Lee Carroll (úryvek z Kryonovy Knihy Tři)

25.07.2015 22:52

Implantát aneb Více o novém daru od Ducha

 

Neutrální implantát je jedním z nejúžasnějších a přesto dosud nepochopených aspektů Kryonových informací. Pokud nevíte, o čem mluvím, pak byste si měli vyhledat Kryonovu Knihu Jedna – Konec času a přečíst si o tomto daru nové doby.

Jak jsem řekl už dříve, přál bych si, aby existoval lepší překlad pro slovo IMPLANTÁT, ale Kryon mi předal právě tento výraz, abych ho používal. V angličtině není žádný jiný ekvivalent, který by označoval přesně stejný význam. Kdybych ho měl nějak opsat frází, pak bych nejspíš řekl „katalyzátor pro čištění“.

Přes všechny informace o tomto úžasném daru pro čištění se někteří okamžitě chytili slova implantát a pustili se do sémantických debat o negativním potenciálu temné stránky. Nezajímalo je, co všechno o tom bylo řečeno, oni „slyšeli“ a vnímali pouze slovo IMPLANTÁT: NEGATIVNÍ ZOTROČUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO OVLÁDÁNÍ. Něco, co do vašich těl vloží mimozemšťani, aby vás mohli ovládat… nebo něco, co vám určitě chce udělat vaše vláda. Navzdory pravdě a energii lásky kolem Kryonova poselství stále byli mnozí, kteří nedovolili, aby cokoli zlomilo jejich vlastní strachy ohledně toho, co podle nich implantát je. Pamatuji si, že Kryon během živých channelingů mnohokrát opakoval, že když jsou lidé ponecháni v temné místnosti, obrátí se nejprve ke strašidelným scénářům. On to respektuje, protože to způsobuje síla duality. Opačná reakce, projevená jako láska, mír a chybějící strach tváří v tvář nejistotě, je atribut naučený skrze vlastní objev toho, kdo opravdu jsme.

Pokud už jste se někdy připojili ke Kryonovu semináři, pak mi odpusťte, protože nyní budu opakovat příklad, který vždy používám, abych ukázal, jak funguje implantát. Když jsem byl na střední škole v hodině chemie, učitel nám předvedl úžasnou názornou ukázku. Jednoho dne nám ukázal skleněnou nádobu téměř po okraj plnou odporné tmavě zelené tekutiny. Vypadala jako něco mezi zeleným slizem a motorovým olejem, ale s hustotou vody. Skleněná nádoba byla dost veliká a postavená vysoko, aby ji viděla celá třída. Bylo zřejmé, že má ta směs takovou barvu a je zdánlivě natolik špinavá, že nikdo z nás nemohl vidět skrze ni. Byla neprůhledná.

Okamžitě jsme si pomysleli FUJ! Dělali jsme legrační obličeje a vydávali jsme znechucené zvuky, abychom projevili svůj odpor k té nechutné věci. Aniž by toho mnoho řekl, vzal učitel malou sklenici plnou nažloutlé tekutiny a zvedl ji nad tu zelenou. To, co se pak stalo, nás šokovalo. Chtěl bych, abyste tu analogii použili ve spojitosti s implantátem.

Učitel pomalu nalil nažloutlou tekutinu do té nechutné zelené věci, pak vytáhl dřevěnou měchačku ze svého laboratorního pláště a tu směs promíchal. Místnost ztichla a my s vyvalenýma očima sledovali, jak se odpudivá zelená kapalina pomalu začíná čistit. Učitel dál pomalu míchal a široce se usmíval, zatímco se tekutina v nádobě, dříve tak odpudivá, měnila na křišťálově čistou… tak čistou, jako horský potok. Pak, k našemu naprostému zděšení, vzal papírový kalíšek ze zásobníku u dveří, ponořil ho do nyní čisté tekutiny a vypil to!

Tato lekce chemie byla celá o katalyzátorech a o úžasných a často dramatických výsledcích použití malých katalyzátorů na větší množství kapaliny. Vzhledem k tomu, jaký jsem byl student, okamžitě jsem zapomněl, jaké chemikálie to byly, ale tento příklad jsem si zapamatoval na celý život (jako když si velmi dlouho pamatujete hezkou tvář, ale zapomenete jméno, které je s ní spojené). Naše karma je nahromaděna z našich minulých zkušeností a umístěna do naší nádoby lekcí. Je těžká, má svou barvu a smysl. Pečlivě ji mícháme a barvíme my sami, než se vydáme do další inkarnace. Tuto nádobu neseme jako temné závaží a smyslem zkoušky je, abychom zjistili, jestli si dokážeme postupně uvědomit, co s tím. Jde tedy o to, jestli dokážeme tou zkouškou projít a nádobu vyčistit. Když nalezneme osvícená řešení pro každou zkoušku, barva začne zesvětlovat, dokud nebude obsah konečně křišťálově čistý. Když je zcela vyčištěný, odložíme nádobu na zem a odejdeme od ní. Pak jsme bez karmy, ale stále naživu a je nám na planetě dobře. Být bez karmy neznamená smrt (jak se někteří bojí). „Co tedy budeme dělat poté, co odstraníme lekce, pro které jsme sem přišli?“ ptají se někteří. Kryon odpovídá: „Nyní, když už nemusíte trávit čas rozplétáním minulosti, pusťte se do naplňování své smlouvy!“

Nová energie na Zemi, jak ji popsal Kryon i mnozí další, nám přináší skvělé nové dary od Ducha, abychom mohli projít závojem. Kryon nám říká, jak jsme si to zasloužili, a mnohokrát (dokonce i v této knize) podrobně vysvětloval, jak k tomu došlo. Jedním z největších nových darů je naše schopnost odstranit veškerou karmu, aniž bychom jí museli zdlouhavě procházet… jednoduše pomocí záměru. To bylo původní poselství od Kryona. Tento nový dar nazývá „neutrální implantát“. Je to jako v onom příkladu – je to duchovní katalyzátor implantovaný (či nalitý) do naší temně zelené nádoby s karmou, se kterou je pak 90 dní mícháno, než je zcela vyčištěna. Nic víc než náš záměr – tím jsou z celého života odstraněna karmická pouta, vztahy, lekce a události.

Tento proces ve vás vyvolal mnoho otázek. Jak poznáte, že už implantát máte? Když jste udělali vše, co Kryon řekl, a nic se nestalo, co to znamená? Je možné, že už se to stalo předtím, než jste o tom slyšeli? Jaké jsou rozdíly ve zkušenostech mezi těmi, kteří mají velmi temnou nádobu karmy a těmi, jejichž nádoba je už teď téměř čistá? Povzbuzuji vás, abyste si všichni přečetli krátké podobenství o jámě dehtu v Kryonově Knize Dva – Nepřemýšlejte jako člověk. Tento příklad vám poví, co se stane s lidmi kolem vás, když se vy stanete čistými. Jsou to dobré zprávy, a přesto mnozí stále píší a ptají se ve strachu z toho, co by se mohlo stát jim a jejich rodinám, pokud by vyjádřili záměr, že chtějí implantát. Někteří nepochopili, že je to dar, a domnívají se, že je to něco, co by „měli“ udělat… jako když si berete lék.

Pravda je, že implantát je univerzální pro novou energii na planetě. Je to dar od Ducha předaný z lásky, aby umožnil klid a osvícení kterémukoli člověku, který po nich touží. Není to žádné „musím“. Není to „měl bych“. Dokonce se to v mnoha případech děje automaticky pomocí záměru vyššího já! Všimněte si toho v následující části, protože se to děje neustále. Podle mého názoru je to důkaz, že implantát (nebo jakkoli to chcete nazvat) je něco, k čemu dojde, když je pro to správné načasování a když jsme my připraveni. Nemá to s Kryonovou prací společného nic jiného, než fakt, že Kryon byl první channelující bytost, která nám odkryla, o co jde v nové energii, a která si nás za to velmi váží!

Kryonově Knize Tři naleznete přepisy dopisů od lidí z celých Spojených států, kteří tímto procesem prošli, abych vám ukázal, jak tento dar fungoval v jejich životech. Příběhy jsou různorodé a Kryon ke každému připojil odpověď, ať už pro pisatele nebo pro nás. Věnovali jsme tomu celou kapitolu, aby vám to umožnilo dobře pochopit, jak proces neutrálního implantátu funguje nyní, když už uplynul nějaký čas od vydání Kryonovy Knihy Jedna.

Ještě jednu poznámku, než přejdeme k dopisům. Informace o implantátu, které nám Kryon přináší, nejsou tím, na co se jeho práce soustředí. Je to jednoduše jen oprávnění nových darů od Ducha a toto téma také zabralo poměrně velkou část první Kryonovy knihy. Mnohým to pomohlo pochopit, co se skutečně dělo v jejich životech, a pro mnohé další to bylo odhalení toho, co se může stát, až na to budou připraveni. Zabralo to přední pozice u mnoha dalších atributů Kryonovy práce, protože tento dar má velmi hluboký vliv na člověka, který je na to připraven. Všichni chceme zlepšit své životy, takže se to stalo jedním z nejdůležitějších darů pro mnohé, kteří o tom nyní píší. Kryon nikoho nežádal, aby prosil o tento dar, protože ví, že to je velmi osobní rozhodnutí a že správné načasování každé lidské cesty je skutečně zásadní. Kryonova práce není kazatelská. Jednoduše nám dává zprávy o nových darech a konečné rozhodnutí nechává na nás. Nyní mi ještě připomíná, abych zdůraznil, že tyto dary nejsou od Kryona! Patří nám. Připravili jsme si je dlouho před tím, než jsme sem přišli, a nyní jsou naše. Přesně podle plánu.

Lee Carroll