Lee o channelingu

12.02.2016 20:20

(VODÍTKO K ROZLIŠOVÁNÍ)

 
Lee Carroll www.kryon.com
 
 
Chtěl bych využít tuto příležitost a hovořit o channelingu. Často bývá mylně chápán jako něco strašidelného a nechvalně známého a vsadím se, že máte mnohé přátele, kterým byste nikdy nevyprávěli, že jste si např. prohlíželi tuto webové stránky.
Definice channelingu: Posvátná povzbuzujíci, podněcující slova (nebo energie) Boha, jak jsou předávána lidmi lidem.
Tato definice říká, čím channeling skutečně JE. Z toho vyplývá, že byla původně chanelována nejen většina posvátných spisů planety (všechna náboženství), ale také mnoho umění a hudby! Channelování je zcela běžné, ale jako hodně jiných - znovu se v éře New Age objevujících - procesech, bývá obklopeno podezřelým stigmatem. Bůh nenapsal Bibli... lidé tak učinili pod Božskou inspirací.
Jsme zvyklí na to, že nám předávají informace Bohem "oficiálně autorizovaní" muži a ženy, ne obyčejní lidé. Proto vidíme v této éře New Age, ve které se začíná projevovat původní úmysl New Age Mitra Lásky, jak stále více "obyčejných lidí" předává informace Boha.
Dokonce i v naší vlastní kultuře akceptujeme dopisy prostého člověka svým přátelům v různých městech posvátné země... jako svatá slova Boha! (Tak bylo napsáno mnohé v Novém zákoně Bible.) Přemýšlejte o tom. To je channeling!
Věříme, že Bůh nepřestal před 2000 lety hovořit k lidem. Věřit, že Bůh komunikaci ukončil, znamená popírat vlastní božství nebo připisovat minulosti obzvláštní posvátnost, nebýt si dostatečně hoden/hodna se vidět součástí Božského pokračujícího plánu k osvícené Zemi. Jste hodni neustálé komunikace s Bohem... co já učím je ve skutečnosti VAŠÍ součástí!
Avšak existuje něco, co s channelingem souvisí ...
 

Zodpovědnost!

Každý může být kanálem a Duch v tomto ohledu není soukromým vlastnictvím. Duch je tady pro všechny lidi. V nás všech existuje nadání a tato schopnost být kanálem. Jako u mnoha jiných věcí znamená ZÁMĚR člověka vše. Ne každý channeling probíhá s ČISTÝM ZÁMĚREM. Z tohoto důvodu je mnohé opravdové a mnohé ne... a VY byste měli být schopni při NASLOUCHÁNÍ nebo při ČTENÍ poznat rozdílPřichází to opravdu od Ducha?
V těchto dnech z mnoha mužů a žen vyvěrají slova a oni je nazývají "inspirovanými"... někteří i na stránkách jako jsou tyto. Jak byste mohli sami poznat, jestli je to skutečné nebo ne? Neboť neexistuje žádná organizace, která by vám řekla, co je OK a co ne. (Nemáte z toho radost?)
Zodpovědnost PRAVÉHO KANÁLU je OBROVSKÁ. Posvátná, posvěcená informace může změnit život! Egocentrické informace sledující vlastní prospěch a řízené strachem mohou zmást a zastavit spirituální růst osoby. Jak byste mohli rozpoznat rozdíl? Kryon nám říká, že v sobě máme sílu rozlišování a že jsme schopni "cítit" rozdíl.
Pro ty z vás, kteří se teprve učí, co tento cit je, mám několik informací, které vám mohou být nápomocné. Byly původně zveřejněny v červencovém vydání 1987 magazínu New Realities ... dva roky před tím, než jsem začal channelovat (jak příhodné). V tomto článku je čtenáři ukázáno 12 kritérií, jak pozitivních tak negativních, podle kterých se může orientovat. Věřím, že je tato informace přesná a že ji vytvořil osvícený člověk, aby učil ostatní lidi.
Dále dole prezentuji sedm z dvanácti kritérií (jak byly uvedeny také v šesté knize Kryona "Partnerství s Bohem").
Až budete příště sedět při channelingu nebo jej číst, myslete na sedm dole uvedených bodů. Zatímco budete naslouchat nebo číst jeho/její slova, pokuste se také zeptat, "jaký je úmysl člověka, který hovoří?" Účastní se jeho ego nebo lidský plán? Pokud něco z toho objevíte...tak přestaňte. Aby byla informace přesná a pravdivá, nesmí u toho být lidské ego. Duch to po kanálu požaduje... já to vím. Vím z více než dvanácti let zkušeností živého channelingu také, že je poselství VŽDY naplněno láskou a ne strachem. Dbejte na to!
"Poznáváte" tuto energii jako známou a cítíte se "doma"? To je další klíč. Pokud se tak necítíte a nemůžete se s tou nebo s těmi bytostmi identifikovat, která/é jsou prostřednictvím člověka chanelovány, pak byste se možná měli pro ten moment tohoto poselství vzdát. Ne všechno chanelování přichází od nějaké bytosti. Mnohé z toho přichází od vašeho vlastního spirituálního centra. Nepokoušejte se vždy vyzvědět, "kdo" to je, vyptávat se na jeho/její jméno nebo ho/ji obdařit kůží a kostma. Uvažte, že vaším jádrem je láska Boha... a je také schopna VÁM dávat poselství od VÁS.
DŮLEŽITÉ: Prosím, dejte si chvilku čas a přečtěte si čtyři vlastnosti, znaky lásky, které stojí v první kapitole Kryonovy knihy Partnerství s Bohem. To vám pomůže chápat stav prostý ega ... a některé znaky čisté posvátné energie.
Rozlišujte sami pro sebe. Co je to? Poselství od člověka?... nebo poselství moudrého a milujícího Boha? Očekávám a vítám tento test všeho, co jako kanál Kryona píšu nebo říkám. Musí být pokaždé absolutně zvládnut.
 
 

VODÍTKO K ROZLIŠOVÁNÍ
-
 New Realities Magazin, Juli 1987

(Přeformulováno...)

(1) Vždy budou mít užitečné informace pro každého. Dejte si pozor na channelery, kteří předávají užitečné informace pouze pro některé, nebo vám říkají, že je to pouze pro zvláštní skupinu či omezený počet lidí. Musí být užitečné pro celé lidstvo, každého jednotlivého člověka. Dávejte si na to pozor. Díky tomu poznáte, jestli slyšíte pravdu.

(2) Poselství by mělo být povznášející. Vyhlížejte posilující zprávy – ne plné strachu, ne takové, které vás budou vyčerpávat, přimějí vás jednat na základě strachu či se skrývat – musí to být zmocňující poselství! Buďte obezřetní.

(3) Duch vám nikdy nebude channelovat zprávu, ve které by vás žádal, abyste se vzdali své svobodné vůle. Nikdy! Protože vaše existence na Zemi je právě o svobodné vůli a možnosti sedět na židli ze zlata. Svobodná volba! Volba, která pohání budoucnost planety.

(4) Duch vám nikdy nepředá poselství – nikdy – ve kterém by vás žádal, abyste porušili integritu toho, v co věříte. Ctíme vaše myšlenkové procesy. Duch vás nikdy nepodvede ani vás nebude k ničemu „přemlouvat“. Naše poselství nesmí nikdy porušit vaši integritu. Musíte se při něm cítit příjemně a pro vaše srdce bude zvonit pravdou.

(5) Drazí, Duch nebude nikdy prezentovat channelera coby jediný zdroj. Dávejte na to pozor, protože jsou mnozí channeleři Ducha, jejichž informace se budou vzájemně doplňovat, aby vytvořily větší obraz – zejména v této nové době. Nikdy se nebudou prezentovat jako jediný zdroj informací.

(6) Očekávejte, že informace budou běžně novými informacemi. Dejte si pozor na channelera, který jen oprašuje staré informace, protože nechanneluje nic jiného než ego lidské bytosti. Nové informace jsou nezbytné. To je celý důvod pro channeling. Přemýšlejte o tom.

(7) Channelované informace by měly obsahovat duchovní řešení. Smyslem channelingu jsou řešení pozemských výzev skrze nové informace.

To je sedm z dvanácti pravidel rozlišení u channelingu od Ducha, které vám předaly lidské bytosti. (Původně byla předána v časopise New Realities v červenci 1987.) A nyní vám předáme jedno pravidlo od nás. S channelovanou informací zacházejte jako s manuálem. Nelibujte si v ní. Nestavějte na ní celý svůj život. Nedělejte z channelera gurua. Podívejte se na informace, učte se z nich jako z příručky a pak je odložte. Pokud si je potřebujete oživit, pak to opět udělejte jako s příručkou a opět je odložte. A pak se svou vlastní silou a svým vlastním zmocněním jděte do své místnosti ze zlata a začněte vytvářet vyšší vibrace pro tuto planetu. Vy jste ti zmocnění! Channeling, to jsou pouze informace pro vaše činy.

Řekli jsme vám, abyste v této místnosti cítili lásku Boha. Někteří z vás řeknou: „Kryone, jak poznám rozdíl mezi láskou a egem? Jsou si podobné. Řekl jsi nám, že musíme milovat sami sebe – není to ego?“ Drazí, rozdíl mezi láskou Ducha, vašeho vyššího já a láskou lidského ega je obrovský. Nyní vám ohledně toho dáme pravidlo ve čtyřech bodech. Budeme vám je předkládat často a v mnoha formách, jak se budeme i nadále snažit přiblížit vám naše vibrace. Při tomto setkání (a v této knize) pravděpodobně není žádná skvělejší zpráva než to, co následuje.

Čtyři znaky čisté lásky

Drazí, čistá láska Ducha je tichá. Láska nekřičí z vrcholu kopce: „Tady jsem – podívej se na mě!“ Láska Boha a láska vyššího já je tichá, soucitná, silná a plná. Ach cítíte to? Tuto lásku do vás nyní vléváme. Je to skutečná esence domova. To někteří z vás cítí, když věří, že jsou „zamilovaní“ do Boha. Je to vzpomínka na domov a ta patří vám! A drazí… její ztělesnění je na té židli ve zlaté místnosti! Rozumíte?

Láska nemá žádný skrytý program (agendu). Existuje sama pro sebe a sytí pouze lásku ducha. Není kolem ní žádné hlásání evangelií. Nechce obejmout nikoho jiného než vás. Je to čistá láska. Nekřičí: „Pokud pro mě něco uděláš, pak já udělám něco pro tebe!“ Ne. Existuje jen proto, aby „byla“. Je spokojená jen s tím, že je. Kolem lásky Boha není žádná agenda.

Třetím znakem je to, že láska se nikdy nevychloubá. Nikdy se nebije v prsa. Nikdy není pyšná. Víte, nikdy taková být nemusí, protože je z tvořivého zdroje. Každý ji uvidí a nikdy nebudete muset říci ani slovo. Nikdy nebudete muset zvednout ruce a říci: „Podívejte se na mě.“ Jako světlo v temnotě budete přitahovat ostatní, kteří se pak budou ptát: „Co je to s tebou?“ Když Wo uviděl nádherného zlatého anděla na židli ze zlata, nežádal ho o předložení pověřovacích listin. Cítil posvátnost této bytosti! Vaše lidství je odznak, který všichni vidí. Jak se čistí stará energie Země, mnozí ho zpozorují!

A poslední – láska má moudrost, aby použila předchozí tři vlastnosti. Tato moudrost je tichá, bez programu (agendy) či sebedůležitosti. Ví, co říci a co ne. Věnuje se moudrým činům.

Čistá láska ve vašem životě nikdy nevytvoří scénář strachu, to dělá ego. To je hlavní rozdíl, drazí. Strach nemá v poselstvích od Boha místo. Strach je mechanismus používaný v karmě a lidských lekcích. Pamatujte si toto: v celé dochované písemné historii všech systémů víry bylo zaznamenáno, že když se objevili andělé Páně, přicházeli se dvěma slovy. Víte, co řekli jako první před čímkoli dalším kterémukoli člověku? „Neboj se.“ To je důkaz, že vám Bůh nikdy nepřinese poselství strachu. Neboj se! Je to zapsáno, abyste se na to mohli podívat.

 
Od Lee Carrolla… (z knihy: Kryonova Kniha Šest)

V Kryonově Knize Jedna (1993) Kryon naznačil, kde se ve světě nachází dalších osm Kryonových channelerů. Mnozí z těchto míst psali a ptali se: „Kde je náš channeler?“ Ptal jsem se na to Kryona (když jsem byl ve sprše). A jeho odpověď mne překvapila a rozesmála. Kryon řekl (zatímco jsem držel v ruce mýdlo): „Učinil jsi mylný lidský předpoklad, že jsou všichni dospělí! Načasování je specifické pro každou kulturu.“ To tedy znamená, že někteří z nich jsou děti, které odhalí poselství, až se planeta přiblíží roku 2012 (více o roce 2012 později).

Zeptal jsem se Kryona, jestli až tyto děti vyrostou, bude čas vhodný pro toto poselství. Informoval mě, že celý svět není tak nechápavý jako naše kultura! (Díky, Kryone.) Myslím, s veškerou láskou a namydleností, že jsem byl uražen. Pravda někdy bolí.

Přes to všechno zůstávám zdráhavým a pochybujícím channelerem – tím chlapíkem, který ohledně své práce i nadále žádá více potvrzení a ověření realitou. To udržuje mou rovnováhu a uzemnění a zároveň mi to přineslo tři nová prohlášení, se kterými lze pracovat. Jsou to tato:

(1) Channelovat může kdokoli! Ne pouze několik z nás, kteří píšeme knihy a pořádáme semináře. Někteří z vás pravidelně channelují svá vyšší já. Není to strašidelné ani divné (i když si to myslí vaši přátelé). Pokud vám přítel řekne, že jste divní, pak už byste možná neměli channelovat v supermarketu – nebo byste měli alespoň poodstoupit od brokolice.

(2) Duch (Bůh) není ničím majetkem! Proto ho může channelovat kdokoli. Pravda je dostupná každému. Určití učitelé mohou být vyvolení, aby jeho poselství předávali vhodným způsobem, a možná by to mělo být opatrně předáváno těm, kteří jsou povolaní být knězem, ale pravda nemůže být nikomu vyhrazena – nikdy!

Proto Kryonova práce učí zmocnění sebe sama, zvýšení lidského vědomí a sebeúctě. Také učí, že nemáme „naletět“ prorokům hlásajícím zkázu a beznaděj. Zcela jsme změnili svou budoucnost!

(3) Osvoboďte se ve svém duchovním učebním zaměření od veškeré senzacechtivosti ohledně létajících talířů, UFO, komet a mimozemských návštěv. „Co?“ můžete se ptát. „Říkáš nám, že tyto věci neexistují?“ To vůbec ne! Říkám jen, že nepatří do vašeho srdce! Kryon předal zprávy o mimozemšťanech dokonce i v OSN (jak uvidíte později v této knize). Ne jednou, ale dokonce dvakrát! Takže věřím, že existují. Ale radím vám, abyste je neuctívali – a když se dívám na všechen ten čas věnovaný tomuto tématu, někteří New Age věřící jsou tomu velmi blízko! Studujte toto téma, pokud chcete, ale pak obraťte list a vraťte se ke svému skutečnému hledání – jak vytvořit lásku Boha ve svém životě do té míry, že budete spoluvytvářet svou realitu, budete v míru se sebou i svým okolím a začnete díky tomu měnit planetu. 

 

 
Přeložila Martina Mangová (zač. roku 2008), upraveno 16.02.2016 (Marie Kuchařová)