Mistrovství

30.10.2018 23:15

Když je aplikováno na duchovnost, mistrovství značí člověka, který je vyrovnaný a soucitný. Mistři, kteří žili na planetě, byli vždy soucitní, klidní a vyrovnaní. Byli velmi pomalí ve vzteku a rychlí v lásce. Lidstvo se pomalu vyvíjí do bodu, kdy většina lidí nakonec projeví mistrovství ve svém každodenním životě. To bude počátek míru na Zemi, kde lidé jeden druhému projevují lásku a soucit.