Kapitoly navíc: 2) Počasí

21.05.2019 15:46

Kapitola druhá

Počasí

 

Není zajímavé, že je počasí tak zásadní součástí našeho života? Miliony diváků se každý den dívají na předpověď počasí. Rodiny, které se chystají na dovolenou, mohou snadno zjistit předpověď počasí pro příštích deset dní, aby zjistily, jak bude, až budou na dovolené.  Farmáři takto získávají pomoc ve své práci. Hasiči jsou závislí na přesné předpovědi počasí, pokud jde o strategii, kterou použijí při zásahu, aby zkrotili a uhasili rozsáhlé požáry. Vědci neustále zkoumají a měří změny, aby včas mohli vydat varování před tsunami, zemětřesením či prudkou bouří.

Když Lee Carroll poprvé channeloval v roce 1989, Kryon předpověděl, že během následujících dvou desetiletí se počasí poměrně dramaticky změní, ale že se nemáme bát. Změny počasí jsou výsledkem změny v lidském vědomí. Co se děje v lidstvu, děje se i v Gaie.

Změny počasí jsou odrazem polarity v lidské povaze. Jak zesiluje polarita mezi temnotou a světlem, bude se zvětšovat i polarita mezi horkem a chladem. Bude velký chlad a velké horko a kde se setkají, tam vzniknou zdánlivě nebezpečné oblasti. Stejně jako polarita duchovní zuřivosti mnohé strhla z plotu jejich každodennosti, reaguje na tuto energii i planeta – přesně jak jsme vám řekli.

Pracovníci světla, někteří z vás to vědí a jsou na to připraveni. Sedím zde na posvátném místě, kde bylo v minulosti předáno mnoho učení tohoto typu [Kryon prezentuje v kostele pracovníků světla]. Toto místo zažilo prudký vítr i déšť a přesto stále stojí. Je v něm totiž božskost. Je tu posvátnost, ale i tak je na nebezpečném místě. Přesto ti, kteří ho vlastní, mají příjemný pocit ze své práce. Proč? To protože rozumí vhodnosti větru i své práce.

Někteří z vás se ptali: „Jaká je vhodnost takových věcí, jako jsou tyto velké bouře, Kryone?“ V posledních týdnech a měsících proběhly dvě velké a já vám dám náznak o energii jedné z nich. Největší bouři tohoto období bylo dáno jméno Katrina. Vy víte, co udělala a jaký chaos vytvořila. Opět se můžete ptát: „Jaká je vhodnost něčeho takového?“

Tyto bouře jsou skutečně vhodné. Představují potřebné zamíchání energií. Nemají žádné negativní zacílení na nějakou zemi a nepřinášejí trest pro místo obydlené lidmi. Místo toho jsou zhmotněním energie, kterou jste vytvořili, když jste změnili skutečnou vibraci Gaii skrze svůj proces osvícení.

Jak se Země mění, uvidíte toho víc. Dovolte, abych zopakoval to, co jsme vám říkali před tolika lety. V této nové energii dojde k mnoha intenzivním posunům v počasí a vy nyní procházíte cyklem, který má potenciál, že potrvá ještě dalších pět ročních období se stejnou intenzitou. Letos jste viděli náznak, když toto období začalo velkým množstvím této aktivity. Ale nemusí to tak zůstat, protože jak Země vibruje rychleji, vy se pomalu posouváte mimo tento cyklus. Mimochodem, toto je pouze potenciál. Můžete ten cyklus urychlit tím, že zvýšíte svou vlastní vibraci. Gaia pak zareaguje.

Nejste tu, abyste trpěli nebo se báli. Před šestnácti lety jsme vám vysvětlili významy devítek a jedenáctek. Jedenáctka je mistrovské číslo. Mistrovská čísla hovoří o osvíceném účelu. Když jsem dorazil v roce 1989 [v roce devítky], řekl jsem vám, že má čísla jsou 9 a 11. Jedenáct znamená vhodné osvícení. Devítka je číslo dokončení, a když je spojíte dohromady, jako u 9/11, máte vhodné osvícené dokončení. Dokonce i největší tragédie vaší doby – ty, které nebyly předpovězeny v žádném proroctví – byly silné v posunu energie vaší země a planety jako takové. Byly dle plánu a svým vlastním způsobem byly vhodné.

Katrina má zajímavý numerologický aspekt, pokud to někdo z vás ověřil. Pokud jste „napojeni“, jak říká můj partner, na energii toho, co se skutečně děje na planetě, rozumíte devítkám a jedenáctkám. Žádám vás, abyste aplikovali numerologii na Katrinu, a zjistíte, že vychází 11! A tak vám znovu povíme, že tyto věci nejsou pro Boha záhadou či „překvapením“. Připravte se! Nic by vás sem nedostalo na základě překvapení.

Připravte se. Máte technologii, máte moudrost a nyní máte i zkušenost. Existují jednoduché techniky, které mohou zabránit, aby se dům rozpadl i v největším větru… vraťme se kvůli tomu k základům.* Existují také velmi jednoduché techniky, jak zabránit, aby byly domovy zaplaveny vodou v oblastech pod úrovní moře. Říká se tomu „hlína“! Zatímco mnozí posílají své úspory, aby pomohli těm, kteří potřebují rekonstrukci, udělali by lépe, kdyby posílali hlínu! Uvažujte o projektu, kdy jsou všechny domy vyzvednuty na násep nad úrovní moře. Pak, až odčerpávání selže, a ono selže, to jediné, co bude zaplaveno, budou ulice.

* Kryon mluvil o ocelovém či nylonovém pletivu kolem domů, které budou kolem domu držet betonové a ocelové prstencové pylony – stejnou technikou, jaká je používána u cirkusových stanů. Toto pletivo by mělo mít velmi jemné otvory a být velmi silné, ale zároveň lehké. Celým jeho účelem je zabránit, aby silný a dlouhotrvající vítr sloupl vrstvy domů – což je jeden z největších důvodů, proč uletí střecha a jak se během hurikánu může posunout tlak mezi vnitřkem a vnějškem domu.

Také jsme vám říkali, že se pohne země. To se stalo nedávno. Byl to jeden z největších pohybů zaznamenaný ve vaší historii a Gaia se chvěla na dně oceánu, kde se setkávají zemské desky. I když můžete mít pocit, že ztráta životů v důsledku doprovodné vlny byla lidskou tragédií, nevíte, co byste zažili, pokud by se země pohnula se stejnou energií na jiných deskách či v oblastech na pevnině. Uvažovali jste o tom? Síla pohybu ve skutečnosti změnila načasování zemské rotace – a to jste také mohli očekávat, pokud jste sledovali, co jsme vám říkali všechny ty roky.

Bude se hýbat znovu a na místech, která jsou mnohem předvídatelnější. Opět začínají být aktivní sopky, o kterých jsme vám říkali, ať je sledujete – náhle, bez varování a často v reakci na zemětřesení. Ta místa, která je třeba sledovat, jsou v Etiopii, Rusku, na Nové Guinei, v Indii, Ekvádoru, Japonsku, Salvadoru a na Aljašce v USA.

Pracovníci světla, nebojte se těchto věcí! Nečiňte rozhodnutí o tom, kde žít, na základě strachu. Opakujeme, že majáky jsou stavěny v nebezpečných oblastech, aby vyzařovaly světlo osvícení při potížích obklopujících skály. Majáky vedou a ukazují cestu v temnotě. Jsou ukotveny na skále a nebojí se toho, proč byly postaveny. Dokážete to dělat beze strachu?

            Kryonův živý channeling “Oddefinování duchovní cesty“ předaný ve         Fort     Pierce na Floridě v září 2005 a v Sedoně v Arizoně v říjnu 2005

Všimli jste si, na co lidé často svalují vinu za změnu počasí? Média, respektive mocní lidé, kteří média financují a řídí, tomu říkají „globální oteplování“ a pak vysvětlují, že je to přímým důsledkem lidské činnosti. U obojího mají jen částečnou pravdu. Dovolte, abych to vysvětlila.

Změny počasí se odehrávají, protože se blížíme počátku malé doby ledové. Tak moment! Co má malá doba ledová společného s „globálním oteplováním“? Vždy, než začne doba ledová, planeta se začne oteplovat. Je to součástí přirozeného vodního cyklu Země, který se odehrává v periodách mnohem delších než je lidský život, a proto máme tendence to přehlížet nebo vůbec nevidět. Poslední malé doby ledové nastaly ve 12. a 14. století. Obecně jsou tři věci, které přispívají změnám počasí na planetě. Je to sopečná aktivita, náraz z vesmíru a vodní cyklus, přičemž poslední jmenovaný faktor je tím nejdůležitějším přispěvatelem.

Kryon tvrdí, že vodní cyklus, do kterého vstupujeme, potrvá asi 400 až 600 let, a že první přechod potrvá asi 50 let. Pravděpodobně se odehrají 4 přechodová období. Není důvod se jich bát. Stalo se to už dříve a lidstvo přežilo. Děje se to znovu a já věřím, že lidstvo přežije i tentokrát. To nejlepší, co můžeme udělat, je rozpoznat to a připravit se. Jako další se můžeme naučit, jak dokonale odsolovat mořskou vodu (viz kapitola o trvale udržitelných zdrojích energie).

Změna v počasí není způsobena tím, že lidé vypouštějí něco do vzduchu. Asi za 300 let by k tomu stejně došlo. Vodní cyklus je součástí Gaii a Gaia reaguje na lidské vědomí, takže to, co lidé udělali, prostě jen urychlilo načasování. Takže lidé počasí ovlivnili (svým vědomím), ale jeho změnu sami nezpůsobili (tím, že znečišťují ovzduší).

Co to vypovídá o lidech a našem vztahu ke Gaie? Opravdu můžeme ovlivnit počasí? Pokud má Gaia vědomí stejně jako lidé, nemyslíte si, že by si Gaia přála, abychom se jí ozvali? A co si myslíte, že by jí lidé měli říct? Co takhle poděkovat jí za to, že odstartovala vodní cyklus, který obnoví život v oceánech? Co takhle požádat Gaiu, aby se méně otřásala v osídlenějších oblastech a místo toho otřesy přesunula do oblastí, které jsou osídleny jen málo? Nebo co třeba aby zemětřesení pod hladinou oceánu nezpůsobovala tsunami a aby sopky chrlily lávu v místech, kde to nikoho nezasáhne? Co takhle požádat o to, aby prudké bouře, které jsou výsledkem tání ledu, cestovaly trasami, kde nezasáhnou žádné lidi? Představte si, že by se tisíce lidí znovu spojily s Gaiou a požádaly ji právě o tyto věci…

Uvědomuji si, že většině lidí představa změny a ovládání počasí pomocí lidského vědomí připadá jako scénář hollywoodského sci-fi filmu. Co si ale myslíte vy? Je pro vás něco takového jen fantazií, nebo jste sami zažili něco, co jasně dokazuje, že je něco podobného možné? Já osobně mám dvě zkušenosti, o které bych se s vámi ráda podělila, jelikož by mohly vyvolat vaši vzpomínku na vlastní zkušenost s Gaiou a počasím.

Když jsem žila na ledovci Franze Josefa na Novém Zélandě, měla jsem skvělý nápad, že uspořádám holčičí večer v Almber Hut, v jedné z historických chat umístěných na severní straně ledovce Franze Josefa. Jsou jen dva způsoby, jak se k chatě dostat – přechod přes ledovec nebo vrtulníkem. Přechod přes ledovec nebyl moc praktický nápad, takže plán byl, že skupina deseti děvčat poletí vrtulníkem. Dohodly jsme datum, které vyhovovalo všem, a velmi jsme se na ten výlet těšily. Nyní vám předám několik základních informací, abyste získali představu o dané oblasti. Průměrné srážky na Franzi Josefovi jsou asi 5 metrů za rok. Ano, 5 metrů! Když ve městě prší, nahoře na ledovci sněží. Když se počasí ustálí, přistávají vrtulníky.

Ráno před naším výletem jsem se vzbudila do prudkého deště. Vlastně pršelo každý den předchozí tři týdny. Nevypadalo to dobře. Po několika telefonátech jsem se rozhodla, že mají všichni přijet, jak jsme plánovaly. Pokud by se vyjasnilo, pak bychom mohly letět, pokud ne, mohly jsme si holčičí večer užít u mne. Nikdo skutečně nevěřil, že se počasí vyjasní, ale já byla optimistická. Několik hodin před plánovaným výletem se počasí skutečně vyjasnilo. Nicméně vyvstal nový problém. Předpověď nevypadala dobře, a tak panovaly oprávněné obavy, že i když budeme moci letět, není jisté, zda se budeme moci následující den vrátit. Pokud by se počasí změnilo, mohlo trvat další týden i déle, než bychom se mohly dostat zpět. Věděla jsem, že je vysoce pravděpodobné, že uvízneme v chatě, ale neustále se mi vracel pocit, že všechno bude v pořádku. Jako by mi nějaký hlas říkal, ať ignoruji strach a naslouchám svému srdci. A mé srdce bylo rozhodnuté jít do toho! Jakmile jsem prohlásila, že rozhodně poletím a to klidně i sama, pokud se nikomu dalšímu nechce, vyvolalo to řetězový efekt a mé kamarádky jedna po druhé souhlasily.

Bylo zapotřebí letět nadvakrát a my dorazily právě včas, abychom uviděly ten nejúžasnější západ slunce. Chata je usazena vysoko na severní straně ledovce a my jsme tak měly ten nejúžasnější výhled na deštný prales pod námi, zatímco slunce pomalu mizelo za horizontem širého oceánu před námi. Bylo to prostě dechberoucí. Na planetě není mnoho míst, kde můžete stát na ledovci a přitom se dívat na deštný prales a oceán zároveň. Pamatuji si, jak jsem uprostřed noci vyšla z chaty a naprosto ohromeně jsem sledovala oslnivou scénu přede mnou. Ledovec zářil jako diamant, jak odrážel světélkování noční oblohy, zatímco hvězdy jasně zářily na sametově černé obloze. Byl to ten pohled, o kterém astronomové sní, jelikož nikde nebyl žádný zdroj světelného znečištění.

Když jsme se ráno vzbudily, hustě sněžilo – jak jsme zjistily, v brzkých ranních hodinách napadlo několik palců sněhu. Pokud by i nadále sněžilo, musely bychom zde zůstat další den nebo možná i týden. Opět jsem však měla ten silný pocit, že budeme v pořádku a byla jsem si poměrně jistá, že se během rána vyjasní. Jakmile se to stalo, přivolaly jsme rádiem vrtulník. Na základně se ptali, jestli mají přiletět hned, nebo jestli můžeme počkat, až vysadí partu horolezců. Okamžitě jsem ucítila signál, že máme vyrazit hned. Během hodiny jsme všichni přistáli ve městě, okamžitě začalo znovu sněžit a vrtulníky musely zůstat na základně. Ovšemže to mohla být souhra náhod, že se počasí vyjasnilo, zrovna když jsme to potřebovaly, ale nepopiratelná komunikace, kterou jsem od Gaii cítila, mi říká něco jiného. Ve svých buňkách jsem cítila, že mi Gaia odpovídá a já stále ještě žasnu nad tím, jak moc miluje lidstvo.

Druhý zážitek, o který se s vámi chci podělit, se odehrál, když jsem byla na Kryonově plavbě po Patagonii na počátku roku 2012. Většina lodí pluje kolem mysu Horn (což je pouhých 1000 mil od Antarktidy) jen několik měsíců v roce. Téměř každý námořník ví, že kolem mysu Horn je moře drsné a že ne každá loď tudy může plout, když se zhorší počasí. Během 12denní plavby bylo počasí jak obrázek. Téměř každý průvodce, se kterým jsme se setkali, nám řekl: „Vy ani netušíte, jaké štěstí jste měli na počasí.“ Všichni účastníci naší cesty jen pokyvovali, usmívali se a mrkali na sebe, protože jsme věděli, že to nemělo nic společného se štěstím a naopak všechno společného s faktem, že naše cesta má duchovní účel – a že je s námi celý Kryonův doprovod. Znovu jsem zažila tentýž zaplavující pocit, že všechno bude v pořádku. Gaia mi opět říkala, jak moc miluje lidstvo. A během předposledního channelingu té plavby nám i Kryon potvrdil, že to počasí není žádná náhoda. Přesněji řekl toto:

Nechť je posluchačům [a čtenářům] známo, že jsme nyní na plavbě a že je loď v pohybu. Proplula již některými z nejčistších částí Země, včetně mysu v Jižní Americe a dokonce i některými místy, o kterých se říká, že jsou neobyvatelné. Jsme nyní nejblíže Antarktidě, co někteří z vás kdy budou. Někteří z vás viděli nádheru toho všeho a my jsme zařídili takové počasí, abyste ji viděli jasně – to jen pro případ, že byste si mysleli, že to byla náhoda. Proč se na to nezeptáte kapitána? Kolik zažil plaveb s takovýmto počasím? To je síla kolektivu starých duší.

Vaše jméno je patrné na této lodi a vesmír věděl, že tu budete. V tuto chvíli channelujeme a ti z vás, kteří jsou nyní se mnou vyladěni v tomto stavu třetího jazyka, zanechávají pruh na těchto vodách, zatímco plujeme vpřed rychlostí 16 uzlů. Je to pruh dlouhý tisíce námořních mil, který obkroužil spodek kontinentu. Je to síla kolektivu starých duší, kolektivní energie, která dokáže změnit dokonce i počasí. Když pozorujete tyto věci, co cítíte? Cítili jste se být součástí toho všeho, nebo to bylo prostě jen krásné? Cítili jste se být součástí toho? Odpověď zní, že pochopitelně ano, že jste to cítili. Přistihli jste se, že si fotíte stále dokola totéž? Proč byste něco takového dělali? Protože k tomu jste připoutaní, jste s tím v kvantovém stavu.

Zdejší hory věděly, že sem přijdete. Nejstarší sopky věděly, že se na ně budete dívat, a vy jste na buněčné úrovni cítili, že se i ony dívají na vás. Věděli jste to, dokonce i počasí se vyjasnilo a uklidnilo, abyste měli příjemnou cestu a mohli jste uvažovat o věcech, které cítíte. Je na vašem životě něco víc, než jste si mysleli? Jak právě teď s tímto časem naložíte?

Lidské bytosti, smyslem této cesty je, abyste cítili své spojenectví s Gaiou. Od počátku jsem říkal svému partnerovi, že čas, který strávíte sami se sebou, je stejně důležitý jako ten, který strávíte na semináři. Čas, který strávíte s Gaiou, je drahocenný. Takže až se budete dívat na tu hromadu fotografií, které jste pořídili, kvantovým způsobem můžete znovu zažehnout vše, co tu bylo, když jste se plavili místy, která patří mezi ta nejnádhernější na planetě.

Povím vám, co vám hory říkaly: probouzejí se s vámi! Vědí, co děláte s mřížkou. Jsou zde už dlouho, avšak potenciály toho, co se nyní odehrává, byly vytvořeny teprve nedávno. Vědomí Gaii vás obklopuje a říká: Dobrá práce, můj drahý lidský příteli. Díky, že ses ke mně připojil při vytváření něčeho, o čem nikdo nevěřil, že byste toho byli jako lidská rasa schopni!“

Kryonův “Mini channelling” předaný během Kryonovy plavby po Patagonii – 3. února 2012

Jak se tedy cítíte ohledně Gaii a počasí? Jsem si jistá, že jakmile tomu začnete věnovat pozornost, budete mít své vlastní zážitky, které budete moci předat dalším lidem. Kryon často říká, že domorodí lidé věděli, jak ovládat počasí. Dokázali přivolat déšť tam, kde dlouho nepršelo. Jak je to možné? Jsme skutečně tak mocní? Odpověď zní ANO, ale neděje se to nutně tak, jak bychom si mysleli. Kryon to pro nás vysvětluje:

Atmosférický systém, kterému říkáte počasí, je jednou z nejběžnějších věcí, které vidíte každý den. Je mocný a zdánlivě nepředvídatelný. Jsme tu, abychom vám řekli, že nad ním máte určitou kontrolu, drazí! Někteří se ptají: Kryone, říkáš mi, že můžeme ovládat počasí?“ Ne. Říkám vám, že můžete ovládat energii kolem sebe samých a počasí na ni odpoví. To je to, co vám říkám.

Vy přímo a ochotně neovládáte tlukot svého srdce. Mistři vám nicméně ukázali, že pokud je vaše vědomí změněné, vaše srdce odpoví. Stejné je to s fyzikou planety, protože Země rozpoznává záměr energie lidské bytosti! Musí. Byla vytvořena pro vás!

Zde je další analogie: řekněme, že se plavíte v oceánu v obrovských vlnách a bojíte se. Náhle si uvědomíte, že pouhou myšlenkou můžete zvýšit skálu na dně natolik, abyste se osvobodili od hrozby živlů. Budete tam stát a do skály kolem vás budou narážet vlny. Dovolte, abych se vás zeptal: ovládli jste vlny? Ne. Jsou stále zde. Co jste tedy udělali? Pouze jste změnili jejich vliv na vás. O tom mluvíme a je to princip vědomí, který si ještě zcela neuvědomujete.

Dáme vám příklad, jak to udělat ve svém praktickém životě. Říkáme vám tím, drazí, že můžete ovlivnit energii kolem sebe a ona pak ovlivní to, co dělá počasí kolem vás. A když říkáme VY, myslíme tím kolektivní vy (lidé společně kolektivním myšlením). Mluvíme o tom, co mohou udělat jednotlivci a skupiny pracovníků světla, aby změnili tu oblast na planetě, kde je počasí kruté!

Svým silným partnerstvím s Gaiou můžete vytvářet situace, ve kterých se bude zdát, že počasí „obchází“ místo, kde se nacházíte jako v případě skály ve vlnách. Bude reagovat na energii, která je vytvořena ve víru spolutvoření, posvátnosti – rovnováha počasí zůstane, ale bude obcházet ty oblasti vědomí, které jsou vytvořeny skupinou. Vidíte, Gaia ví, kdo jste – říkal jsem vám, že to může vypadat neuvěřitelně! Nicméně jsou mezi vámi ti, kteří už to zažili.

Vědomí planety – podobně jako vědomí ve vašich životech – je takové, že můžete změnit určité atributy, ale systém zůstává na svém místě. Můžete uzdravit a vyčistit energii v určitých oblastech, které to potřebují – ale systém zůstane na místě. Existují tedy určitá místa, která budou uzdravena, a místa, která zůstanou nedotčená díky tomu, co děláte ve svých životech – individuálně i kolektivně.

Pojďme si povědět o něčem, co se k tomu vztahuje – o způsobu, jakým se zde země pohybuje [oblast San Francisca]. Ach, drazí, žijete na místě, které se otřásá, a vy to víte – a můj partner také [mluví o Leem, který žije v Jižní Kalifornii]. Dovolte, abych vám něco řekl: někteří z vás jsou přitahováni do oblastí, které se zdají být nebezpečné. Žijete zde své životy. Někteří z vás se budou ptát, proč vás to táhne do oblasti s atributem nebezpečí. Tak to je, že někteří metafyzičtí učitelé a osvícení pracovníci jsou přitahováni do oblastí po celém tomto pobřeží, které se pohybuje a otřásá. V zemi jsou zlomy, které jsou připraveny  se pohnout, a ví se, že se v této oblasti skutečně pohybují. Jsou součástí geologie planety a automatické rovnováhy, která zde vždy byla, abyste ji mohli vidět. Přesto tu žijete! Chystám se vám povědět proč – pak pochopíte, co se zde odehrává a pochopíte své místo v tom všem. Pak také pochopíte sílu vygenerovanou vědomím skupiny pracovníků, kteří vědí, jak vyjádřit záměr.

Můžete mít pocit, že jste na tomto místě náhodou a že jednoho dne budete schopni zbavit se úzkosti z neznámého pohybu země. Přemýšleli jste někdy o tom, že je to možná naopak? Že vaše přítomnost je to, čemu říkáme „práce? Existují pracovníci světla, kteří byli vlivem synchronicity a lásky přestěhováni, aby seděli přímo na těchto otřásajících se bodech! Děje se toto, drazí: když mluvíme o fyzické Zemi – o té věci, které se vy lidé bojíte víc než čehokoli jiného (že budete rozmáčknuti balvanem uprostřed noci – že se země bude třást natolik, že bude ohrožena vaše rodina – nebo že vybuchne vulkán ve skalách), jsem tu, abych vám ohledně toho předal odhalení. A tady je: když vyjádří záměr pouhá místnost plná lidí vibrujících na vysoké úrovni, které říkáte status vzestupu – pak může změnit to, co se stane ve vaší oblasti. Pouhým záměrem vědomí může změnit něco se silným potenciálem na něco malého, protože Gaia odpoví. Gaia odpoví! Gaia je vaší součástístejně jako tlukot srdce.

Takto to funguje. Musí zde být ti, kterým říkáme „přední linie“, a musí zde být podpůrná skupina za nimi. Je jedno, jestli mluvíme o počasí, otřesech země, vulkánu či hrozící záplavě. Dovolte, abych vám řekl, jak to funguje: děje se to pořád! V přední linii jsou pracovníci světla, kteří si zvolili být na místě, kde se to skutečně děje. Právě pracovníci světla říkají: „Mám svou duchovnost ve svých rukách a znám svůj kousek božství, a proto vím, kam patřím. Proto ukotvím svou oblast svou energií. Chystám se tu zůstat, žít a nazývat to svým domovem. Vyšlu paprsek světla do středu Země, abych vyrovnal planetu. A další pracovníci světla udělají totéž.“ To jsou ti „v přední linii“ – ti, kteří jsou voláni do oblastí, kde byly předpovězeny změny – velmi dobře vědí, že jejich vědomí je kotva, ale mají také podporu.

Dovolte, abych vám o té kotvě něco řekl: má řetěz. A ten řetěz, obrazně řečeno, je propojen s tisíci pracovníků světla, kteří dodají této kotvě sílu tím, že jí poskytnou energii záměru. Někteří z vás to dělají a já vám říkám, že to funguje! Funguje to! Můžete změnit počasí? Ó ano. V oblasti, která je ukotvená – v oblasti, nad kterou meditujete – se počasí jednoduše změní. Chápete? Gaia odpovídá na energii člověka a skupiny lidí.

Slyšeli jste někdy mého partnera říkat, že „vědomí mění fyziku“? Mění. Vědomí mění hmotu – vědomí změní planetární funkce a rovnováhu a vy jste za to zodpovědní. Planeta byla stvořena pro vás! Nedává vám smysl, že byste měli být schopni tyto věci dělat?

Tak to je, že máme přední linii a podpůrnou skupinu. Někteří se chtějí zeptat: „Kryone, nemůžeme to ukotvení provést, aniž by tam lidé žili?“ Odpověď zní ne. To vaše osobní energie to umožňuje. Poznáte, jestli jste žádáni, abyste byli kotvou, ale mnozí jí nejsou. Mechanismus toho je takový: musí existovat záměr člověka v přední linii, ve skutečné oblasti, aby zde mohly existovat řetězy připojené k podpůrné skupině. Nechť se tyto řetězy napnou k desítkám tisíc z vás, kteří mohou změnit planetu, protože je to zapotřebí v oblastech životního prostředí, o kterých mluvíme [západní pobřeží USA].

Kryonův živý channeling „Země a vy“ předaný v Sunnyvaley v Kalifornii; Kryonova Kniha sedm – Dopisy z Domova, kapitola čtvrtá: Země – váš partner tisíciletí.

Ráda bych vyjasnila jednu věc. To, že víme, že naše znečišťování nezpůsobuje změnu počasí, by nemělo znamenat, že se přestaneme snažit o jeho minimalizaci. Pokud chceme žít déle a zdravěji, pak bychom se měli podívat na způsob, jakým vytváříme energii a přestat znečišťovat Zemi. Polutanty v ovzduší škodí lidem mnohem víc než Gaie. Gaia je poměrně odolná; ale neměli bychom se všichni snažit o to, abychom žili na krásných místech s čistým vzduchem, čerstvou vodou a obklopeni krásou přírody? Některá města jsou natolik znečištěná, že lidé zde téměř nemají šanci dopřát si to potěšení dívat se na hvězdy nebo sledovat západ slunce.

Vodní cyklus

Většina z nás se ve škole učila, že vodní cyklus či hydrologický cyklus představuje cirkulaci vody z půdy na nebe a zpět. Učili jsme se, že sluneční teplo dodává energii, která vypařuje oceány, moře, jezera a řeky z povrchu Země a že rostliny ztrácejí vodu, když ji vydechují do vzduchu. Vodní páry se srážejí a vytvářejí maličké kapičky v mracích, a když se mraky setkají s chladným vzduchem nad zemí, spustí se přeháňky (déšť, sníh či déšť se sněhem) a voda se začne vracet zpět na zemi nebo do moře.

Nicméně Kryon hovoří o jiném vodním cyklu, který souvisí s pravidelným částečným táním a zamrzáním severního a jižního pólu. Tento vodní cyklus je způsob, jakým se Gaia dostává do rovnováhy a vytváří nový život v oceánech. Existují velké a malé vodní cykly. Ty malé se odehrávají mezi velkými. Malé mohou trvat kolem 150 let a ty velké přibližně 1500 let.

Jak už jsem zmiňovala, vodní cyklus začíná zvyšováním teploty a nejdříve dochází k částečnému tání ledu na severním a jižním pólu. Tání ledu vytváří neuvěřitelný přesun hmotnosti, která je pak rozložena po celé zeměkouli. Když dochází k takto obrovským přesunům hmotnosti na velmi tenkou kůru, způsobuje to zemětřesení a erupce sopek na očekávaných místech, jako je třeba Ohnivý kruh (Tichomořský lem).

Když led taje a rozprostírá se do oceánů, oceány se ochladí a zvýší se potenciál obrovských bouří. Proč tedy Gaia těmito vodními cykly prochází? Když si z kohoutku napustíte vodu do sklenice, jak stará je ta voda? Mohla spadnout z nebe minulý týden, ale je zde stejně dlouho jako samotná Země. Páni! To je asi tak 4 miliardy let. Fuj! Díkybohu však vodní cyklus Gaii obnovuje cyklus života, jak zjistíte, když budete pokračovat ve čtení. Pamatujte, že naše Země je uzavřený systém, takže musí existovat způsob, jak měnit a občerstvovat vodu. Pokud jste někdy měli akvarijní rybičky, pak jste celkem rychle zjistili, že vodu musíte vyměňovat, abyste udrželi zdravé prostředí, ve kterém může ryba přežít. Na dně oceánu není žádný špunt, abychom mohli vyměnit vodu na Zemi, takže Gaia má dokonalou odpověď. Uhodli jste – je to vodní cyklus.

Zemětřesení

Tak jako vodní cyklus, i zemětřesení jsou součástí posunu planety a souvisí s vodním cyklem. Pamatujete si, když došlo k tsunami v Indickém oceánu 26. prosince 2004? Byla důsledkem zemětřesení pod mořem, které mělo sílu 9,3 a trvalo téměř 10 minut, což je dosud nejdéle trvající zaznamenané zemětřesení. Bylo tak veliké, že dokonce skutečně zpomalilo rotaci Země. Trvalo ještě několik let, než se tato jediná událost usadila. Zpomalení rotace Země způsobilo lehce odlišný poměr rychlosti mezi tekutým jádrem Země a její kůrou, takže Země se bude vyrovnávat, dokud se tyto rychlosti opět nevrátí tam, kde byly. Tato událost zvýšila lidský soucit po celé planetě a já bych ráda vzdala úctu těm duším, které byly součástí této události, která zvýšila vibraci Země.

Kryon uvedl:

Místa, kde se Země příštích několik let bude ozývat nejvíc, jsou kolem rovníku, protože ten se nachází nejdál od jádra planety a je nejvíce nestálý. Jak se planeta otáčí, zde budou největší tendence k výdutím. Proto místa kolem rovníku budou ovlivněna díky faktu, že jsou nejvíce neklidná. Právě jsem vám řekl, abyste se poohlédli po více zemětřeseních na rovníku. Žádná z těchto věcí nezpůsobí zánik planety. Jde jen o posun planety.

Kryonův živý channeling „Historie lidstva“ předaný na západě Středozemního moře při 8. výroční Kryonově plavbě – srpen/září 2007

Obnovení cyklu života

Oteplování planety je jednoduše počátkem vodního cyklu (který směřuje k malé době ledové) a tento proces urychlilo lidské vědomí. Přemýšleli jste někdy o smyslu vodního cyklu a o tom, proč ho Gaia používá k vyrovnání planety? Tento proces souvisí s dalším nádherným systémem, jehož je Gaia součástí a Kryon nám předal skvělé vysvětlení:

Když změníte teplotu vody na planetě, změní se životní cyklus v oceánu a ten se nakonec zcela obnoví. Životní cyklus planety má omezenou platnost. Musí existovat obnovení samotného cyklu života a to zajišťuje právě vodní cyklus. Existují místa, kde jste v poslední době viděli až příliš mnoho ryb? Ano. Miliony lososů na severu. Je divné, že to bylo na Aljašce, že? Aljaška je velmi blízko pólu, kde jsou teplotní změny poznat nejdříve. Ach, experti vám poví, že tohle není ten důvod. Je to kvůli líhním a řekám. Ale nikdo to nepředvídal, že ne? Vědci umí rychle vymýšlet odpovědi, ale málokdy vám předají nějakou logiku předem. Zdá se, že jsou vždy překvapeni.

Říkáme věci, které jsme dříve neřekli. Opakuji – sledujte skutečnou změnu v životním cyklu oceánů planety, protože se změní teplota vody. Biologové budou muset znovu vytvořit paradigma toho, jak vše funguje – včetně útesů, dna oceánu a toho, jak přežívá plankton a jak se rozmnožuje. Poslouchejte, toto není poprvé, kdy se cyklus života obnovil! Ale než bude dokončen, může to trvat i několik lidských generací. V průběhu toho můžete přijít o některé druhy. To je normální. Gaia je pomalá a lidé netrpěliví. Vaše učebnice mohou jednou popisovat, jak naivní bylo lidstvo v roce 2011, když se snažilo svalit vinu změny počasí na všechno možné kromě přírodního cyklu. Teď už víte, proč vodní cyklus existuje.

Co vám to tedy říká o Gaie? Gaia se nachází na počátku cyklu obnovení života v oceánech, ze kterých bylo vyloveno až příliš mnoho ryb. Vypovídá to o tom, že v trhlinách je láska a starost o lidi, kteří žijí na Zemi. Existuje důvod, proč tu jste. Je v tom plán, laskavý vesmír a kvantová energie s inteligentním designem. To všechno je tu pro vás, drahocenné posvátné lidské bytosti.

Kryonův živý channeling „Shrnutí“ předaný v Gaithersburgu v Marylandu – 2. dubna 2011

Tak jak se po těchto informacích cítíte a nad čím přemýšlíte, drazí čtenáři? Lidské vědomí se změnilo, a proto Gaia, která reguluje začátek a konec života, zareagovala. Přeměna lidského vědomí způsobuje změny, aby Gaia obnovila život v oceánech! Lidstvo podalo jasnou a silnou zprávu, že chce i nadále žít na planetě a že chce zkusit spolupracovat na řešení svých problémů.

Aha, slyším, jak říkáte: „Gaia se může postarat o to, aby lidem dodávala zdroje, ale co předpokládaný nárůst lidské populace na Zemi?Nemyslíte, že když se mění lidské vědomí, změní se i náš postoj k reprodukci? Už se to děje. Některé země již mají úroveň porodnosti pod hranicí obnovy populace.

Co říkají vědci?

Vědci nyní začínají potvrzovat, co Kryon říká už více než 23 let. Mnozí z nich nyní tvrdí, že procházíme běžným vodním cyklem, který vyústí v malou dobu ledovou. Mořští biologové také začínají pozorovat, jak se oceány obnovují. Možná se budete chtít sami podívat na články, které zmiňuji níže. Mimochodem, počet článků informujících o těchto věcech se zvyšuje.

Toto vědci říkají o počátku malé doby ledové…

 „V roce 2014 začne nová doba ledová“ – WorldNet Daily

Abdussamatovova teorie říká, že „dlouhodobé proměny v množství sluneční energie zasahující Zemi jsou hlavním důvodem řízení a definování celého mechanismu klimatických změn od globálního oteplování přes malou dobu ledovou až po období velkých ledovců.“

Navíc Abdussamatova dovedla data z jeho analýzy sluneční aktivity k závěru, že Země vstupuje do dlouhodobé fáze ochlazování, protože aktivita slunečních skvrn je v současnosti ve fázi považované za „minimum“.

„Pozorování Slunce ukazují, že pokud jde o zvýšení teploty, není na vině oxid uhličitý,“ napsal Abdussamatov, „a proto to, co v nadcházejících desetiletích leží před námi, není katastrofické oteplování, ale globální a velmi dlouhodobý pokles teplot.“

Zdroj: https://www.wnd.com/2010/05/155225/ Global Cooling is Coming – and beware the Big Chill, Scientist Warns” („Přichází globální ochlazování – a pozor na velký chlad, varují vědci“) – Fox News

Nejnovějším a nejžhavějším trendem ve znalostech o  klimatické změně může být globální ochlazování, tvrdí někteří vědci.

Navzdory běžně zastávanému vědeckému závěru, že se Země otepluje, odhalil Dr. Don Easterbrook, emeritní profesor geologie na Western Washington University a autor více než 150 uznávaných vědeckých prací, důkaz pro svou předpověď, že brzy přijde globální ochlazování.

Zdroj: https://www.foxnews.com/scitech/2010/05/19/global-cooling-scientists-warming/

„Země na pokraji doby ledové“ – Pravda, Moskva

Podle závažného množství zásadních důkazů na poli vědy zkoumající klima je Země nyní na pokraji vstupu do další doby ledové. Mnohé zdroje dat, které nám poskytují základní znalosti dlouhodobých klimatických změn, naznačují, že teplé, 12 000 let trvající období holocénu brzy skončí a že Země se pro příštích 100 000 let navrátí k podmínkám doby ledové.

Vzorky ledu, sedimentu oceánu, geologické záznamy a studia starodávných rostlin a populace zvířat – to vše demonstruje pravidelný cyklický vzorec dob ledových s maximem ledovců, které trvaly vždy asi 100 000 let a která oddělovala teplá období meziledová, z nichž každé trvalo asi 12 000 let.

Zdroj: https://english.pravda.ru/science/earth/11-01-2009/106922-earth_ice_age-0/

„Vědci prohlašují, že Země prochází pravidelnou přirozenou změnou klimatu“ – Univerzita Wisconsin

Vědci říkají, že systémy vzduchu a oceánu Země nyní vykazují známky vzájemné synchronizace. Nakonec se tyto systémy spojí a synchronní stav se zničí, což vede ke klimatické změně.

„Když toto nastane, klimatický stav se změní. Přejdete z režimu ochlazování na režim oteplování nebo z režimu oteplování do režimu ochlazování. Takto jsme mohli dokázat veškeré kolísání trendu globálních teplot v uplynulém tisíciletí,“ řekl Tsonis. „Tým výzkumníků zjistil, že trend oteplování z posledních 30 let se zastavil a globální teploty se od roku 2001 snížily.“

Zdroj: https://www.wisn.com/UW-Milwaukee-Study-Could-Realign-Climate-Change-Theory/-/9374034/8075816/-/item/0/-/7dut48z/-/index.html

„Je to cyklus, je to cyklus, je to cyklus!“ Nastalo období přivolávání deště – Audio vysílání

Poslechněte si tento „oči otevírající“ rozhovor s autorem Robertem Felixem, klimatologem Dr. Timothym Ballem a meteorologem Joem D´Aleem na téma „Je to období přivolávání deště!“ s Kim Greenhousovou.

Zdroj: https://www.iceagenow.com/Its_a_cycle-its_a_cycle-its_a_cycle.htm

„Zapomeňte na globální oteplování, Aljaška směřuje k době ledové“ – Alaska Dispatch

Aljaška se chystá na klimatickou změnu.

…Zatímco globální teplota se stále zvyšuje a ledovce tají, národní mraznička je ještě ledovější.

To nejspíš není žádná novinka pro obyvatele Aljašky, kteří se potýkají s další nejchladnější zimou za posledních dvacet let – s mrazy pod 50 stupňů – ani pro námořníky, kterým rekordní nárůst ledu letošního jara zablokoval přístup do Beringova moře.

A přitom by to novinka být mohla. 49. stát byl dlouho označován za jeden z nejrychleji se oteplujících bodů na planetě. Ale to je tak moc z 20. století.

V prvním desetiletí po roce 2000 se 49. stát ochladil o 2,4 stupně Fahrenheita.

Zdroj: https://www.alaskadispatch.com/article/forget-global-warming-alaska-headed-ice-age

Toto vědci říkají o obnovujícím se cyklu života…

„Vědci objevili nový život hluboko v Jižním ledovém oceánu“ – Science Daily

Výsledky výzkumů naznačují, že ledovcový cyklus postupujícího a ustupujícího ledu vedl k mísení druhů, ke kterému dochází jak u obyvatel mělčin, tak i hlubin. Přední autorka profesorka Angelika Brandtová ze Zoologického institutu a zoologického muzea při univerzitě v Hamburku říká: „Hluboké moře Antarktidy je potenciální kolébkou života celosvětových mořských druhů. Náš výzkum nás vede ke zpochybnění domněnky, že diverzita hlubokých moří v Jižním ledovém oceánu je chudá. Nyní lépe chápeme evoluci mořských druhů a to, jak se mohou adaptovat na změny v klimatu a životního prostředí.“  

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2007/05/070516133018.htm

„Více biodiverzity v Antarktidě než na Galapágách“ – Planet Earth Online

První rozsáhlejší katalogizace suchozemských a mořských živočichů žijících v okolí skupiny antarktických ostrovů odhalila, že tento region je ve smyslu biodiverzity bohatší než Galapágy.

Bylo objeveno více než 1200 známých mořských i suchozemských druhů, včetně ježovek, vodních kroužkovců, korýšů, měkkýšů a ptáků.

Studie publikovaná tento týden v časopise Biogeografie popisuje, jak tým z Britského antarktického průzkumu (BAS) a Univerzity Hamburg pročesal pevninu, moře i pobřeží ostrovů Jižní Orkneje, v těsném sousedství poloostrova Antarktidy. Výzkumníci zaznamenali živočichy v hlubině 1500 m.

Zdroj: https://planetearth.nerc.ac.uk/news/story.aspx?id=253

„Mořští živočichové Antarktidy mohou ve skutečnosti přispívat k biodiverzitě zbytku světa“ – časopis Qantas září 2011

Termohalinní proudy kroužící kolem pólu nesou živočišné druhy na sever jako na dopravníkovém pásu.  Antarktická biodiverzita, domnívají se nyní vědci, by mohla představovat stabilní dodávku nových druhů a jejich genů, které jsou pomalu a trvale dodávány na sever do tropů.

„Zapomeňte na párky v rohlíku, nadbytek přináší nízké ceny humrů“ – CNS News

Den nezávislosti je typicky také dobou, kdy začíná lov humrů v Maine, jelikož humři začínají odkládat své tvrdé krunýře a tvořit nové měkké krunýře. Humři s měkkým krunýřem mají méně masa než ti s krunýřem tvrdým, ale je snazší je otevřít – je možné to udělat rukou, nepotřebujete k tomu speciální kleštičky – a můžete je prodávat za nižší cenu.

Letos se však humři s měkkým krunýřem začínají hojně objevovat v rybářských pastech o několik týdnů dříve než obvykle.

Zdroj: https://cnsnews.com/news/article/forget-hot-dogs-glut-means-cheap-lobster-prices

Otázky pro Kryona

Změna v počasí by mohla vést k tomu, že bychom měli znovu zvážit lokaci některých měst. Jaké faktory by měli brát v úvahu ti, kteří plánují výstavbu měst, pokud jde o změny počasí, a jak lidé poznají, kdy je vhodné zůstat a kdy by měli opustit danou oblast?

ODPOVĚĎ: Proč přemisťovat město, když byste mohli být chytřejší ohledně toho, co by se tam mohlo stát? Skutečnou odpovědí je udělat následující věci:

 (1) Pokud se v daném místě pravidelně setkáváte se záplavami, pak se přesuňte výše nebo stavte na vyvýšené plošině. Ještě lepší by bylo přestavět sousedství do „stupňovitých systémů“, kdy jsou domy usazené v dlouhých řadách vyvýšené zeminy a silnice jsou položeny níže mezi jednotlivými stupni (velká verze řádků na záhonech). Takže pokud jednoduše navršíte zeminu, pak můžete přesměrovat záplavové vody na silnice do nižších úrovní, takže vaše domovy zůstanou v suchu.

(2) Pokud se často setkáváte se silným větrem, začněte se dívat na to, proč jsou vaše domovy odváty. Neměly by. Letadla odolají větru o rychlosti až 400 (námořních) uzlů. Neodfoukne je to pryč, ale naopak používají vítr k tomu, aby je nadzvedával. Věděli jste, že dům s určitým druhem designu střechy by ve skutečnosti mohl použít vítr k tomu, aby se lépe ukotvil a stal se stabilnějším? Nic z toho jste ještě neudělali, ale je to odpověď.

(3) Pokud jste vystaveni intenzivnímu chladu nebo horku, pak zajistěte, že budete MIMO síť a budete mít svůj vlastní trvale udržitelný zdroj energie a vody. To není tak těžké, a pokud se za tímto účelem spojí sousedé, nikdy nebudou muset čelit žádnému výpadku proudu. Měli by být schopni generovat svůj vlastní ve „skupinách domů“.

(4) Vytvořte systém komunit, kdy uzavřete dohodu o vzájemné pomoci – v případě nutnosti pomůžete ostatním a oni zase vám. Pochopte, že toto je nový způsob života, místo abyste se zabednili o samotě, zabednili jste okna a vyzbrojili se proti těm, kteří trpí hladem. Zní vám to jako příliš pokročilá společnost? Ne. Raději ostatní přivítejte a připravte se na to. Oni udělají totéž. Pak budete mít jednotu místo separace a laskavost místo zabíjení. Jaký to koncept!

Co nám můžeš povědět o změnách v naší ozónové vrstvě a o tom, proč se u někoho vyvine rakovina kůže související s vystavením se ultrafialovému záření při pobytu na slunci?

ODPOVĚĎ: Na to je těžké odpovědět, protože tomu lidstvo neuvěří. Tak zaprvé – ozónová vrstva je slabá kvůli cyklu magnetických anomálií, které zahrnují celou sluneční soustavu. Pokud byste to dokázali správně měřit během stovek let, viděli byste to už dřív. Takže vám rovnou říkám, že její rozměry (ozónové díry) nezpůsobili lidé. Tak vám to ale pochopitelně nebylo řečeno.

Teď se podívej, kde je nejvíce nestálá. Její nebezpečí je nejblíže pólům. Austrálie (kde ses narodila) je jedno z těch míst, kde je velká civilizace, která může být ovlivněna slabší ozonovou vrstvou. Nyní se podívej na domorodce. Mají nějaký problém? Odpověď zní, že jejich kůže si na to zvykla a to je jeden z důvodů, proč jsou tak tmaví. Takže ti, kteří žili v nebezpečné oblasti, nemají stejné problémy, které mají nyní ti se světlou kůží.

To všechno je ovlivněno svobodnou volbou. Na základě politických činů máte nyní v Austrálii lidi se světlou kůží. Takže by se dalo říci, že GAIA se o tyto věci stará dobře, přestože lidé ne. Lidstvo se světlou kůží se přesunulo do nebezpečné oblasti a pak bylo znepokojeno faktem, že je to tu nebezpečné.

Nyní si k této skládance přidej to, že současní domorodci jsou na přední příčce statistiky, pokud jde o rakovinu, avšak v jiných oblastech (ne v rakovině kůže). V posledním století či podobně byli donuceni jíst zpracovávané potraviny, jejich chemie se změnila a oni jsou nyní téměř ve větším riziku než bílí. „Jdou proti své Akáše“ v tom, co jedí, a jejich tělo není v rovnováze s Gaiou. Takže je těžké v dnešní společnosti určit, co způsobuje zdravotní problémy. Ale v průběhu tisíců let a mnoha období slabé ozónové vrstvy si Aboriginci vedli dobře… evoluce ve své nejlepší podobě.

Ta vrstva bude během vašeho života i nadále slabá. Později, až sluneční soustava projde další částí galaxie během svého oběhu kolem středu, heliosféra Slunce bude vysílat energii, kde... – pozn. překl.: text bohužel dále nepokračuje.

Zdroj: https://www.monikamuranyi.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny živě přeložila a následně upravila do textové podoby Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Kompletní anotace ke knihám naleznete také ve speciálním čísle Kvalitního života ze srpna 2018, které je ke stažení zdarma zde: https://1url.cz/zMqtU