Květen 2019

26.06.2019 13:42

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – květen 2019

 

 

06. 05. 2019

LIDÉ JSOU MULTIDIMENZIONÁLNÍ

 

I nadále tedy věříte pojmu „jedno tělo, jedna duše“. Skutečnost je, že každý živý člověk je multidimenzionální a je na mnoha místech zároveň. I teď, když zde sedíte a toto čtete, jsou vaše další části na jiných místech a dělají jiné věci. Je tedy pak jedna duše na mnoha místech, nebo je to mnoho duší? Odpověď je, že obojí. Vaše jednociferná dimenzionalita omezuje váš koncept toho, jak to je, protože vše ve vaší realitě je singulární.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

 

13. 05. 2019

NEJSTE SAMI

 

Možná jste měli představu, že plánovací setkání probíhalo, než jste se sem dostali. Ne. Jaký z toho máte pocit, lidské bytosti – andělé – vy božští? Na druhé straně závoje existuje vaše část, která spolu s dalšími koordinuje synchronicitu, spolutvoření a váš záměr.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek -

 

20. 05. 2019

Čas TEĎ

 

Setkali jste se někdy s osobou, která se cítila klidně ohledně čehokoli, co by se mohlo stát? Myslím skutečně klidně – ne, aby jen říkala neupřímné koncepty jako „Bůh se o mne postará“? Pokud ano, pak jste se setkali s člověkem, který rozumí božství času TEĎ. Rozumí, že ať už se stane cokoli, je to v rámci jeho schopností dobré, protože si tu realitu určitým způsobem vytvořil. Co říkáte takovému interdimenzionálnímu konceptu?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku –

 

 

  1. 05. 2019

 

STARÉ ZPŮSOBY NEFUNGUJÍ

 

Lidé, kteří jsou zapojeni do temnoty, si za nějaký čas uvědomí, že staré způsoby už nefungují. Vyhlížejte i toto. Někteří se budou snažit znovu vyvolat rasovou válku. Ale to, co možná fungovalo před čtyřiceti či padesáti lety, se rozpadne, protože se přidá mnohem méně lidí než dřív. Staří vůdci budou šokováni, že jen tak málo lidí chce spolupracovat.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Třináct – Rekalibrace lidstva –

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.