Marie Kuchařová: Kryonova slova, souvislosti a výzva ke společné meditaci

23.02.2016 19:41

Kryonova slova, souvislosti a výzva ke společné meditaci

 

Pozn.: Výzva ke společné meditaci je na konci tohoto článku. Nejprve ale několik poznámek, abychom odložili některé předpojatosti… :-)

 

 

Poslední dobou se zdá, že se jako národ (i jako čeští pracovníci světla) začínáme dost intenzivně rozdělovat. Vlastně to není zdání. A myslím, že nastal čas na Kryonova slova. Ne kvůli říkání: „Takhle je to správně.“ To si musí uvědomit a ucítit každý sám za sebe. Ale berte to, jako předání zprávy a takové „malé rozsvícení“. Budete mít před sebou Kryonova slova, abyste mohli nezprostředkovaně sami určit, zda s vámi rezonují. Zda vám znějí pravdou nebo ne.

Připojuji tedy několik úryvků z jedné z Kryonových knih a také několika channelingů. Ještě nějakou dobu potrvá, než se dostanou „do světa“, ale cítím, že je velmi důležité to zveřejnit již teď, protože někteří lidé ještě stále nepochopili souvislosti. Stále ještě nepochopili, jak úžasný obraz se skládá. Že i ty nejméně soucitné činy mohou být ve skutečnosti nezbytné (a že to, jestli budou soucitné nebo kruté vlastně záleží na nás!). A že ti, které považujeme za nepřátele, jsou v tom ve skutečnosti s námi. Kvůli několika tisícům v temnotě se dobrovolně vzdáváme své síly – věříme na jakési „oni“ a „ti zlí“, aniž bychom si uvědomovali, že jsme všichni jedno. A i když každý svým vlastním způsobem, téměř všichni pracujeme na tomtéž. Ano, skutečně téměř všichni. Kryon sám nedávno řekl: „Zeptejte se matek, co chtějí pro své děti. Zeptejte se rodin, co chtějí pro sebe a svět. Téměř všichni po celé planetě chcete mír na Zemi. Chcete lásku, bezpečí, vzdělání pro sebe a své děti, střechu nad hlavou a dostatek jídla a čisté vody na každý den. Nenechte si nalhat nic jiného. Kdyby se po světě konaly volby, toto by byl výsledek.“

 

Nejprve k tzv. „uprchlické krizi“.

Kryon neříká, co máme dělat nebo nemáme dělat. Říká, že nás nikdo nebude soudit za naše rozhodnutí, ale měli bychom si uvědomit, že podle toho se pozná, jestli v nás je či není soucit. Jestli skutečně věříme tomu, co říkáme a k čemu se hlásíme. Jestli je naše víra natolik pevná, jestli jsme skutečně pracovníky světla a naše světlo jasně září, nebo jestli jsme svou sílu vzdali – jestli jsme se nechali zastrašit a vtáhnout do energie strachu. „Kryone, mohou s nimi být problémy?“ – „Ano. Mohou a budou.“ – „Mohli by mezi nimi být teroristi?“ – „Ano.“ – „Je to řešitelné?“ – „Rozhodně ano! Pokud projevíte soucit a svou víru, že řešení existuje, pak ho s použitím soucitu, zdravého DUCHOVNÍHO rozumu a vzájemné spolupráce naleznete. Všechny tyto problémy jsou velmi řešitelné, ale záleží na vás. Pomůžete jim nebo je necháte umřít na hranicích?“

 

K EU

To jen připomenu, že celá ta léta dává Kryon EU za příklad všem ostatním. Říká, že sice nejspíš bude muset projít nějakými úpravami a možná se i bude jinak jmenovat, ale je to správná cesta a je důležitou součástí naší budoucnosti. Jednou bude takových společenství několik – tuším, že pět (Africké, Jihoamerické, Evropské, Asijské a Severoamerické). Bude to důležitá součást míru na Zemi a také způsob, jak vystupovat jako jeden lidský druh, až přijdou ti „odjinud“. (Mnozí straší plány na NWO, ale TOHLE je cesta, kam to ve skutečnosti směřuje a je to nezbytné. Nikoli celosvětová (kruto)vláda, ale společenství, které bude vystupovat v zájmu celého lidstva při společném jednání s jinými planetami.

 

K OSN, USA a vládám obecně

Prosím, čtěte bedlivě. Kryon se zde obrací sice převážně k americkým pracovníkům světla a východní Evropu dává za příklad, nicméně bychom si měli uvědomit, že v současné době se to týká i nás – i my svým světlem můžeme pomoci organizacím jako je OSN a poslat světlo největším vládám světa (stejně jako té naší a našemu vlastnímu prezidentovi), protože jinak se spolupodílíme na prodlužování problému. Z tohoto úryvku je patrné, jak může dopadnout neposílání světla (a místo toho obviňování či prostý nezájem a nečinnost) – činí nás spoluzodpovědnými za to, jak a kdy toho míru dosáhneme… Nás, kteří jsme tu právě kvůli tomuto posílání světla a kteří máme hojnost „západního světa“, žádný boj o přežití. To je naše práce. Proto jsme tu a na místech, kde jsme. Není to „vina“ těch, kteří den co den bojují o život nebo nemají co do úst…

Toto je úryvek z Kryonovy Knihy Jedenáct, konkrétně páté kapitoly nazvané – Současné události (citovaný odstavec má nadpis Válka v Iráku):

Další téma je naplněné potenciálem pro nedorozumění. Sedíme zde na místě zvaném Washington, D. C. a mluvíme zde o Iráku. „Kryone, musela se tato válka v Iráku odehrát takovým způsobem?“

No a o které realitě chcete hovořit? Dovolte, abych vám dal znovu informaci, kterou jsem vám dal před nedávnem ve vaší OSN – vaše událost zvaná 9/11 nebyla náhoda. Spustila něco, co mohlo být spuštěno jen nejmocnějším nezávislým národem na světě – tím, který se nemusí zodpovídat žádnému jinému národu, nebo nemá pocit, že by byl součástí nějakého společenství podpůrných národů. To bylo nastavení… v tom není žádná chyba. Proto se to stalo tady [mluví o USA a také o Pentagonu].

To nastavení mělo začít situaci, kdy USA měly změnit Blízký východ. Protože nové uspořádání planety, včetně energií dodaných při Harmonické Konkordanci i Tranzitu Venuše, vyžadovalo novou energii na tvrdohlavých místech. Tato místa na Blízkém východě, která byla stejná tisíc let, potřebovala, aby do ní byl vsunut určitý druh energetického klacku, který tím vším důrazně zamíchal. Nebyl jiný způsob a vy jste byli ti, kteří to měli udělat.

Takže otázka by měla znít spíše. „Kryone, muselo se to stát tak, jak se to stalo… tak, jak jsme to udělali?“ A odpověď je, že ne, nemuselo.

Jste velmi mladá země svobodné volby a jste rasou svobodné volby lidstva. Povím vám toto: když se právě teď ohlédnete zpět a uvidíte, jakou změnu způsobil pád Sovětského svazu bez jediného výstřelu, pak můžete vidět, že vždy existuje lepší způsob. Ale vy jste to tak neudělali a budete tedy nějakou dobu čelit důsledkům svých činů. Není tu žádné souzení, ale spíše jednoduchá energetická ekonomika, protože takto to funguje. Vaše metody opozdily výsledek a smysl a vynutily si problémy, které ještě nebyly úplně připravené – a také jste vytvořili drama, které s vámi zůstane po mnoho desetiletí.

Nemusí se vám líbit, co se děje a způsob, jakým se to děje, ale já vám povím, že historici se na to ohlédnou a řeknou, že celkový pohled byl správný. Výsledek skutečně zamíchá situací, která potřebovala zamíchat. Protože v budoucnosti řeknou, že to spustilo rotaci míče, který nakonec nazvete Nový Jeruzalém. A vy jste toho součástí, Spojené státy.

„No a co můžeme dělat, Kryone? Teď, když se to odehrálo způsobem, který vytváří výzvu… co můžeme dělat?“ Povím vám to – můžete vyzařovat světlo těm, kteří činí rozhodnutí ve vaší vládě a dovolit jim vidět věci, které jsou neviditelné a skryté – nádherné věci – rozsvícením světla na temných místech. Nikoli ve vzteku či souzení, ale v lásce. Protože to jsou vaši vůdci a představují to nejlepší, co v tuto chvíli máte. Vztek a frustrace do nich zasadí jen semena temnoty a frustrace a způsobí, že se věci celkově zastaví.

Pokud jim můžete poslat světlo a rovnováhu, oni mohou vyzvednout potřebné znalosti a moudrost, které se skrývají v jejich vlastních úřadech. Vždy to tak bylo! Už jste čekali dostatečně dlouho – i OSN by se změnilo, víte to? Byli jste rychlí v nadávání a v tom, že jste je označili za zbytečné. Byli v procesu přechodu, ale vy jste je zavrhli, místo abyste byli součást potřebné transformace. Sledujte to, protože i oni projdou otřesy. Až budou tyto posuny v chodu, OSN bude silnější a vy nebudete mít tolik problémů s jejich koordinací. Čekali jste. Mohli jste to vidět a vytvořit energii jednoty, která by posloužila stejnému účelu jako vaše válka – bez utrpení.

A tak to je, že mluvíme otevřeně o těchto věcech. A tak to je, toto je cesta a trať, kterou jste si zvolili svým vlastním způsobem, abyste projevili Nový Jeruzalém. Jak pokládáte tuto trať, radou od Ducha je být trochu víc trpělivým. Vaše bohatství je součástí vaší svobody a vašeho amerického ducha – a to je pochopitelné. Ale nyní vidíte, že v jednání s jinými by bylo dobré vidět, jak funguje samotná Gaia… s trpělivostí, moudrostí a časem… tak jak se to stalo s Berlínskou zdí.

Dobré pokrmy se vaří velmi dlouhou dobu, pak jsou snědeny naráz. Když v roce 1989 Berlínská zeď padla, stalo se to zdánlivě přes noc. Ale energie této hluboké změny na Zemi byla vytvářena pomalu a s rozmyslem lidským vědomím po mnohem delší dobu. Použijte tuto skvělou událost jako model pro ty druhy zázraků, které nyní potřebujete v Íránu, Koreji a u větších problémů, které leží v Izraeli a jeho okolí. Na těch místech jsou desítky tisíc lidí, kteří touží přesně po tom, co máte vy – klidu pro sebe a své rodiny v jejich vlastní kultuře, se svobodou uctívání, aby mohli uctít sami sebe a své božství svým vlastním způsobem… bez nenávisti vůči Západu.

Věřte tomu! Existuje podpora zástupů, která se však neodráží ve vedení, které vidíte. Dovolte, aby se některé tyto věci rozvinuly zevnitř a nemějte pocit, že musíte věci tlačit, protože jsou na pokraji toho, aby se postaraly samy o sebe skrze pomoc nové energie planety – jen s lehkým zatlačením a ovlivněním vašeho skvělého amerického ducha svobodné volby.

 

Křesťané, židé, muslimové

Toto je úryvek také z Knihy Jedenáct. Mimochodem, Kryon často hovoří k zástupcům jednotlivých náboženství. Velmi často jim připomíná důležitost jejich poslání a toho, co jejich víra představuje. Obzvláště velký prostor věnuje zejména židům, protože bez nich bychom neměli ani Jediného Boha, bez nich by vůbec tato planeta nefungovala, protože oni jsou základní karmickou skupinou přímo propojenou s Akášou a hlavně – bez nich by nyní nemohl vzniknout mír na Zemi. Ale my všichni jsme toho důležitou součástí. Všichni. Muslimy nevyjímaje. O jejich úloze se také dočtete v dalších úryvcích (dvou z mnoha):

1) Muslimové, milujete Proroka, že? Dobrá, tak dovolte, abych vás zavedl zpět do té jeskyně. Chystám se vám dát něco k zamyšlení. Modlíte se víc než kdokoli jiný na zemi a máte pravidelný rozvrh modliteb. Vy rozhodně věříte v modlitbu! Tak proč tyto modlitby nezačnete jinak? Neporušíte nic z toho, co vás učili, protože se budete modlit za mír na Zemi. V jeskyni se prorok Mohamed setkal s andělem a já chci, abyste si vzpomněli, co bylo zapsáno a co mu anděl řekl: „Jdi a sjednoť kmene Arábie a dej jim Boha Izraele.“ A to je pravda. Podívejte se, kam původně směřovaly modlitební koberečky. Směřovaly k Jeruzalému, než to bylo z politických důvodů změněno na Mekku. Podívejte se na to. Podívejte se na základní informace a nádheru jednoty, o kterou vás prorok žádal… nejen s Araby. Co můžete dělat? Můžete se modlit! Jste mocní. Máte sílu miliardy. Jste součást řešení.

A nyní již k úryvkům:

 

1) Kapitola 9 – Poselství židům, třetí část:

Mnozí jsou frustrovaní. Vaše vnímání? Země je zaseknutá. Izrael je zaseknutý. „Nikdy nebudeme mít žádné dobré vůdce,“ říkáte. „Nejsou tu žádní hrdinové,“ říkáte. „Příliš mnoho politických stran na výběr… příliš mnoho zón, příliš mnoho pravidel.“ Možná je načase, abyste si oblékli Eliášův plášť, mí židovští bratři! O tom to je! Připevněte si plášť mistra tak pevně, že nikdy nebude pochyb, co máte dělat dál! Zařiďte, aby byl tento čas „v pořádku pro vaši duši“. Buďte v míru s neznámým.

Řekněte svým přátelům: „Já vím, že existuje odpověď a já na ní pracuji – s modlitbami a světlem, které posílám ostatním.“ A o tom je tento den. Právě teď se modlí i další. Nejsou jako vy. Věří, že jedna modlitba má hodnotu tisíce. [Kryon mluví o těch, kteří se modlí spolu s námi na konci Ramadánu. Muslimové a nemuslimové se setkali té noci a kontaktovali nás, abychom se k nim připojili. Věří, že v tento den má jedna modlitba hodnotu tisíce modliteb! Mnozí po celém Jeruzalémě se modlili za mír přesně v ten okamžik.]

V této energii bych vám rád řekl, že mají pravdu. Víte – to, co tu děláte v této místnosti, vytváří rozdíl. Vy vytváříte rozdíl. Oni vytvářejí rozdíl. Jste spolu sjednocení. Takže našimi posledními slovy bychom chtěli říct toto: Izraelci i ne-Izraelci, odejděte odsud jiní, než jste sem přišli. Vezměte si s sebou plášť Boha, kráčejte vzpřímeně a uznejte, že vy osobně jste součástí řešení.

 

A teď se nadechněte a sami rozhodněte. Pokud chcete, připojte se ke společným meditacím – už bez všech těch předpojatostí a filtrů. Ne s pocitem, že jsme něco víc. My jsme součástí veliké skládanky a máme tu svůj úkol. Ten nejdůležitější spočívá v soucitu, lásce, vnitřním klidu a POSÍLÁNÍ SVĚTLA do TEMNÝCH MÍST – nikoli řešení ani vlastních domněnek. Pouze čistého bílého světla. Důležitou součástí je vizualizace hotového výsledku. Zavřete oči a sledujte – planeta s úplným mírem; lidé šťastní, zdraví, vyrovnaní; vyřešené nejzávažnější problémy – nemoci, dodávky energií a čisté vody…; politici a podnikatelé s integritou… celé lidstvo v bratrství – možná s dílčími neshodami, ale všechny jsou řešeny vzájemnou dohodou, nikoli násilím. To vše je velmi dosažitelné a vy to nejspíš sami cítíte.

 

Vím, že mnozí z vás už to všechno vědí a cítí, přesto to zde uvádím z jednoho prostého důvodu – berte to jako vytvoření prostoru, kde se téměř fyzicky můžeme setkat a modlit se společně. Protože naše individuální modlitby jsou silné, ale při fyzickém setkání – bok po boku – se naše modlitby NÁSOBÍ. A pokud přemístíte své vědomí sem, na toto místo a naprosto přirozeně se připojíte a uvidíte nás zde všechny bok po boku, bude to důkazem vítězství vědomí nad fyzikou. Bude to fyzické setkání „mimo 3D“.

Takže „TADY A TEĎ“: Pojďme se pomodlit za mír na Zemi. Pomodleme se za mír v každém srdci. Za lásku a soucit. Pošleme světlo do nejtemnější temnoty, aby ti v ní mohli vidět a svobodně se sami rozhodnout. Pošleme světlo kamkoli, kde je zapotřebí. Čisté světlo bez předpojatosti a řešení. Jen čisté a vyrovnané světlo... (Můžete sami doplnit místa, kde to vnímáte jako velmi důležité, ale nezapomeňte nakonec ho poslat na celou planetu a nechat „kosmickou moudrost“, aby ho sama dodala, kde je zapotřebí.)

 

S láskou,

 

Marie Kuchařová