Červenec 2015

04.08.2015 22:52

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červenec 2015

 

 

13. 07. 2015

PO ČEMKOLI TOUŽÍM

 

Proč jste se rozhodli, že vás buňky vašeho těla ovládají? Proč jste se rozhodli, že své geny máte navždy? Kdo vám to řekl? Dovolte, abych vám dal paradigma staré energie: „Já jsem, kdokoli jsem. Bůh mne takto stvořil z nějakého důvodu a tak s tím udělám to nejlepší, co půjde. Udělám, co budu moci s tím, co mi bylo dáno.“ To nezní tak špatně, že ne? Některým z vás to zní opravdu dobře. Nyní vám to řeknu znovu: vítejte do multidimenzionálního posunu, protože lidské myšlení může být opraveno tak, aby zahrnovalo nové dary!

„Ať už jsem se narodil s čímkoli, nesejde na tom. Já ovládám svou biologii, svůj imunitní systém a své uvědomění. Bůh mne stvořil jako boží stvoření schopné vyžádat si minulé energie ze své Akáši… a zcela změnit svou biologii, pohodu a sílu k čemukoli, po čem toužím.“

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonova channelingu „Je to v DNA“

 

 

21. 07. 2015

PROPOJENÝ A DOSTUPNÝ

 

Jsi anděl. Vždy jsi byl a vždy budeš. Jsi na této planetě jen dočasně jako fyzická 3D forma a tento tvůj kousek je člověkem. Věříš, že celý tvůj intelekt je s tebou, že? Ale není. Je zde pouze jeho část. Zbytek je skryt, ale stále je s tebou propojený a je dostupný. Jsi v kvantovém stavu se sebou a zbytek tebe je někde jinde. Ptali jste se: „Mohl bych udělat toto zdánlivě cirkusové číslo? Mohl bych být na dvou místech zároveň?“ A já vám povím, že pochopitelně můžete být na mnoha místech zároveňa to všichni opravdu jste.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonova channelingu „Mnohá vy“

 

 

28. 07. 2015

LOUPÁNÍ CIBULE DUALITY

 

Chci vám povědět o kruhu energie. Když řešíte problémy, když děláte určité druhy duchovních věcí, když se stáváte interdimenzionálními, začínáte se spojovat s Duchem a loupete cibuli duality, abyste uvnitř objevili své božství, uvolňujete tím energii. My jsme ji v minulosti označili mnoha jmény, ale je to energie božské lidské bytosti, která odvádí práci řešení na Zemi. To vám může znít divně, ale v den, kdy vaši vědci ověří skutečné energetické pole vědomí, začne vám to dávat smysl.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Kruh energie“

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.