Kapitoly navíc: 5) Práce s innate

13.03.2019 23:25

Práce s innate

 

Než jsem se duchovně probudila a vyvinula si větší uvědomění, vnímala jsem své tělo jednoduše jen jako kousek biologie. Většina lidí, které jsem znala, měli stejný pohled. Se svým tělem jsem téměř nekomunikovala, jen v okamžiku, kdy jsem cítila bolest nebo prožila trauma. Tento typ negativní komunikace nám pomáhá zůstat naživu. Když nás něco začne bolet, můžeme udělat něco, co nás udrží dál od potíží. Představa, že bych se svým tělem mohla komunikovat a že by mé tělo rozumělo, mne nikdy nenapadla. Pokud by mi někdo řekl, že je něco takového možné, okamžitě bych řekla: „Ani náhodou, to je nemožné! Něco takového se nestane.“

Myslím, že by se dalo říct, že hlavní část společnosti západního světa se učí velmi omezenému pohledu na to, jak naše tělo a buněčná struktura fungují. Co udělá většina lidí, pokud onemocní? V zásadě jdou do lékárny a zásobují se mastmi, prášky a dalšími léky, které jim lékárník doporučil. Pokud se jejich stav zhorší, konzultují to s lékařem. Představa, že byste se zeptali svého těla, co je špatně, se neuskuteční.  O systému, který tu existuje, panuje mylná představa. Tento systém zahrnuje dialog s inteligentním vědomím vašeho těla, jinak zvaného innate.

Dvě léčebná odvětví, která používají innate, jsou kineziologie a komunikace s tělem. Existují i jiná, ale já se chci zaměřit na tato dvě. Tato dvě odvětví přemostila propast komunikace, přesto o nich mnoho lidí ani neslyšelo nebo raději používají jiné metody uzdravení, protože mají pocit, že je to proti zákonům logiky. Nicméně četná uzdravení, která jsou výsledkem kineziologie či komunikace s tělem, dokázala, že naše tělo s námi dokáže hovořit přímo. Proč to tedy lidstvo obecně nepřijalo? Částečnou odpovědí je to, že je to mimo rámec, který považujeme za možný. Jak se lidstvo začíná stávat více koncepčním a multidimenzionálním, inteligentní systém v naší DNA se odhalí i pro většinovou společnost.

Kineziologie

Kineziologie vznikla v 60. letech, když americký chiropraktik, Dr. George Goodheart, objevil vztah mezi svalovými funkcemi a zdravím. Během svého dalšího výzkumu vyvinul jedinečnou testovací metodu, která se stala známou coby aplikovaná kineziologie. Zpřístupnil tento systém dalším progresivním chiropraktikům a vzniklo Mezinárodní kolegium aplikované kineziologie.

Počátkem 70. let další chiropraktik z Kalifornie, Dr. John Thie, začal spolupracovat s Dr. Goodheartem v malé výzkumné skupině. Dr. Thie vyvinul systém, který nazvaldotek pro zdraví“ a začal učit tuto metodu svépomoci své pacienty. Také napsal jednoduchou příručku nazvanou stejně – Dotek pro zdraví.

Od té doby vzniklo dalších 100 různých stylů kineziologie, ale v zásadě spadají do tří skupin.

  • aplikovaná kineziologie, kterou používají chiropraktici, osteopati, lékaři a zubaři,
  • tradiční kineziologie, která se zabývá převážně biomechanikou a cvičební fyziologií a
  • specializovaná kineziologie, která zahrnuje několik různých modalit jako je dotek pro zdraví, technika neurální organizace, aplikovaná neurogenetika, aplikovaná fyziologie a neurolingvistika.

Kineziologie ve své podstatě využívá systém zpětné vazby od svalů, aby zjistila, jak tělo funguje a/nebo lokalizovala jakoukoli nerovnováhu v těle. Nicméně aplikace kineziologie je neuvěřitelně všestranná a lze ji provádět mnoha různými způsoby. Koncepty a techniky mohou být použity v mnoha situacích a prakticky kdykoli. Svalovému testování se může naučit kdokoli a může ho použít na sebe, svou vlastní rodinu a přátele nebo i v profesionálním směru. Miliony lidí po celém světě se naučili kineziologii.

Kineziologie pomohla mnoha lidem s rozsáhlými zdravotními problémy včetně emočního stresu, mentálního stresu, úlevy od bolesti, nutriční nerovnováhy, potravinových alergií, překonávání fobií, svalových poruch, nervových poruch, sportovních zranění, nevolnosti, nespavosti a obtížemi s učením i chováním. Na internetu si snadno můžete najít kineziologa ve svém okolí. 

Komunikace s tělem

Komunikace s tělem je holistická terapie, která umožňuje energetickému systému těla, aby se znovu synchronizoval a fungoval tak, jak bylo původně zamýšleno (návrat k původnímu plánu kmenových buněk). Každá buňka a atom v těle neustále komunikují. Když je komunikace narušena nebo zcela odpojena, dochází k poklesu fyzické, emocionální a/nebo mentálního pohody. Znovuspojení těchto komunikačních linek umožňuje, aby se tělo opravilo a uzdravilo. Komunikace s tělem jednoduše stimuluje schopnost innate vyrovnat a uzdravit.

Komunikace s tělem se využívá k léčbě chronických i akutních zdravotních problémů. Je také možné ji použít pro další oblasti životosprávy. Komunikace těla je založená na principu, že tělo se dokáže uzdravit prostřednictvím vrozené moudrosti těla. Ti, kdo komunikaci s tělem praktikují, využívají techniky soustředící se na zlepšení obecného fungování mozku, imunitního systému a fyzických částí těla. Klíčovým prvkem komunikace s tělem je znovu vyvinout komunikační spojení v mozku mezi lineární hemisférou (lineárním logickým myšlením) a pravou hemisférou (intuitivním laterálním myšlením a pamětí).

Filozofií komunikace s tělem je to, že každý člověk má jedinečnou rovnováhu a že uzdravující moudrost vlastní innate mu pomůže vyřešit konkrétní symptomy a vyvine trvalé vzory dobrého zdraví. Technika komunikace s tělem si uvědomuje, že i když mohou dva lidé vykazovat stejné symptomy, komunikační spojení potřebná pro vyrovnání jejich kondice může být zcela odlišné. Proto žádná dvě sezení nejsou nikdy stejná, jelikož jsou založená na individuální potřebě klienta. Tento přístup se zásadně liší od tradiční medicínské léčby.

Další rys, který odlišuje komunikaci s tělem od dalších odvětví zdravotnické péče je to, že praktikující se ptá nejprve vrozené moudrosti dané osoby, aby zjistil, jestli má svolení na všech úrovních – těla, mysli i ducha – aby se vůbec sezení mohlo uskutečnit. To je přesně ten druh věcí, o kterých nám Kryon říká, že je máme používat! Pokud máte v současnosti problém se zdravím, možná by vám mohl pomoci někdo, kdo používá komunikaci s tělem, aby vás opět dostal do rovnováhy.

Poselství od Kryona

Ráda bych vzdala hold úžasnému poskytovateli komunikace s tělem – dr. Sidneymu „Sidovi“ Wolfovi. Dr. Wolf byl členem Kryonova týmu a prezentoval společně s Leem Carrollem a Kryonem při mnoha příležitostech. Byl znám po celém světě coby spisovatel, výzkumník, duchovní poradce, učitel a léčitel. Společně se svou ženou Amber vytvořil  KRYONOVY SÉRIE ODHALENÍ, které se konaly v USA i v zámoří, a pomáhá při nich.

Dr. Wolf začal svou kariéru výzkumem metod, jak zacházet s hospitalizovanými alkoholiky. Účastnil se průlomových studií, které využívaly dietylamid kyseliny lysergové (LSD) ve spojení s psychoterapií k léčbě alkoholiků, psychiatrických pacientů a smrtelně nemocných. Dr. Wolf sloužil v mnoha komunitách, kde žil – včetně Baltimoru, San Diega a Lyons v Kolorádu. V Kolorádu také začal pracovat coby intuitivní léčitel. Dr. Wolf zahrnoval veškeré aspekty svých znalostí (klinické, intuitivní a duchovní), aby se stal holistickým léčitelem, což vyústilo v neuvěřitelné množství pacientů, kteří zažili hluboké a často zázračné uzdravení. Dr. Sid Wolf zemřel 10. ledna 2013 v Longmontu v Kolorádu. Dr. Wolf ztělesňoval moudrost, smysl pro humor, upřímnost, schopnost léčení a lásku. Mnozí, jejichž životů se dotknul, včetně mne, si jej budou navždy pamatovat pro jeho láskyplnou energii a světlo.

Ráda bych se s vámi podělila o poslední učení od Dr. Sida Wolfa. Souvisí to s tématem mé druhé knihy nazvané Lidská Akáša, která je celá o Akáše. To učení přichází z druhé strany závoje prostřednictvím Kryonova channelingu, který jsme obdrželi přesně tři dny poté, co Sid opustil Zemi.

Transformace Dr. Sidneyho Wolfa

Sid Wolf byl neobyčejný učitel z rodové linie Abraháma. Pokud byste mohli vidět jeho Akášu, zjistili byste, že je opravdu ohromující. Věděl toho hodně a jeho „innate“ byla dostatečně jasná, aby skrze něj mohly v minulosti přicházet informace, které vytvořily uzdravující řešení pro mnohé. Protože toho hodně věděl, uvědomoval si také sílu a moudrost humoru. Je to relaxační technika a on ji často používal. Také mu pomáhala s trpělivostí, což často nebyla jeho nejsilnější stránka. Také přinášel něco, co mnozí nazývají „čistou autoritou“. Věděl, co má rád, co nemá rád, a věděl, co funguje. Jeho akášické záznamy byly rozsáhlé – mnohé zažil a mnohé vykonal. Výsledkem byl mistrovský léčitel, který dokázal vyzvednout minulé mistry (pozn. překl.: kterými byl) pro současné léčení.

Chystám se sem vložit některé otázky a odpovědi pro ty, kteří je potřebují slyšet. Vím, kdo je v této místnosti a také vím, kdo toto bude nakonec číst. Vždy jsou zde přítomny budoucí potenciály, které pro nás vůbec nejsou budoucími, ale současnými. Nemáme žádnou strukturu času jako vy.

Otázka: „Byl zde nějaký předem daný plán pro jeho odchod, o kterém určitá Sidova část věděla?“

Odpověď zní ano.

„Byl jeho odchod vhodný?“ Ano.

„Odešel, aby něco vykonal? Je i v tom nějaký plán?“

Ano.

Pokud to začínáte analyzovat, pomůžu vám. Sid odešel na začátku roku 2013 – první měsíc (leden). Sid dokončil, pro co sem přišel, ale nemohl odejít, dokud nezačal tento rok 2013. Musel počkat na konec starého, dokud nebyl překročen milník (21. prosinec 2012) – dokud zde nebyl tento fraktál času. Nyní je na místě, kde se připravuje na něco jiného. Rád bych vám řekl, co to je, ale nejprve vám chci něco připomenout: duše je věčná, ale vy jako rodina, postrádáte fyzické tělo. My to víme. Říkal jsem vám přibližně před 17 lety, během tehdejší komunikace, že když fyzické tělo zemře (přestane fungovat), trvá to tři dny, než se rekalibruje s duší, takže vědomí ví, co se děje, a začíná svou cestu na druhou stranu závoje. Tři dny.

Jak dlouho to je? (Poukazuje na to, kdy Sid odešel.) Tři dny! Myslíte si, že je to náhoda? Myslíte si: „Jaká to souhra okolností, že je tu jeho rodina, která se shromáždila tři dny po jeho smrti, na naplánovaném setkání, které se mělo odehrát tak jako tak!“ Jaká to souhra okolností! Nikoli jeho pokrevní příbuzní, ale jeho rodinati, kteří věděli, kdo je, a ti, kteří ho milovali. (Kryon hovoří o naplánovaném semináři, který Sid a jeho žena Amber připravili a kde nyní Kryon channeluje před Sidovými přáteli.) To samo o sobě by vám mělo říci, že to bylo naplánováno k uctění jeho života velmi speciálním způsobem. Sedíte tu, všichni připraveni to udělat, a přitom jste dostali lístky už před několika týdny!

Sid vědomě neměl tušení, že odejde, ale jeho innate to věděla. Duchovní já to vědělo; jeho nitro to vědělo; a vyšší já to vědělo. Jaké to dobrodružství, na které se chystal! Sid musel odejít teď, kvůli tomu, co se chystá udělat dál.

Chci, abyste to, co se vám chystám říct, pochopili v kontextu, protože se to vztahuje na mnoho duší při jejich odchodu. Existuje polévka vědomí, která obklopuje energii Země – Gaia. Uvědomuje si plán toho, kdo jste, a kulminaci životů, kterými jste byli (minulé životy), podle životní síly planety. Je to součástí plánu.

Znovu se vám to chystám říci jednodušším způsobem: Staré duše, vy víte, co bude dál, ale je to skryto. Na druhé straně závoje probíhá plánovací setkání, kterého jste byli součástí, ale  když jste ve fyzickém vědomí (lidském těle), nemůžete o něm vědět. Je to nádherné! Staré duše jsou budoucností této planety! Někteří z vás zůstanou a budou zasévat semena, jiní ne. U některých je zapotřebí, aby odešli a rychle se vrátili. Hned se vrátíte, protože musíte dosáhnout určitého věku, abyste mohli vykonat, co je zapotřebí. Pokud byste tu zůstali dalších 15 let, nezapadli byste do scénáře, který je připravován.

Někteří z vás říkají: „To se mi nelíbí.“ Povím vám pravdu: nebude vám to ani trochu vadit, až se probudíte v novém mladém těle a uvědomíte si, že jste se vrátili s určitým účelem… a vězte, že vy všichni se vrátíte! Všichni se vrátíte!

Sid se rychle vrátí a já vám tyto věci můžu říct, protože mám svolení – chtěl, abyste to věděli. Tak zaprvé: Sid je tady. Tři dny uplynuly a on si to uvědomuje. Je tady. Ale vy o tom nedostanete znamení, protože by to nebylo fér. Ti z druhé strany závoje, včetně těch, které jste milovali a ztratili, mohou komunikovat pouze když jste kvantoví vy i oni a to se běžně děje, když spíte. Když se odpoutáte od třídimenzionální mysli a umožníte vstoupit jiným energiím, tehdy dostáváte zprávy.

Přicházejí v myšlenkových skupinách coby intuice a sny. Někteří z vás ohledně Sida obdrží tyto zprávy: „Jsem pořád tady! Řekni vtip!“ To je to, co chce právě teď Sid říct. Všichni vaši milovaní mají tuto schopnost dát vám vědět, že jsou stále s vámi.

Zadruhé – dovolte mi říct, kde je a co dělá. Tak především už není izolovanou singularitou. To znamená, že není jednou duší zvanou „Sid“. Nyní je jedním z mnoha. To je kvantový stav, který si vy coby lidské bytosti nedokážete představit. Všechny duše jsou v polévce – nelze je identifikovat coby jednotlivé bytosti. Jsou všichni pospolu. Jediná doba, kdy lze tyto duše identifikovat, je tehdy, když vklouznou do třídimenzionální formy coby lidské bytosti.

Sid má před sebou práci, kterou musí vykonat. Poprvé vystoupí z rodové linie Abraháma a započne rodinu v jiné části Země. Někteří z vás se k němu připojí a jedním z nich je můj partner (Lee Carroll), který sedí na židli před vámi.

Sidova kůže bude tmavší a on se teď směje, protože bude pokračovat v části práce, kterou započal jeho syn (mluví o Sidově synovi Cameronovi, který pracuje na vyučování a uvědomění ohledně AIDS v Africe). Až se k němu můj partner (Lee) v Africe připojí, Sid už bude senior. Musí to tak být, protože bude učit mého partnera vše o Bohu – o léčení – o integritě. To je vše, co mohu říct.

Jak to vím? Někteří z vás mohou říct: „Tak počkej, Kryone, není tohle osud?“ Je to spíše predispozice, která se odehraje na základě touhy a potenciálu duše, na kterou se dívám, a on přikyvuje: „Ano, takový je plán.“ I vyšší já mého partnera přikyvuje: „Ano, takový je plán.“ Toto jsou nejsilnější potenciály.

Plánem je vytvořit takový druh Země, jaký dosud nebyl spatřen. Probuzení pumy se může zdát jen jako jihoamerická fráze, ale vztahuje se i na kontinenty, které dosud nejsou probuzené. Je to celosvětové proroctví, které hovoří o vytváření nového druhu Země. Právě toto je úkol starých duší, ale nyní, více než kdy jindy, je to důvod, proč tu staré duše jsou.

Chci toto vzít k vám domů, než ukončím toto poselství. Možná jste stará duše a pak by tu mohlo být i něco pro vás… To, jak dlouho jste tady, a vhodnost načasování vašeho odchodu je zcela součástí toho, co přichází a kde budete zapotřebí příště. Pokud je zde zpráva z druhé strany závoje, kterou je třeba předat těm, kteří zde nyní sedí přede mnou a jejichž srdce jsou právě teď velmi bolavá… pak je to tato zpráva od Sida: Nejsem pryč! Jen teď jinak vypadám.“ (Sidův humor.)

Je to nádherné, že? Je to božský systém, který ctí lidstvo. Nechť to k vám přijde a utěší vás to v tento den – v den, kdy jste to potřebovali slyšet. Nechť vás to vždy utěší tolik, kolik jen může, protože toto je pravda. A pokud o tom chcete důkaz, můžete se podívat na to, čemu věřili starodávní. Proč si myslíte, že domorodci oslavují své předky? Proč si myslíte, že znají jejich jména? Ne protože uctívají mrtvé v zemi. To protože věří, že jsou stále tady!

To je u lidstva běžné. Nedovolte, aby se to v moderní době ztratilo. Uctívejte transformaci duše. Je to pravda. Oslavujte to a posuňte se dál. Ať to na vás po určité době dolehne způsobem, který vás utěší. Nakonec se můžete dokonce usmát a říci: „Děkuji ti, Side. Pro mou duši je vše v pořádku.“

A tak to je.

KRYON

Kryonův živý „minichanneling“ předaný v Boulderu v Kolorádu – 13. ledna 2013

 

Pozn. překl.: Možná jste také ztratili někoho milovaného a cítíte velikou bolest. Chápete, že musel následovat svou cestu a že takto to bylo naplánováno, ale právě teď se vám chce zakřičet: „No ale co já? Co mé plány? Proč já musím tolik trpět?“ Pak by vás mohlo zajímat pokračování tohoto příběhu. Jak se zde píše, Dr. Sid měl ženu – Amber. Společně tvořili, společně chystali semináře a žili v souladu a harmonii… Muselo to velice bolet. I ona se jistě ptala proč. A Kryon to vysvětlil při jednom z pozdějších channelingů. I Amber totiž před sebou měla svou cestu, svůj úkol. Pokud by Sid zůstal naživu, pokračovali by ve společném tvoření, ona by o něj pečovala a žili by si dál. Jenže Amber před sebou měla ještě jiný úkol. A tím, že Sid zemřel, ona mohla naplnit svůj účel – postupně se totiž začala rozpomínat na svůj lemurijský život a na plejádské matky. Rozpomněla se, že byla velkou učitelkou, která vedla a učila mnoho generací lemurijských sester. A že nyní je jejím úkolem znovu tyto sestry propojit, pomoci jim rozpomenout se. Vnést dávná učení do současného života. Do každodenní reality. Abychom se rozpomněly na to, co bývalo z velké části teorií, kterou nyní můžeme uvést do praxe. A tak byl Sidův odchod možná velkým trápením a velikou bolestí, zároveň však nezměrným darem – ustoupil, aby Amber mohla ještě více rozkvést

Nedávno Kryon dodal ještě něco – bylo nezbytné, aby Mele´ha byla sama, aby mohla znovu probudit a propojit Lemurijské sesterstvo. Nemusí to tak ale zůstat. V Lemurii bylo běžné, že sestry učitelky, které vedly tyto kruhy, nevytvářely již partnerství. Nyní už to tak ale nemusí být. Amber potřebovala být sama, aby se mohla opět stát Mele´ha, ale coby Mele´ha může opět milovat a mít partnera… Třeba to někdo z vás zrovna teď potřebuje slyšet či číst.

Více o Lemurijském sesterstvu na www.lemurijske-sesterstvo.webnode.cz.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny živě přeložila a následně upravila do textové podoby Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.