Marie Magdalena

23.05.2013 23:12

Otázka: Nejdražší Kryone, v průběhu uplynulých několika měsíců ke mně přišlo mnoho znamení ohledně Marie Magdalény. Moje intuice mi říká, že byla ve skutečnosti partnerkou Ježíše a že to církev potlačila a ukryla její status ze strachu, že by to mohlo být spojováno s partnerstvím a manželstvím Ježíše. Tato víra by poté zničila mýtus o Ježíšově panictví. Říká se, že Marie Magdalena byla Požehnaným Apoštolem a bylo jí předáno Ježíšovo skutečné učení. Můžeš vysvětlit tuto teorii a říct mi, jestli to bude součástí Nového Jeruzaléma?  


Odpověď: Drahá, podívej se do vaší vlastní historie: Svitky – všechny – odhalí mnoho z těchto otázek. Podívejte se také na ty, které byly objeveny v Egyptě – včetně Mariina Evangelia (Knihy Marie). Je tam mnoho z toho, co bylo ukryto, ale co je velmi dobře zdokumentováno ve vašich pozemských zdrojích. Byly izolovány, ale nyní jsou otevřeny.

 

Otázka: V nedávném channelingu jsi zmiňoval Mariino Evangelium (Knihu Marie) a říkal jsi, že byla ukryta, ale že je nyní přístupná. Kdy budou informace, jako je tato (i další písma, která byla ukrývána), dostupné široké veřejnosti?  


Odpověď: Tato kniha je od Marie, Kristova učedníka, a není tajemstvím. Existuje od roku 1947. Nicméně teprve nyní začíná tato informace hrát větší roli ve scénáři, který můžete vidět a shledat pravdivým. Je to také předmětem vašich mainstreamových rukopisů (The Da Vinci Code – Šifra Mistra Leonarda  je toho příkladem) a děje se to právě včas. 
Vězte, že důvodem pro tato odhalení je dvojí: (1) Na tomto příběhu je toho víc než vám bylo řečeno a (2) posvátné ženství je toho důležitou součástí. Tyto informace nejsou míněny jako důvod k odchodu z jakéhokoli náboženství na planetě či k narušení víry kohokoliv z vás. Přemýšlejte o tom takto: Co když je Bůh větší než vám říkali? Pokud jste spokojení pouze s částí tohoto velkého příběhu, nechtěli byste znát zbytek? Berte to jako posílení (doplnění) pravdy a ne její zničení.
Požehnané jsou Lidské Bytosti, které hledají celou pravdu tak, jako děti otevírají nové dárky, protože to pouze obohatí jejich životy, nenaruší. Knězům a šamanům říkáme toto: Připravte se na kompletnější příběh… takový, který vám usnadní vykonávat vaše poslání vůči těm, kteří hledají lásku Boha. 

 

Přeložila Marie Kuchařová