Marie Kuchařová: Další channeleři a Osobní vztah s Kryonem

18.04.2014 23:59

Dlouho jsem zvažovala, zda tento článek napsat nebo ne. Několikrát už jsem se na to chystala, jednou ho myslím i napsala a pak opět smazala… Dokonce jsem se na pár věcí Kryona ptala (3.3.t.r.) a chtěla to zapsat a pak jsem to zase odložila. Ale protože se mne na to opakovaně ptáte a dnes v noci mi přišel jasný impulz, který mi nedovolil spát, tak jsem se odhodlala ten krok udělat. Berte to prosím hlavně jako moje vnímání a můj názor, i když vychází i ze zkušeností Lee Carrolla a z poznámek od Kryona. Jak říká Kryon: „Nevěřte něčemu jen proto, že vám to říká někdo, komu důvěřujete. Dokonce ani když jsem to já (Kryon) – prověřte to sami v sobě. Použijte svou intuici a nezapomeňte ani na duchovní zdravý „selský“ rozum.“ No vidíte a už to samo o sobě by mohlo být vodítkem k rozpoznání pravého channelingu. Ale pro ty, co občas zaváhají, budu pokračovat.

 

Další channeleři

 

Nejen v Čechách, ale po celém světě existuje mnoho lidí, kteří říkají, že channelují Kryona. Ne vždy je to ale pravda. Kryon i Lee nám předali nápovědy, jak to rozlišit (viz odkazy Kryonovi channeleři a Lee o channelingu). Na základě dalších informací, pozorování a svého cítění to zkusím zformulovat ještě jinak. Čeho jsem si já všimla při channelování (svém osobním i Leeově) a při Leeových rozhovorech v rádiích.

- Z Kryonových channelingů vždy vyzařuje obrovská láska, i když toto slovo používá jen velmi málo. Přímo vás obejme a z toho objetí cítíte tu nejčistší lásku – lásku matky, otce, milence, dítěte i Boha samotného. A zároveň úctu. Ano, Kryon si nás váží. Ctí nás jako velkolepé bytosti, které na sebe vzaly nelehký úkol, na který si každý „netroufne“. Kryon se na nás nikdy nehněvá, nikdy nementoruje, nikdy nekritizuje ani neodsuzuje… Ano, občas žertuje a „utahuje si“ z našich pozemských postojů, ale vždy v dobrém. Občas říká „chci, abyste…“, ale není to nátlak. Je to jako by nás vzal za ruku a řekl: „Milovaní, máte nekonečnou svobodu volby, ale přál bych si, abyste udělali toto, protože v tomhle vám bude opravdu dobře a to vás dovede tam, kam chcete sami jít. Zvolte si sami, já bych vás jen chtěl vidět šťastnější.“

- Při veřejných (skupinových) channelinzích téměř nikdy (vím pouze o dvou výjimkách) neprovádí tzv. „osobní čtení“. A i u těch dvou výjimek je to proto, že tím může ledacos naznačit i dalším posluchačům a proto, že jim (dvěma) tím předává vodítko, jak pokračovat dál (ve výzkumu, objevech, tvorbě). Přesto máte pocit, že i když hovoří obecně, mluví vlastně k vám osobně. Když dává příklady o životě někoho jiného, slyšíte zároveň jeho hlas: „Poslouchej, poslouchej, je to i o tobě. Mluvím i k tobě. Vím, že tohle tě trápí. Už nemusí. Takhle to je…“

- V jeho channelinzích je téměř vždy něco nového nebo alespoň lépe a hlouběji vysvětleného. Není to jen obecné povídání o ničem plné sladkých slov. Naopak – často přináší nové objevy či odhalení starého a dávno zapomenutého. Objevy, které lze dokázat. Možná ne hned, ale časem se jeho slova potvrdí a často ta potvrzení přijdou z vědeckých kruhů nebo z vašeho osobního prožitku.

- Když se do jeho channelingu ponoříte, cítíte lásku, klid a často zažíváte „aha momenty“. Mnoho věcí je pak jasnějších, často při něm probíhá léčení – duše i těla… (je vám pak lépe).

 

… A tak bych mohla pokračovat dlouho. Pokud se setkáte s někým, kdo o sobě prohlašuje, že je Kryonovým channelerem a vy si nejste jistí, pak důvěřujte své intuici. Pokud tomu chcete „přijít na kloub“, přečtěte si vodítka, která jsem zmínila výše a nezapomeňte ani na svůj duchovní zdravý smysl.

 

Existuje mnoho těch, kteří Kryona chtějí channelovat (oni sami to chtějí, Kryon nikoho nenutí) pro druhé. Mnozí to dělají s dobrým úmyslem a nejlépe, jak dovedou. Někteří jsou úspěšnější, jiní méně. Někdy můžete mít pocit, že jste „na správné adrese“ a přeci tu a tam něco zaskřípe. Může to být tím, že daný člověk není ještě dostatečně zběhlý v channelování, že ještě některé věci nedokáže správně odchytit nebo že jeho „kanál“ není dostatečně čistý. Používejte proto i svou rozlišovací schopnost. Není to ale ještě důvod se od něj odvrátit. I Lee kdysi začínal… Pokud tito lidé dále šíří Kryonovu lásku a pomáhají dalším k objevení vlastní síly a krásy, pak je jejich práce velmi potřebná a ceněná a zaslouží si šanci.

 

Jsou ale také tací, kteří napnou všechny své síly a možná si i myslí, že channelují Kryona, ale výsledek je velmi zmatený, nejasný, nic neříkající, odsuzující, občas kopírují to, co si přečetli, jindy přicházejí s něčím, co je přímo v rozporu s Kryonovým učením a Kryonovými informacemi. Trochu vás může mást energie kolem. Často totiž používají veškeré své duchovní schopnosti a svou energii (i energii kamenů a jiných silových předmětů), aby nastolili určitou atmosféru… a pak můžete váhat, jestli přeci jen nejsou tím, kým říkají.

Nejlepší je navázat vztah s Kryonem přímo. Pak nikdy nebudete na pochybách.

 

Jen tak mimochodem, je pouze devět oficiálních Kryonových channelerů na celém světě a jsou velmi pečlivě vybráni a rozmístěni. Jsou vybráni z kruhů, které mají k metafyzice poměrně daleko. Většinou jsou to (nebo byli) velmi pragmatičtí lidé, kteří na něco takového, jako je channeling, nikdy (v tomto životě) nevěřili a esoterice se zdaleka vyhýbali. A jsou na takových místech, kde je jich velmi zapotřebí. Když jsem zjistila kde, naplnilo mne to obrovským klidem… o svět je dobře postaráno. Jsou rozmístěni v: USA, Mexiku, Indii, Africe, Rusku, Izraeli, Jižní Americe, Číně a Sýrii. Ne všichni v současnosti channelují (veřejně) a přesné umístění některých z nich Kryon záměrně nezveřejňuje (není divu). Pouze u těchto devíti je Kryonova přítomnost řekněme „intenzivnější“. Nedělá přímý nátlak, ale jako by vám neustále stála za ramenem a usmíval se. Asi byste taky dlouho nevydrželi „odolávat“, že? Takhle nějak přesvědčil i Lee Carrolla. A věděli jste, že Lee nebyl první, koho Kryon kontaktoval v USA? Před ním byl vybrán ještě jiný muž, ale ten odmítl a Kryon tedy ctil jeho osobní volbu. A tak se Lee stal úplně prvním veřejným Kryonovým channelerem na světě.

 

 

A jak vypadá osobní spojení Kryonem?

 

To bude nejspíš individuální, ale u mě se probudilo tak nějak plynule a nepozorovaně. Prostě jsem překládala a poslouchala jeho záznamy a zamilovala se do něj. A pak tu najednou byl, usmíval se, občas něco „řekl“ (beze slov, neslyším hlasy, prostě najednou „vím“). Je to naprosto přirozené splynutí. Někdy ke mně hovoří ve snu, jindy jako by mi „koukal přes rameno“ a pomáhal mi psát. Jindy je jen přítomnou oporou.

 

Co pomáhá „navázání spojení“?

- V první řadě je to asi záměr. Požádejte o to. Možná se to nepovede hned realizovat, ale vaše žádost je vyslyšena okamžitě. Zejména když ji vyšlete celou svou bytostí a upřímně si to přejete z čistoty svého srdce.

- Mně také pomohl častý kontakt prostřednictvím překladů, korektur, čtení a poslouchání channelingů, která přijal Lee.

- Zároveň je důležité úplně se odpoutat od jakýchkoli předpokladů, domněnek a očekávání o tom, jak by to mělo probíhat, co by asi tak Kryon mohl říci apod. Prostě je třeba „vyčistit kanál“. A odpoutat se od „přílišného chtění“. Jen tomu zůstaňte otevření. Postupem to přijde.

- No a bez čeho by to nešlo, to je láska. Upřímně milujte Kryona (i sebe) a půjde to mnohem snadněji. A také buďte tzv. v dostatečně „vysokých vibracích“. Když budete v depresi nebo budete mít vztek, pak s vámi sice bude Kryon (stejně jako mnoho jiných milujících bytostí), ale vy ho přes ty negativní emoce nejspíš neuslyšíte… Nejlépe ho budete vnímat, když budete mít skvělou náladu. Tak se smějte, radujte a užívejte života. (Samozřejmě upřímně. Když to nejde, tak to nejde…)

- A pak už to chce jen praxi. Tak trénujte… Možná vám nebude Kryon předávat informace o původu lidstva, chodu vesmíru a podobně, ale to nevadí. Koneckonců, to si můžete přečíst na Kryonwebu, že? ;-) Osobní vztah s Kryonem je o něčem jiném. O lásce, posílení, úctě, podpoře a také humoru. Často i úplně beze slov. Mnohokrát je jeho přítomnost jen potvrzením: „Jdeš dobře, jsem tu s tebou, pokračuj.“

 

Nemusíte to předávat dál ani o tom s nikým hovořit. Nemusíte být oficiálním channelerem. Užijte si to. Povídejte si s ním, ptejte se ho. Jen byste měli vědět, že na některé věci neodpovídá. Většinou na ty, které nejsou tzv. „v jeho kompetenci“. To znamená tehdy, když je to záležitost, na kterou se máte zeptat raději svého těla nebo si na to máte přijít sami. Když je to součástí vaší lekce. Ale i tehdy dá alespoň určitou nápovědu. Minimálně v tom, kam se máte obrátit pro odpověď.

 

No, mohla bych psát ještě dlouho, ale mám pocit, že takto to stačí. Tak jen do toho. Je to nádherné.

 

 

Ze srdce,

 

 

Marie K. pro www.kryon.webnode.cz.

 

 

Tento článek je možné dále šířit v nezkrácené podobě a pouze pro nekomerční účely.