Lemurijské sesterstvo

07.03.2016 09:44

  

 

 

Upozornění!!!

Kryonovy channelingy pro Lemurijské sesterstvo a celý tento projekt je určen pouze ženám. Není to žádné celosvětové spiknutí, ale jednoduše probuzení našeho posvátného účelu – toho, co jsme znaly už v dobách Lemurie a co se opět navrací na planetu. Možná jen v trochu pozměněné podobě, aby to bylo v souladu se současnými energiemi, současnou společností a naším aktuálním úkolem. Pokud jste byly součástí Lemurijského sesterstva, poznáte to, a pokud se chcete ponořit do těchto energií, jste vítány. Mužům je sem vstup dovolen, ale pouze pokud sem vstoupí s úctou a čistým záměrem. I pro ně to může být velmi silný zážitek. Jen vězte, že ačkoli jsme v průběhu věků všichni prožili životy coby ženy i muži, tak ty, které byli ženami v Lemurii, jsou jimi i nyní. Je to tak záměrně. Takže pokud jste muž, pak jste byl mužem i tehdy.

Channelingy, které Kryon předal pro Lemurijské sesterstvo, jsou velmi výjimečné – jsou určeny specificky pro ženy, které v sobě cítí toto volání. Je to natolik silné a zvláštní, že u některých těchto channelingů nesmělo být ani vědomí Lee Carrolla! Bylo to tak s jeho svolením a z úcty k předávanému. Všechny si je poslechl později, ale při předávání jeho vědomí nic „neslyšelo“ – ačkoli poselství byla předána jeho prostřednictvím. A tak v úctě k tomuto konceptu udělám totéž. Všechny tyto channelingy a články tedy přeložím sama, bez následné korektury od kolegy. Proto prosím buďte shovívaví, pokud mi unikne nějaká ta chybička.

Lemurijské sesterstvo ale není o rozdělování se na muže a ženy. Naopak – je uctěním obojího a o sloučení obou těchto aspektů do celistvosti. Jen probouzí něco, co mohou nést pouze ženy – a některé z těchto energií dokonce pouze matky. Je před námi zásadní úkol a my se k němu postupně probouzíme. Možná budete překvapeny, možná pro sebe zvoláte: „Ano! Věděla jsem to! Přesně proto tu jsem!“ Buďte trpělivé, Kryon a Dr. Amber Wolf nám postupně odkryjí víc…

POZOR! Prosím ještě o jedno – tyto channelingy jsou určeny pouze pro ty, které ucítí toto volání a samy se rozhodnou číst a třeba později i připojit. Není to určeno k hromadnému sdílení na sociálních sítích ani k rozesílání mailem. Pokud máte ve svém okolí konkrétně ženy (případně i muže), o kterých jste si jisti, že by je to mohlo zajímat, povězte jim o tomto projektu a pak nechte na nich, zda se rozhodnou podívat či ne… Děkuji.

A nyní již pár slov o Lemurijském sesterstvu (více informací o LS i o jeho zakladatelce, a později i o možnostech, jak vytvořit tyto kruhy i u nás… pnaleznete na samostatném webu)…

 

Marie Kuchařová

 

Lemurijské sesterstvo

 

Semináře Lemurijského sesterstva jsou pozvánkou k aktivaci vaší Lemurijské DNA, znovuprobuzení vaší božské ženské esence a zasvěcení do Posvátného kruhu Lemurijských sester

V Posvátném kruhu se dotýkáme našeho spojení se starodávnou lemurijskou moudrostí a znalostí, kdy mnohé z nás žily coby léčitelky, kněžky a zplnomocněné ženy. Připravíme oltář, jak jsme to dělaly již v mnoha životech, a společně vytvoříme ústřední záměr pro naši energii a modlitby. Společně pocestujeme do dob Lemurie, kdy jsme se scházely za účelem léčení, omlazení a podpory – kdy jsme byly ctěny jako základní část duchovně vědomé společnosti. Tato zásadní role Lemurijských žen pomáhala vytvářet rovnováhu s božskou mužskou esencí Lemurijských mužů a zajišťovala pokračující mír a harmonii po tisíce let. Kryon řekl:

„Původní Lemurijské sesterstvo bylo praktikováno ve všech částech Lemurie – na mateřské hoře i následně vzniklých ostrovech. Trvalo ještě dlouho po „staletích Akášického růstu“ a i nadále se šířilo po celé Zemi, dokud nebylo zapomenuto kvůli atributům přežití a počátkům období dobývání.

Postupně se přeměnilo v některé z nejtajnějších společenství po celé Zemi. Bylo přejmenováno a dokonce i popíráno těmi ženami, které ho uchovávaly, až nakonec samy Kněžky vymizely kvůli nerovnováze, která ovládla lidstvo. Nicméně nikdy nevyprchalo z Akáši starých duší. Jako šepot minulé lásky – vždy bylo připravené se znovu objevit a znovu se rozhořet ohněm soucitu k veškerému lidstvu.“ – Kryon prostřednictvím Lee Carrolla

„Existuje rčení, které říká: ´Kdyby ženy vládly světu, nikdy by neposlaly své syny do boje.´ To se stalo definicí ´mateřské energie´. Řeknu vám jiné rčení: ´Kdyby byl ve světe vyvážen mužský a ženský prvek, lidé by nikdy neposlali své děti do boje.´“ – Kryonův živý channeling „Rekalibrace moudrosti“ předaný v Limě, Peru 27. listopadu 2011

Amber Wolf, PhD je zakladatelkou a tvůrkyní seminářů Lemurijského sesterstva. Jejím posvátným úkolem je pomáhat probouzet základní semena DNA všech sester. Její osobní zasvěcení do Lemurijského sesterstva proběhlo 09/09/11. A 10/10/11 obdržela silné doporučení od Lee Carrolla, aby znovu vytvořila starodávný Lemurijský obřad. Seminář Lemurijského sesterstva měl svůj debut 11/11/11 v Argentině, v Jižní Americe.

Amber i nadále dostává a channeluje informace a vedení skrze své pokračující spojení s Lemurijskými energiemi. Každé zasvěcení a aktivace, které obdrží, jí pomáhá sloužit evoluci Lemurijského sesterstva, aby mohla pomoci s vytvořením mostu mezi starodávnou moudrostí a moderními znalostmi. Amber nese láskyplné poselství Lemurijských sester pro ženy na celém světě. Své semináře pořádá především v USA, Kanadě a Jižní Americe, ale cestuje kamkoli je povolána…

(Pozn. překl.: v roce 2016 bude mít semináře v Německu, Rakousku a spolu s Lee Carrollem naplánovali i zářijový 14denní pobyt se semináři a channelingy speciálně pro Bohyně v Řecku! Pokud to bude i vaším přáním, jistě jednoho dne zavítá i k nám a třeba i s Kryonem a Lee Carrollem…)

 

Amber Wolf