Dualita

30.10.2018 23:02

Dualita poukazuje na boj v lidském vědomí představující volbu mezi světlem a temnotou. Také je zastoupen tradičními maskami dramatu v divadle.