Kryonovy atributy

03.11.2012 20:35

 

 

Otázka: Drahý Kryone, mé otázky jsou: (1) Měl jsi dětství? (2) Procházel jsi procesem učení, abys získal znalosti, které máš? (3) Procházel jsi dospíváním tak, jako my v naší dimenzi? Také se vyvíjíš a učíš?

Odpověď: Ne, ne a ne. Dovolte mi, abych popsal něco nepopsatelného. Moje atributy jsou shodné s vámi. Když nejste na planetě Zemi, jste součástí toho, co nazýváte Bohem. Nebyl zde žádný začátek. Není zde žádná minulost ani budoucnost. Proto je naše esence věčná a zároveň nová. Lekce, které se nyní učíte jsou účelným procesem, který není „andělskou výukou“. Je to pro váš 4D Vesmír ve vaší 4D časové linii. Barevné prýmky, které nesete coby andělské bytosti, jsou jako ocenění za službu a máte jich tisíce. Jsou o ocenění a vyjádření, ne o učení. Všichni máme stejnou informaci a vždy jsme měli. Je kompletní a je o všem-co-je. Jsme naplněni moudrostí celku a všemi zkušenostmi tohoto celku. Pokud jedna entita získá nové uvědomění, získáme jej všichni. Věř tomu či ne, jsi toho součástí! Nepamatuješ si to? (Kryonův vtip.) Samozřejmě, že ne. Dualita, kterou jsi akceptoval kvůli svému úkolu na Zemi, to před tebou kompletně skryla.  

 

Jste rodina. Jste Bůh. Jste věční.

 

Přeložila Marie Kuchařová