Indigové děti

30.10.2018 23:09

Tento velmi populární výraz odkazuje na „děti nového vědomí“ na planetě. Výraz indigo poprvé použila Nancy Tappeová, která viděla barvy kolem lidí jako přímý výsledek její synestézie (poruchy mozku). Na počátku 90. let Nancy začala vídat indigovou barvu kolem malých dětí – barvu, kterou nikdy dřív kolem lidí neviděla. Nancy popsala systém, podle kterého barvy, které vídala kolem lidí, označovaly osobnostní rysy daného člověka. Jan Toberová a Lee Carroll tento výraz a Nancyinu práci představili ve svých knihách o indigových dětech.

VAROVÁNÍ: popis indigových dětí ve Wikipedii je zcela nesprávný a předpojatý. Lee Carroll opakovaně žádal, aby tento výraz změnili tak, aby popisoval skutečnost (třeba i s ponecháním kritiky, jen chtěl změnit charakteristiku těchto dětí a to, že se nejedná o označení aury), ale za celou dobu tak neučinili. Proto Wikipedii nedůvěřujeme v ničem.