Mohamed a 11. září

23.05.2013 23:16

Otázka: Drahý Kryone, jsem si jistá, že bytosti velmi pečlivě dohlížejí nad Izraelem a událostmi, které se dějí nyní v této oblasti. Věřím, že se někdy také podílejí na pomoci. Mám pocit, že se již odehrálo mnoho zázraků a mnoho životů bylo zachráněno. Přesto cítím, že my, Izraelité, potřebujeme více pochopení a empatie od zbytku světa. Strašlivé události, které se odehrály 11.září v USA šokovaly nás i většinu světa a musíme se vypořádat s tímto zlem, záští a terorem, které trvají již velmi dlouhou dobu. Den ode dne se to zhoršuje. 
Tolik nevinných lidí bylo zabito. Naši nepřátelé poslali tisíce mladých lidí, kterým vymyli mozky, aby zabili tolik z nás, kolik je možné. Propaganda před tváří světa lže – nikdo neoslavoval zabíjení ani následnou válku, zatímco oni se stavěli do rolí obětí a vinili nás. Jak bychom mohli v tom okamžiku reagovat? Než světlo, které lidé posílají, změní situaci a my se úspěšně posuneme, jak můžeme reagovat na pokračující zabíjení – ve jménu Boha, dle Svatých „Shaheeds“, kteří za své zabíjení „jdou přímo do nebe“? Alespoň bychom měli najít určitou útěchu v pochopení. 

Naši nepřátelé šíří svou falešnou propagandu a každý poslouchá jen je, zatímco pokračující teror, se kterým se musíme vypořádávat den za dnem, je většinou ignorován lidmi, kteří mají pouze velmi vágní představu o faktech. Proč mám pocit, že co se nám opravdu děje, zajímá svět jen velmi málo, ale tolik lidí je velmi rychlých v obviňování nás za to, že můžeme za nepokoje a teror v jiných zemích? Ráda bych slyšela tvou odpověď na toto.

 — Žena a matka z Jeruzaléma

 
Odpověď: Má drahá Izraelitko, udeřila jsi do kouzelných strun nového vědomí. Tvůj popis pochopitelně odpovídá odvěké frustraci. Tento „neřešitelný“ problém byl vytvořen, aby zasel semena pro Armagedon… energie, která měla přinést konec celého světa (Země)! Místo toho bylo celou dobu zapotřebí, aby ostatní části světa „uviděly“ některé pravdy za skutečnou bitvou, jak jsme uvedli v první odpovědi. Tento proces započal. Je pomalý, ale už započal. Není to proces politické koalice, ale spíše proces výuky a vnímavosti.

Jak můžete vy v Izraeli reagovat? Prostě tak, jak jste to dělali v uplynulých tisíci letech… s trpělivostí a výdrží. Ale namísto trpělivosti bez výsledku, víte o něčem, co se připravuje a co jste nikdy dřív neměli: zbytek světa obdržel hluboký vhled, jaký je pocit mít tuto energii na svém prahu. Pryč jsou dny, kdy jste vy a vaši zdánliví nepřátelé bojovali a svět se k vám obracel zády nebo nechápal delikátnosti vaší situace. Nyní se na to musí hlavní síly planety podívat zblízka a studovat skutečné kořeny této záležitosti – ne ty falešné.

Říkáme stále dokola… „Jak jdou Židé, jde i Země.“ (Jak se daří Židům, daří se i Zemi.) Už to teď chápete? Chápou to teď ti, kteří toto čtou a NEJSOU na Středním Východě? Vaše problémy jsou nyní problémy Země. Sdílíte je i s těmi na druhé straně města [myslí Palestince]. Oni také frustrovaně rozhazují rukama a chtějí vědět, co dělat. Myslíte, že si ostatní matky v této oblasti přejí, aby jejich děti byly naplněny nenávistí a umíraly? Ne. Jak jsme o tom hovořili, není to skupinové vědomí, které je utvářeno, ale mnoho individuálních dohromady. To znamená, že mnoho těch, kteří jsou v tom, co nazýváte „nepřátelský“ tábor, začíná přemýšlet jinak o všem, co bylo v minulosti nemožné vyřešit. Co se stane v budoucnosti tam, kde žijete, je to, co povede celou planetu. 

Buď v míru s faktem, že se v důsledku nové energie změní lídři i struktura. Můžeš vidět semena řešení ve svém vlastním životě – jak vlády, školy a dokonce i fundamentalistické náboženství chápou, že nenávist už není energetickou pokrývkou a že jim přinese to, po čem volají. Síla už nikdy nepřemůže mír… velmi staré uvědomění – od počátku lidstva. Je snadné zemřít, ale je mnohem těžší žít v míru po dlouhou dobu. Vyžaduje to moudrost, která se právě začíná formovat. Nechte děti, aby vás vedly na cestě, protože jakmile vyrostou, uvidíte úžasné změny… ne jako ty, které jste viděla ve svém životě stále dokola. Ti, kteří byli „trénováni v nenávisti“ starou energií dospělých začínají pokládat vlastní otázky, které vás mohou překvapit.

Mimochodem… když prorok Mohamed hovořil o mučednické smrti, byla to moudrost vyjádřená v kontextu s vědomím těch, kteří obětují své životy na bitevním poli Boha… bitevním poli, kde válečníci bojovali za jednotu a za Boha Abraháma! Ráj nikdy nebyl přislíben těm, kteří by se ochotně zabili vlastní rukou. Tento pozdější koncept vzešel od lidí, ne od Boha.

 
Přeložila Marie Kuchařová