II.Q 2011

20.08.2012 12:04

04.05.2011

ODKUD PŘICHÁZÍŠ?

"Odkud přicházíš?" zeptal se Mike.

"Z domova." Milující entita jako by vyvěrala přímo před Mikovou malou dětskou postýlkou. Postava naklonila hlavu na stranu a trpělivě vyčkávala, až to Mike vstřebá.

Mike cítil, jak chvění prochází jeho páteří nahoru a dolů. Měl silný pocit, že před ním stojí velká pravda. Že stačí se zeptat a nádherné vědění se před ním rozprostře.

„Máš pravdu“ odpověděl anděl na Mikovo vnitřní přemítání. „To, co uděláš právě teď, změní tvou budoucnost. Cítíš to, viď?“

„Ty umíš číst mé myšlenky?“ zarazil se Mike.

„Ne. My je cítíme. Tvé srdce je spojené s celkem, víš? A my odpovídáme, když nás potřebuješ.“

~ Cesta domů - Kryonova Podobenství – přijato Lee Carrollem ~

 

 

04.05.2011

NESCHOPEN LÉČIT SE?

Léčitelé poslouchejte: Jsou mezi vámi tací, kteří mohou mít souhrou synchronicit pocit beznaděje. Můžete si myslet, že před vámi je někdo, koho není možné vyléčit. Už byl u vás předtím a je problematický, zatvrzelý či neochotný spoluúčastnit se na svém uzdravení. Poslouchejte: To může být ten, který bude jednou psát knihy o lásce! Může se náhle sám začít soustředit v nejneočekávanější dobu a vy, léčitel, jste katalyzátorem pro tuto změnu. Jak se budete cítit pak? Ukáže to vaší práci v lepší perspektivě? To je způsob, jakým pracuje Duch, víte? Nežádáme jen ty, kdo mají svaly, aby nesli břemeno. Ne. Když jsme říkali, že je to pokora, která zdědí Zemi, pak mluvíme o skutečné pokoře – těch, kteří se zdráhají uvěřit, že by byli jakkoli zvláštní. Namísto toho oni objeví sílu lásky!

~ Partnerství s Bohem – Kryon, přijato Lee Carrollem ~

 

 

06.05.2011

BAREVNÉ ZNAKY

Mnohé a nádherné jsou barevné znaky, které nesete. Ti, kteří na vás shlížejí v perfektní lásce tak, jako já, vás vidí v celé vaší slávě. Všechny vás vidíme takové, jací skutečně jste. Vidíme ty, kteří si vybrali těžkou cestu; ty, kteří se rozhodli podstoupit lekci na planetě svobodné volby – a ne všechny planety jsou takové. Vaše barvy odhalují mnoho z toho, kým jste. Nejste si vědomi toho, že já – Kryon – sedím u vašich nohou ve službě a že vy jste ti velebení. Vězte, že jste námi všemi milováni a že známe každého z vás jménem.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

Nepřemýšlejte jako Člověk! - Kniha Dvě

 

 

07.05.2011

ZKOUŠKY

Zkoušky, kterým čelíte, mají vždy řešení. A neměli byste být překvapeni, když vám řeknu, že toto řešení jste vytvořili vy sami. Lidé si myslí, že přišli a kráčejí tímto plánem zvaným Země a jsou zkoušeni, aby zjistili, kudy jít, aby nalezli rovnováhu energie. Akceptují to. Myslí si, že všechny jejich životy budou plné zkoušek stále dokola. Ale ti, kteří jsou moudří říkají: „Chápeme, že tyto testy jsme si pro sebe vytvořili sami. Rozumíme tomu, jak věci fungují. Projdeme jimi v novém partnerství.“

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

Dopisy z Domova - Kniha Sedm

 

 

09.05.2011

ČAS TEĎ

Pochopení času TEĎ je jedním z prvních kroků ke skutečnému pochopení božského času, ve kterém se nacházíte. Rodina vlévá do této místnosti určitý druh pochopení. Pro nás jste stejní jako když jsme vás viděli naposledy! V těchto několika okamžicích nám dovolte, abychom dokázali, že energie, která sem proudí, je skutečná. Nejsou to jen slova Člověka. Přichází Rodina a sedá si mezi vás – posluchače i čtenáře. Může se zdát, že zde pro ně není dostatek místa, ale je. Je pro ně totiž místo ve vašem srdci, které jste nechali při této příležitosti otevřené. Rodina v tuto chvíli usedá i na klín některých z vás. V tento okamžik vítáme boží energii andělů. Vítáme a zdravíme energii Archanděla Michaela a Metatrona. Vidíme, jak se fyzické a boží spojuje a to nazýváme Rodina!

Nikdy nebyl jiný způsob bytí než tento – v kruhu TEĎ – je to ale závoj duality, který vám bránil uvidět pravdu toho, o čem mluvím. Ti, co sedí přede mnou a čtou, jsou samozřejmě Lidé, kteří jsou součástí Boha. Lidské Bytosti, pro mne jste dnes Rodinou – stejně jako jste jí byli i včera. Pro mne se to nikdy nezměnilo. Dívám se na vás a co slyším, vidím a ochutnávám, je vaše „jméno“. Pro mne nejste cizinci. Pokud si myslíte, že jste sem přišli náhodou, není to tak! Pokud si myslíte, že toto čtete náhodou, není to tak. Jsme vaše duchovní Rodina.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

Kniha VIII

 

 

10.05.2011

ZMĚNA JE ŽÁDOUCÍ STAV

Mnoho z vás je nyní znepokojeno. Někteří z vás se bouříte proti změně jednoduše proto, že je to změna. Část z vás se bojí změny a touží po stabilitě. Když se díváte ze Země, vidíte stejnost a stálost. Vidíte zdánlivě neměnný a spolehlivý stav věcí, které můžete vidět a měřit v čase. Tak to ale vůbec není, protože vesmír je ve stálém přechodu (změně) a vy byste to viděli také, pokud byste dokázali vidět celý obraz. Změna je ve skutečnosti žádoucí stav, ale pro vás je těžké jít proti pocitům, které vyplývají z vašich lidských vlastností.

Prosím, věřte, že změny jsou dobré. Znovu – ne vše je takové, jak to vypadá. Důvěřujte faktu, že změny jsou dobré pro vás i planetu. Relaxujte a buďte v tomto čase v míru se Zemí.

S novou energií přijde i jasnější obraz toho, jak věci fungují. Může to být přirovnáno k závoji, který se pomalu zvedá, abyste mohli vidět jasněji než předtím. Dříve byla komunikace často nejasná či ve formě příběhů, nyní je však mnohem základnější. Dříve mohla být poselství nesprávně interpretována vzhledem k silnému závoji, nyní bude jasná. Doufáme, že to vnímáte již v momentě, kdy čtete tyto vzkazy. Jsem prvním z mnoha, kteří k vám budou hovořit mnohem jasnějším a jednodušším způsobem než dříve.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

Kniha Jedna

 

 

18.05.2011

ŽIVOTNÍ LEKCE

Mnoho by se rádo zeptalo: "Kryone, jaký je rozdíl mezi energií, která pochází z karmy a naší životní lekcí? Nebo jsou totožné?"

Protože vše souvisí se vším, můžete říct, že životní lekce nemůžete zcela vyjmout z karmického energetického batohu. Přesto o karmě přemýšlejte jako o něčem, co vás „tlačí na místo, kde budete ve správné drážce“. Karma je o skupině kolem vás, vašem místě v ní a o emocionálních energiích, které z toho vyplývají. Můžete říct, že karma vás vede tím, co jste nesplnili či nezvládli v rámci směřování lidstva na planetě. Vytváří to čtyři i pět generací hasičů a policistů, lékařů či vojáků. „Zapadnete do drážky“ toho, co si myslíte, že máte dělat nebo toho, co vám rodiče řekli, že máte dělat. A tak to děláte!

V tomto příběhu argumentu „můj otec to dělal, tak já budu také“ je toho však víc. Existuje sklon jít určitým směrem a naplnit určitý cíl, který je součástí vaší DNA a ten kráčí ruku v ruce s vaší karmou. Reprezentuje také nedokončené záležitosti, pocity touhy dělat danou věc a samozřejmě i vaše vztahy s rodinou a dalšími lidmi.

Někteří jsou karmou vedeni k tomu, aby si našli násilnické partnery! Důvodem není vaše potrestání, ale tímto způsobem dostáváte příležitost situaci zvládnout a najít způsob, jak vyřešit puzzle. Řešení takových věcí bylo vždy myšleno jako „generátor energie“ lidstva na této planetě a tato řešení navyšují vibrací celku.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

Dvanáct vrstev DNA – Kniha Dvanáct

 

 

01.06.2011

VÝVOJ

Mnozí, kteří jsou velmi spirituální a milují Boha tak jako vy, se vzdálili na tolik, že vše, co dělají, se někdy zdá být „mimo“, divné a nevyrovnané. Koneckonců, kdybyste se rozhodli věnovat matematice tím, že byste malovali čísla neviditelným štětcem na nebe a průběžně měnili své výpočty, pak by vás pravděpodobně profesor matematiky požádal, abyste opustili třídu, protože byste se stali kvantovějšími ve svém uvažování – v uvažování o tom, o co jsme vás požádali, abyste se naučili a pochopili.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

Dvanáct vrstev DNA – Kniha Dvanáct

 

 

20.06.2011

Průvodci

Jste jako Pozemský atlet v tréninku. Kolem vás je podpůrná skupina různých hierarchií služby. Ti, kteří jsou vám nejblíže, jsou průvodci. Nejdále od vás jsou ti, co jsou jako má entita – zabývají se mechanikou (zákonitostmi) a provozem školy.

Každý z vás má nyní u sebe dva průvodce. Ti nepatří k nikomu jinému. Nejsou to bytosti, které by vás soudily či sledovaly váš vývoj. Jsou to duchovní služebníci a pomocníci. Někteří z nich jsou nyní mezi inkarnacemi a nejsou vždy ve službě (průvodcovské službě). Někteří jsou mistry služby a budou vždy průvodci.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

Kniha Jedna

 

 

22.06.2011

 

"ZMEŠKANÁ" SYNCHRONICITA

...“Zmeškaná“ synchronicita. Nic takového není, milovaní. Žijete v kruhu, to jsme vám již říkali. Pokud k vám něco přišlo v době, která nebyla vhodná a vy jste to minuli, pak se to k vám obloukem opět vrátí. To je výhoda bytí v TEĎ. Pokud jste ve stavu TEĎ, pak rozumíte kruhovému (cyklickému) fungování života. Také chápete, že je to Duch, který přináší to, o čem jste si mysleli, že jste ztratili. Pracovníci Světla, toto má mnoho významů a metafor, které si ani nedokážete představit.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem, Kniha Osm ~

 

 

22.06.2011

ATOM

Dovolte mi, abych vám řekl, co je uvnitř atomu a co ještě nebylo spatřeno. Jsou částice nějak spojeny neviditelným vláknem? Jsou ovlivněny interdimenzionálními strunami? Povím vám to. Mezi částicemi je energie. Mezi těmi nejmenšími částicemi, které si dokážete představit. A je zde samozřejmě interdimenzionální energie, která je spojuje v neobvyklém vzoru. Mají částice volbou? Ano, mají. A co je zvláštní a neobvyklé - pokud se budete dívat na energii mezi těmito částmi a částicemi uvnitř atomu, pak uvidíte skutečný geometrický vzorec, ve kterém rozpoznáte Lidskou Merkabu! Uvidíte přítomnost interdimenzionální posvátné geometrie a objevíte Květ Života v srdci atomické struktury. Vědci, přemýšlejte „mimo box“ (za hranicemi běžného myšlení)! Volba hmoty není žádným druhem chaosu. Je to sklon k rovnováze! Tato zdánlivá volba je způsobena novým zákonem fyziky – zákonem Vesmíru, který říká: „Veškerá hmota hledá boží rovnováhu.“ Začnete to vidět v největších i nejmenších úrovních hmoty.

Může vám to připadat divné, ale přijde čas, kdy o tom uslyšíte v oblastech hlavní vědy a poté si vzpomenete, že poprvé jste to slyšeli tady. Říkáme to, abychom dodali platnost této spirituální zkušenosti. Někteří z vás budou potřebovat potvrzení, že je toto poselství skutečné. Pamatujete si, co jsme říkali před deseti lety? Říkali jsme vám, že až vědci budou schopni plně pochopit atom, pak najdou jeho srdce – Boží lásku!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem, Kniha Osm ~

 

 

23.06.2011

KDY ZJISTÍM, PROČ TU JSEM?

Mnozí se ptají: „Kdy zjistím, proč tu jsem?“ A zde je odpověď: „Jste tu pro TEĎ (přítomný okamžik)… ne pro něco, co přijde.“ Co bylo součástí vašeho života a co jste neměli rádi? Co se nyní odehrává ve vašem životě, co byste z něj chtěli odstranit? Čemu nerozumíte? Možná se sami sebe každý den ptáte: „Bude to zítra lepší?“ Drazí, udělejte z dnešního dne vrcholné setkání na nejvyšší úrovni. Uchopte dnešní situaci a vytvarujte ji v něco, co pro vás bude krásné již nyní. V hrozných a těžkých okolnostech ukotvěte a oslavte vše, co je kolem vás. Požádejte o Boží lásku a nechte soucit Ducha, aby vás naplnil. Poté pokračujte v cestě… i když pochybujete. Namísto usilování o něco, co je na vrcholu žebříčku, usilujte o pochopení kruhu energie, který vytváří vaší novou realitu „teď“. Pokud vidíte tento kruh (cyklus) - chápete, že „Jsem ten, který jsem“ je vyjádřením vás i rodiny? Buďte andělem. Buďte majákem. V každém okamžiku vašeho života.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem, Kniha Devět ~

 

 

Zdroj: e-mailové „Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.