Mele´ha

30.10.2018 23:15

Mele´ha je lemurijské jméno, kterým Kryon označuje Dr. Amber Wolfovou. Kryon Amber identifikoval jako učitelku a vůdkyni posvátného sesterstva ve starodávné Lemurii.