Listopad 2015

29.12.2015 10:39

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – listopad 2015

 

 

04. 11. 2015

 

BUŇKY GENESIS

 

Co kdybych vám teď řekl, staré duše, že nyní tyto buňky [Genesis] můžete osvobodit? Že je můžete přimět, aby pro vás byly aktivní? Teď už je to pro vás dostupné… udělejte to s pomocí afirmací, změny vědomí, meditace. Nicméně při tom komunikujete s innate (vrozenou moudrostí těla) a ta je připravena osvobodit buňky Genesis z jejich časového vězení, aby mohly být znovu použity! To pro vás znamená zrychlený růst k osvícení! Spolupracují s Akášou!

 

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonova channelingu „Budoucnost DNA“ -

 

 

 

 

10. 11. 2015

 

SOUČÁST VÁS I MNE

 

Duchovně organizovaná víra na této planetě je ve velmi staré energii přežití. Přiřazuje duši izolovaný status v lineární lidské krabici. Vaše duchovní systémy vůbec nevidí vaši duši jako součást Boha. Odkládají ji na místo, kde buď přežije, nebo ne. Pokud neděláte správné lineární lidské věci, vaše věčná duše bude odpovídajícím způsobem potrestána, pokud je děláte, bude odměněna. Drazí, zní vám to jako Stvořitel, nebo jako něco, co pro vás vytvořil člověk? Chci, abyste se zbavili konceptu, že je vaše duše v temnotě a je propojená s lidskými činy. Vaše duše je součást vás i mne.

 

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonova channelingu „Kosmický kuchař“ -

 

 

 

 

16. 11. 2015

 

POSOUVAJÍCÍ SE PARADIGMA

Úplně každý člověk, který viděl přicházet anděla, ví, že ta energie proudí ve spirále skrze zeď a je nepopsatelné barvy. Nemá žádnou kůži ani křídla nebo svatozář a u 3D lidí často vzbuzuje strach – když spatří multidimenzionální formu, často padají ve strachu na kolena.

Proto bez ohledu na to, zda to byl Mohamed v jeskyni nebo Mojžíš a hořící keř, tyto andělské kulisy nejsou ve 3D a stejně tak ani božskost, která sídlí ve vašem nitru. Chceš štěstí, člověče? Raději pátrej po multidimenzionálním Bohu ve svém nitru. Paradigma se posouvá. Je multidimenzionální, ne jednorozměrné. Měli byste se začít přesouvat od paradigmatu, které omezuje všechno, co děláte, na realitu stejnosti a jednoduchosti, k tomu, co otevírá možnosti změny pro všechny. Ty možnosti mohou změnit váš život; mohou změnit to, jak reagujete; kdo si myslíte, že jste; a kým vám bylo při narození předurčeno se stát. Všechny tyto informace jsou v energii vaší duše přepsatelné na paradigma, které je multidimenzionální, a které v sobě zahrnuje Boží lásku a radost okamžiku.

 

 ~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Běžně kladené otázky“ –

 

 

 

23. 11. 2015

 

EXISTUJÍ ANDĚLÉ?

…Lidé chtějí, aby andělé byli „Božími továrními dělníky“, každý s vlastním úkolem. Tak to ale není! Když dýcháte vzduch, šikuje se do řady coby individuální molekuly se jmény a úkoly a pak v řadě vstoupí do vašich plic? Zvykněte si na koncept toho, čemu se říká propletení (propojení). Je to výraz používaný v kvantovém světě, který popisuje podivný atribut hmoty, která se zdá být „spojená se vším zároveň“.

Chci, abyste si zvykli na něco, co je silné a nádherné. Jste součástí všeho! Nejste od toho odděleni. Patříte k tomu. Ve 3D můžete mít individuální těla, ale v multidimenzionálním světě jste spojeni se vším!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Polidšťování Boha“ –

 

 

30. 11. 2015

 

JEŠTĚ 18 LET

Nyní přemýšlejte: až se dostanete na druhou stranu roku 2012, bude vám zbývat ještě 18 let v energii Galaktického zarovnání. Je to 36leté okno a vy nejste ještě ani v jeho polovině [mluví o precesi rovnodennosti; channeling je z prosince 2011].

Tady je, co to znamená pro Ducha: při tomto okně zarovnání je vytvořena energie, která je naprosto zvláštní a nebude se opakovat příštích 26.000 let. Máte ještě 18 let, abyste změnili tuto planetu v této specifické energii manifestace (projevení), abyste zaseli semena. Už to děláte. Už se to děje. Na konci těchto 18 let vám dám proroctví: začátek skutečného míru na Zemi na Blízkém východě.

Uvidíte řešení složitých rébusů, která jste nikdy dřív neviděli. V tomto čase mladí, kteří jsou nyní teprve teenageři, budou vůdci. Budou na své cestě vzhůru. Budou přemýšlet o konceptech, které jste vy ve starší energii vymyslet nedokázali. Budou řešit hádanky, o kterých jste říkali, že jsou neřešitelné. Bude existovat technologie, která pomůže planetě způsoby, o kterých se vám ani nesnilo. To je proroctví za 18 let, protože znám vědomí těch, kteří přicházejí, a vidím nejsilnější potenciály planety v té době – to vše díky starým duším, které se probudily a odvádějí svou práci.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Proces“ -

 

 

 

 

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.