Kapitoly navíc: 4) Spolutvoření vašeho příštího života

06.03.2019 19:44

Spolutvoření vašeho příštího života – kapitola čtvrtá


Doplněk ke knize Lidská akáša
Monika Muranyi

 

Už jste někdy slyšeli někoho říct: „Toto je můj poslední život a už se nevrátím?“ Možná jste to dokonce vyslovili vy sami. Kryon na to vždy reaguje s velkou láskou a humorem – že staré duše se na planetu vrátí, vlastně už se nemůžete dočkat, abyste tu byli znovu. A co kdybyste se příště probudili brzy? Co když nemusíte procházet tím vším, čím jste prošli a co jste se naučili v tomto životě? Co kdybyste mohli mít veškerou moudrost a znalosti, klid, pochopení toho, jak vytvořit harmonické vztahy, dlouhověkost, hojnost a ten nejosvícenější život? Chtěli byste se pak vrátit? No, tohle je nyní možné. Může to vytvořit zásadní rozdíl mezi novou a starou energií.

Kryon k tomu řekl:

Až se na této planetě probudíte příště, slibuji vám: v nové energii si budete pamatovat, kdo jste. Nebudete muset procházet tím samým, čím jste prošli tentokrát. Budete mít moudrost, abyste činili správné volby pro své přežití. Budete mít moudrost starodávných. To znamená, že budete vědět, který partner je pro vás tím správným a který ne. Co je dobrý obchod a co ne. Pochopíte, co je vaší touhou a co ne. Pocit sebedůvěry v řízení vašeho vlastního života bude váš. To všechno proto, že budete vědět, kdo jste.

Takový je ten slib. Nebojte se smrti. Je to jen dočasné a někteří z vás se vrátí tak rychle, že dorazí na tuto planetu s úplným uvědoměním. Na určité úrovni, jak se začne rozvíjet váš mozek, budete mít pocit velkého déjà vu. Jsem zpátky! To je rozdíl mezi tím, jak to bývalo, a tím, jak je to dnes. Protože dosud uvědomění přicházelo velmi pomalu.

Chci, aby toto staré duše poslouchaly (a četly), aby pochopily: stará duše je na planetě zapotřebíprávě teď a ještě dlouho. Pouze nejstarší duše mají moudrost, protože byly Lemuřany a Plejáďany. Potřebujeme, abyste se hned vrátili! Právě jsme vám předali lineární vysvětlení kvantového systému.

Ach, je toho ještě mnoho, co říct. Co se stane s Jeskyní stvoření teď, když se krystaly stávají kvantovějšími? Co se odehraje v krystalické mřížce, když to, co tam lidé vkládají, se stává řekněme multidimenzionální energií? Lidské bytosti vystupující z linearity změní novou dobu. Astrologové, připravte se na kvantovou astrologii – je to blízko. Kvantová numerologie je blízko a kvantové léčení tu vždy bylo. Takže toto je dnešní poselství.

Lidé v této místnosti a ti, kteří jsou jako vy a právě teď poslouchají a čtou, potřebují vědět, že není žádná náhoda, že slyšíte a vidíte toto poselství. Znovu říkáme, že jste nadějí planety v systému, který je naplněn láskou Boha a je nádherný.

A tak to je.

Kryonův živý channeling „Akáša se probouzí“ předaný v Orlandu na Floridě – 26. ledna 2013

Ráda bych se podělila o příběh někoho, kdo spoluvytvořil svůj příští život, zatímco byl stále na této planetě. Tento příběh je popsán v jedné z nejprodávanějších duchovních klasik Autobiografie jogína. Napsal ji Paramahansa Yogananda, což je jedna z nejvýraznějších postav moderní doby. Tento milovaný světový učitel se narodil v Indii a později, v roce 1920, se přestěhoval do Ameriky. Byl prvním velkým mistrem jógy, který žil a učil v západním světě. Hluboce ovlivnil životy milionů lidí svým učením o vědě Kriya Yoga meditaci, o základní jednotě všech skutečných náboženství a umění vyrovnaného zdraví a pohody v mysli, těle a duši. Paramahansa Yogananda zemřel v roce 1952, ale jeho učení v Americe pokrčuje ve společenství sebe-uvědomění (Self-Realization Fellowship) a v indické Yogoda Satsanga Society.

Když čtete Autobiografii jogína, setkáte se s Mistry, kteří konali zázraky popírající logiku. Tito Mistři zcela ztělesňují Stvořitele. Mnoho příběhů z této autobiografie poskytuje fyzický důkaz o některých věcech, o kterých Kryon říká, že jsou možné u probuzených a vzestoupených lidských bytostí. Jeden z příběhů vyprávěných Paramahansou Yoganandou se týká mladého chlapce, který spolutvořil svůj příští život. Jméno onoho chlapce bylo Kashi. Během pikniku se zeptal svého učitele Paramahansy Yoganandy, jaký je jeho osud. Okamžitá odpověď zněla, že brzy zemře. Nečekané odhalení šokovalo a zarmoutilo každého, včetně Paramahansy Yoganandy, který to prohlášení vyslovil dříve, než si uvědomil plný dopad.

Když se studenti vrátili do školy, Kashi okamžitě požádal svého učitele, aby ho vyhledal, až se znovu narodí, aby mohl ve své příští inkarnaci pokračovat ve své duchovní cestě. Pro Paramahansu Yoganandu bylo nejprve těžké přijmout tuto zodpovědnost. Kashi se ale nedal odradit a v následujících týdnech opakoval svou žádost. Paramahansa Yogananda nakonec ustoupil a slíbil Kashimu, že pokud mu s tím nebeský Otec pomůže, pak se ho pokusí vyhledat.

Během letních prázdnin Paramahansa Yogananda vyrazil na malý výlet, kam s sebou Kashiho nemohl vzít. Zanechal pečlivé instrukce, aby Kashi zůstal ve škole, protože byl přesvědčen, že duchovní vibrace školy by mohly zabránit hrozícímu neštěstí. Bohužel Kashiho otec přijel do školy, aby ho vzal domů do Kalkaty za matkou. Kashi 15 dní odmítal opustit školu, ale nakonec mu otec pohrozil, že ho odvede s pomocí policie, a tak Kashi neochotně svolil, že s otcem půjde.

Když se Paramahansa Yogananda vrátil do školy, dozvěděl se o Kashiho odjezdu, a tak se okamžitě vydal do Kalkaty. Nicméně bylo již příliš pozdě. Kashi snědl kontaminované jídlo, nakazil se cholerou a zemřel. A tak začalo hledání Kashiho.

Paramahansa Yogananda popisoval, že použil tajnou jogínskou techniku, s jejíž pomocí vyslal svou lásku Kashiho duši skrze své třetí (duchovní) oko. Své ruce a prsty zvedl jako antény a opakovaně jimi otáčel ve snaze lokalizovat směr, kde se Kashi znovuzrodil coby embryo. Intuitivně cítil, že se Kashi brzy vrátí na Zemi. Pokračoval ve svém vysílání, protože věděl, že ve svých prstech, dlaních, pažích, páteři a nervech dokáže zachytit i nejnepatrnější Kashiho signál.

Tuto jogínskou metodu praktikoval asi 6 měsíců po Kashiho smrti. Jednoho rána, když kráčel přecpanou částí Kalkaty, zvedl své ruce obvyklým způsobem. Poprvé cítil odpověď elektrických impulzů, které si přeložil jako silné spojení s Kashim.

S použití elektrických impulzů, které běhaly jeho prsty, byl doveden na nedalekou cestu. Byl si jistý, že Kashiho duše musí být v lůně ženy, která žila v té uličce. Vibrace sílily a obzvlášť důrazně se jako magnet projevily u jednoho domu. Zaklepal na dveře ve stavu intenzivního vzrušení. Dveře otevřela služka, která se pak vydala pro svého pána.

Muž přišel ke dveřím a Mistr se ho zeptal, jestli jeho žena čeká dítě. Protože tu otázku položil svámí, což bylo evidentní, když Paramahansa Yogananda měl na sobě oranžový oděv, gentleman řekl, že jeho žena skutečně očekává dítě a zdvořile se zeptal, jak je možné, že svámí ví o jeho záležitostech. Když slyšel o slibu, který dal Kashimu, užaslý muž tomuto příběhu uvěřil.

Paramahansa Yogananda později dítě navštívil a zjistil, že jeho rodiče mu dali původní jméno – Kashi. Dítě bylo neuvěřitelně podobné své předchozí inkarnaci a mezi učitelem a dřívějším žákem okamžitě vznikla náklonnost a silné pouto. Paramahansa Yogananda dodržel svůj slib a Kashi byl opět na své duchovní cestě. Kashi spolutvořil svůj další život a znovu se spojil se svým milovaným učitelem.

Kashiho příběh je nádherným příkladem toho, jak se můžeme zapojit do procesu spolutvoření dalších životů naší duše. Pamatujte: naše Akáša obsahuje i potenciály všech životů, které teprve nastanou! Líbilo by se vám začít zasévat semena pro svůj příští život? Všechny tyto věci jsou pro vás možné a dostupné v této nové energii. Ale co když nemáte ani tušení, jak začít plánovat svůj příští život? Většina z nás je v režimu přežití a pracuje na skládance tohoto života, tak jak můžeme pracovat ještě i na svém příštím životě? Když Kryon hovoří o spolutvoření příštího života, má na mysli odložení karmy a pochopení našich životních lekcí. Pak totiž vytvoříme jinou sadu potenciálů.

Existuje mnoho starých duší, včetně těch, které čtou tuto knihu, které se zbavily své karmy a už pracují s potenciály (které si vytvořily pro svůj příští život) v tomto životě! Jsou to staré duše, které nalezly Boha uvnitř, mají mírumilovný přístup a je naprostá radost být v jejich blízkosti, bez ohledu na jejich systém víry.

 

Otázka pro Kryona

Je schopnost plánovat příští život dostupná pouze duším, které se zbavily karmy ve svém současném životě?

 

ODPOVĚĎ

To je dobrá otázka a odpověď zní ano. Karma je hnací silou představující systém pokračujících životů a nedokončených záležitostí. Žádný člověk nemůže plánovat svůj příští život, pokud stále pracuje na svých karmických záležitostech. 

Vyžaduje to, aby jednotlivci odložili svou karmu, což je v této nové energii na vaší planetě možné a žádoucí. Před dvaceti čtyřmi lety bylo mou zprávou toto: „Odložte své staré karmické systémy a začněte vytvářet zcela novou realitu založenou na tom, co chcete od budoucnosti, místo starého systému, který pohání váš život na základě toho, kde jste byli v minulosti.

Otázka

Myšlenka spolutvoření našeho příštího života je relativně nový koncept. Protože se plánování našich životních lekcí odehrává na druhé straně závoje, kde máme mysl Boha, jakou radu bys nám mohl dát, aby nám pomohla v procesu tohoto spolutvoření?

ODPOVĚĎ 

Napojte se na intuitivní sílu, která přichází od Ducha. Je vždy k dispozici. Čím vyšší úroveň mostu, který vybudujete s vyšším já, tím více dokážete pochopit koncept plánování příští inkarnace.

Nedělejte si žádný 3D seznam toho, co chcete a co si přejete. Místo toho použijte svou intuici pro zformování svého přání: „Drahý Duchu, pověz mi, co potřebuji vědět, abych mohl pomoci s plánováním toho, kde budu příště.“ Pak vyčkejte na intuitivní záblesky toho, co by to mohlo být. Pokud skutečně sloužíte lidstvu, nebudete na informaci reagovat. Může vás zavést do míst, která se vám teď nelíbí, nebo do typu člověka, kterým dnes nejste, nebo dokonce ani do stejného pohlaví. Ale coby stará duše budete vědět, že tam nejen patříte, ale že to bude tak požehnané a dokonalé jako život, který jste si naplánovali teď. Ve svém příštím životě se „probudíte“ do pochopení svého účelu a bude vám příjemné vše kolem vás. Budete se usmívat s potenciály, které máte před sebou, a bude vám jasné, že jste ve správnou dobu na správném místě.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny živě přeložila a následně upravila do textové podoby Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Kompletní anotace ke knihám naleznete také ve speciálním čísle Kvalitního života ze srpna 2018, které je ke stažení zdarma zde: https://1url.cz/zMqtU