Kapitoly navíc: 3) Trvale udržitelné zdroje energie

28.05.2019 17:34

Kapitola třetí
Trvale udržitelné zdroje energie

 

Pozn.: Bohužel se obrázky nezobrazují - můžete se na ně podívat v originálním pdf textu od Moniky: https://docs.wixstatic.com/ugd/be84e7_a0a39e50dbc44f5e838d2c4dbce3363d.pdf)

Objev elektřiny znamenal revoluci ve způsobu, jakým získáváme a používáme energii. Navždy to změnilo naše životy a elektřinu používáme den co den k napájení všeho – od počítačů a domácích přístrojů až po vybavení nemocnic a firem po celém světě. Když dojde k přerušení dodávky elektřiny, dojde k zásadnímu narušení běhu společnosti a lidé vyvíjejí maximální snahy dodávku znovu obnovit.

Jedním z negativních vedlejších efektů našeho současného systému poskytování elektřiny je to, že ji často vyrábíme neuvěřitelně nebezpečnými způsoby, které mohou mít strašlivé následky pro naše životní prostředí. Až příliš často dochází k devastujícím následkům, když selže atomová elektrárna. Konstrukce obrovských přehrad, které produkují hydroelektrickou energii, byla často na úkor hodnot našeho životního prostředí. Tyto metody jsou extrémně nákladné a jejich efektivita je poměrně nízká ve srovnání s dalšími metodami.

Lidstvo pozvolna začíná investovat do hledání alternativních způsobů, jak vytvořit energii, která bude udržitelná, bezpečná a vytvoří jen minimální či zanedbatelné znečištění. V současnosti některé země doplňují elektřinu s využitím přírodních zdrojů jako je vítr a slunce. Větrné farmy a solární panely se stávají stále běžnějšími, nicméně je to jen klouzání po povrchu.

Země má obrovské množství energie, která je pro nás dostupná, a jakmile zjistíme, jak tuto energii získávat, bude zdarma! Nejspíš proto trvá tak dlouho vyvinout techniky, protože někomu se koncept volné energie nelíbí. Díkybohu se přesouváme do zcela nového paradigmatu, kde podobné koncepty myšlení budou naprosto běžné.

Pokud jste si přečetli kapitolu Počasí, mělo by vám být zřejmé, že pokud směřujeme k malé době ledové a bude se ochlazovat, pak k překonání zimy budeme potřebovat více energie. Také budeme potřebovat vodu. Kryon předal mnoho channelingů, kde najdeme více informací k těmto tématům. Některé detaily shrnu a představím v této kapitole.

Geotermální energie

V Zemi již existuje zdroj přirozeného tepla. Je všude a jeho dodávka je neomezená. Přetrvá navždy a říká se mu geotermální energie. Skrze přirozený proces termální energie je vytvořena pára a tu lze použít k pohánění turbín parou k vytvoření elektřiny. V současnosti již existují geotermální elektrárny v mnoha zemích, ale podle Světové energetické rady je za pomocí geotermální energie vytvářeno méně než 1% energie. Filipíny a Island jsou jediné země, kde používají geotermální energii k pokrytí 20% spotřebované energie.

Jedním z důvodů, proč si společnosti volí, že nebude konstruovat geotermální elektrárny, je obtížnost nalezení vhodného místa. Často jsou nejvhodnější místa poblíž sopek a linií zlomu. Je evidentní, že taková místa nejsou ideální ke zbudování elektrárny. V některých případech místa, která vytvářela páru 10 let, náhle přestanou. Skrze vyvrtané díry také unikají škodlivé plyny.

V současnosti existují pro geotermální elektrárny tři možnosti konstrukce, které využívají buď suchou, nebo mokrou energii páry, případně binární energii. Elektrárny na suchou páru používají páru z hlubin země, kterou pak vedou vzhůru potrubím, aby roztáčela turbínu. Pára je buď ochlazena a potrubím vedena zpět do podzemí, nebo se uvolňuje. Elektrárny na tzv. mokrou páru používají ohřátou vodu, která je hluboko pod zemí, kde je tlak mnohem vyšší. Voda může zůstat v tekutém stavu při teplotách nad běžným bodem varu. Tato natlakovaná voda je pumpována přímo na povrch, ale těsně před tím, než se dostane k turbíně, tlak se sníží a vysoce ohřátá voda se náhle mění na páru, která pak pohání turbínu. Voda je ochlazena a poslána zpět do podzemí, aby se proces opakoval. V binárních elektrárnách nepohání turbíny podzemní voda. Je stlačena a pumpována skrze potrubí stejně jako u elektráren na mokrou páru, kde se setkává se sekundárním potrubím. Sekundární potrubí obsahuje vodu s nižším tlakem, takže horko z prvního potrubí přejde do druhého potrubí, kde přivede k varu vodu, která pak pohání turbínu. Voda v prvním potrubí je pak vedena zpět do nitra Země, kde opět získává více tepla.

Jedna z největších výhod geotermální energie je, že nepoužívá palivo k vytvoření elektřiny. Žádné palivo znamená žádné znečištění. V úplně základních termínech – chladná voda je vedena do podzemí, kde se ohřeje. Když se voda vrací zpět na povrch, to horko je zde zachyceno a převedeno na elektřinu. Tento proces je v zásadě to, co dělají jaderné elektrárny – ohřívá vodu. Miliony dolarů jsou utráceny a investovány do nukleární energie, navzdory všem známým rizikům a nebezpečím. Pokud by tyto peníze byly přesměrovány, stačilo by to na financování nové technologie k získávání geotermální energie.

S dnešní technologií mohou geotermální vrty vytvořit elektřinu v průmyslovém měřítku. Pokud vyvrtáte díry hluboko do zemského pláště, zejména v některých oblastech, jako je Tichomořský lem, získáte tak přístup k rozsáhlé zásobárně energie. Geotermální vrty mohou být hlavním procesem, jelikož tyto vrty mohou sahat až 5 kilometrů hluboko nebo i víc, v závislosti na lokaci. Vrtání tak hluboko do Země je technicky náročné a nebezpečné pro toho, kdo vrty provádí, a také pro planetu. Pokud vrtáte 5 km do zemského pláště, můžete během toho narazit na plyn, oheň či vodu a dokonce můžete zvýšit možnost zemětřesení.

Kryon uvádí, že existují jiné možnosti pro získání geotermální energie, které dosud nebyly prozkoumány. Vyžadují, abychom „mysleli mimo krabici“, ale možná pokud budete pracovat v geotermální elektrárně, můžete získat určitou představu.

Po celou dobu uvažujete o tom, že budete vrtat a do země uložíte trubku s vodou. Vodu zavedete dovnitř a páru vyvedete ven. Ale co když vám řeknu, že stačí vrtat pouze zlomek této vzdálenosti a získáte dostatek tepla k ohřátí kapaliny? Možná si říkáte: „Nemožné.“ Tento jev existuje nad horkými místy Země, která mají teplo velice blízko povrchu, ale tyto vlastnosti neexistují na většině míst, kde vás vyzýváme, abyste vrtali. Odpověď zní, nepoužívejte vodu. Je na čase spojit nejvyspělejší technologii, která je na planetě k dispozici, s věcmi, se kterými jste nečekali, že by se mohla spojit, a tím je přemýšlení mimo krabici.

Jde o druh myšlení, které se stává trochu kvantovějším tím, že sleduje celý obraz místo toho, o čem si myslíte, že by mohlo existovat, nebo toho, na co jste zvyklí. Existují řešení a někteří z vás již vědí, která to jsou. Působí zde elegantní chemický proces, při kterém dochází k varu při zlomku teploty bodu varu vody a tady je řešení: naučit se látky a kapaliny s tímto chemismem využívat uvnitř stroje s geotermicky uzavřeným systémem a nemuset vrtat do hloubky pěti kilometrů. Co takhle dva kilometry? Použitím toho bude možno vrtat pouze zlomek vzdálenosti a získat teplo, které potřebujete pro výrobu páry.

Říkáme vám to proto, že to budete muset dělat. Budete-li věnovat pozornost této radě, zjistíte, že načasování a synchronicita tohoto objevu jdou ruku v ruce. Jinak řečeno, vše pochopíte a uvědomíte si, že se všechny části spojí dohromady a dostanete svůj parní stroj. A nebude trvat pět let, než to postavíte, nebude to nebezpečné a nebudete to muset přikrývat krunýřem. Je to mnohem jednodušší. Nebude to chrlit kouř. Nebude to znečišťovat a vy se nebudete muset strachovat, že žijete blízko. Přemýšlejte o tom… přírodní teplo z Gaii, které je navždy! Bude vyrábět elektřinu, kterou budete potřebovat pro teplo do vašich domovů a byznysu… protože časem se ochladí.

Kryonův živý channeling „Věda potřebná pro tuto dobu“ předaný v Albuquerque, Nové Mexiko, 14. února 2010

 

Pro shrnutí – Kryon navrhuje, abychom tekutinu nebo možná dokonce plyn vedli do země, ohřáli a pak přivedli zpět dostatečně horké, aby to přivedlo vodu k varu a mohlo to vytvořit páru. Tato tekutina nebo plyn je pak veden opět zpět do země a celý proces se opakuje. Použití této technologie může také znamenat, že místa, která byla zavrhnuta coby nevhodná, by mohla zásobovat geotermální elektrárnu.

Otázka pro Kryona

Můžeš nám povědět víc o substanci, kterou máme použít místo vody? Bylo by možné ji použít v současně navržených geotermálních elektrárnách? Když tuto substanci použijeme, znamená to, že geotermální elektrárny můžeme použít kdekoli?

ODPOVĚĎ: Už dříve jsem zmiňoval, že existují tekutiny, které vřou (roztahují se) při mnohem nižších teplotách než voda. Řekl jsem to pro ty, kdo si myslí, že voda je jediná tekutina, kterou lze použít v uzavřeném systému zařízení na geotermální páru. Tyto tekutiny nejsou tak exotické a některé už jsou známé. Ale lidé budou muset odvést svou práci a já vám nebudu vyjmenovávat ingredience tohoto nového procesu.

Tyto substance s sebou ponesou své vlastní problémy a uzavřené systémy, které jsou v současnosti používány pro vodu, budou potřebovat určité úpravy, aby je bylo možné využít. Přesto jsou to jen úpravy a nezastaví vývoj. Ta myšlenka je stejná: ohřát vodu k výrobě páry. Nové substance nebudou vytvářet páru, ale místo toho ohřejí vodu, která se pak změní na páru. Je to uzavřený systém, který umožní, aby potrubí vedlo tuto substanci dolů do země a vrátilo tekutinu velmi, velmi horkou. Potrubí s touto vroucí tekutinou pak ohřeje vodu, ze které se vytvoří pára pro turbíny.

Energie přílivu

Více než 23 let Kryon hovoří o tom, že existují stovky a tisíce tun dvojčinné energie (tlaku a tahu), která je k dispozici na pravidelné bázi. S využitím síly přílivu, který je řízen Měsícem, by bylo možné dodat neomezené množství elektřiny všem pobřežním městům. Navíc je takto vygenerovaná elektřina čistá, obnovitelná, spolehlivá a předpověditelná.

Často panuje zmatek ohledně různých druhů síly přílivu. V zásadě existuje energie přílivu a energie z vln. Několik firem již vytváří elektřinu s použitím energie přílivu a štědře investují, aby techniky využívání energie přílivu a energie vln k vytvoření elektřiny ještě vylepšily. Kryon často říká, že lidé mají tendenci věci komplikovat. Když jsem se Leeho Carrolla ptala, co má Kryon na mysli, když mluví o energii přílivu, Kryon odpověděl toto:

Provádějte to na molu nad vodou s použitím lopatkových kol – velkých, která budou namontována na molu a ponořená do vody. Vlny budou otáčet lopatkovými koly při přílivu i odlivu (dvě kola nebo ozubený mechanismus, který vytváří elektřinu v obou směrech). Pak nebude zapotřebí taková údržba, jaká je zapotřebí u podvodních zařízení, a nebude zapotřebí ani počítačového řízení či speciálního softwaru. Generátory pak mohou být NA molu. Molo dokonce může být zamaskováno jako něco dobře vypadajícího a zapadajícího do okolního prostředí – jako jsou ropné plošiny v přístavu v Long Beach v Kalifornii. Tyto ropné plošiny jsou zamaskovány dobře vypadajícími budovami a palmami.

Umístěte tato zařízení na pobřeží, kde jsou vlny stálé. Toto je první krok a je to rychlý způsob, jak získat energii téměř okamžitě s použitím stávající technologie.

Západní pobřeží USA má vlny neustále. Moře tu není nikdy klidné. Vlastně mnoho měst po celém světě stojí na pobřeží, které má přesně tyto rysy. Tato města jsou dokonale umístěna, aby mohla využít tento zdroj obnovitelné energie a to zdarma. Jsem si jistá, že budoucí generace se budou divit, proč nám trvalo tak dlouho, než jsme na to přišli.

Otázka pro Kryona

Máš nějaké informace, které by mohly pomoci těm, kdo už využívají energii přílivu?

ODPOVĚĎ: Ano a už jsme to zmínili dříve. Přemýšlejte jednoduše a zvažte energii vln a lopatkových kol tam, kde máte příboj. Nemusíte zcela potopit systém, který je řízen počítačem a který je těžké obsluhovat, jen abyste vytvořili elektřinu. Sofistikovaná úroveň se nerovná nezbytně dobrým energetickým řešením.

Nový proces odsolování vody

Jeden ze zdrojů, které lidstvo potřebuje nejvíc, je čerstvá voda. Při všech těch změnách počasí se voda na některých místech stává vzácností. Ve většině případů jsme si vytvořili vlastní zásobárny a vodovody tam, kde existovaly staré vzorce počasí. Jak ale populace narůstá, dostupnost čerstvé vody se stane problémem a v některých zemích už to vzbuzuje výrazné obavy. Kryon nám předal jednu okamžitou odpověď a ta zahrnuje využití moří a oceánů.

Odsolovací zařízení existují již dnes, ale způsob, jakým získávají čerstvou vodu, je velmi drahý a neefektivní. Nový způsob jak získávat čerstvou vodu z moře a oceánu vyžaduje, abychom opět „mysleli mimo svá omezení“. Většina největších měst na Zemi je na pobřežích oceánů, což znamená, že mají výhodnou pozici k využití nového procesu odsolování (jakmile bude objeven).

Jedna z nejvyšších technologií, které dnes existují, se nazývá nano-technologie. Nanověda a nanotechnologie je studium a aplikace extrémně malých věcí s rozsáhlým vědeckým využitím – v oborech, jako je chemie, biologie, fyzika, věda zkoumající materiály a strojírenství. Abyste získali představu o jednotkách měření, které jsou zde používány, představte si toto: centimetr je jedna setina metru, milimetr je jedna tisícina metru a mikrometr je jedna miliontina metru. To všechno je stále obrovské v porovnání se škálou označovanou jako „nano“. Nanometr (nm) je jedna miliardtina metru. To je menší než vlnová délka viditelného světla a jedna stotisícina tloušťky lidského vlasu!

Nanotechnologie je interdisciplinární pole, ve kterém hraje důležitou roli kvantová mechanika. Kvantová mechanika je velmi odlišná od klasické fyziky. Člověk nemůže přijít ke zdi a okamžitě se teleportovat na druhou stranu, ale elektron v nanoškále může. Tomu se říká tunelový jev. Atribut kvantové energie znamená, že vědci musí zapomenout na to, co znali, a opět začít „myslet mimo krabici“.

Kryon to popisuje takto:  

Chemismus a dokonce chemické stroje, extrémně malé, přebírají formu, jak vy tomu říkáte, robotů. Tito ultra malí roboti velikosti molekuly existují již dnes a jsou na špici vašich tvůrčích snah. I teď vaše věda přemýšlí, jak je vložit do lidského krevního řečiště, aby vyhledávaly a likvidovaly choroby… jako doplněk k současně pracujícím bílým krvinkám. To dokazuje, jak malé tyto nanočástice jsou.

…Nanotechnologie se stává chytřejší. Věda je učení, jak udělat roboty inteligentními skrze chemii, skrze logiku, skrze elektroniku. Je to jako logika počítače, který vám může chytře pomoci dělat mnoho věcí. Nemyslí za vás, spíše vám pomáhá řešit úkoly, které neumíte řešit sami. Tito malincí roboti mohou pomoci i při odsolování vody…

…S použitím nanotechnologie přitéká voda do jednoho konce stroje a stálým proudem z něj vytéká opačným koncem. Dovnitř – slaná, ven – pitná a připravená pro standardní čištění.

První stádia systému vyžadují, abyste zavedli dostatek nanorobotů, jejichž úkolem bude nalézt rozpuštěnou sůl a napojit se na ni. A tady přichází to tajemství: každý jednotlivý robot je zmagnetizovaný!

Všechna ta sůl se potom zmagnetizuje, malinkatí nanoroboti jsou na ní zavěšeni. K dalšímu stadiu: voda protéká do další oblasti a je vystavena působení ohromných elektromagnetů, které z ní vytáhnou veškerou sůl, protože sůl je nyní magnetická! Vychází ven. Je to možná příliš zjednodušené, ale takto to je. Není zapotřebí žádné teplo.

A teď k vedlejšímu produktu… nebudete tomu věřit! To bude hádek, až to objevíte. Magnetické pole aplikované na vodu často vytvoří vodu, která je opravdu léčivá. Vidíte, kam to směřuje? Jaké to může být zařízení! Bylo by kvantové, víte, protože využívá magnetismus. Budou tací, kteří řeknou, že magneticky ošetřená voda je pro vás škodlivá, protože ji upravujete způsobem, kterému nerozumíte. Takoví lidé si neuvědomují to množství energie, které ostatní lidé museli vynaložit, aby nalezli léčivé vody ze Země! Nyní je získáte, když odsolíte vodu! Nebude pro to ovšem existovat žádný důkaz;  proto to bude tolik kontroverzní. Všichni budou vědět jen to, že je nyní méně lidí nemocných!

Kryonův živý channeling „Věda potřebná pro dnešní dobu“ předaný v Albuquerque v Novém Mexiku 14. února 2010

Co říkají vědci?

Před několika lety prezentovali Tasmyn A. Hilder, Daniel Gordon a Shin-Ho Chung článek o nanotrubicové technologii pro nanotechnické odsolování a zde je shrnutí:

„Současné metody odsolování mořské vody skrze filtr používají 4x větší množství energie, než je nezbytné. Během procesu odsolování musí být sůl z jedné strany filtru odstraňována, aby nebylo potřeba používat ještě větší množství energie.

Při použití nanotrubic z nitridu boritého a stejného operačního tlaku jako při současných metodách odsolování můžeme dosáhnout 100% odstranění soli pro koncentraci mořské vody dvakrát větší s vodou proudící až 4x rychleji, což znamená, že je to mnohem rychlejší a efektivnější proces odsolování.“

Tento článek vytváří dojem, že toto řešení skutečně funguje, ale ve všech ohledech to byla stále jen teorie. Nicméně v současnosti Evropská komise a Univerzita aplikovaných věd v severozápadním Švýcarsku spolufinancují nový nanotechnologický projekt, který zlepšuje filtry již používané v v úpravnách vody s použitím nanočástic, které odvádějí určitou práci.

Zdroj: www.articles.waterdesalinationplants.com/2012/05/26/nonotech-desalination/

V Nature Nanotechnology tým MIT dokázal, že mohou použít nanotechnologii pro odsolování vody novým způsobem…

…Namísto obrácené osmózy projekt MIT používá polarizaci proudu iontů: jak voda proudí kanálem, membrány, které oddělují ionty, separují z vody nejen ionty soli, ale také viry a mikroorganizmy…

…Vedoucí projektu Sung Jae Kim říká, že prototyp zařízení vytvořený pro vodní projekt je v tomto bodě jednoduše jen důkazem. Tým sní o využití procesu nanotechnologie k vytvoření přenosných odsolovacích zařízení, která by bylo možné pohánět s využitím solární energie…

Zdroj: www.blog.discovermagazine.com/80beats/2010/03/22/2-new-nanotech-super-powers-desalinating-sea-water-and-treating-cancer/

Výsledky obou těchto projektů jsou povzbudivé. Doufejme, že vědci objeví to, o čem hovořil Kryon.

Otázka pro Kryona

Existuje potenciál, že by současná zařízení na odsolování používající obrácenou osmózu mohla být remodelována či přeměněna na odsolovací zařízení, která využívají nanotechnologii, jakmile tato technologie bude vyvinuta?

ODPOVĚĎ: Ne. V tomto případě je to nové paradigma a bude zapotřebí postavit nová zařízení. Ta stará nejsou nijak podobná těm novým. V těch nových nepotřebujete teplo a nepotřebujete nádrže na uskladnění zásob. Bude to „průtokový“ systém, kdy voda bude odsolována v reálném čase.

Lidé a znečištění elektromagnetického pole

Znečištění elektromagnetického pole, také známé coby elektromagnetická radiace, poukazuje na škodlivé vlivy energetických vln s nízkou frekvencí. Viditelné světlo, mikrovlny, radiové vlny a rentgen jsou příklady takových elektromagnetických vln, ale s rozdílnými vlnovými délkami. Elektromagnetické znečištění nastává pokaždé, když je vytvářena elektřina. Seznam věcí, které vytvářejí elektromagnetické znečištění, je dlouhý, ale zahrnuje například mikrovlnné trouby, televize, fluorescentní světlo, mobilní telefony, domácí elektroniku, elektrické metry, elektrické vedení, věže mobilní komunikace a počítače.

Několik let probíhala rozsáhlá studie ohledně škodlivých vlivů znečištění elektromagnetického pole na lidi. Často tím vzniká v těle nerovnováha a buněčné mutace mohou vést k rozvinutí rakoviny. Také se často objevují další zdravotní problémy– například deprese, ztráta energie, chronická únava, bolesti hlavy, mozkové nádory a zrychlené stárnutí. Někteří jednotlivci jsou k tomu náchylnější než jiní.

Naštěstí již existují zařízení elektromagnetické ochrany. Já osobně je používám pro svůj mobil, počítač, domov a také je mám pod matrací a polštářem, když spím. Rozhodně mohu říci, že to má velký vliv a kvalita mého spánku se znatelně zlepšila. Proč to tedy zmiňuji? Částečně protože mnozí z nás jsou citliví, pokud jde o elektromagnetické pole, ale dalším důvodem je něco, co shledáte úžasným. Během Kryonovy Kundalini Tour v roce 2012 nám bylo během channelingu odhaleno něco, co nikdo nečekal. Tohle je totiž na cestě:

Takže si definujme aktivaci DNA. Aktivace DNA pomáhá všem 3D částem DNA pracovat s kvantovými instrukcemi v devadesáti procentech DNA, které nejsou proteinově kódované [nevytvářejí geny]. Tento proces začíná vytvářet efektivnější DNA, než je ta, kterou máte v současnosti. Pomáhá to přepsat instrukce a informace v oněch devadesáti procentech. To vytvoří lidskou bytost, která je jiná a jejíž biologie funguje lépe.

Dovolte, abych vám dal příklady, o kterých jste dosud nepřemýšleli: někteří z vás se soustředí na věci týkající se životního prostředí a tak by to také mělo být. Ve vašem vzduchu je znečištění, ale nejde jen o vzduch, protože existuje také elektromagnetické znečištění. To mění atomovou strukturu všeho kolem vás a lehce to přenastavuje polaritu. Elektromagnetické znečištění je skutečné a existuje. Ovlivňuje lidskou buněčnou strukturu? Ano. Co s tím uděláte? No, lineárním způsobem se to pokusíte napravit. Takže zastavíte znečišťování natolik, nakolik dokážete, a také dostanete ochranu od energetických polí, kterým jste vystaveni. Zasekli jste se u toho? Možná vás překvapí něco, co přichází.

Když vaše DNA začne fungovat na biologické úrovni lépe, pak vaše děti, které se nyní rodí, budou mít zabudovanou ochranu vůči tomu, co vytvořili jejich rodiče – jako je znečištění životního prostředí. Nazvěte to duchovní evolucí, chcete-li. Sledujte celkové zvětšení velikosti lidských jater. Děti budou mít větší játra, aby dokázaly zpracovat biologické polutanty. Také nebudou ovlivněny elektromagnetickým znečištěním ani zdaleka tolik jako vy, protože jejich DNA se inteligentně přenastavila na základě informací o tom, co se stalo v minulosti.

Sledujte možnost skvělejších intuitivních myšlenek už po narození. Děti budou více v kontaktu se svou Akášou [historií minulých životů]. Začnou se dříve učit mluvit a intuitivně si vzpomenou na některé věci, podobně jako je tomu v případě zvířecího instinktu. Chození, mluvení a moudrost o životě přijdou při zvýšené efektivitě DNA mnohem rychleji.

Kryonův živý channeling „Písmeno A ve slově Kundalini“ předaný v Elqui Valley, Chile – 23. října 2012

Otázka pro Kryona

Vyvinou se i zvířata, aby byla méně ovlivněna elektromagnetickým znečištěním?

ODPOVĚĎ: Ano. Už se to děje. Zvířata jsou často první, kdo zareaguje na nové podmínky na planetě, protože jsou zvyklá na cykly Země – ať již způsobené lidmi nebo ne. Mimochodem, stejné je to i u rostlin. Bude se jim dařit v magnetickém poli, které je dříve zahubilo. Jediné, co potřebovaly, byl čas a instrukce Gaii ke změně.

Zdroj: https://www.monikamuranyi.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny živě přeložila a následně upravila do textové podoby Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Kompletní anotace ke knihám naleznete také ve speciálním čísle Kvalitního života ze srpna 2018, které je ke stažení zdarma zde: https://1url.cz/zMqtU