Kapitoly navíc: 3) Spolutvoření s mřížkou

28.02.2019 21:55

Spolutvoření s mřížkou – kapitola třetí


Doplněk ke knize Lidská Akáša
Monika Muranyi

 

 

Existuje nádherný systém, díky němuž lidské bytosti pracují s kosmickou mřížkou. Informace o kosmické mřížce nám Kryon předal před mnoha lety. Pokud je pro vás tento výraz nový, channelingy o Kosmické mřížce naleznete v Kryonově Knize Sedm Dopisy z domova a na Leeově webu na stránce s channelingy. Kryon vysvětluje, jakým způsobem s použitím mřížky spolutvoříme.

Chci, abyste se na okamžik podívali na kosmickou mřížku. Dívejte se na tu rozlehlou oblast vzájemně propojených strun. Mřížka má velmi zvláštní tvar. Energie je propojená s energií – každý s každým – vše se vším – každá planeta s každou planetou – každé vesmírné těleso s každým vesmírným tělesem. Je to obrovská skládanka, která se hýbe s určitým účelem a stále se mění. Pokud se na tuto mřížku díváte jako na obrovský strunný hudební nástroj – loutnu Ducha – vidíte, že na struny lze drnkat mnoha způsoby. Když na ně hrajete, vytvářejí harmonickou duchovní hudbu a tato harmonie vytváří podtóny, které rezonují a vytvářejí ještě další struny. Těmto strunám se říká… práce, hojnost, řešení a mírumilovný účel.

Pokud chápete tuto metaforu, můžete se ptát: „Na kterou strunu bych měl zadrnkat? Která je ta moje? Chtěl bych nalézt svou vlastní energii a vytvořit jedinečnost, abych měl hojnost, práci a naplnil jsem účel svého života. Chci se posunout vpřed. Na kterou strunu bych měl zahrát?“

Takže byste se mohli podívat na strunu se svým jménem. Nedává to smysl? Pokud jste ve vesmíru jedineční, musí tam přeci být, ne? Možná ne. Chystám se vám předat informace, které vám mohou chybět: nehledejte svou osobní strunu. Co kdybyste se podívali, našli ji a zahráli na ni? Jaké dobro by přinesl nástroj s jedinou strunou, když víte, že struna vytváří energii, až když rezonuje s jinou? Ne. Místo toho byste se měli podívat na všechny struny najednou a říci: „Hrají melodii. Jaká melodie to je? Na kterou strunu mám zadrnkat či ji rozeznít, abych vytvořil rezonanci v melodii, kterou zní celek? Pokud to zjistím, budu vibrovat a rezonovat v harmonii… a tak bude dosaženo energie spolutvoření. Pokud mohu vibrovat společně s nimi, budu mít příležitost ke svému vlastnímu jedinečnému spolutvoření.“

Toto je obtížný koncept. Spolutvoření je duchovní rezonance. Definice duchovní rezonance je tato: je to energie, která, pokud je v harmonii, zesiluje a vytváří další jedinečnou energii, která vibruje synchronně s původní energií, ale která má svou vlastní jedinečnost. V hudbě se těmto novým energiím často říká „podtóny“. Dosáhnete jich, když vysíláte jednu frekvenci proti druhé. Někdy jsou nově vytvořené tóny silné. Jejich spojení vytváří rozsah (amplitudu) celku. Ale někdy ve skutečnosti redukují celek, zeslabují celou věc. Tato metafora je dobrá, ale metafory a analogie sahají pouze sem. Nicméně i v hudbě si uvědomujete, že ne všechny struny či noty ve stupnici jsou stejné. Když je melodie jedinečná, musí taková být i vaše schopnost rozluštit, kterou notu rozeznít, abyste rezonovali. Všimněte si, že vás nežádáme, abyste se sladili s energií, ale abyste se s ní harmonizovali. To je velký rozdíl.

Nemůžete prostě jen přiskočit k loutně a zahrát kteroukoli notu! Musíte rozlišit a hledat strunu, která bude souznít a rezonovat. Nebojte se… my víme, že mnoho z vás není hudebně nadaných. Nicméně všichni máte hudební nástroje, abyste mohli „zpívat v chóru mřížky“. Je to intuitivní a nádherné. Právě o tomto nástroji dnes chceme hovořit…

… Drazí, máte takový postoj, že do své práce „musíte chodit“ a jen ji tolerujete? Přemýšleli jste někdy o tom, jestli na vás nečeká něco víc než jen nezbytnost přežívat? Co když na vás čeká synchronicita někoho jiného? Co když se denně modlí o pomoc ve svém životě a vy máte odpovědi? Přemýšleli jste o tom někdy? Co lidem ukazujete? Máte klidný, radostný přístup? Oslavujete „nedůležitou“ práci? Vyzařujete mírumilovnou energii? Uvědomte si – věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být. Je možné, že byste byli řešením jiných lidí – andělem synchronicity? Zastavili jste se někdy a zaposlouchali se do chóru?

Ta zpráva je jasná – můžete být tak jedineční, jak chcete, ale úplně každé lidské stvoření na této Zemi zapadá do ostatních. Ti, u kterých to nejméně očekáváte, mají kousek vedle vás, a ve veškeré vaší i jejich jedinečnosti společně rezonujete, abyste vytvořili třetí energii, která spolutvoří pro váš život. Ze čtyřdimenzionálního hlediska to děláte sami, ale interdimenzionálně to děláte společně s každým dalším…

…Poslouchejte, drahé uši a oči rodiny přede mnou, jak vám můžeme říci něco mimo říši pochopení? Jak vám můžeme ukázat něco, co nemůžete vidět? Než sem vůbec přijdete, vytváříte dohody s lidmi kolem sebe. V této „polévce“ lidské energie, kterou nazýváte svým JÁ, jsou drobné části této rodiny, která je také vaší součástí. Je zde podpůrná skupina, jejíž členové i poté, co odejdou z vaší 4D zkušenosti na Zemi, zůstanou vaší součástí. To dalece přesahuje genetiku, biologii a tu vrstvu DNA, kterou vidíte. Je to dalece mimo to…

…Jak by každý, kdo je součástí vaší skupiny, mohl být teď zde s vámi? Co lidé, které jste milovali a ztratili? Ti, kteří se reinkarnovali do jiné bytosti na Zemi? Jak by tu mohli být stále s vámi a zároveň být zpět na Zemi? Jak by bylo něco takového možné?

Skutečně můžete být na dvou či třech místech současně? Ano, můžete. Raději byste si na to měli zvyknout. Je to součást nemyslitelného – neviditelného. Možná to já, které vidíte v zrcadle, je také součástí energie někoho jiného. Pokud tomu rozumíte, jste na své cestě k pochopení, že všichni jste součástí orchestru na interdimenzionální mřížce… a i přesto jste všichni jedinečnými kousky Boha. Mřížka zpívá nádhernou melodii – melodii harmonie – melodii lásky. Je to melodie se zprávou, která vám všem říká, že jste věční a vzájemně propojení.

Buďte jedineční, jak chcete, ale buďte tiší a poslouchejte píseň kolem sebe, protože to je hudební stupnice, ve které jste žádáni, abyste zpívali. Metaforické? Ach ano. Ale tímto způsobem vás budeme učit dál; takto instruujeme čtyřdimenzionální stvoření o tom, jak být ve 23D.

Takže zatímco jste si mysleli, že máte dary Ducha, abyste mohli provádět spolutvoření, a zatímco jste si mysleli, že máte jedinečné kousky skládanky, které vám umožní vybudovat svou vlastní cestu, nedělejte příliš mnoho hluku kladivem a dlátem, nebo vám unikne stupnice, ve které máte zpívat! Je to stupnice, která představuje život vedle vás a život vedle něj a další život vedle toho dalšího. Pak, drahé lidské bytosti, až dostatek z vás bude zpívat v té stupnici, na této planetě už nebude žádná válka!

Kryonův živý channeling „Vysvětlení spolutvoření – zpívání v chóru“ předaný v Torontu v Kanadě – 21. září 2002

Dokážete ve svém životě spolutvořit různé věci? Chápete, proč to někdy vypadá, že se nic neděje? Jste svou vlastní skupinou duše. Při zrození se na úrovni DNA rozdělíte na mnoho kousků a jedna vaše část zůstává na druhé straně závoje. I vaše vyšší já je součástí skupiny duše. Spolutvoříte se svým vyšším já. Když spolutvoříte, je do toho zapojen celý doprovod. Na druhé straně závoje nejsou žádné hodiny. Proto se často ve své mysli rozhodnete, že se nic neděje. Je tomu skutečně tak? Opravdu se nic neděje? Možná jen vidíte, že se nic neděje v tom čase, kdy jste to očekávali. Kdo vám řekl, kdy by se věci měly dít?

Jeden z nejobtížnějších úkolů, které máte, když se učíte spolutvořit, je opuštění konceptu času. Pro mne osobně to dalo zcela nový význam slovu trpělivost. Byla, a stále je, to pro mne neuvěřitelná výzva. Nechci věci zítra, chci je včera! Pokud jste jako já, pak očekáváte okamžité výsledky. Některé z věcí se mohou zhmotnit okamžitě, zatímco jiné mohou vyžadovat vysokou úroveň plánování a uskuteční se teprve tehdy, když je každý kousek skládanky na svém místě.

Kryon často používá metaforu farmáře. Když chcete vytvořit obilí, nejprve musíte zorat pole. Správně připravit půdu je ta nejdůležitější část. Někdy to může trvat velmi dlouho. Teprve když je půda připravená, lze do ní zasít semena a to pouze ve správnou dobu. Pak přichází na řadu zalévání a čekání, než semena vyrostou. Všechny tyto věci chtějí svůj čas. Dokonce může trvat několik období, než je obilí připravené ke sklizni. Co udělá amatérský farmář? Chodí kolem, vidí pole, zaseje semena a přijde druhý den v očekávání, že už uvidí obilí. Jenže vidí jen to, že se nic neděje! Zklamaně kroutí hlavou a vzdá to. Nepochopil systém.

Chápete, jak důležité je počkat si na to, až se objeví synchronicita? Snažit se na věci tlačit, aby už se odehrály, vede pouze k frustraci. Pokud vyjmete koláč jen zpola upečený, nebudete ho moci jíst a nevychutnáte si lahodnou chuť, kterou mohl mít. Věci jsou připravené, když jsou připravené, ani o chvilku dřív. Přemýšlejte o tom jako o čekání na vlakovém nádraží. Máte svou jízdenku a vlak přijíždí. Můžete udělat jen to, že se uvolníte a počkáte si, až přijede. Jak strávíte ten čas, kdy čekáte? Budete chodit sem a tam a nervózně se dívat na hodinky každých pět minut? Dáte si kávu, popovídáte si s přítelem nebo přečtete knihu? Ta volba je na vás.

Co uděláte během čekání, je jen na vás. Můžete si naplánovat příjemné rozptýlení, kterým si zkrátíte čas, nebo se můžete obávat, být naštvaní a každých pět minut se rozčilovat. Duch nám často dává zprávu: Vše je v pořádku. Já vím, že vám to tak nepřipadá, ale musíte důvěřovat tomu, že věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být. Vše je v božském pořádku a vy jste přesně tam, kde máte být. Pamatujete, co říkal Lee? Řekl, že než uděláte cokoli jiného, máte se ujistit, že jste kolem dané situace vytvořili MÍR (KLID).

Tento koncept je těžké chápat, zejména když se dějí tak hrozné věci jako týrání, znásilňování či vraždy. Okamžitě vyvstane otázka: Jak by něco tak hrozného mohlo být něčím, co si daná osoba dobrovolně vytvořila? Proč by kdokoli chtěl, aby se něco takového stalo? Bolest a utrpení jsou velmi skutečné pro každého, kdo je do nich zapojen. Proč by něco takového mělo vůbec existovat coby potenciál? Kryon řekl, že je to komplikované téma. Je to skutečně jedna z nejobtížnějších věcí k pochopení. Celkový pohled na tuto lekci je pro lidskou mysl cizí. Často je to jediná chvíle, kdy můžeme skutečně odhalit odpověď. Tyto tragické události často tlačí lidi k novému pochopení, duchovnímu úsilí či vytvoření zákonů, které mohou změnit danou zemi.

Když už jsme u toho, Kryon nám řekl, že existují chvíle, kdy je vhodné odpovědět silou, zejména když jde vám nebo vašim dětem o život. To protože to je to jediné, čemu taková síla rozumí. Například když se probudíte uprostřed noci a zjistíte, že je zde útočník, který chce zabít vás nebo vaše dítě. Když použijete sílu, abyste tomu zabránili, neznamená to, že byste porušili duchovní pokyny. Výraz „nastavit druhou tvář“ poukazuje na situaci, kdy odpovídáte trpělivostí místo vzteku. Nikdy to neznamenalo „stát a nechat se mlátit“.

Spolutvoření s vaší osobní Univerzální kalibrační mřížkou

O této mřížce jsem slyšela poprvé, když jsem četla Kryonovu Knihu Sedm – Dopisy z domova, která obsahovala kapitolu napsanou učitelkou Peggy Phoenix Dubro. Peggy zde vysvětlila, že úplně každá lidská bytost má Univerzální kalibrační mřížku. Tato mřížka je naším osobním spojením s Kosmickou mřížkou. V průběhu 15 let Peggy vytvořila základy pro práci nazvanou Vyrovnávací technika elektromagnetického pole (EMF), kdy je možné vaši mřížku posílit a rekalibrovat. Okamžitě jsem věděla, že tuhle práci musím dělat. Během dalších tří let jsem se stala akreditovanou praktikující EMF. Tato energetická práce urychlila můj růst a posílila mé spojení s neomezeným zdrojem energie. Viděla jsem některé zázračné výsledky, které lidé zažili během EMF sezení.

Zde je několik slov od Peggy Phoenix Dubro. Předává zde detailní informace o svých znalostech a zkušenostech s mřížkou.

Ahoj, drahá rodino lidstva! 

Zatímco čtete tato slova, dovolte, abychom mezi sebou komunikovali na úrovni srdcí. Toto je jedinečný okamžik, který nabízí příležitost k dramatické změně!  Už nám toho bylo mnoho odhaleno díky tomu, že se věda a duchovnost se dostávají více do souladu; dokážeme vnímat podstatu naší reality s novým pochopením. Je to pochopitelně čas pro to, aby takzvaní evolucionáři demonstrovali nové způsoby bytí, zacházení s životem i s ostatními kolem. Je načase myslet a argumentovat novými způsoby, je načase rozvinout naše kvantové uvažovací schopnosti!

Mřížka

Název pro světelnou strukturu v naší energetické anatomii je Univerzální kalibrační mřížka. Univerzální kalibrační mřížka (UCL) je individuální osobní spojení s neomezeným vesmírným zdrojem energie (s Kosmickou mřížkou). Umožňuje nám přijímat a používat energii, kterou se učíme uvolnit z Kosmické mřížky i ze svého nitra. Důležitá poznámka – Kosmická mřížka neexistuje pouze na jakémsi vzdáleném či exotickém místě. Proniká samotnou naší existencí, až na úroveň atomů a dál, do našeho subatomického energetického pole.

Univerzální poukazuje na vibraci našeho nového vyjádření, když se vyvíjíme. Tato vibrace nám umožňuje zároveň vnímat uvědomění nekonečna, kolektivního vědomí a našeho vlastního jedinečného vyjádření.

Kalibrovat znamená změřit a posílit své energetické pole, abyste mohli channelovat a vyjadřovat ze své celistvosti, svatosti, kvantového já, kolik jen bude možné.

Mřížka je flexibilní síť neboli struktura této interdimenzionální hyperprostorové konstrukce v naší energetické anatomii. 

Mřížka je základem veškeré energetické práce, kterou jsem vyvinula v posledních dvaceti pěti letech. Energetický vzor UCL je skutečně univerzální; její forma a struktura je v zásadě stejná u každého jednotlivého člověka. Jejím primárním účelem je udržet větší elektrický náboj, aby byl pro nás dostupný, zatímco se coby lidé vyvíjíme. UCL zlepšuje evoluci jednotlivce.

Je důležité nejprve pochopit koncept anatomie lidské energie jako takové. Její existenci lze předpovědět či zaznamenat na základě elektromagnetických zákonů fyziky. Tak jako se fyzická anatomie skládá z mnoha systémů – svalového, skeletálního, endokrinního a dalších – zrovna tak můžeme předvídat, že anatomie energie je složena z mnoha systémů. Jedním z nich může být čakrový systém, velmi dobře známý ze starodávných duchovních a metafyzických textů. Mentální, éterické a emocionální tělo jsou také systémy v anatomii lidské energie, dobře zdokumentované mnohými moderními duchovně smýšlejícími.

Vnější vlákna UCL jsou jako rozšíření sympatického a parasympatického nervového systému. Když se naučíte vyjadřovat pocity a záměr skrze tato vlákna, můžete vyjasnit a zesílit svou komunikaci s univerzálním zdrojem energie. UCL vytváří osobní rezonanci s Kosmickou mřížkou, aby plně zesílila váš proces spolutvoření. Výsledná vibrace v Kosmické mřížce na vás může nyní reagovat silně a intimně. Neomezujte svůj vztah s vesmírem; učiňte ho tak hlubokým a láskyplným, jak jen chcete. Nepřestávejte, dokud každá buňka vašeho těla neponese svůj úplný náboj.

Jsme zváni, abychom se podíleli na kosmickém schématu věcí způsobem, kterého před námi dosáhli pouze Mistři. Když si vyhrneme rukávy a řekneme: „Já taky,“ ctíme tím tyto Mistry. Každý z nás je rodícím se Mistrem; ve svých životech zde na Zemi se učíme rozvíjet a zušlechťovat naše mistrovství.

Kryon nám odhaluje, že Kosmická mřížka je jeden z nejmocnějších nástrojů Ducha, které v současnosti existují. Vybízí fyziky, aby studovali energii Kosmické mřížky, a slibuje v této oblasti velké objevy, ze kterých bude mít lidstvo prospěch. Kryon nás také zve, abychom se přesunuli do vibrační frekvence, ve které budeme moci energii Kosmické mřížky využívat. Abychom mohli využívat více její energie v našich každodenních životech, musíme posílit a vyrovnat svou vlastní energetickou anatomii. Tento proces evoluce přinese do našich fyzických těl úplné vyjádření bytostí zlaté energie, kterými jsme. Toto energetické vyladění připravuje půdu pro jedinečné, interaktivní spojenectví se Stvořitelem.

Vyrovnávací práce

První systém, který jsem vyvinula k použití mřížky, byla Vyrovnávací technika EMF. Je to dvanáctifázový systém zacházející s elektromagnetickým polem a jeho vlivy na lidskou evoluci. Práce EMF významně vyživuje a vyrovnává veškeré oblasti života jednotlivce. Ukázala se být cestou pro objevující se evolucionáře. Během sezení EMF  jsou rekalibrována vlákna UCL.

Kalibrace vláken energetické anatomie je poměrně složitá a je zde velmi důležitá role ZÁMĚRU. Základní záměr energetického sezení Vyrovnávací techniky EMF je vyrovnat elektromagnetické pole člověka a umožnit energii jednotlivce, aby otevřela tolik okruhů pro Kosmickou mřížku, kolik je jen možné. Osoba účastnící se sezení může vyjádřit záměr téměř pro cokoli – od léčení, přes sebepoznání, snížení stresu až po znovuspojení její DNA. Jak toto sezení pokračuje, dojde k přepsání energetického pole jednotlivce a je vytvořen nový řád v poli, které pak vytváří silnější strukturu k přijetí energie z neomezeného zdroje (Kosmické mřížky). Poté, co jsou spojení vytvořena, často vidíme dramatický nárůst schopnosti spolutvořit vlastní život.

Proces vyrovnávání elektromagnetického pole může vést ke spontánnímu uvolnění, dokonce i bez vhledu, a to rychlostí mrknutí oka. S tímto silným základem pozvedáme svou vlastní vibrační úroveň, která na oplátku pozvedá vibrační úroveň Země. Tak můžeme osobně obdržet to, čemu mnozí říkají Vzestup.

První čtyři fáze této práce nabízejí energetické základy pro vyrovnání mysli a srdce, rekalibraci minulosti do vzoru moudrosti a podpory, uvědomění si přítomnosti v čase TEĎ, úplné energetické nabití a potenciály vyjádření, jak se daný člověk vyvíjí. Dvě z těchto čtyř fázi pracují obzvláště dobře, pokud jde o přístup k informacím ukrytých v našich osobních akášických záznamech. Jsou to fáze II a IV a jsou popsány níže:

Fáze II: zaměřit se na své směřování a podporu. Zde můžeme vděčně a jemně uvolnit emoční záležitosti zapsané ve své minulosti, aniž bychom museli oživovat bolestné události, které je vyvolaly. Naším záměrem je transformovat svou minulost do sloupu zlaté moudrosti a podpory, sloupu energie středu, která nás vystřeďuje v teď. Tento zlatý sloup podporuje energetické nastavení sebezmocnění. Už nás nebudou držet zpátky žádné negativní kotvy z naší minulosti! Otázka zní: „Jak se mohu efektivněji propojit s celkem?“ Proto je důležité pochopit vlákna, která vidím jako geometricky vzorované disky světla obsahující informace – dědičné, genetické, z minulých životů i z toho současného. Jsou zde zaznamenány detaily z každé minuty. Kryon hovořil o magnetickém plášti naší DNA, který vědci nedokáží objevit, dokud si neuvědomí, že jim „něco uniká“. To jsou magnetické kódy od Stvořitele.

Fáze IV: zaměřit se na energetické dokončení. Máme potenciál, o kterém často hovoříme jako o své budoucnosti. V této fázi se učíme, jak si zvolit vyladění určitých energetických receptorů a vysílačů v UCL za účelem spolutvoření našich životů s Duchem. Tuto část mřížky kalibrujeme, abychom mohli radostně spolutvořit svůj potenciál. Jaké privilegium, být v partnerství se Stvořitelem!

Další čtyři fáze (V až VIII) nabízejí možnost procvičovat mistrovství, aby bylo možné vyjádřit více nekonečného já v energii lásky, soucitu, přítomnosti a moudrosti. V mém srdci jsme všichni mistry ve výcviku – čím více procvičujeme, tím více se jimi stáváme.

Poslední čtyři fáze (IX až XII) práce EMF vytvářejí prostor pro nový druh svobody v energii lásky. Při těchto sezeních si nejprve uvědomíte, co to znamená energeticky uctít ty, já a my, pokud jde o naše životní vztahy.

Během posledních čtyř fází dále rozvíjíme proces stávání se svou vlastní matkou, svým otcem a svým milovaným. Konečně se objevujeme coby evolucionáři vytvářející svou vlastní cestu těmito novými časy transformace – osobně i celosvětově. Toho všeho můžete dosáhnout s pomocí mřížky.

Základy informací o vědomém používání mřížky se vyučují a praktikují ve více než 70 zemích světa a tento počet se stále zvyšuje. Pravidelně dostáváme zprávy o spontánním uzdravení, zmocnění a o změnách k lepšímu v lidských životech. Také proběhly vědecké zkoušky a analýzy, experimentální ověřování a další jsou na obzoru. Vím, že čím více se toho dozvídáme, tím více toho je k poznání. Pro mne je tím nejlepším potvrzením, když lidé říkají: „Děkuji ti za tvou práci, změnila mi život.“ Odpovídám vždy stejně… „Díky, že jsi použil/a tento nástroj. To TY jsi změnil/a svůj vlastní život!

Pamatuji si vás z místa, kde jsme všichni jedním.

S nekonečnou láskou,  

Peggy Phoenix Dubro

Pokud máte zájem o více informací ohledně Vyrovnávací techniky EMF nebo byste rádi vyzkoušeli jedno z mnoha energetických sezení, která jsou vám k dispozici, navštivte následující web:

www.emfbalancingtechnique.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny živě přeložila a následně upravila do textové podoby Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Kompletní anotace ke knihám naleznete také ve speciálním čísle Kvalitního života ze srpna 2018, které je ke stažení zdarma zde: https://1url.cz/zMqtU