Kapitoly navíc: 4) Elementálové

04.06.2019 20:20

Kapitola čtvrtá

Elementálové

 

 

Elementálové jsou prý bytosti či duchové, kteří obývají přírodu, včetně čtyř živlů (elementů) – země, vzduchu, ohně a vody. Pro elementály existují i jiná označení – například víly, elfové, trpaslíci, gnómové, pidižvíci, skřítci, zemští andělé a další. V zásadě jsou všechny tyto bytosti multidimenzionální energie, které pomáhají Gaie a jsou zde ve službě lidstvu.

Lidé mají mnoho zkušeností s komunikací s těmito multidimenzionálními energiemi. Jelikož jsou tyto energie multidimenzionální, chápou lidskou psychologii, a tak se nám prezentují v takové formě, abychom se s nimi mohli spojit. Pomyslete na všechny ty nádherné obrázky a umělecká vyjádření víl a elfů a všechny ty další věci, které zapadají do této kategorie. Všichni jsou roztomilí, malí, nijak neohrožující. Vypadají velmi sladce a nevinně, což u nás rozezní tu správnou strunu a zamezí jakémukoli strachu. Velmi podobné je to i s tím, jak se nám zjevují andělé. Představujeme si anděly jako velmi podobné člověku, jen jim přisuzujeme křídla. Pak je pro nás totiž mnohem snazší jim porozumět, než kdybychom vídali sálající kouli intenzivního světla a energie. Multidimenzionální energie se nám tedy představuje takovým způsobem, ke kterému má pozorovatel vztah a kterého se nebude bát. Proto má každá kultura svou vlastní verzi toho, jak elementálové vypadají.

To, co se vám nyní chystám povědět, je těžké popsat. Někteří v této místnosti budou dostatečně sofistikovaní, aby to pochopili, a jiní to nepochopí. Ani jednoho z vás nijak nesoudíme, protože vám všem je předávána stejná energie. Vaše pochopení pravdy o těchto věcech však závisí na vaší životní cestě a na tom, kolikrát jste již byli na Zemi. Dojde k probuzení Mistrů, pokud jde o život v zemi, ve vzduchu a tyto multidimenzionální atributy. Vy je nemůžete vidět coby multidimenzionální, protože vaše realita je v současnosti předpojatá ve 3D. Ale mnozí lidé už je viděli coby energii Gaii.

Tyto atributy mají vědomí a zhmotňují se před vámi takovým způsobem, jak si je lidský mozek přeje spatřit, aby vám nepřipadaly nebezpečné. Kolikrát už jste viděli elfy nebo víly v zahradě? Kolik z vás si uvědomilo mistrovské energie v něčem hmotném: lidský mozek si je všechny představuje tak, aby všechny vypadaly bezpečně. Někdy jsou malé, někdy legrační, avšak vždy soucitné. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč tomu tak je? Povím vám, že toto je vědomí Gaii a mřížek, protože pro vás zhmotňuje energii kvantového života. Je vždy přátelská, vždy bezpečná a vždy s ní můžete počítat. Není to nebezpečná energie a různí lidé ji vnímají různě.

 

Toto je způsob, jakým Bůh pracuje. I když se lidstvu zjevují andělské energie, také vypadají bezpečně a vždy člověku říkají: „Neboj se.“ Dokonce i tak prostá podoba jako keř, který sám sebe nestravuje ohněm a který jste nazvali hořící keř. Jak ještě to můžeme zjednodušit? Dáváme vám něco, co vidíte, ale čemu nerozumíte, nicméně je to bezpečné. Protože Duch se nikdy nezjevil lidstvu v nebezpečné formě. Ale existují věci, které byly vloženy do země, kde čekají na posun, a vy je v příštích 18 letech uvolníte. Už je načase.

Nyní zpomal, můj partnere. Existují multidimenzionální energie, které budou plynout ze Země, protože nastal čas. Vždy tam byly a vy už jste je různým způsobem viděli, ale je načase, aby vystoupily. Až to udělají, nebude to děsivé, protože jednoduše zaujmou své místo v mřížce, kam patří, a zlepší lidské vědomí. Povím vám, jak to někteří z vás nazvali: návrat Mistrů! Ano, ale vy jste si mysleli, že vzestoupili na nebesa, že? Ne. Místo toho se vždy skrývali v zemi… v bezpečí Gaii. Tam náleží. Byli tam a nastavovali Gaiu, napomáhali tomu, abyste spatřili Pachamamu a ucítili lásku planety. Po celou dobu byli součástí energie Gaii.

Metaforicky jsou v početných skupinách, vždy dělitelných třemi a čtyřmi. To je symbolické vyjádření faktu, že příroda je založená na dvanáctce, stejně jako skutečná fyzika, stejně jako vesmír… stejně jako DNA. Nejprve se to začne dít právě tady. Někteří z vás řeknou, že je to znovuprobuzení předků, a domorodí to tak budou vnímat. Nicméně je to víc než to. Je to víc než to – představuje to energie božství, které zde byly už dlouho a čekaly na posun. Rok 2013 bude začátkem.

Někdo bude říkat, že tyto energie jsou UFO. Uvidí světla. Řeknou, že došlo k enormnímu nárůstu aktivity UFO. Lidské bytosti, uvědomujete si, jak vypadá multidimenzionální energie ve 3D? Vypadá jako jemné záblesky mihotajícího se světla, které se neukazují na radaru. Co vám to říká? Viděli jste je tady [v Peru] a v Bolívii? O jakém druhu aktivity hovoříte? Víte, kdo jsou? Možná jsou jiní, než jste si mysleli. Možná jsou to multidimenzionální energie strážců kaňonu. Toto jsou ti, kteří jsou připraveni se uvolnit během 36letého posunu. Nebojte se toho, protože na toto jste čekali. Na toto čekali domorodí. Nazvěte to uvolněním moudré krásy, jak se sama Gaia stává více kvantovou a méně 3D. Nepokoušejte se to nijak zaškatulkovat, nedávejte těmto energiím jména. Vnímejte je jako nádhernou kombinaci energií, které se pomalu ukazují. Přesně tohle to totiž je, a tak je toto vaší výzvou. Vnímejte to jako jednu propojenou událost. Tady se to bude dít a mnozí to uvidí. A v roce 2013 toho bude ještě víc. Protože se chystáte překročit milník dimenzionálního posunu. Velký posun je skutečný.

Kryonův živý channeling „Druhé písmeno I ve slově Kundalini“ předaný v Limě v Peru – 4. listopadu 2012

Kryon nám také předal informace o multidimenzionálním životě, který existuje napříč vesmírem. Toto je velmi obtížný koncept k vysvětlení – nejen kvůli naší 3D předpojatosti, ale také kvůli tomu, co vůbec definujeme jako život. Máme tendenci rozlišovat mezi živým a neživým na základě biologie. Abychom pochopili život, potřebujeme smýšlet ve zcela novém paradigmatu, které nezahrnuje biologii coby definici indikující život.

Pokud začnete přemýšlet tímto novým způsobem, pak si uvědomíte, že život existuje po celé Zemi. V nejhlubších oceánech, kde se domníváme, že život ani být nemůže, tam život je. V největších hlubinách země, kde se rodí sopky, tam je život. Podívejte se na Havajce a na to, jak vzdávají hold Pele, bohyni ohně, která žije v jejich sopkách, a komunikují s ní. Pele je součást této říše multidimenzionálního života. Dokonce i vzduch, který dýcháme, má atribut života. Země je živá více, než se domníváme. I vesmír překypuje životem a jednoho dne to uvidí i vědci. Někteří z nich už to vlastně začínají vidět a hovoří o fyzice s postojem.

Kryonově Knize Osm – Překročení milníku byla prezentována informace o multidimenzionálním životě na Zemi.

Samotná atmosféra vaší planety má v sobě interdimenzionální životživotní formy, které žijí na planetě ve vzduchu a ve vodě, které jsou interdimenzionální a které nemůžete vidět. Věda začne objevovat anomálie přesně ohledně této záležitosti. Ti stateční také začnou zmiňovat, že zde může velmi dobře existovat interdimenzionální život – věci, které oni nevidí, ale které, podle své samotné definice, musí být živé. Voda.

Zde je popis toho, co se děje. Určité druhy vodní léčby – přirozené i s použitím magnetismu, chemie a změny atomové struktury – ovlivní ve vodě interdimenzionální život. To v ní mění samotné atributy života. Až ji jako interdimenzionální lidská bytost polknete, tyto atributy života ve vodě budou reagovat s vodou ve vašem těle. Chápete, co vám říkám? Je načase pochopit, proč se toto děje.

Můžete zjistit, že chemie některou vodu zlepšuje, ale dovolte, abych vám řekl, že se toho zde odehrává mnohem víc, než co můžete vidět. Dnes zde bylo zmíněno slovo holografický [Dr. Toddem Ovokaitysem], ale i to to dalece přesahuje. Tím, že magneticky oslovíte vodu, ve skutečnosti měníte život v ní. To pak změní reakce, které na ni má vaše tělo. Ve skutečnosti se dotýkáte interdimenzionality určitého druhu života, který žije ve vodě.

Neškatulkujte to. Malujte mimo obrysy a pochopte, že tento interdimenzionální život není jako ten váš. Je interdimenzionální. A víte, proč tam je? Je tam pro vás! Je zde, stejně jako zemina, aby pomohl vyrovnat lidstvo, když ho člověk rozpozná! Je to tak, že se voda stane léčivým atributem na planetě. Ze země vyvěrá voda na třech místech, které už jste na planetě objevili a které v sobě mají určité atributy interdimenzionality. Proto má mocné léčivé účinky na lidské tělo. Ano, skutečně existuje pramen mládí. Možná byla jeho reputace zveličena, ale existuje voda, která zpomalí proces stárnutí! Funguje tak díky specifickému magnetismu půdy v oblasti, odkud přitéká, aby pak vybublala na povrch.

Ve vodě existuje interdimenzionální život, který jde ruku v ruce s interdimenzionálním buněčným životem vaší DNA. To skutečně změní některé otisky, některé sady instrukcí a určité způsoby, jakými funguje vaše biologie. Opět mluvím o vašich vnitřních hodinách. Toto je teprve začátek vysvětlení, které pro vás začínáme vyvíjet – jsou to věci, které bychom vám v roce 1999 nebo dříve nemohli říct, protože vibrace vašeho přijetí nebyla dostatečně vysoká. V této místnosti jsou ti, kteří plně pochopí, co je zde řečeno. Existuje to pro vás, přímo pod vaším nosem, aby to doplnilo a uzdravilo lidské tělo. Proto to tu vždy bylo. Ti z vás, kteří rozumí interdimenzionálnímu životu v přírodě, ve skalách a v rostlinách a cítí jej, cítili i tyto životní formy.

„Kryone, myslíš tím skutečné životní formy?“ Ano. „Myslíš tím život, který se reprodukuje a žije v interdimenzionálním prostoru ve vodě a ve vzduchu?“ Ano. „Proč jsme ho tedy dosud neviděli?“ Protože jste nebyli ochotni se podívat! Kdo ve vašich biologických vědách by poskytl financování na studium interdimenzionálního života? Toto je velmi nezmapovaná oblast výzkumu a vaše věda ještě nemá ani program, aby tuto možnost prozkoumala.

Nicméně je tu něco, co byste měli vědět. Jak už jsme vám řekli před nějakou dobou, tento život má stíny, které jsou viditelné v atmosféře. Jinými slovy, jeho části mohou být také viděny jako projev jejich existence, ale vy skutečně se na ně podívat nemůžete. Stejné je to s vodou, ale bude mnohem těžší ho v ní uvidět, protože voda je dost jednotná.

Abychom to shrnuli – hovoříme o zcela novém tématu – o interdimenzionálním životě na Zemi ve vodě i ve vzduchu. A pokud jde o vodu, vaše magnetická léčba mění charakteristiku života v ní, proto nese do těla neviditelnou léčebnou energii. Jelikož je vaše tělo tvořeno převážně vodou, zušlechtěná voda se pak smísí se samotnou tekutinou života a na buněčné úrovni předá biologii léčení živé esence.

Otázka pro Kryona

Je ještě něco dalšího, co bys nám mohl povědět o multidimenzionálním životě a energiích na planetě?

ODPOVĚĎ: Je všude… všude. Život je ve vzduchu a v rostlinách. Skutečně je to život, s vědomím a schopností se obnovovat. Není tělesný, takže se chová úplně jinak než život zvířat nebo dokonce i bakterií. Jeho atributy přežití nejsou takové, na které jste zvyklí. Někdy prostě jen udržuje rovnováhu a pak odejde. Někdy je tu jen protože GAIA potřebuje, aby zde byl, a potom zmizí. Je stvořen a odejde (přichází a odchází) úplně jinak než cokoli, co v současnosti kvalifikujete jako „život“. Proto, až konečně naleznete a prokážete jeho existenci, vaši vědci budou muset doplnit definici života.

Objeví se dilema: co uděláte s něčím, co má vědomí, ale nemá reproduktivní cyklus ani smrt? Jednoduše to přichází a odchází z bazénu energie, která je „navždy“. Je součástí Gaii a mnozí to vídají v zahradách a lesích, protože se to často objevuje otevřeně těm, kteří to dokáží vidět.

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny živě přeložila a následně upravila do textové podoby Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Kompletní anotace ke knihám naleznete také ve speciálním čísle Kvalitního života ze srpna 2018, které je ke stažení zdarma zde: https://1url.cz/zMqtU