Lee Carroll: Zpráva pro pracovníky světla v USA

16.02.2016 16:20

 

Zpráva pro pracovníky světla v USA

 

(Pozn. překl.: Toto je citát z Kryonovy Knihy Jedenáct a také Leeova blogu z 25.07.2006. Věřím, že to bude zajímavé i pro nás, kteří žijeme "v srdci Evropy" i s tak velkým časovým odstupem - díky novému rozměru a hloubce.)

 

Definice BLOGU je online deník – jsou to osobní, chronologicky řazené myšlenky publikované na webové stránce. Pro ty, kteří přemýšlejí, jak to slovo vzniklo – je to zkrácení slov „web log“, tedy zápis komentářů na webových stránkách. Blogy jsou obvykle denně aktualizovány a často odráží osobnost autora. V uplynulých letech se staly velmi populární pro politické komentáře a dokonce ovlivňují a konkurují redaktorským stránkám mnoha novin a TV vysílání. Jak už jsem řekl v minulosti, internet každý den mění náš život.

Bylo 25. července, když jsem začal dostávat e-maily. Hranice mezi Libanonem a Izraelem vzplanula. Rakety byly vypalovány na Haifu, přesně tam, kde jsem byl o několik měsíců dříve – a Židé reagovali typicky jako už tolikrát… s ohromující silou. Dělali to stejně jako dřív, protože chápou, že přímo na druhé straně imaginární linie jsou ti, kteří byli cvičeni a shromažďovali zbraně, aby je jednoho dne eliminovali.

Nezáleží na tom, na které straně plotu tohoto problému se nacházíte, uznávám, že jsem předpojatý – ne směrem k Izraeli, ale směrem k procesu míru. Ti, kteří otevřeně prohlašují, že odpovědí na tento problém je „zabít je všechny“ není součástí procesu míru, ale spíše součástí problému. Židé podle Kryona hrají velmi důležitou roli v budoucnosti životů nás všech a tyto věci by měly být studovány a prozkoumány, pokud skutečně chcete porozumět tomu všemu a mít ohledně toho moudrost.

S tím na mysli věřím, že to dlužíte sami sobě, abyste se dozvěděli o posledních 50 letech v Izraeli a o tom, co se stalo, když jim OSN dala půdu, o všech těch hádkách a válkách, které od té doby zuří. Židé udělali mnoho chyb a některé z nich způsobily utrpení a smutek. Ale v oddělení chyb nejsou sami. Civilizace dospívají, stejně jako dospívala naše americká – a tato je velmi nová, pouze 50 let stará země známá coby Izrael pokračuje ve změně svého myšlení a vyvíjí více moudrosti ohledně toho, jak navrátit zpochybňovanou půdu, kde došlo k takovému válečnému drancování, které nikdy nebylo deklarováno – to vše ve snaze udržet v bezpečí své občany. Mnozí jsou přesvědčeni, že mohou projít procesem míru a mnozí ne. Jejich nestabilní vláda to ukazuje při každém setkání.

Když prostudujete těchto 50 let a „kdo co komu udělal“, bahno situace se stane jasnější. Pak, když to vše náhle vybuchne, jak se to stalo nedávno, nejste překvapeni ani se nebojíte. Vlastně si mnozí z nás pro sebe pomysleli: „Je to tu… to, o čem jsme věděli, že to přichází.“

E-maily, které jsem dostal, byly hrozné. Lidé mi psali, že světová situace prokazuje, že Kryon je podvod a že se evidentně nacházíme ve válce a v katastrofě… že můj veselý, nadějeplný postoj je předstíraný a že není možné mu nadále věřit. To byla reakce mnohých – zabít posla dobrých a pozitivních zpráv, když to začalo být těžké. K mému velkému zklamání se pisatelů těchto zpráv zmocnil strach a vybral si daň na jejich logice a víře téměř přes noc.

Tohle už mi temnota nedělá, protože já vím, jak nést své vlastní světlo. Už na mě nevyskakuje a neděsí mě, protože já vím, kde celou dobu je. Je za mnou na zadním sedadle a během života mne irituje, ale já už jí nedovolím, aby se mě zmocnila. To je to, co učím od Kryona a tak když ty e-maily dorazily, byl jsem smutný, že vidím takovou vlnu strachu, který se zmocňuje lidí, kteří by to měli vědět lépe! Místo toho to jednoduše vzdali, když bouře dorazila!

A tak jsem blogoval. Bylo to poprvé, kdy jsem dovolil, aby se projevila má předpojatost a zapsal jsem své zklamání, aby to všichni mohli vidět. Sdílím to s vámi na těchto stránkách, i když toto čtete roky poté, co se to stalo. Věřím v potenciál míru na Zemi a budu v něj věřit do posledního dechu. Kryon nám říká, že je to plně v našich rukách a že to záleží na tom, jestli se snadno přesuneme do energie roku 2012 coby jemnějších časů. Takže zde je můj blog publikovaný ten den.

Vzkaz od Lee Carrolla – 25. července 2006

 Toto je důležitý čas v historii a ti, kteří sledují mezinárodní situaci, naprosto jasně vědí, že to označuje bod zvratu. Pokud jste Kryonovým čtenářem, možná si uvědomujete, že to bylo předpovězeno před 18 lety v Knize Jedna a poté o tom Kryon mluvil ve většině následujících knih série.

Kryon mluvil o „nadcházející bitvě“, která bude bitvou mezi starou a novou energií na planetě. V pozdějších knihách Kryon dokonce zmínil, že to bude definovat „civilizaci“. Nazval nás bojovníky a pracovníky světla.

Byly o tom téměř všechny channelingy posledních několika let. O tom a také o faktu, že bychom měli být připraveni změnit nejprve svou vlastní vibraci a že to pak změní vibraci planety. Řekl nám: „Skutečné majáky nikdy nejsou stavěny na bezpečných místech,“ a že je právě teď zapotřebí, abychom sami sebe vyrovnali do té míry, že naše světlo může vytvořit rozdíl. Bouře se blíží a my stojíme před metafyzickou čárou, abychom se s ní setkali.

… a nyní to začíná.

Mé zklamání v tom všem pochází od malé skupiny lidí New Age, kteří ze sebe dělají hlas, který ke mně promlouvá – a také z celkové reakce mnoha křesťanů.

Obdržel jsem velké množství e-mailů ztěžklých strachem, které špinily mne a mou práci a říkaly mi, že jednoduše nemůže být žádná cesta z této špíny a že mír na Zemi není možný. Pokračují tím, že říkají, že „radost Boha“, kterou hlásám, není v našich životech možná, není možné ji mít a že nenávist a strach jsou způsoby Země. Vzdali to.

Má reakce na to: „A co takhle trochu ohně, Strašáku?“ (Pozn. překl.: citát z Čaroděje ze země Oz.) Jinými slovy – teď, když má být uvařen pokrm, oni se bojí kuchyně! Evidentně si mnozí přejí tím proplout se svíčkami a krystaly v rukách a se zavřenýma očima a „odmodlit to pryč“. Ono to ale neodejde, dokud pracovníci neodvedou svou část – a to je ta práce… osobní zahrnutí sebezmocnění a práce pro planetu. Pokud jste paralyzováni strachem, pak jste skutečně „neslyšeli“ Kryonovo poselství. Pokud jste paralyzováni strachem, pak se stáváte součástí problému Země, nikoli řešením.

Kryonova zpráva vždy byla jasná a silná: (1) vytvořte silnou vibraci v sobě tím, že praktikujete v tom, co přichází. (2) Naučte se odložit strach, protože jinak vám znemožní práci. (3) Posílejte své světlo na ta místa na Zemi, která to potřebují. Dělejte to často a ve skupinách. (4) Vězte, že máte pomoc od Boha a že nikdy nejste sami. (5) Mír na Zemi je ve vaší době možný, ale nejprve musíte vybojovat bitvu se strachem a s každou další vteřinou, dokud nevytvoříte „most mečů“ – něco, co je používáno pro bitvy i obřady. (6) Mnozí budou muset opustit planetu, než ta bitva skončí [Kryonova Kniha Jedna].

Mnoho metafor, ale jak vám může uniknout fakt, že zde dojde k utrpení? Část toho nyní začíná a já se vás chci zeptat – co děláte? Třesete se strachem nebo stoupáte po schodech k majáku, abyste zažehli své světlo? Stěžujete si, že je mír na Zemi mýtus nebo se díváte, jak začíná tím, že vyrovnává lidstvo a jeho volby? Chápete, že je to zápas světla a tmy. A chápete, co se stane s těmi, kteří jsou namočeni v temnotě, když se světlo rozsvítí? Kryon nám řekl, že budou „bojovat na život a na smrt“, aby tu temnotu vrátili. Mně to zní jako bitva. To je to, co se děje na Zemi, která vibruje výše a kde světlo začíná vytvářet rozdíl.

Mnozí křesťané si mnou ruce radostí… je jim líto smrti a destrukce, kterou vidí v televizi, ale očekávají, že každou chvíli dojde k nějakému vytržení. Zcela ignorují fakt, že kniha Hala Lindsayho je nyní fikcí [The Late Great Planet Earth]. Dokonce i časopis Time v editoriálu o jeho předpovědích řekl, že už „prošla jejich doba spotřeby“. Jinými slovy – předpokládaný Armagedon se nemůže odehrát, jak nám bylo řečeno v Písmu. Chybí hráči a načasování je jednoduše špatné. To, co vidí, je začátek řešení a nemá to nic společného s druhým příchodem.

Důkaz? Přečtěte si tato slova za 20 let a řekněte mi, jestli došlo k vytržení. Nedošlo a nedojde. Změnili jsme to kolektivně při Harmonické Konvergenci v roce 1987. Kolektivně jsme zapojeni do vytváření Nového Jeruzaléma a já věřím, že to se stane.

V roce 2005 řekl Kryon v Jeruzalémě, že jejich řešení mohou ve skutečnosti nakonec přijít od jejich nepřátel! Co to může znamenat? Já to nevím. Před dlouhou dobou si Izrael uvědomil, že bude muset učinit ústupky těm, kteří mají pocit, že jim byla odebrána jejich země… dobré či špatné. Byl to jednostranný, vládní postup, který trval více než šest let a během toho se vystřídali tři premiéři. V roce 2000 premiér Barak skutečně nabídl Palestincům sdílenou suverenitu nad samotným Jeruzalémem – ale to nebylo přijato. Říkám to, jen abych poukázal na to, že problémy Židů a jejich sousedů už nejsou tím velkým problémem a že na stole je kompromis připravený pro činy.

Velkým problémem je nyní existence národu Izraele. Kryon nám řekl, že to je metafyzicky podstata „vyvoleného lidu“ na Zemi. I teď jsou cílem úplného vyhlazení. Byli zotročeni Egypťany, Římany a nacisty a nyní, v moderní době, jsou opět napadáni Íránem. [Kryon nám v mnoha channelinzích řekl, proč to tak je – protože Židé jsou „čistou karmickou“ skupinou planety a nesou sílu Akáši. Kdokoli je vyhladí, zaujme jejich pozici.] To může znít divně, příliš ezotericky a neprokazatelně, ale která jiná planeta měla v posledních 4000 letech tyto znaky? Ukažte mi ji a já přehodnotím své stanovisko.

Potenciál

Toto vzplanutí na Blízkém východě vyvolá mnoho záležitostí. Zaprvé – oni nakonec PŘESTANOU bojovat [sorry, Křesťani]. A pak si mnozí konečně uvědomí, že aby Země mohla vůbec něco dělat s mírem, Izrael musí mít svolení existence. Ti, kteří si to nemyslí, budou pomalu identifikováni jako skutečný problém. To byl celou dobu ten „velký problém“ a Kryon to naznačil před 18 lety, když řekl: „Jak se daří Židům, daří se Zemi.“ (Pozn. překl.: nebo také „kam směřují Židé, směřuje Země“ – není to jednoznačné.) Kryonovou touhou vždy bylo, abychom nasměřovali své úsilí do Jeruzaléma a nikam jinam – a „vše ostatní bude následovat“ [myslel řešení pro mír].

Potenciál – krom toho bude mít OSN nového vůdce, který bude efektivnější v „zakousnutí“ se do teroristických rezolucí, které byly jednohlasně schváleny delegáty této světové organizace. Pokud by se to stalo dříve, pak by nedošlo k bitvě, kterou dnes vidíte. OSN má v tom všem své místo a nakonec může být hlavním hráčem v řešení – tak, jak si představovali zakladatelé této instituce před mnoha lety.

Tato bitva, kterou právě teď vidíme, má potenciál, že světu přinese pochopení skutečné situace a začne pomáhat při urovnávání skutečných problémů těch, kteří seděli na plotě.

Kdo má rád válku? Já ne. Ale pokud jste si mysleli, že je to „cizí záležitost“, která časem pomalu odejde, zatímco vy budete vyrovnaně sedět v USA v míru a s mnohými kolem vás, pak jste nepochopili nic z toho, co Kryon řekl. Kryon nám řekl, že samotný důvod, proč jste v této skvělé zemi, je to, abyste umožnili, „aby skvělým způsobem zářila síla pracovníků světla, kteří nejsou v režimu přežití“. Jinými slovy – vaší zodpovědností je posílat světlo do Palestiny [Kryon tak nazývá celou oblast Izraele a Palestiny] způsoby, kterými to nikdo jiný nedokáže. Přemýšleli jste o tom někdy?

Ti z jiných zemí se mne často ptají: „Proč vy v USA máte tolik metafyziky… tolik informací a tolik channelerů?“ Povím vám to: není to náhoda. Je to mandát – odtud musí vzejít práce, aby pomohla těm, kteří jsou v režimu přežití… těm v sutinách, které vidíte každý večer v televizi. Jsme ti, kteří mají většinu odpovědí! Nyní dovolte, aby se světlo projevilo – tak, aby ostatní v temnějších oblastech mohli „vidět“ poklady, které dosud byly v temnotě – jako moudrost, řešení a vhodné činy.

Pokud jste tímto blogem dotčeni, pak se omlouvám. Není mým záměrem kohokoli ranit. Dokonce i mí křesťanští přátelé [ještě mi dva zbyli] chápou, kde stojím. Přál bych si, aby nenasazovali svůj klobouk na problémy na Blízkém východě a nezapojovali „vagón vytržení“ pokaždé, když tam dojde ke konfliktu. Jsou ve svých modlitbách tak silní a my potřebujeme, aby se také soustředili na posílání světla… Kristova světla. Tolik by to pomohlo. Místo toho se soustředí na to „aby se odsud dostali“. Budou zklamáni.

Takže pokud máte tendenci posílat mi e-maily a říkat mi, že můj pozitivní postoj a radost jsou špatně načasovány, pak se neobtěžujte. Jsem zaneprázdněný stoupáním po schodech k majáku.

 

 

Lee Carroll