Kryon v OSN - 2007

02.03.2007 17:22

 

Kryon v OSN 2007

Tento živý channeling byl přijat 2. března 2007 v New Yorku na setkání Společnosti pro osvícení a transformaci (S.E.A.T.)

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto rozšířené poselství přijaté na Manhattanu v budově OSN.

Autorova poznámka: Toto je pošesté za posledních 12 let, kdy Společnost pro osvícení a transformaci v OSN požádala Lee Carrolla, aby pro ně channeloval Kryonovo poselství. Tato setkání jsou často uzavřená pro veřejnost, ale tentokrát tomu bylo jinak. Poprvé se také toto setkání konalo v přízemí budovy kvůli renovaci auditoria knihovny, která je v horní zabezpečené části OSN.

Lee opět přivedl výzkumníka DNA, Dr. Todda Ovokaityse, aby společně provedli prezentaci. Dr. Ovokaitys spolupracuje s jihoafrickými skupinami zabývajícími se AIDS, společně pracují na plánu, jak ukončit tuto nemoc na africkém kontinentu.

Webové stránky Dr. Todda: [www.gematria.com]

OSN - New York City - S.E.A.T.

 Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

A stále ještě jsou tu ti, kteří budou říkat: „Nemožné, nemožné! Bůh takhle nefunguje!“ Dovolme tedy, aby byli v těchto několika okamžicích tohoto poselství naplněni energií, která není z nich. Nechme je, aby to viděli jako potvrzení toho, že tento portál je otevřený a že dveře se pootevřely. Že to, co zde slyšíte, jsou jednoduše slova z druhé strany závoje předávaná prostřednictvím lidské bytosti, tedy způsobem, jakým byla na tuto planetu přinesena i všechna vaše Písma Svatá. Všechna byla zapsána lidmi – všechna! Zapsali to prostřednictvím božského spojení, které je zabudováno ve vaší lidské DNA.

A tohle se od toho nijak neliší, drazí, protože hlas, který nyní slyšíte, se neliší od hlasu, který mluvil prostřednictvím proroků v dávných dobách. Nicméně to, co vám dnes řeknu, je osobní a ne pro věky. Tentokrát je to určeno vám, kteří zde sedíte na židlích, těm, kteří jsou v této budově a těm, kteří toto budou číst. Toto je šance a to, čemu říkáme nová energie na Zemi. Protože ta otevírá dveře všemu, co je často vnímáno jako divné a prazvláštní těmi, kteří tomu nerozumí. Ale říkám vám, že to není ani divné ani zvláštní. Je to spojení – potrubí k Duchu, kterému říkáte Bůh. Představuje to lásku, kterou mnozí z vás postrádají ve svých životech a kterou byste mohli mít, kdybyste jednoduše strčili do dveří svého srdce. Když to uděláte, vstoupí rodina, která bude sedět na vašem klíně, držet vás za ruku a řekne vám, že nemožné je proveditelné.

Já jsem Kryon. Já jsem váš partner. Jsem sestra a bratr vás všech. Nejsem nějaká beztělná energie, která se vznáší v prostoru. Jsem ve vás stejně jako esence Boha samotného. Někteří budou říkat: „Dobře, takže jestli zastupuješ Boha, mohl bys nám prosím vysvětlit, proč jsi nepřišel a nesrovnal jsi tady ten svinčík?“ Neodsuzujte to hned. Neodsuzujte zdroje a integritu těch, kteří postavili stavbu, ve které nyní sedíte. Protože všude kolem vás je zdůraznění a záměr jednoty. Pospojujte to, nerozebírejte to. Řešení, ne rozdělování. Mír, ne válka. A tak v této atmosféře odpovím na otázku: „Kde je Bůh v těchto časech?“

Dovolte, abych vám představil to, co se nyní děje na planetě, a co potřebujete vědět. Bůh nezasahuje do rovnováhy světla a tmy lidstva. Lidstvo samo vytváří rovnováhu a tmy a pak je Bůh pozván do částí světla. Když bude více světlých částí než těch tmavých, měřeno na kvantové úrovni*, pak u vás dojde k odhalení a osvícení – a to se děje právě teď. Takže touto skládankou vám říkám, že Bůh ví, kdo jste, kde právě teď sedíte a o čem je tato organizace. To není žádná záhada.

Ohledně toho máte mnoho otázek, proto vám dám další metaforu. Už jsem ji použil dříve, ale tentokrát ji vylepším. Představte si maják na pobřeží. Jeho prací je vyzařovat světlo a ani se nehnout. Když do přístavu připlouvají lodě, mohou vidět světlo a bezpečně zakotvit, aniž by narazily do skal, které jsou ukryté pod vlnami.

V oceánu plují v zásadě tři druhy lodí. První z nich má kormidelnu se zabedněnými okny, kapitána a navigátory, kteří jsou zodpovědní za to, aby věděli, kam směřují. To proto, že už zde byli dříve a důvěřují svým mapám. Věří tomu, že je mytologie věků bude navigovat. To jsou námořníci, kteří už v tomto přístavu byli a maják nepotřebují. Vlastně je pro ně zbytečný. Vlastně ho ani nemají rádi a mají pocit, že je hloupý. Takže se do přístavu vydávají svou vlastní cestou se svým vlastním zařízením a někteří z nich to zvládnou, jiní ne. Neuvědomili si totiž, že vlny se stále mění a proudy se přesouvají. Dokonce i vzorce počasí se proměňují, pokud jste si toho nevšimli. Jenže oni se drží starého a říkají: Fungovalo to v minulosti, bude to fungovat i teď.“ A funguje, dokud nenarazí na skály.

Druhý typ lodí je ten, který si také kormidluje podle svého a má zabedněná okna – až do chvíle, kdy se ocitne v potížích. Zvedne se vítr, vlny se změní a oni odbední okna a volají: „Teď jsem v potížích – kde jsi, majáku?“ Vidí maják a jsou za něj vděční. Jakmile však dorazí do přístavu, řeknou: „Díky, majáku. Potřebovali jsme tě, jen když jsme měli problém.“ Pak si jdou opět po svém s pocitem, že maják je „majákem při potížích“.

Třetí typ lodí je ten, který nikdy nezabedňuje svá okna, stále se dívá nejdřív po majáku, protože chápe, že vlny se mění, proudy se přesouvají a že nikdy nevědí, kde přesně jsou skály. Takže tyto lodě se dívají na maják, aby je pokaždé bezpečně dovedl do přístavu.

V zásadě jsme vám tedy nyní popsali tři druhy lidí, kteří by se mohli stát osvícenými prostřednictvím svobodné vůle na této planetě v této nové energii. Může se zdát, že ti třetí jsou ti, kteří se stanou skutečným světlem pro planetu. A máte pravdu. Ale znovu vám říkám, že těchto nemusí být mnoho. Stačí, aby si méně než půl procenta lidí na Zemi uvědomovalo svou vlastní božskost a své vlastní světlo, aby tuto sílu mohlo posílat prostřednictvím meditací a modliteb zbytku planety a vytvořit tak mír na Zemi. Řeknu to znovu. Méně než půl procenta.

Kryone, o čem je pak všechno to na Středním východě? Proč je tam tolik nepokojů? Jsou tam vojáci, válka, smrt, zabíjení… neštěstí, utrpení… ach, tolik utrpení! O čem to je v časech světla?“ Povím vám to znovu, drazí: Kdy dříve jste to viděli v těchto oblastech? Nikdy. Je tedy možné, že světlo na této planetě se stalo natolik zářivým, že odhalilo temné oblasti, které před vámi byly dříve skryty? Je možné, že nyní byla odhalena nenávist, která zde vždy byla, ale kterou jste dříve nemohli pořádně vidět? Je možné, že tyto věci představují hádanku, kterou máte vyřešit? Je to možné? A pokud jste jednou z těch lodí, které odbednily svá okna a vidí světlo, pak řeknete: Přesně tohle to je! Nyní vidím věci, které mi ukazuje světlo a které jsem nikdy dřív neviděl!

Samozřejmě, bez tohoto nového světla, které svítí do těch míst a odhaluje vám temnotu v oblastech na Středním východě, by se nic nezměnilo ještě příštích 200 let. Tudíž veškeré sváry a výzvy jsou něčím, co zde vždy bylo, ale nyní se to stálo úkolem dne. Kdo to vidí? Ti, kteří se chtějí podívat… prostřednictvím svobodné volby.

Organizace spojených národů

Dovolte, abych vám opět připomněl význam této organizace, v jejímž suterénu právě sedíte. Jsou tací, kteří řeknou: „Jsou neužiteční, jsou bezcenní, za posledních deset let neudělali nic významného.“ Já jsem Kryon a já znám duše, které přicházejí a odcházejí na této planetě. Dovolte, abych se vás na něco zeptal: Co byste si mysleli o organizaci, která by každoročně mohla zachránit milion životů? Měla by smysl? A vy řeknete: „No samozřejmě!“ Pak mi dovolte, abych vám představil OSN! To, co vám média ukazují na valných shromážděních, kde se mnozí bijí v prsa, o tom tahle organizace není. Ne, o tom jsou média. A ti, kteří vám budou podávat zprávy, vám řeknou, že tato organizace nic nedělá a nic dělat nemůže.

Znovu vám říkám, že tato organizace každoročně zachrání milion životů! Dvacet procent z nich mělo spalničky. [Bez očkování by zemřeli na spalničky.] Spalničky! A kolik lidí si myslíte, že umírá na spalničky v této velké zemi [v USA]? Odpověď zní, že téměř nikdo. Jsou to ti na zbytku planety, kteří potřebují OSN. A toto je jen jeden aspekt toho, co dělají. Ani v tom nejsou zahrnuty minulé nemoci, které byly vyléčeny, ani úsměvy na tvářích radujících se dětí. O tom je tato organizace. Já jsem Kryon. Říkám vám, že já to vidím a já to vím. Nepřesouvejte své světlo z tohoto místa, protože nemáte pocit, že by dramaticky zapadalo do vašich potřeb. Říkám vám, že brzy uvidíte výsledky dokonce i na valném shromáždění. Buďte trpěliví. Buďte trpěliví.

Nové obzory

Chtěl bych vám říct o nových obzorech. Někteří z vás řeknou, že to musí být Čína. Ne. To není ono. Ach, v Číně se odehrají úžasné věci, které budou představovat novou průmyslovou revoluci na planetě, ale to očekáváte a není to žádná novinka. To už jste věděli.

Duch nepředává všeobecně známé zprávy. Duch vám přináší odhalení potencionální budoucnosti a zprávy o tom, co už vytváříte. Takže dovolte, abych vám pověděl něco o Číně na základě toho, co je ve vaší budoucnosti. Drak se pohybuje pomalu a byl zde po tisíce let, zatímco země, kde můj partner právě teď sedí, je sotva 200 let stará. Čína ví, co dělá. Studuje kapitalismus po svém a ještě neskončila. Protože Asiaté jsou velmi dobří v rozebírání věcí a v jejich opětovném skládání dohromady, prostudují jejich fungování a pak je ještě vylepší. Čína to teď dělá s Hong Kongem [ten představuje model vysokých financí a mezinárodního kapitalistického know-how vyvinutého pod britskou nadvládou]. Myslíte si, že je náhoda, že Číňané Hong Kong zdědili po 99 letech pronájmu a že se to stalo během vašeho života? Myslíte si, že to je náhoda? Oni studují, učí se a samozřejmě, že udělají mnoho stejných chyb, jaké jste udělali vy, na své cestě k funkčním čínskému kapitalismu.

Ale bylo by dobře, aby je tato země [USA] a západ obecně podpořili v oblastech, ve kterých jsou slabí, a kdybyste jim dali vědomosti a moudrost, aby mohli rozběhnout věci, které potřebují rozběhnout, aniž byste jim vnucovali západní kulturu. Nechte jim jejich asijskost a oni rozvinou ekonomii, která bude ještě silnější, než je ta vaše, a možná vás překvapí svými postupy. A díky investicím a expanzi to přinese hojnost i západu. Tohle ale nejsou novinky.

„No, Kryone, když to není Čína, pak to musí být Střední východ.“ A já vám říkám, že ani ten to není. Střední východ je hlavní otázka, ne otázka výhledová. Nyní vidíte kotel – hádanku, kterou je potřeba vyřešit a stabilizovat, abyste se mohli přesunout za rok 2012 do naděje a míru. Nemusí se to stát do roku 2012, ale když to začnete teď, bude to dobře. Je to o stabilizaci, ne o nových obzorech. Je to kolébka civilizace.

O které části Země si myslíte, že budu mluvit teď? Co je novým obzorem? Dám vám informace, které budou moci ověřit až ti, co vás přežijí. Ale samozřejmě, že mnozí z vás budou v té době opět zde [Kryon má na mysli to, že se opět inkarnují]. Já vás znám – vás všechny, kteří zde sedíte – a vím, proč tu jste. Znám rébusy vašich osobních životů.

Chci mluvit o AU. Co to je? Je to něco budoucího. Chci hovořit o AU, kterou nejspíš neuvidíte dříve než za 50 let… za dvě generace. Mám na mysli Africkou unii. Dnes jste se setkali s doktorem, říkám mu Mistr Spirály [Dr. Todd Ovokaitys]. On je ten, kdo pomůže uzdravit africký kontinent v této generaci. Protože až budou mít obyvatelé tohoto velkého kontinentu zdraví, pak budou mít potřebu normálních ekonomik. Vy nevíte, že doslova bilióny toho, čemu říkáte dolary, nyní sedí a čekají, aby mohly být investovány do jejich zdraví! Na Zemi jsou ti, kteří to také jasně vidí.

Velká města budoucnosti budou v Africké unii. Bude existovat konglomerace afrických států, která se bude podobat Evropské unii, jen bude větší a mocnější, se svou vlastní burzou cenných papírů, která bude konkurovat všemu, co jste kdy na Zemi viděli, dokonce i Číně. Zdroje, které bude váš svět potřebovat, jsou v Africe, včetně některých, které si ještě neuvědomujete. To jsou příští skvělé obzory. A v této nové energii musí být tento kontinent uzdraven. Už se na tom pracuje a samozřejmě se to povede.

Na tento kontinent směřují nové zdravotnické vynálezy a jeden vám byl dnes popsán v technologických termínech [Dr. Ovokaitysem]. Další dva jsou právě vyvíjeny a budou také léčit. Tyto tři společně uzdraví celý kontinent. Mnoho z toho se může odehrát v tomto vašem životě, pokud se toho tato organizace [OSN] zúčastní. Začínáte si propojovat body? Přineste mír do Afriky, OSN! Soustřeďte se na ty, kteří jsou proti míru, a přineste jim poznání, proč by ho měli mít. Vzdělávání, vyjednávání a argumentace bez donucování jsou velmi mocné! Nová města vytvoří druh civilizace, který na planetě nikdy dřív nebyl. Bude nedostižná, převýší vše, co jste kdy na této planetě viděli. To jsou nové obzory. A semena pro to uvidíte už ve vašem životě. Vyhlížejte její základy. Navzdory všem očekáváním zde budou vynaloženy ohromující částky. A nakonec už zde nebudou žádné kmenové války a korupce jako teď, ani pokud jde o sbírku lesklých kamenů. Teď mi můžete věřit, ale až to začne, pochopíte to.

Ó, a ještě jedna věc, než půjdu. Odhalím to poprvé a pouze jedinkrát… to, s čím můj partner souhlasil, že bude dělat v příštím životě [Lee tuto informaci před channelingem neznal]. Víte, na mé straně závoje není žádný čas. Vše je známo v rámci potenciálů. Žádné předurčení, pouze predispozice k tomu, o čem se už rozhodl, že to bude dělat, na úrovni, o které nemá představu. On netuší, co přijde. Ale uslyší to zároveň s vámi a bude z toho mít radost.

V tuto chvíli existuje potenciál, že přibližně v příštích 65 až 70 letech se narodí a dospěje v muže. Až dosáhne 36 let, uvidíte nového mladého vůdce, který vzejde z černé tváře Afriky. A to bude můj partner, muž, kterého zde nyní vidíte sedět a channelovat mne. Toto si zvolil a toto chce na úrovni své duše. Jeho vůdcovství bude duchovní, ne politické, a jeho záměr bude spojen s těmi, kteří potřebují uzdravit emoce srdce… což je potřeba pro novou skvělou civilizaci. Vyhlížejte to, protože to nebude pod jménem Kryon. Bude to pod jménem, kterému oni porozumí v jejich jazyce.

Drahé lidské bytosti, uložte tento přepis pro ty, kteří zde budou, aby ho (Leeho – pozn. překl.) poznali podle jeho pruhů. Toto je nyní zašifrováno, ale poznáte, až k tomu dojde.

Samozřejmě jsem si vědom toho, kde sedím. V tuto chvíli jsem v mém partnerovi a cítím to, co cítí on. Je to splynutí duchovních věcí, že? Vězte, že dnes byla tato místnost navštívena energií, která se liší od čehokoli, co jste čekali. Budete odcházet z této místnosti, a pokud si zvolíte, že uvidíte ten maják, drahé lidské bytosti, pak odsud odejdete jiní, než jste sem přišli. Nebuďte překvapení, pokud u vás všech došlo k malému léčení během té doby, kdy jste tu byli.

Požehnaní jsou ti v halách tohoto místa, kteří si říkají zaměstnanci – řadoví členové, kteří zachrání milion životů ročně.

Bůh ví, kdo jste. A tak to je.

Kryon

* Světlo na Zemi není na kvantové úrovni měřeno jako součet světlých a temných částí, ale spíše jako rovnováha kvocientu toho, co několik světlých částí tvoří pro celek. Například sklenice vody může obsahovat osm uncí vody, ale přidejte pár molekul příchutě a z celé sklenice vody se stane „ochucená voda“ (pár molekul ovlivní celé množství vody – pozn. překl.). Světlo je takové – interdimenzionální vlastnosti lidí, kteří meditují a modlí se, ochucují vibraci celé Země.

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/  - Kryon at the United Nations 2007

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz ) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.