Duchovní zdravý rozum

16.04.2016 20:37

Duchovní zdravý rozum

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Ottawě, Kanada

16. dubna 2016
 

Úvodní mini poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Mnozí poslouchají a čtou tyto channelingy. Poslouchají je (nebo čtou), aby přijali slova moudrosti, naslouchali těmto energiím. Mnozí jsou si také vědomi, že je zde daleko víc, než byste čekali. Každý z těchto channelingů probíhá v přímém přenosu před skupinou pracovníků světla, kteří přichází se záměrem usednout na židli. Mohu dnes mluvit o světě, což také často dělám a mohu vám povídat o energii země, ve které se teď zrovna nacházíte, a to také dělám často. Ale to, co se dnes doopravdy děje, je to, že proměňování této planety se neděje v makrokosmu, ale v mikrokosmu vašich životů. Každý z vás, kdo tady teď sedíte nebo toto čtete, každý z vás má v uvnitř sebe kousek Stvořitele. To vytváří nádherné kvantové pole okolo vás, které cítí další lidské bytosti, ale i ta bytost, které říkáte Gaia. Jste mikrokosmem jedinečné reality. Můžete si představit, že máte dokonce své vlastní planety, které se otáčejí kolem vašeho života! Máte to, o čem se domníváte, že je pouze „vaše“ – své vlastní oslavy, své vlastní touhy, své vlastní nespokojenosti – a myslíte si, že jste v tom sami. A přece jsem teď tady, abych vám řekl něco úplně jiného.

Když se Stvořitel vesmíru dívá na vás a na vaši duši, nevidí planetu, vidí vás. Jaký úžasný druh reality a inteligence to může ve skutečnosti být, když je schopen ve stejnou chvíli vytvořit miliardy duší a zároveň pečovat o každou z nich? Nyní chci, abyste si tuto otázku zapamatovali, protože ji budeme znovu opakovat, až spolu budeme opět channelovat.

Je to nesmírně obrovská inteligence, která je více než inteligentní. Je to překrásný tvořivý systém, který vás zná. Pokud bych jen řekl, že se Bůh o vás stará i zajímá (angl. slovo „care“ má i význam zajímat se a pečovat – pozn. překl), bylo by to velmi daleko od pravdy, protože „starat se“ je slovo lidských bytostí. Je to mnohem víc než „starání se“. Kdybych se zeptal matky: „Staráš se o své dítě?“ Řekla by: „Víc než to!“ Řekla by, že neexistuje žádné slovo, které by vyjádřilo, co ke svému dítěti cítí. V žádném z jazyků této planety ještě nikdo neobjevil takové slovo, které by vyjádřilo TAKOVOU emoci a TAKOVÝ druh citu. Takové, které by mohlo popsat vztah mezi vámi a Stvořitelem. Tento mikrokosmos, který je nazýván vaší duší a vaším tělem, je to, co Bůh vidí. Ne ten makrokosmos, který jste si dohromady vytvořili vašimi společnými činy, ale tím kdo jste VY. Protože vy jste rodina.

Již jsme mluvili o vašich systémech, o energii této planety, vaší časové ose, o všech těchto záležitostech. Jsou to výsledky tvorby mikrokosmu vašeho vědomí, tedy toho, čím jste. Existuje zde třetí jazyk. Tento třetí jazyk, který vám ve skutečnosti nemůžeme popsat, s vámi teď hovoří. To proto, že jste zde a zrovna teď toto posloucháte (čtete). Multidimenzionálním způsobem, neboli skrze kvantové pole, jsou vám předávány další zprávy, které jsou jedinečné právě pro vás. Každá lidská bytost je v této nové energii zvána k tomu, aby otevřela nové dveře. To je metafora pro používání nového nástroje, kdy si začínáte uvědomovat tento třetí jazyk. A protože toto vytváří multidimenzionalita, tak je zapotřebí i multidimenzionální posluchačcož jste vy – aby tuto zprávu přijal.

Pokud žijete v lineárním světě, pak uslyšíte jen můj hlas. Ale pokud jste otevření těmto multidimenzionálním skutečnostem v této energii, drahé staré duše, můžete se naladit na tento multidimenzionální hlas a uvidět tu nádheru. Někteří z vás ucítí silnou emoci, která je za tím a to bude vše, čeho si budete vědomi. Někteří, co právě teď slyší tento hlas a čtou tato slova, potřebují cítit mír v každé buňce, který říká – všechno je v pořádku. Víme, kdo jste, víme, čím procházíte, držíme vás za ruku a vy jste… v pořádku.              

To, co je zapotřebí, abyste procítili, je tady pro vás. Neexistuje nic jiného za tímto zvukem Hlasu, jenž se zdá příliš nádherný pro lásku Boha. Když se obklopíte svým smyslem pro praktičnost, svou racionální myslí, která říká, co je a co není možné, „tohle je krabice ve kterém sídlím, tohle je to, co udělám,“ můžete zanalyzovat sami sebe a to rovnou díky Boží lásce (směje se). Zde je místo pro racionální a logické myšlení. Rovnováha tkví v této trojici – mozku, šišince a vašem srdci. To vše má své místo v udržování rovnováhy. Z toho vychází životní síla, která proudí vašimi životy. Mistři této planety, všichni, nebyli vůbec pomatení! Měli bystrou mysl, logiku lidské bytosti a měli intuici Stvořitele. A díky rovnováze se tito mistři zapsali do historie jako všemi známí, milovaní a mimořádní. A lidé chtěli následovat tuto jejich rovnováhu. Toto je nová lidská bytost a to, co přichází. Avšak mnohé je už zde a to proto, abyste s tím pracovali a zvykali si. Část z toho je již toto uvědomění: Bůh se dívá na tuto Zemi a vidí jen jednotlivé duše této planety. Není zde něco jako skupina lidí, která by měla (jedno) intuitivní myšlení. Je to tak, že všechny jednotlivé lidské bytosti mají intuitivní myšlení, které je společné. (Kryon se směje)

Tohle není lineární a ani to nemusí zapadat do toho, co očekáváte. Může k vám přijít myšlenka, že jste sem přišli (nebo že jste se rozhodli toto číst), aniž bych s vámi mluvil.  Aniž bych vám řekl, jaká by pro vás mohla být budoucnost, a vy odsud stejně půjdete s úsměvem, protože teď víte, že je vše v pořádku.

Mluvím k několika z vás v této místnosti a k mnohým z vás, co toto posloucháte a čtete, protože já vím, kdo jste. Přišli jste sem, abyste se dozvěděli něco mimořádného. Nakonec jsou zde i tací, kteří s tím vůbec nic nechtějí udělat (Kryon se směje). Možná ani z toho nic neslyšíte, protože zrovna spíte. A já vám k tomu něco řeknu: „Váš život je požehnaný a jste milování stejně, jako kterákoliv lidská bytost, která je zde (nebo toto čte).“ Odejdete z tohoto místa, můžete i otočit oči v sloup nad tímto přesvědčením a všemu se tomu zasmát, a já to řeknu znovu – stejný počet andělů s vámi odsud vyjde a bude oslavovat, že jste zde na Zemi. Slyšeli jste? Znamenáte něco pro tuto planetu. A to není náhoda.

Drazí, toto není lineární, je to stále láska Boha. Absolutní, nádherná a dostupná všem. To je zpráva v tomto krátkém, malém poselství. Zprávy od Kryona se nikdy nezmění.

A tak to je.

 

Kryon

 

Hlavní poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner teď rychle ustupuje stranou, tak jak to dělává již léta. Jak jsme vám již říkali dříve, nebyl nijak zvlášť připravován na to, že bude předávat poselství, protože já jsem s ním byl pořád. Před několika lety odevzdal strach z toho, že by to mohlo být něco nevhodného nebo nesprávného a pochopil, že je to správné. A bez ohledu na to, co by na to řekli ostatní, již nemohl popřít pravdu Boží lásky.

A to, co bychom dnes rádi sdíleli, se některým z vás může zdát jako pohled zpět na vše, co zde již bylo řečeno. Avšak my jsme vám ještě nikdy nepředali poselství jako je toto. Poselství, ve kterém propojíme všechna témata, o nichž mluvíme již tak dlouho. Všechna se dotýkají jednoho základního elementu. Byl pojmenován již dříve – je jím zdravý rozum. A dokonce ho můžeme nazvat duchovním zdravým rozumem. Toto poselství se některým může zdát neuvěřitelné, vzhledem k tomu, co vám předáváme. Po léta jsem předával určité věci těm, kteří jsou milovaní, ctění a oslavovaní. Přece je zde možnost, pro mnohé z vás, uvidět něco, o čem jste ještě nikdy neuvažovali. A představou, kterou vám teď předáme, abyste mohli přijmout tuto zprávu, je dítě sedící na pláži. Toto dítě představuje lidskou bytost. Ve skutečnosti toto dítě zosobňuje přesně tu část vědomí, ve které se teď jako společnost nacházíte. A to na raném počátku rozvíjení vnitřní moudrosti a poznání, avšak se zvídavostí. Pláž představuje Gaiu, nebo její část, ve které se teď nacházíte, která je teď vaší realitou. A toto dítě, které sedí na pláži, se najednou začíná ptát…

Povedeme vás skrze několik těchto otázek a v každém jednotlivém bodě vám ukážeme vaší mylnou představu, kdy zdravý rozum nepoužíváte a to zvláště ten, který nazýváme „duchovní“.  Vždy máte volbu - cítit pravdu nebo následovat to, čemu jste byli naučeni. Jeden bude používat tento zdravý rozum a druhý to, čemu byl naučen. A pro miliardy lidí může být někdy těžké – překročit tyto mosty.

Dítě sedící na pláži se ptá samo sebe: Existuje Bůh?“ Dítě si neuvědomuje, že je zde vesmír, galaxie, velkolepost, božství, láska. Neuvědomuje si ten nádherný a dokonalý Zdroj Stvoření, který nepřichází od Stvořitele jinak, než jako laskavá energie, která ovlivňuje vše na úrovni atomu. Dítě si neuvědomuje píseň, kterou zpívá tento tvořivý Zdroj všemu živému a která opěvuje blaženost a nádheru Boha. Dítě sedící na pláži si neuvědomuje zázrak vytvoření planety ve správném čase na správném místě. Dítě si není vědomé zdravého rozumu, kdy se podíváte na lidstvo a ptáte se, co je intuitivní myšlení. Neví, že přes 80 procent obyvatel této planety věří v posmrtný život. A 80 procent planety také ví, že Bůh existuje – a není důležité, v jakou jeho podobu věří. Nevědí, že ve skutečnosti už samotné pokládání si otázky, je-li zde Bůh, je způsobeno tím, co je v dítěti. Část samotného Boha je v DNA tohoto dítěte – a právě to pak vede vědomí k tomu, aby si kladlo otázku: „Existuje Bůh?“ Zdravý rozum na to odpoví: „Kdyby nebyl Bůh, proč by ses ptalo?“ (Kryon se směje.)

Podívejte se kolem sebe, drazí, a řekněte mi, že zde není Bůh. A někteří řeknou: „Já jsem se díval a je to zlé, děsivé a strašné!“ A na to vám povím: „Nepodívali jste se na tu krásu všeho, neviděli jste okolnosti, nevěděli jste o správném načasování této planety a toho, v čem se teď nacházíte, nebo toho, co se bude dít jako další.Pokud následujete pouze to, čemu jste se naučili a nepoužíváte zdravý (duchovní) rozum, zůstáváte v krabici svých vlastních přesvědčení a některé tyto krabice jsou velmi temné.

Tohle je tedy první otázka. Dítě dojde k závěru – ano, Bůh existuje. A pak dítě položí další otázku, na kterou se všichni lidé ptají: „Je možné, že existuje ještě jiná forma života?“ Po staletí sedí lidé na pláži, dívají se na překrásnou čistotu písku, se kterým si hrají ve svých dlaních a nechávají ho protékat mezi svými dětskými prsty a používají svůj intelekt a logiku. Říkají: „Protože sedím pouze na této jedné pláži, nemám žádný důkaz, že by zde na planetě byli ještě jiné pláže. Proto se tedy spokojím s tím, že uvěřím tomu, že existuje pouze jedna pláž, jelikož tahle je jediná, kterou mohu vidět.A to je přesně to, co jste udělali. Protože nemůžete vidět jiný život a protože vás nikdo nenavštívil způsobem, který je očividný, viditelný, rozhodli jste se, že jiná forma života neexistuje. Díváte se na tento nekonečný vesmír a stále se sami sebe ptáte: „ Je tam život?“ A je to jako u toho dítěte, které sedí na pláži a říká: „Tady prostě nejsou jiné pláže, protože já je nevidím! Protože mě nenavštěvují. Neexistuje na to důkaz. Sedím na jediné pláži, co existuje.“ (Kryonův smích).

Chci, abyste začali používat zdravý rozum. Stvořitel všeho, ta překrásná, nádherná síla, Stvořitel nejenom lásky a života, ale všeho, co existuje; vědomí, které si vůbec zatím nedokážete představit, které proniká do molekulárních struktur atomů, ze kterých je vše stvořeno… když tato síla stvořila vesmír a vaší galaxii, opravdu si myslíte, že jediné místo, kde se nachází život, mezi těmi bilióny planet, je to vaše?

To přeci nedává smysl a není to podle zdravého rozumu, že byste byli sami! A nejste. Přijde den, kdy budete vědět, že jsem měl pravdu a nebude to tak, jak si to představujete. V této vaší galaxii jsou početné skupiny života, je ho zde tolik!! Ale je to tak ohromné, tak nekonečné.  Pochopitelně to nevidíte kvůli vašemu přesvědčení. Když dítě s tímto způsobem uvažování sedí na pláži, nemůže s tímto nastavením vidět jinou pláž. Protože oceány se takto neprojevují, pláže nepovstanou, aby se ukázaly jiné pláži. Dítě bude muset cestovat obrovskou vzdálenost, aby zjistilo, že se mýlilo, protože pláže jsou všude, úplně všude! A jak jsou překrásné! Je potřeba, aby dítě použilo zdravý rozum, který říká, že Země musí být plná pláží, jelikož takto to funguje. Tímto způsobem se jednotlivé části spolu setkávají a vytvářejí pláže! A znovu se spolu setkávají, aby vytvořily život, jako je tady. Stejný proces, který stvořil život zde (na Zemi), vytváří přesně totéž kdekoliv. Nejste sami.

A pak dítě řekne: „Jestli je to tak, chtěl bych vědět, jak tyto jiné formy života vypadají!“ A na to si hned dítě odpoví: „Samozřejmě, že nebudou jako my. Budou vypadat jako prapodivná pětiruká stvoření se čtyřmi nosy a dvěma páry očí, co jim budou viset nad lokty.“ (Kryon se směje.) Dítě má opravdu živou představu o tom, jak by měl vypadat jiný život v těch “jiných“ částech vesmíru a v “jiných“ částech galaxie. Nikdy nepoužilo zdravý rozum.

Dovolte mi, abych vám něco sdělil: Krása DNA je ve všem. Všude. Za čas dojde k objevu mikrobiologického života ve vašem vlastním solárním systému, a až jej začnete zkoumat, naleznete DNA. Struktura je možná odlišná, ale je to DNA. Dvojitá šroubovice je ve všem. A to kdekoliv, protože stejné principy fyziky, stvoření, laskavosti, světla a tmy, horka a zimy jsou stejné všude po celé galaxii. Pokud fyzika funguje stejně a život se rozvíjí stejným způsobem, bude se vše vyvíjet podobně kdekoliv. Nebuďte šokováni. Jednou, až bude správný čas, a vy na to budete připraveni, se setkáte s těmi, co zde zasadili vesmírná semena vašeho stvoření a kteří jsou z velké dálky. A přivítáte je s otevřenou náručí a láskou. A až se objeví, aby se s vámi setkali, budou nádherní a budou vypadat přesně jako vy! (Kryon dojatě a zároveň se smíchem.) Nebudou mít dva páry oči, co by jim visely nad lokty. Tohle vypadá jako duchovní zdravý rozum, že? Bude zde existovat rozmanitost, ale proces bude stejný! Pláže se samy sobě podobají, některé mají černý písek, některé bílý. Na některých je hrubý písek, na některých jemný. Ale ten proces, který stvořil písek z oceánu, je stejný kdekoliv na planetě a stejně tak i na jiných planetách. Očekávejte rozmanitost, ale také podobnosti. Zdravý duchovní rozum je ve všem, ale dítě se stále ptá, jako by ho nemělo. To protože dítě někdy uvažuje tak, jak je naučené. Místo aby otevřelo svou mysl tomuto zdravému rozumu.

Číslo 4: „Pokud existuje další život, jaké je načasování toho všeho?“ Pravděpodobně budou mít historii jako vy a tak dítě řekne: „Asi mají podobnou historii a pravděpodobně i stejné načasování.“ Ale dítě vůbec neuvažovalo o věku celé existence. Dítě vůbec neví o velikosti těch, kteří přišli ještě před ním, dítě ví jen o dítěti (o sobě). A historie lidstva nejde o moc dál. Vytvoří si tedy domněnku, že pokud je život všude stejný, tak bude mít i do značné míry stejnou dobu trvání – historii a stvoření. Co vám poví zdravý rozum o galaxii, která je 4 miliardy let stará? Sdělí vám, že celý ten vývoj probíhal stejně? Nebo vám řekne, že možná, jen možná, existují planety, jejichž společenství vypadají stejně jako to vaše, ale které existují již milióny let? A pokud o tom popřemýšlíte jinak a použijete zdravý rozum, tak potenciál, který z toho vzejde, bude ohromný. Stejně tak to poukazuje na to, že jste sem dorazili teprve před chvilkou. A má to svůj důvod.

Zatímco historie samotného solárního systému a galaxie, ve které se nachází, přesahuje 4 miliardy let, lidstvo zde existuje pouze pár set tisíc let. Již jsme o tom hovořili, drazí. Jaký to má smysl? Na chvilku se na to podívejte. Pokud trvání galaxie přirovnáte k 24 hodinám, pak vy jste dorazili teprve před dvěma vteřinami. Jaké jsou možnosti? Jestliže zde existovaly civilizace mnohem, mnohem starší – jaké jsou možnosti? Protože díky jejich stáří a díky tomu, co víte o vědomí Stvořitele, a z toho, že v jejich DNA byl Bůh přítomen po milióny let – jaká je šance, že to, co se děje tady a teď, se dělo tam a tehdy, když se vytvářela Země? A pokud to tak je, dává to smysl? Dává to mnohem větší smysl, než přesvědčení, že každý dorazil během posledních dvou vteřin. A pokud je to tak, je pravděpodobné, že hráli roli v příběhu o stvoření této planety. Ve své vlastní biologii máte semena, která jsou vyspělá, vznešená, velkolepá a stará miliony let. A možná je před tímto uvědoměním tato planeta dokonce chráněná – to proto, aby mohla poskytnout svobodnou volbu zvláště během tohoto posunu. Pokud se dějí určité věci zde na této planetě, bylo to tak naplánováno, aby se vám to stalo. Dává vám to smysl, nebo to popírá zdravý rozum?

Číslo 5. Dítě se ptá: „Kdo je Bůh? Jaký je jeho postoj (přístup)? Zná mě Bůh? Je Bůh potěšen nebo ne? Mohu Boha urazit, mohu zhřešit? Co se stane, když to udělám?“ A toto přitahuje mojí pozornost daleko víc, než cokoliv jiného, o čem jsem na této planetě dosud hovořil. Říkal jsem častěji než cokoliv jiného – lidské bytosti jsou tak omezeny svou představou, ve které stvořily Boha jako lidskou bytost. A již dříve jsme vám říkali o hlavních principech – pokud by existovala planeta psů, Bůh by byl pes. Jestliže by existovala planeta vačic, Bůh by byl vačice. To je vše, co znáte. Takže všechny “nedokonalosti“ lidských bytostí aplikujete i na Všemohoucího. A v tom není zdravý rozum. Vůbec ne.

Stvořitel vesmíru, tak obrovský, že si to ani nedokážete představit, a zároveň tak maličký, aby se do vás mohl vejít… s takovou velkolepostí, takovou nádherou… (Kryon dojatě, že téměř nedokáže najít slova), která je mnohem, mnohem větší, než si vůbec dokážete představitA vy jste se rozhodli, že v nebi existují války, padlí andělé, trest a souzení? Je tohle opravdu duchovní zdravý rozum, nebo jste to vy, v krabici s Bohem, který je stejný jako vy? Co je to s lidstvem, že chce, aby byl Bůh tak nedokonalý a lidský? Bůh je láska a ne souzení. Není nic, co byste mohli udělat, abyste ho zklamali. Jste součást Boha. Je to tak kontroverzní kvůli tomu, co jste si pro sebe vytvořili a co nazýváte dogmatem o Bohu. Máte Boha, co straší děti, máte strašlivé vize toho, co přijde po smrti. A Stvořitel vesmíru vás i přesto tolik miluje! I když se to nemusí zdát jako zdravý rozum. Ten nejvíc zdravý rozum, jaký byste mohli mít, je už to, že teď posloucháte nebo čtete za určitým účelem, a drazí, počkejte si na vaše číslo 6!

Nejste zde jen z určitého konkrétního důvodu, ale jste součástí skládanky, protože máte duši. Duši stvořenou Centrálním Zdrojem. To, co nazýváte duše, tvoří kousky a části Tvořivého Zdroje, který je ve vás. Pokud jste tedy kouskem a částí Boha, dovolte mi, abych se vás zeptal: „Dává smysl, že byste poslali sami sebe do pekla, kde se budete 'smažit navěky'?“ To děláte sami sobě. Je to kontroverzní, ale zdravý duchovní rozum ví, že Bůh je láska a ne nenávist nebo souzení. Už samotná představa, že se musíte chovat určitým způsobem nebo budete trpět navěky, je tak lidské! Tak lidské. Pochází to z nízkého vědomí. To, které chce lidské bytosti řídit a ne je osvobodit.

Číslo 6. Dítě sedí na pláži a řekne: „Mám tento život, co se stane, až zemřu? Přicházím sem na okamžik, zářím jako slunce s vědomím, které miluje Boha, a pak zemřu. Takže vše, co jsem, je tu jen na chvíli a pak se v prach obrátím. A už zde nejsem nikdy víc.“ Pak se dítě začne probouzet a uvidí mnoho pláží. Dítě najednou rozvíjí zdravý rozum. Začne cítit Stvořitele uvnitř sebe, dokonce začne vnímat vědomí Stvořitele v sobě. Náhle uchopí své mistrovství a dojde k velkému AHA! Řekne: „Já jsem věčný. Věděl jsem to!“ A pak dítě řekne: “Já si vzpomínám! Sledoval jsem, jak se tvořila Země! Byla vytvořena pro mě, pro všechny se mnou. Viděl jsem to všechno, tu nádheru toho spojení! Přišel jsem jako lidská bytost a až zemřu, tak se jako lidská bytost vrátím zpět, protože má duše je VĚČNÁ. Já jsem věčnost. A až zemřu, znovu se vrátím. Protože je to cyklus. Je to nádherný koloběh, cyklus zdravého rozumu. Stvořitel veškeré existence nemůže vytvořit část sebe sama, která by skončila a zemřela. Smrt pro Stvořitele neexistuje! Čas běží v kruhu.“

Drazí, vy jste to dítě na pláži, které používá zdravý rozum a začíná se probouzet k pravdě. Tohle, jako všechno ostatní, je součástí cyklu. Až na to, že cyklus, ve kterém se nacházíte, se začíná posouvat. A s tím k vám přichází ještě mnohem víc tohoto zdravého rozumu. Možná tomu teď nebudete věřit, ale jednou budete. Každý, kdo tu teď sedí a toto čte, vydechne naposledy a opustí své tělo, každý z vás zde. Co si o tom myslíte? Považujete to za smrt, že? Povím vám něco. Je to cyklus omlazování, jelikož nežijete moc dlouhé životy. Po svém posledním vydechnutí a po krátkém mezičase se opět probudíte. Ne tady, ale v energii, která ani není místem, a uslyšíte závan písně, jenž zní touto galaxii a představuje lásku Stvořitele. A budete vědět, že všechno, co jsem vám říkal, je pravdivé a skutečné. A skrze systém, který tu je pro vás pořád, staré duše, se poté znovu vrátíte na tuto planetu, se svým plány, které jste tu vždy měli a se svobodnou volbou, kterou jste také vždy měli, abyste se stali znovu mladými. Všechno je cyklus. Ale tentokrát, jak už jsem vám dříve sdělil, vaše mládí sebou ponese zvláštní moudrost, v nové energii si to budete pamatovat. Omyly, které jste udělali, se již nebudou opakovat, budete mít moudrost, která na této planetě nikdy nebyla viděna! Protože to je NOVÉ. A tento život také skončí, ovšem s tím, že až příště vydechnete naposledy, bude to s úsměvem, protože si budete pamatovat, že to je cyklus! Nebude zde existovat strach a těm okolo vás se po vás bude stýskat, ale budou oslavovat tu skutečnost, že smrt neexistuje! Je to moudrost, kdy můžete obklopit umírající lidskou bytost a zpívat písně, které jsou povzbuzující. Protože je to koloběh. A vy víte, jaký je vás koloběh a jaký je jejich a že je překrásný! A tohle, drazí, je duchovní zdravý rozum.

6 bodů – můžeme to takto uzavřít? Co si odnesete z tohoto setkání? Zbožné přání nebo skutečnost? Jaký je váš zdravý duchovní rozum? Je to to, čemu vás učili, nebo to, o čem intuitivně víte, že je skutečné? Pokud začne být tohle skutečné, co s tím uděláte? Drazí, na této planetě jsou právě teď nástroje, které ve vás probudí zdravý rozum. Některé budou přímo „fackou do tváře“ tomu, co vás učili, ale stále víc lidí začne brát v úvahu zdravý duchovní rozum. Dává to smysl, že se ti, kteří rozumí Boží lásce, obklopují stejně smýšlejícími a bojují o to, kdo má pravdu? Odpověď je ne. To si protiřečí. Hledíte do tváře svým sousedům a stavíte si proti nim obranné zdi, poněvadž oni nemilují Boha stejným způsobem jako vy. (Kryon se směje.) Duchovní zdravý rozum zvítězí i u nich.

Nakonec, budete mít planetu plnou různých cest víry a uctívání, ale kde se všichni shodnou na tom, že existuje rozmanitost kultur a že Bůh je láska. A že není nic špatné ani nic dobré, že existuje jen svobodná volba.  To je moudrost. To je zdravý rozum a to je to, co přichází.

Jak vás to teď ovlivní? To je otázka, na kterou nemůžu odpovědět, protože máte svobodnou volbu. Svobodnou volbu opustit toto místo a dokončit čtení, a smát se tomu, co jste slyšeli. Nebo svobodnou volbu opustit toto místo a dovolit, aby se váš život zásadně změnil. Některým z vás jsem jenom potvrdil to, co víte. Vítejte na Zemi, která se mění. Jste na správném místě ve správný čas, o tom není pochyb. Běžte a ukažte ostatním své světlo. Když dostanete příležitost, ukažte jim zdravý rozum. To pro dnešek stačí.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ MP3 – mini channeling 14:40 min a "Spiritual Common Sense" 35:42 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Zuzana Š. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Kryonovy knihy

Pokud je vám Kryonovo učení blízké a chtěli byste se dozvědět více, pak vám doporučujeme jeho knihy, ve kterých najdete velmi zásadní a užitečné informace pro OSOBNÍ rozvoj – nejen informace o minulém, současném i budoucím dění na této planetě, ale především informace, které vám mohou pomoci k dosažení vnitřního klidu, rovnováhy, zdraví, hojnosti a dlouhého života. Stejně jako k objevení tzv. „smyslu svého života“ – či „osobní smlouvy“, jak tomu říká Kryon.

Informace o Kryonových knihách a o možnostech pořízení naleznete ZDE. A stručný přehled jeho knih, které dosud vyšly v češtině ZDE.