset -

 

 

 

09.06.2014

 

NEKONEČNÁ HOJNOST

 

Není žádné konečné množství hojnosti. Přichází z tolika zdrojů, o kterých jste ani netušili, že existují! Když máte místnost plnou lidí, kteří potřebují léčení, panuje tam snad obava, že se nedostane na všechny? Ne! Hojnost darů od Ducha není nikdy předmětem dotazů. Proč je pak tedy problém, pokud jde o byznys či o peníze? Vždyť přeci pocházejí ze stejného zdroje!

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonovy Knihy Osm -

 

 

 

23.06.2014

 

HLUBOKÉ KAPSY

 

Máte hluboké kapsy, když dojde na energii a zázraky. Můžete odsud odejít jiní, než jste sem přišli. Můžete se změnit dřív, než odložíte tuto knihu! Je to součástí vašeho systému víry… nebo na tom snad nezáleží? Jak by se vám líbilo, kdybyste odsud odešli jiní, než jste sem přišli? Jak by se vám líbilo, kdybyste odsud vyšli uzdravení? A to, mí přátelé, je potenciál prožitku dnešního večera, že? A to, mí drazí přátelé – čtenáři, je potenciál toho, proč jste si vzali tuto knihu, nebo snad ne? Tomu se říká svobodná volba. Kolik zátěže, o které si myslíte, že je ve vás zakotvená, dokážete odložit?

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Jedenáct -

 

 

 

30.06.2014

 

KOMUNIKOVAT DOVNITŘ

 

Takže vás zveme, abyste celou tuto záležitost prověřili v sobě a začali se učit komunikovat sami se sebou… Vždy chcete komunikovat směrem nahoru, že? A co takhle komunikovat dovnitř? Věděli jste, že čím více mluvíte se svou buněčnou strukturou o tom, kdo jste, a o svém božství, tím více se zlepší komunikace s Rodinou a Duchem? Vy víte, že to všechno je propojené, že? Vaše DNA v tom hraje zásadní roli, protože v sobě nese veškeré informace… nejsou jen na vršku vaší hlavy ve vašem mozku.  

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Devět -

 

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.