Je to všechno v DNA

14.05.2011 19:40

 

 

Je to všechno v DNA

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Astana, Kazachstán
14. května 2011 

 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou, a proto byl tento text následně rozšířen. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství.

 

Zdravím vás drazí, jsem Kryon z Magnetické služby

 

Náhoda neexistuje. Je to souhrn potenciálů. Co jste viděli, je souhrn potenciálů. Takový, co podává zprávu prostřednictvím všeho, co se náhodně vyskytuje. Pokud se stane příliš mnoho náhod, zpozorníte.

Matematika nepřipouští náhody kromě pár případů, které  jsou mimo pravidla a to je nazýváno inteligentním designem. Co když je součástí inteligentního designu Země posun vědomí?

Lidé se starají o lidi, které nikdy nepotkali. Se soucitem se začínají spojovat s těmi, které neznají. Když jste někdo viděli poslední tsunami v Japonsku, byli jste s nimi spojeni. Byli jste spojeni a soucit, který vznikl v této části světa, vytvořil na Zemi stopu, která mění energii krystalické mřížky.

Kdybyste si dnes neodnesli nic jiného, pamatujte si toto: lidstvo se mění. Tak to bylo nastaveno - ve vašem designu. V designu, který byl vytvořen dlouho předtím než jste sem přišli s tím, že tu budete mít děti - děti s novým vědomím. Vytvoříte scénář, jaký ještě žádná civilizace neviděla. Prostřednictvím soucítění zasadíte semínko míru. Zasejete semínka míru na Zemi, který se projeví - když ne v tomto vašem životě, tak v životě dětí vašich dětí. Projeví se určitě.

Je to cosi, co je nyní před vámi. Tyto věci vyžadují mnoho času. Můj partner naznačil, proč tomu tak je. Musí přijít a odejít generace, odehrají se změny, pár negativních záležitostí a lidé řeknou: „Och, věděl jsem, že je to příliš dobré na to, aby to mohlo vydržet!“ To je velmi, velmi staré myšlení! Kráčíte vstříc mírové planetě!

Nedaleko odsud je věž, postavena Kazachy, dostala jméno Věž tolerance. Když člověk vstoupí dovnitř, ztratí dech z krásy květin, z energie, která vychází z budovy postavené dle starobylého systému zvaného feng-šuej. Kdo by takovou věc postavil? V době, jako je tato - kdo by to udělal? Řeknu vám to. To všechno pochází ze zdrojů této doby. Je to vědomí, které říká, že je tu naděje a příslib. Je to všude v tomto městě. Tak si na to zvykejte.

Když jezdíte po městě, myslíte na to, že je tu velký provoz, ale nepouštějte ze zřetele, co se zde skutečně děje. Podívejte se na stromy, které zde byly vysázeny. Jsou malé. O čem to mluvím? (Kryon se směje). Že jednoho dne to bude nádherný les, stromy budou obrovské a někteří si budete pamatovat, kdy byly vysázeny. Je to očekávaná krása. Kontrolované kvetení. Naděje. Tolerance. Správný čas a správné místo. Jste božská stvoření a vždy jste byli.

Teprve před nedávnem se věda podívala do nejmenší částice vašeho těla. A byli jste opět blíž ke zjištění, jak vaše tělo funguje. V minulosti byla biologie pouhou vědou o chemii. To, co je definováno jako život, bylo velmi statické. Ale již tomu tak není. Nyní jste na dosah objevu, co tam opravdu je. A nyní hovoříme o DNA.

Někteří si stěžují: „Kryone, proč stále hovoříme o biologii?“ (Kryon se směje.) Och, ne nehovořím. Já hovořím o kvantové mnohostrannosti, hovořím o části Boha ve vás. Pokud je tomu tak, že uvnitř vás je božská část, musí zde existovat proces. Není to zázrak. Musí existovat něco, co když objevíte, tak vám toto vše ukáže. A vaše věda se tam dostává. Jak by mohlo být 90% toho, co je ve vaší DNA, odpadem? Není a já vím, že není. A vědci  to nyní také vidí.

Pokud je molekula DNA kvantová, bude sto trilionů těchto molekul vytvářet kvantové pole - a tak tomu skutečně je. A tímto způsobem DNA komunikuje sama se sebou.  Prostřednictvím kvantového pole obklopujícího lidskou bytost. Je to jediné vysvětlení.

Ale věda nemá opravdové vysvětlení, jakým způsobem DNA komunikuje sama se sebou. Musí v tom být systém – pro sto trilionů částic, které spolupracují jako jedna, takže je kolem vás pole, a já vám řeknu, jak se jmenuje. Víte, pojmenoval ho pro vás Eliáš (Kryon se směje): je to lidská Merkaba a je obrovská - 8 metrů široká - u každé lidské bytosti na planetě. A pokud se nacházíte v nízké energii, je zcela neviditelná a nikoho to nezajímá. Můžete se rozdělit, vzájemně se podrobit, můžete mezi sebou vést války - ona je stále tam. Je to velká neobjevená oblast - oblast kvantových polí.

Dávám vám nejnovější informaci: věda objeví kousky a části toho, ale není úkolem vědy, aby našla to božské v nitru. To je vaším úkolem. Je to esoterické. A pro někoho je to neuvěřitelné. Jenom vy poznáte, zda tomu tak je - pokud si zvolíte, že to chcete vědět. Budete to zkoumat. Je to možné? Všechno, o čem jsem vám říkal, je pravda.

Pracovali jsme s mým partnerem na knize, která je nejdelší ze všech, co jsme napsali: 12 vrstev DNA. Nebudu vám o těch 12 vláknech teď vykládat, ale řeknu vám stručně o věcech, které by vás mohly zajímat a nebude to dlouhé.

Začneme u nejdůležitějších věcí, u těch, s nimiž se setkáváte denně: každá lidská bytost má v DNA informaci, která není lineární, ale je kvantová. Přesahuje čas. A je to informace, která je zapsaná v 90% molekul DNA. Informace je identická ve všech částečkách DNA. Všech sto trilionů molekul vaší DNA zpívá stejnou píseň. Zpívají ji prostřednictvím Merkaby, nádherného pole energie, která je neviditelná.

Ti, kteří začínají cítit věci v těchto nových energiích, si toho začínají být vědomi. Cítí ji v druhých, ať je aktivována či ne. Co to znamená? Aktivace vašeho kvantového pole vlastně vyžaduje pouze jedno: abyste věřili, že tam je. Abyste věřili, že je tak silné, že ho můžete používat a pracovat s ním. A ono se stane vaším laskavým kvantovým polem. Ve svém živote budete očekávat pozitivní věci, pohybovat se z jednoho místa na druhé a  vytvářet soucít a lásku. Lidé poznají, že jste se změnili. Již nebudete vězet ve svých dramatech. Nebudete se bát dělat to, či ono, protože by se to nelíbilo Bohu. 

Vydechnete s úlevou. „Proč jsem to nevěděl dřív?“ Jdete domů, zavřete dveře a myslíte si, že jste sami. Ale víte, že nejste. Snad poprvé v životě víte, že nejste sami. (Kryon se směje.) Dejte se do zpěvu, pokud chcete. Nejste sami! 

Největší část vaší DNA, z vašeho pohledu, je akášickým záznamem. Všechno, co jste kdy učinili - od prvního života, který jste žili. Podívejte, je to kvantové. Záznam minulých životů, současného života a dokonce i potenciál životů budoucích. To vše je v DNA. Vlastně pomáhá vytvořit to, kým jste. To, co je nazýváno genealogií, je vlastně záznamem o vás, vašich předcích a pokud máte děti, bude působit i na jejich biologické vlastnosti, které budou předány dalším pokolením.

A to je pouze pokud jde o třetí dimenzi. Já ale mluvím o kvantové příbuznosti. Kým byste chtěli být? Kolik životů jste měli? Chápete, že máte jednu duši - nazýváte to Vyšší Já - a pokaždé, když přijdete na tuto planetu, je to stále totéž Vyšší Já? I když jste zde byli 200krát, 300krát, pokaždé to je to samé Vyšší Já.

Víte, co to znamená? Když se dostanete do kontaktu se svým Vyšším Já - ono ví všechno! Kolik z vás, co jste zde, si uvědomuje, kým jste? Ale já vím, kdo jste. Když jste v této místnosti, jste Kazaši. Jste si vědomi toho, že jste svými vlastními předky? Nelámejte si hlavu tím, jakého jste byli pohlaví.

Jsou zde milé laskavé dámy, které byly hlavami rady starších (Kryon se směje). Já to ve vás vidím. Ale víte to vy? Vracíte se sem opakovaně „na střídačku“. V jednom pohlaví a pak, když se to hodí, v druhém.  

Rozumíte, co vám říkám? Jste svými vlastními předky, s částí systémů minulých životů - když zůstáváte v jedné zeměpisné oblasti. Díky tomu se můžete připravit na své další vtělení. Pak pokračujete v té samé energii, takže se cítíte bezpečně, cítíte se dobře, můžete pracovat v této kultuře a dělat v životě velké věci. Chápete, jaká je v tom logika?

To je jedna z vlastností DNA a teď´vám řeknu o druhé.

Všechno, co jste se kdy naučili, je v ní. Je tam všechno, co jste se kdy naučili, v kterémkoliv z vašich životů. Kdysi jste byli velkými umělci, drželi jste v ruce štětec, a v tomto životě si můžete myslet, že ani neumíte kreslit. A to je zajímavé - kdybyste se rozhodli do toho pustit, dostanete informace a budete si tyto znalosti moci vyzvednout. Přišly by rychle a umělec ve vás by se ukázal zcela jasně.

Kolik z vás miluje a oceňuje hudbu, která se dotýká vašeho srdce, a neumíte zpívat či hrát na nějaký hudební nástroj nebo malovat, ale rezonuje to ve vaší DNA - necítíte to?

Kdysi jste to všechno uměli. A proto jste tak ohromně ceněni. Tato hudba a umění přivádí slzy do vašich očí - proč, proč? Protože jste byli umělci. Víte to a cítíte to. Je to intuitivní vědění. Lekce vašeho života je ve vaší DNA.

Lekce vašeho života je: proč jste tedy zde, v této době?  Lekce života vás mnohých, kteří zde teď sedíte, je dát stranou vše, co vám kdy bylo řečeno a zrestrukturalizovat své duchovní Já. Je to těžké. Půjde to proti vaší kultuře. Často budete muset jít proti těm, které nejvíce milujete, proti vašim autoritám. Mnozí z vás kráčí po této tenké hraně s vírou, kterou v sobě máte. A to je lekce vašeho života. Ale část z těch, kteří tu dnes přede mnou sedí, nalézá v sobě soucit a vidí tu část Boha v sobě.

Odpočiňte si a buďte v tomto životě v klidu, abyste ukázali druhým lidem Boha v sobě, a choďte z jednoho místa na druhé s radostí. Nejste tu proto, abyste trpěli, nebo abyste byli nešťastní, ale abyste v sobě našli tu část, která tam vždy byla a čekala na své objevení. Proč je to tak důležité? Řeknu to znova: protože soucit mění Zemi a vy začínáte soucítit s těmi, které neznáte.

Ach, v DNA je toho mnohem víc! Jedna věc je biologická a to je matrice všech vašich kmenových buněk. Odkud si myslíte, že kmenové buňky vašeho těla berou informaci? Myslíte si, že to nějak vyplývá z chemie? Je v tom systém. Tři biliony částí (Kryon se směje) - 90% DNA představuje informaci! A kmenové buňky vašeho těla vědí, co mají dělat, protože mají informaci. 

Četli jste Písmo Svaté? Dívali jste se na některé historické postavy a viděli jste, jak dlouho žily? Mohla by nějaká lidská bytost žít několik set let? Řeknou vám: „No, asi je to omyl. Jde o starou informaci, která může být popletena." Jak jsem řekl dříve: ano, mohli dosahovat takového věku. A víte, jak je to možné? Protože informace v jejich kmenových buňkách byla jiná než je teď.

Myslete na to, proč stárnete, mluvte s biology. Má to co dělat s reprodukcí buněk, délkou telomerů člověka. (Telomery jsou koncové části chromozomů. Při buněčném dělení se telomery zkracují kvůli neschopnosti enzymu syntetizovat konce lineárních nukleových kyselin. Původní délka se obnovuje obvykle během tvorby pohlavních buněk. Délka telomerů úzce souvisí s buněčným cyklem a replikativním stárnutím. Dosažení určité minimální délky indukuje zánik buňky - pozn. překl.) To všechno jsou biologické záležitosti. Když změníte informaci v kmenových buňkách a telomery se díky tomu již při dělení buněk nezkrátí, lidská bytost zůstane mladá po staletí. Lidská bytost vždy reprodukuje všechny tkáně - vy se stále regenerujete. Takový je design, který byl změněn v porovnání s originálem. Co myslíte, že to změnilo? Vy – a energie, kterou dáte nebo nedáte svému tělu.

Když budete kvantovost DNA ignorovat, nebude probíhat žádná komunikace. Jak můžete předat informaci, abyste zůstali mladí, když si tělo myslí, že se o to nezajímáte? Pomysleli jste na to někdy? Existuje systém určený ke komunikaci: vaše kvantové vědomí s vaším kvantovým polem DNA. Říkali jsme vám to před 21 lety: „Mluvte s vašimi buňkami“! Teď víte, jak to myslíme. Například: jste si vědomi kvantovosti struktury vašich buněk? "Miluji vás. Jsme zde spolu na této planetě."

Nyní rozumíte, že můžete změnit informaci ve své DNA a zvolit si, že zůstanete zdraví? "Vybral jsem si, že přepíši informaci ve své DNA. Zvolil jsem si, že budu zdráv, zvolil jsem, že kvůli tomu přepíši informaci v mé DNA. Dělejte, co udělat musíte. Zde jsou instrukce pro vás: zdraví a rovnováha. Duchovní srdce. Nestárněte." Když to budete dělat dostatečným způsobem každý den, uvidíte rozdíl. To není magie. Je to design, který je dokonalý. Je to součást posunu. Nalézáte sebe.

„Ach, Kryone, nechápeš, že mám v těle nemoc kvůli které stárnu a brzy umřu?“ Vidím, že jste mne neposlouchali. V těle máte nemoc, ale vaše tělo stále reprodukuje buňky! Uvědomujete si, že bez instrukcí choré tělo reprodukuje nemocné buňky? Pokaždé, když se buňka dělí, nastane otázka: takto anebo jinak? Každá buňka se dělí a nemocná buňka vytváří nemocnou buňku. Ale buňky vám neříkají, že to tak musí být, že ne? Tak proč to nezměnit?

Během 90 nebo 120 dní dělení buněk, tělesných procesů - to všechno se snaží zbavit nemoci. A co děláte vy? Nic! Proč nedáte instrukce svému tělu, své buněčné struktuře, své Merkabě? Když se budou buňky v mém těle dělit tak, aby se reprodukovaly opět na vynikající úrovni, jak tomu bylo původně, nemoc pomalu odezní. Věděli jste to? Je to krásné. Takový je design, který udržuje váš život v čase a ve zdraví.

Ve vaší DNA jsou tři dispozice pro slabost a sílu. Vystupují v závislosti na tom, kým jste byli, jací jste a co se potřebujete naučit. A chci vám říct,  že to všechno je součástí karmy.

Před 21 lety jsme řekli, že karma je systém starých energií, nepotřebujete ji. Zahoďte to! Řekněte své DNA: "Karmu, se kterou jsem sem přišel, již nepotřebuji. Jdu dál." Víte, že jste pánem své DNA a proč by to tak mělo být? To všechno je již uzavřené, protože druhá část vaší DNA je to, čemu všichni říkáme duchovní srdce, tj. Vyšší Já. V něm je všechno. Když jste propojeni se svým Vyšším Já, veškeré vědomí, každé slovo, které vyslovíte, poslouchá DNA jako zákon.  

DNA poslouchá systém, který je ve vašem těle od narození. Anglicky je to slovo označováno jako vědomí, které je mimo vás. Vaše DNA je inteligentní. A toto vrozené ve vás naslouchá všemu, co řeknete, pokud jste spojeni se svým Vyšším Já. Takový je to systém. Ach, je tam i něco dalšího! Ale nechci plout po povrchu.

Co dnes uděláte s touto informací? Mohu něco navrhnout? „Och, je tam toho tolik, co máme vědět, Kryone!“ Ne, není! DNA je inteligentní. Dříve, než otevřete ústa anebo než na něco jen pomyslíte, DNA už to ví. Využijte skutečnost, že je inteligentní a důvěřujte jí.

Když mluvíte se svým tělem, ví co má dělat. Když teď řeknete: “nebudeme spolu komunikovat,“ bude jednoduše dělat to, co dělá a budete mít krátký život - stejně tak jako druzí. Není čas to změnit? Není čas to změnit?

OK, vím kdo tu je - někteří jste dnes přišli kvůli tomu. Prohlaste to za svoji pravdu! Znovu řeknu: odejděte odsud jiní než jste sem přišli!

Teď řeknu něco jiného: Energie Kryona nepatří tomuto místu. Je univerzální. Patří Zemi, ne USA, ne Kazachstánu. Je pro Zemi a je k dispozici kdykoliv chcete. Toto je poselství pro vás: Můžete se mnou hovořit. Můžete mi naslouchat, já mohu hovořit. Je to moje práce - komunikace s lidskou bytostí. Proto jsem tady. Nepřišel jsem, abyste se mi klaněli, ani abyste mi stavěli sochy. Jsem vaším bratrem a sestrou, kdykoliv k dispozici - proč to nezkusíte? Budu tam.

Takže když můj partner Lee za tři dny odjede, já neodjedu. Ale také jsem s ním nepřijel. Možná to těžko pochopíte: přišel jsem v soucítění a v lásce. Jsem částí vašeho Vyššího Já, to vám pomůže pochopit. Jsem vždy s vámi a vždy budu - protože jsem částí Boha, jako jste Vy. Posel - nic víc. Ten, který miluje lidstvo . To je dobrá zpráva, že?

 

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ .

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. z audio záznamu živého channelingu. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.