Červenec 2019

04.09.2019 20:36

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červenec 2019

 

 

08. 07. 2019

Toto NENÍ test

 

Nejste tu kvůli testu vaší duše. Nepřišli jste na Zemi, abyste trpěli! Vaše duše je věčná. Náleží Bohu a vždy mu náležet bude – vždy! Láska je zdrojem – jediným zdrojem – a na ní je založené vše. Ve svém životě budete muset přepsat definici toho, co to je Bůh, a konečně uvidět, že se k vám natahuje ruka – v metafoře, která vás zve, abyste spatřili Boha uvnitř.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Čtrnáct – Nový člověk -

 

 

15. 07. 2019

NA VAŠÍ PŘÍTOMNOSTI ZÁLEŽÍ

 

Mnozí z vás si všímají, že v této nové energii (roku 2013 a dál) je mnoho důkazů o temnotě na planetě. Kryon říká, že je to konečná bitva mezi světlem a tmou, a není překvapením, že i Gaia je do té bitvy zapojena. Kryon nás nabádá, abychom zůstali beze strachu. Strach a temnota nemohou existovat tam, kde je světlo. Proto, drahé staré duše, záleží na vaší přítomnosti na planetě. Jste mnohem větší, než myslíte. Vše, co děláte, žehná Gaie, a Gaia na oplátku žehná vám!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy od Moniky Muranyi – Lidská duše odhalena -

 

 

22. 07. 2019

POHLÉDNĚTE DOVNITŘ

 

Mnoho duchovních lidí si přeje nečinně přihlížet a nechat Zemi a Boha, aby pro ně „něco dělali“. Přejí si to sledovat s pocitem, že oni jsou koneckonců jen lidé. Tentokrát ne. Ty časy jsou pryč. Chcete sledovat dílo Boží? Budete se muset podívat dovnitř sebe, kde Bůh žije.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání –

 

 

29. 07. 2019

VAŠE CELISTVOST UZDRAVUJE

 

Neexistuje žádný vnější zdroj, který by přišel a navštívil vás, když se uzdravujete nebo když se vám dějí zázraky – věděli jste to? Žádný vnější zdroj. Místo toho je zde odhalení skrze rovnováhu a uvědomění – skutečná celistvost, která vás zázračně uzdraví. Veškeré léčení a zázraky přicházejí přímo z vašeho středu!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Sedm – Dopisy z domova –

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.