Kryonovy knihy ve zkratce - druhých sedm (8-14)

21.11.2016 23:34

Milí přátelé Kryona, 

dovolte, abychom vám pro lepší orientaci několika slovy představili další „sedmičku“ Kryonových knih. Podrobnější informace (obsah, možnost objednání, cenu i úryvky) najdete v sekci KNIHY. Mnoho napovídají již samotné podtituly...

 

Kniha Osm: Překročení milníku – Pochopení energie nového milénia

    - číslo osm je veskrze praktické – je to číslo struktury, praktických záležitostí a také zhmotnění – a stejně tak i tato kniha. 

    - pokud máte stále potíže s hojností, hledáte partnera nebo máte pocit, že s vámi vaše tělo nespolupracuje; pokud vás zajímá více o tzv. lécích s živou esencí, indigových dětech a další, pak právě zde můžete nalézt mnohé odpovědi

 

Kniha Devět: Nový začátek – Nové tisíciletí

    - tuto knihu zásadním způsobem přesně v polovině „proťala“ událost známá jako 9/11. To jsou Kryonova čísla. Nádherným a léčivým způsobem se to projevuje jak v knize, tak v novém pochopení celé této zásadní události. 

    - dozvíte se zde, co to znamená a jak „vypadá“ interdimenzionální člověk, jak probíhá další růst, posun na novou úroveň… po této události jsme se přesunuli na cestu, odkud už není cesty zpět – na cestu k nové a zářivé budoucnosti (a již i současnosti, navzdory zprávám)

 

Kniha Deset: Nové uspořádání - Otevřeně o matoucích časech

    - desítka nás přivádí opět na začátek, ovšem (minimálně) o úroveň výše - nebo hlouběji? - posuďte sami

    - tato kniha přináší další informace potřebné pro start v nové době – o frustracích, se kterými se setkáváme, aktuálním dění, spolutvoření, co je a co není nové…

   

 

Kniha Jedenáct: Nadzvedání závoje – Nová energie apokalypsy

    - a je tu mistrovské (a navíc Kryonovo) číslo značící osvícení

    - nelekejte se názvu – apokalypsa je výraz pocházející z řečtiny a doslova znamená nadzvedání závoje; používá se pro odhalení či zjevení někomu něčeho, co je lidstvu obecně skryto        

 
Kniha Dvanáct: Dvanáct vrstev DNA – Ezoterická studie vnitřního mistrovství

    - tuto knihu již většina z vás zná, protože jsme ji přeložili a vydali jako úplně první

    - její obsah je patrný již ze samotného názvu; velmi zajímavá a v mnohém překvapivá kniha, která ukazuje vnitřní mechanismus toho, jak probíhá fyzická realizace toho, co jsme si „tam na druhé straně“ naplánovali, jak vyzvednout své dary a jak uskutečnit, po čem toužíme     

    - pokud tuto knihu již máte, pak bych ráda opravila jednu věc – teprve v průběhu překladu předchozích knih jsme pochopili skutečný význam fráze „I AM THAT I AM“ (vrstva číslo 6). V knize jsme to většinou psali jako „Já jsem, kdo jsem“, ale přesnější je „JÁ JSEM TO JÁ JSEM“, přestože to v češtině působí zvláštně. Je to naše ztotožnění se s velkým JÁ JSEM – veškerou existencí, kruhem energie… Děkuji za pochopení.    

 

Kniha Třináct: Rekalibrace lidstva – 2013 a dál

    - třináctka je velmi čerstvá kniha, která popisuje jev, který se u nás všech (u některých dříve, u jiných později) postupně projevuje po roce 2012. Říká se mu rekalibrace. To, co bylo postupně přestává fungovat, a my se celkově přenastavujeme na to, co je před námi – na všech úrovních, včetně té fyzické

    - přestože mnohé z channelingů jsme přeložili ještě před vydáním knihy a najdete je na tomto webu, v knize jsem je přeložila znovu, už s hlubší znalostí souvislostí a navíc s aktuální energií, takže vězte, že v knize jsou informace mnohem přesnější     

        

Kniha Čtrnáct: Nový člověk - Evoluce lidstva

    - no a toto je momentálně úplně největší novinka; je to neuvěřitelné, ale za tři a půl roku jsme přeložili a vydali všechny knihy, které Lee Carroll vydal v průběhu 28 let, kdy souhlasil, že se vydá na tuto cestu a tak nyní již můžeme společně rekapitulovat

    - přemýšleli jste někdy o lidské evoluci? Opravdu se lidstvo vyvíjí? V této knize se Kryon věnuje některým překvapivým aspektům nového člověka. Posun je tady - jste připraveni se vyvinout do nové bytosti? 

 

Všechny tyto knihy si můžete za zvýhodněnou cenu objednat mj. na e-mailové adrese:  mlcaklad@seznam.cz. 

 

A ještě důležitá poznámka z pohledu překladatele: 

Četla jsem všechny přepisy na Kryonově webu a slyšela jsem téměř všechny dostupné MP3 záznamy - Kryon už se svým způsobem stal neoddělitelnou částí mého života a mne samotné... přesto mne každá jeho kniha dokázala překvapit. Včetně těch úplně prvních. A úžasné je, jak všechny ty informace nyní (po roce 2012) dostávají nový smysl  a "nové grády". Lee nedělá žádné tajnosti a volně zveřejňuje Kryonovy informace a přeci mi to, co jsem objevila v těchto knihách, velmi pomohlo v životě - přineslo mi to léčení "na všech frontách", osobní mír, pochopení a ještě hlubší lásku k životu. Pokaždé se znovu zamiluji do Kryona i do té knihy, na které pracuji. Už se nemůžu dočkat těch dalších...

 

S láskou za Kryonův tým,

 

Marie Kuchařová