Nevíte, jak skáče žába

22.01.2011 15:08

Nevíte, jak skáče žába

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Tucsonu, Arizona
22. ledna 2011

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou, a proto byl tento text následně rozšířen. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství.


Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Jsem v místě, které nazýváte Tucson - a říkám to posluchačům a čtenářům. Protože vnímám, že jsou nyní jejich uši a jejich oči se mnou v kvantovém stavu a o tom chci s vámi mluvit - o kvantovosti Boha, o problematice duchovní logiky. Protože to, co se nedávno stalo v tomto městě, může být pro mnohé nepochopitelné [střelba na politickém shromáždění v Tucsonu před dvěma týdny].

Lidé chtějí odpovědi a existuje mnoho odpovědí z mnoha míst, které nesplňují očekávání, a toto může být dokonce jedna z nich. Zdůvodnění existence Boha vám všem uniká, protože pro věci, které zažíváte, neexistují žádné lineární důvody. Není to naplánované, protože neexistuje žádné předurčení. Neexistovala žádná jistota, že v ten den, osmého ledna, dojde k těmto událostem (v Tusconu - pozn. překl.). Existují pouze potenciály.

Takže, pokud byste měli mysl Boha, měli byste úroveň, kterou bychom pojmenovali kvantová logika, která je daleko větší, než cokoliv, co si umíte představit. Je to něco, co žádný člověk nebude nikdy schopen pochopit, neboť je to mysl Boha. Avšak lidé v sobě nesou Boží zdroj a také energií Stvořitele. Takže někdy, jen někdy, jste schopni najít vysvětlení, které se nemusí vejít do logiky vaší reality, ale na určité úrovni chápete správnost všeho, i když nemáte mysl Boha. Mezi tím, co jste pochopili, a tím co znáte, cosi chybí. Jde to dokonce i mimo rámec vaší intuice. Pro nás je vaše realita - tak jak ji vidíme v kvantovém stavu - sérií potenciálů, které jsou všechny spojeny, a dějí se najednou. Nitky, které je spojují, jsou svobodné volby, a ty nejsou známy, ale jsou pouze vrstvami potenciálů.

Takže, i když tady s vámi mluvíme, jsme si vědomi toho, jaké možnosti mohou nastat, které mohou být jak pozitivní, tak i negativní v tom, co nazýváte budoucností. Pro nás to není budoucnost, ale pouze polévka potenciálů, které se točí dokola. Takže někdy, když vidíme lidskou bytost se svobodnou vůlí a svobodnou volbou, která se chystá vytvořit nějakou - podle vás - tragédii, je to pro nás potenciál toho, co by se dalo nazvat plátnem možných událostí. Neexistuje žádná záruka, že se to tak stane. Vidíte spouštěč toho všeho? Je to lidská svobodná volba.

Jenomže, tyto vrstvy logiky Ducha často vytváří něco pozitivního z toho, co můžete vidět jako negativní. Jsou tam často kompenzační energie, které budou pozitivní a dobré pro planetu, a to je pro vás trochu záhada, protože to vypadá, jakoby byl Bůh zapojen do všech těchto věcí, i když je Bůh nestvořil. Proto by mnozí řekli: "Bůh je zapojen do této tragédie. Jak se to mohlo stát? Proč Bůh dopustil, aby se to stalo?" Tuto otázku dostáváme neustále, když lidé klečí na kolenou a jsou smutní a roní slzy. "Pokud Bože, doopravdy jsi, neměl bys to dopustit." Ale záhada, která je před vámi a která je mimo vaše chápání, je tato: Bohu jsou známy potenciály, ale neexistuje předurčení. Lidé mohou mít cokoliv, co si vytvoří. Nicméně protože my tyto potenciály vidíme, Duch může také něco kolem toho udělat.

Duch je v kvantovém stavu, kdy čas nepostupuje tak, jako u vás. Bůh dokonce neznal ani datum – když se lidská bytost rozhodla vzít tu zbraň a jít tam, ať už k tomu měla jakýkoliv důvod a tu možnost realizovala. Svobodná volba je základním principem pravidel Ducha a člověka. Tak to, co nazýváte tvořivou energií nebo Bohem, pracuje s lidstvem a svobodnou volbou. Je to zkouška planety. Vždycky to tak bylo. To je podstata energie, která byla vyvinuta právě zde v Tucsonu. Ale vy stejně nevíte, jak to funguje, takže si děláte úsudek bez znalostí, které potřebujete mít, abyste se mohli rozhodnout. Stačí se jen podívat na třetí dimenzi - energii tragédie.

Vím, že to je pro vás hodně složité a mnohé z toho, co jsem řekl, nelze pochopit. Takže řekněme, že logika Boha je mimo vaše chápání, protože to není v souladu s vaší představou o tom, jak věci fungují.

Logika skákající žáby

Dám vám příklad. Zde je klasický příběh, který je dokonce i dnes vyprávěn v hodinách logiky ve vašich školách. Uvádí se, aby ukázal, jak lidé odůvodňují věci, když nemají všechny informace, nebo dokonce ani znalosti potřebné k tomu aby si udělali názor.

Jedná se o podobenství. Konaly se žabí závody. A žába cvičená pro tyto závody se naučila skákat, když její majitel zařval: "Skoč!" Příčina a následek byly zjevné. Žába skočila pokaždém když majitel zakřičel: "Skoč!"

Byl proveden pokus, aby zodpověděl otázku: "Co by se stalo, pokud byste žábě odstranili nohy?" A tak to udělali. Pán zakřičel: "Skoč!" ale žába nic. Jen tam seděla. Bez nohou.

Pak všechny tehdejší vědecké časopisy napsaly o tom experimentu a uváděly, že experiment prokázal, že "když žábě odstraníme nohy, ohluchne." Konec podobenství.

Možná se vám to bude zdát hloupé, ale lidé by tak vlastně postupovali, kdyby opravdu nevěděli, jak žába skáče. A vy byste to přijali a v průběhu času byste s tímto poznatkem šli dál. Jakkoliv se vám to zdá hloupé, dokládá to, že nevíte, co nevíte. A proto vaše logika není logikou Boha. Nemáte Boží mysl, ale máte Boží lásku. Učíte se, protože láska k Bohu je velkým učitelem.

Teď sedím na místě s pokročilými dušemi, a věci, které vám říkám, již znáte. Vy jste se touto tragédií již zabývali, a už s ní pracujete na úrovni duchovní logiky. Již jste pochopili část hádanky, která je před vámi, a předběhli jste mně. Ale jsou tu i ti, kteří poslouchají a čtou, kteří to potřebují slyšet, aby se mohli dostat tam, kde jste vy a přijmout to, co se zdá být smutnou a odpornou událostí a místo toho ji proměnit v soucitnou energii, která pomůže této planetě pozitivním způsobem.

Na této planetě teď proudí energie, která je jiná než ty před ní. Začínají se tady dít věci. Pokud jste byli ostražití a bystří a psali si poznámky, těchto věcí jste si všimli. Události, jako je tato, ať už jsou pozitivní nebo negativní, jsou přiváty na mezinárodní scénu, kde je může každý vidět. To má nějaký důvod. Každá věc má důvod, a toto je jeden z nich - takže můžete vidět efekt soucitu.

Již jsme vám řekli, že na tuto planetu je přes Krystalickou mřížku dodávána nová energie od pradávných národů prostřednictvím těch, co žijí nyní, na základě rozhodnutí Harmonické Konvergence, a v souladu se zarovnáním, k němuž dojde v roce 2012 - toto vše nám vysílá stejné zprávy. Podívejte se na sebe a nepřijímejte tyto věci jako dobré nebo špatné, negativní nebo pozitivní, ale spíše jako pouhé věci, které prostě vždycky jsou. Podívejte se na věci, které se vám líbí, a na ty, které se vám nelíbí, a pak se rozhodněte, co s nimi uděláte. Můžete reagovat tak, že budete sedět v meditaci nebo posílat energie planetě nebo dokonce poslat soucit tomu, kdo sedí ve vězení, a je také milován Bohem. Ale vaše akce dá energii mřížce, a instruuje ji o tom, co chcete a nechcete. Je to kvantový proces, kdy vaše vědomí píše do mřížky, co si myslíte, že je vhodné nebo ne, a dává energii tomu, co jste se rozhodli vytvořit v budoucnosti.

V říjnu se něco stalo a budete si to pamatovat po velmi dlouhou dobu. Třicet tři horníků vyšlo na povrch z hlubin země a po dobu několika hodin celá zeměkoule oslavovala těch 33 zachráněných životů. Zde je příklad, drahá lidská bytosti, něčeho, co jsi viděla předtím jen párkrát: Na Zemi lze vytvářet soucit, aniž by musel někdo zemřít. To je dobrá zpráva. Je to soucitná zpráva. Poznamenává znovu spojené rodiny svou krásou. A objevovalo se číslo 33, znovu a znovu: 33 písmen ve zprávě, 33 hodin než se dostali ven, 33 mužů. A oni se ptají, co 33 znamená? Co by to mohlo znamenat? Řekli jsme vám mnohokrát, že numerologický aspekt čísla 33 je Kristovo soucítění.

Bylo vám to předloženo očividným způsobem, abyste se na to mohli podívat. Nejedná se o chybu. Je to lekce, a tato lekce zní: můžete získat stejně velkou pozornost a vytvářet stejný soucit s něčím, co je krásné, jako s něčím, co je tragické. A to je pro tuto planetu nové.

Existuje několik základních principů, které vám připomeneme a které jsou nové. První z nich je, že tyto věci budou od nynějška v centru pozornosti. V minulosti nebyly. V minulosti by to vlastně mohlo zůstat na lokální úrovni, ale nestalo se tak. Bylo to z určitého důvodu, a já vám ho za chvíli ukážu.

Uvedu vám několik věcí, abyste o nich přemýšleli: synchronicita toho všeho. Tady je další zásada: Soucit Pracovníka Světla má nejméně 10 krát více energie pro pomoc planetě než soucit od někoho, kdo není stará duše. Proto, pokud budete pořádat akci soucitu, udělejte to tam, kde je hodně Pracovníků Světla. Rozumíte? Duch nevytvořil tuto tragédii v Tucsonu, ale protože Duch věděl, že se to může stát, byly tam některé věci, které synchronickým způsobem pracovaly pro naši planetu. Nevíte, jak skáče žába. Bude to vypadat, jakože to všechno naplánoval Duch, ale není tomu tak.

Dovolte mi, abych vám řekl o pravidlech. Než budu mluvit o té události, dovolte mi mluvit o Božích zákonech.

Bůh miluje všechny bez výhrad - pravidlo číslo jedna.

Číslo dvě, Bůh netrestá lidstvo. Toto město (Tuscon) neudělalo nic špatného. Lidé, kteří se na té události podíleli, neudělali nic špatného. Přesto lidé chtějí padnout na kolena s pocitem viny a říci: "Co způsobilo takovou věc u nás, že se to stalo našim lidem, našemu dítěti, našemu náboženskému vůdci?" A těm šesti, kteří tu již s námi nejsou, co byste jim řekli? "Co jsme udělali špatně a proč se to stalo zrovna nám?" Tak se vždy ptáte, že? A tak lomíte rukama a požadujete odpovědi. Protože jsme věděli o možnostech lidské bytosti se svobodnou volbou udělat to, co udělala, nebylo pro nás obtížné s tím pracovat. Nemohli jsme tu lidskou bytost zastavit, a nikdy bychom to neudělali. Nebudeme nikdy bránit člověku, stejně jako bychom nikdy nezastavili ty, co nastoupili do letadel a vletěli s nimi do budov, kde 3000 lidí zemřelo hroznou smrti, rozdrceno. To zranilo srdce vašeho národa! A mnozí volali: "Mohli jste je zastavit. Ó, lidstvo," říkají. "Duchu, mohl jsi je zastavit. "

Nevíte, jak žába skáče.

To byste měli vědět. Lidská bytosti, svobodná volba vždy přebije akce Boží. Ale protože jsme věděli, že by k tomu mohlo dojít, synchronizovaně jsme připravili toho dne 11/9 lidi s kamerami. Synchronizovaně to všichni natočili. Na základě synchronicity, aby se celý národ mohl podílet na soucitu, který šel přímo do Krystalické mřížky, která již nikdy nebude stejná. A 3000 lidí to vědělo v New Yorku, a šest v Tucsonu.

Když jsme před lety, vašeho času, stáli na druhé straně, viděli jsme možnosti. Vidíme možnosti dokonce i toho, co budou dělat nenarozené děti! Jsou to jen možnosti, ale nacházejí se v polévce naší reality a naší kvantovosti. Nevíte, jak skáče žába, takže nemůžete pochopit, jak to má vypadat. To není předurčení. Je to predispozice. Máte dispozice k tomu, abyste šli po své karmické cestě – protože energie, která vám umožnila přijít na Zemi s vašimi rodiči, s nesouladem, který může nastat, s akcemi, které mohou mít následky, určuje lidskou volbu. A my jsme to věděli. Věděli jsme to dříve, než se vůbec narodil (strůjce atentátu v Tusconu – pozn. překl.).

Znamená to, že jsme věděli (na úrovni, kterou nemůžete pochopit), že ti, kdo tam šli v ten den, dostanou kulku. Oni to věděli taky! Ne vědomě, ale kvantově. Mluvil jsem s nimi před tím, než tam přišli. Věděli jste to?

Řekl jsem jim: "Tady je možnost. Vidíš to? Jsi kus Boha a máš se stát člověkem a ztratit všechnu sílu a všechny znalosti, které máš. Přesto, chceš jít tam dolů znovu a sloužit této planetě, téměř nevnímat dimenze, které zde tak dobře znáš, pracovat pouze ve 3D, přijít do prostorů plných dramat a nedorozumění a smrti? Podívej se na možnosti! Možná to nebude trvat dlouho." Duch se zeptal devítileté: "Moje drahá, možná budeš mít k dispozici pouze devět let, možná trochu víc. Opravdu to chceš risknout?" A víš, co mi řekla? "Pokud to pomůže naší planetě, udělám to."

[Přestávka]

A vy se divíte, proč omýváme vaše nohy? Bohu nepřísluší, aby takovým věcem zabránil, ale mohli jsme udělat maximum toho, co máme dovoleno, abychom z toho - pokud jde o lidskou svobodnou volbu - udělali to nejlepší možné. A to jsme také udělali.

Proč Tucson?

Chci učinit prohlášení, abyste to pochopili, protože jedna z otázek zní. "Kdy opravdu můžeme začít s léčením Tucsonu? Kdy budeme moci říct, že jsme otočili stránku a teď léčíme? Již jsme truchlili dost a nyní jsme připraveni léčit tyto země a tato srdce a všechno - kdy to začne?" Já vám to řeknu a nebudete tomu rozumět. Začalo to 8. ledna! Bylo to tak, že Země měla soucítění s tím, co se tady stalo na mezinárodní scéně - tolik, že to napomůže tomu, aby mír na Zemi přišel rychleji. A vy přemýšlíte o tom, co vám chtělo říct těch šest, kteří odešli? Já to vím, protože jsou právě teď se mnou. Jsou teď na druhé straně, dívají se na vás a říkají vám: "My jsme své udělali. Pomozte tomu, aby to stálo za to. Aby to stálo za to. Šli jsme do toho."

Proč Tucson? Proč tady? Ach, drazí, poslouchejte synchronicitu těch událostí a pochopte. Jedná se o léčivé místo. Je to čisté místo. Domorodci ho tak vytvořili. Je to vzácné místo. Předkové věděli o jeho možnostech a o čistotě této nedotčené Země. Mohla přijmout tuto tragédii a mohla ji uchopit vzácným způsobem, aniž by cokoliv blokovala nebo poskvrnila, protože ta země už je posvátná.

Za méně než týden se shromáždíte v mezinárodním měřítku, abyste uctili krásu drahých kamenů. [Tucsonská výstava drahokamů.] Je tady umělecká kolonie! Je to místo, kde se odehrávají krásné věci. Je to domov spisovatelů, kteří napsali knihy o lásce. To je důvod, proč se to stalo v Tucsonu. Protože se to odehrává v kotli moudrosti a jsou zde předkové, aby potvrdili a ocenili to, co říkám.

Ty, jak zde sedíš, drahá lidská bytosti, v této místnosti, jsi součástí energie předků. Někteří z vás jste svými vlastními předky, jak tady sedíte, a víte, o čem mluvím. V těchto slovech je moudrost. Tahle tragédie se mohla stát kdekoliv, ale stala se právě na tomto místě, protože je zde energie moudrosti, a protože toto město bude schopno vytvořit takový soucit, který by nemohlo dát žádné jiné místo než tohle. Protože ti, kteří se zabývají uměním a hudbou a krásou a zvukem a světlem jsou staré moudré duše a mnoho z nich je zde!

Nyní mi dovolte, abych vám něco řekl, abyste o tom přemýšleli, a půjdu rovnou ke slonovi v místnosti. Mělo to politický aspekt? Nezáleží na tom. Nemůžete soudit nebo někoho vinit a ani Duch to neudělá, ale je tady zajímavý fakt. Cíl, který si útočník vybral, a politický aspekt této tragédie způsobily, že sem přišel prezident. Takže se to stalo zajímavým na mezinárodní úrovni, že? Na chvíli se to stalo předmětem soucitu celé planety a ne jen Tucsonu, nebo Spojených států. Vidíte, co se stalo? Nemohli jsme ovládat toho střelce, ani bychom to nikdy neudělali. Svobodná volba. Ale synchronicita kolem toho - s tou jsme pomáhali. Nevíte, jak skáče žába, a někteří z vás v tom mají stále zmatek.

Chci vás vzít do roku 1999 a ukázat vám, jak je to zvláštní. V roce 1999 dva mladí muži šli do školy v Coloradu a byli silně ozbrojeni. Stříleli do svých spolužáků a bylo jich zabito mnohem více než šest. Dovedete si představit, že byste byli v ten den rodičem? Pošlete své dítě do školy a očekáváte, že přijde domů. To se však nestalo. Zármutek byl velký a soucit byl velký a došlo tam k tragédii, ale nepřijel tam na návštěvu prezident. Začínáte to vidět?

V roce 2006 přišel na vzácné místo, do Amišské školní budovy, rozháraný muž a zabil děti. Nemůže být větších rozdílů, než v tomto případě. Amišové jsou duchovní, soucitní, jemní a harmoničtí lidé. Do školy vešlo něco, co pro ně představovalo čisté zlo, a celá komunita se otřásala smutkem, ale prezident je nenavštívil.

Takže tady je to, co vám říkám: politicky se to dostalo do středu pozornosti. Stalo se tak z jednoho důvodu, a to, že co tady udělala lidská bytost v rámci své svobodné vůle, vytvořilo vlastně soucit pro celou planetu. To je cosi, co vytváří energii, která je mnohem větší než jakákoliv tragédie, kterou byste v této souvislosti vnímali. A to je logika Boží.

"Ale Kryone, když to Duch věděl, pak on byl také součástí celé té záležitosti." Nevíte, jak skáče žába. Ta věta znamená, že je tady tolik skrytého, že to nemůže přijmout lidská logika, ani lidská láska. Je to kvantová energie; zdá se být chaotická, i když vlastně vůbec není. Je v tom opravdu systém.

Po těch šesti, kteří odešli, budeš truchlit. Budeš truchlit po synovi Patricie, který odešel. A všichni se vrátí dříve, než si myslíte. [Kryon zde uctívá syna Patricie Cota Robles, spisovatelky z Tucsonu, jejíž syn zemřel těsně před tragédií.]

Jak se tyto duše vrátí, jak vyrostou, budou vyrůstat v energii, kterou pomohly vytvořit, protože při jejich odchodu byl prožíván soucit. To je logika Boha a je to o pomalém nastolování míru na Zemi. Je to o tom, co vytváříte, což mění paradigma vaší reality. Klíčem je soucit. Takže, lidská bytosti, co s tím uděláš?

Minulý týden jsem vám dal zprávu o možnostech roku 2011. A někteří, kteří jsou zde, se toho také zúčastnili. Budu opakovat něco, co jsem tehdy řekl, protože to musíte slyšet, a má to co dělat s politikou. Všem lidem v této místnosti by se mohlo zdát jasné, že v zájmu dosažení toho, co děláte vy - coby Američané v Kongresu - musíte mít alespoň dvě strany. Protože tomu tak vždy bylo - červenou a modrou.

Co kdybych vám řekl, že přijde čas, kdy nebudou žádné politické strany? Možná řeknete: "No, to je nemožné, Kryone, protože nejsi člověk a nevíš, jak funguje financování politických stran." Mohli byste říct: "Musí existovat strana, ta má moc získávat peníze pro ty, kteří nemohou, a pak je využíváno financování stran a takovým způsobem pracujeme. Pokud byste neměli strany, neměli byste finanční prostředky. Nikdo by nemohl dělat propagaci, a nikdo by nemohl být zvolen. "

Ach, opravdu?

Jste si právě teď vědomi, že máte prezidenta, který byl zvolen prostřednictvím internetu? On na to přišel. Když každý může mluvit s každým, máte spoustu finančních prostředků. Pár dolarů sem, pár dolarů tam. Mluvíte s miliony lidí současně, oni také mluví k milionům ve stejnou dobu. Je to nové paradigma komunikace. Mladí lidé o tom vědí vše, a vy to nemůžete zastavit. Dávejte si pozor na další věci z tohoto nového paradigmatu.

Je to celosvětová komunikace. Nezáleží na tom, kolik zákonů vydáte, a nezáleží na tom, jak rozhodnete o tom, kdo nese zodpovědnost, nemůžete to zastavit. Džin byl vypuštěn z lahve, a společenství mladých bude komunikovat. Tak budou s vámi komunikovat politici, doslova přijdou k vám domů, možná v holografické podobě, a budou jeden po druhém vysvětlovat svá stanoviska, a nebudou členy žádné politické strany. Pak je zvolíte do Kongresu, aniž by byli v nějaké straně, a oni budou sedět na židlích, bez rozdělení dle stranické příslušnosti a nebude existovat nic takového jako "druhá strana uličky" (v parlamentu – pozn. překl.).

A to, lidská bytosti, se nazývá jednota a je zde paradigma, které si neumíš ani představit. A připravuje se to. A pak budete mít kongres, který pracuje společně a udělá věci bez duality, která platí dnes.

Soucit a jednota jsou nová klíčová slova na planetě. Tucson je toho součástí. Chci poblahopřát těm v místnosti, kteří toto vše již věděli, a kteří pracovali na této hádance od 8. ledna, a kteří léčili Zemi a posílali soucit těm, kteří zůstali. Je tu láska. Je tu přiměřenost. Všichni pracujete na stejné záhadě a přijde den, kdy to všechno pochopíte.

Když vás vidím na druhé straně závoje, jen na chvilku, předtím, než se vrátíte na planetu, víte, jak žába skáče. V tom vzácném okamžiku se na sebe podíváme a usmějeme se a vy řeknete: "Pošli mě zpátky. Mám práci." Věděli jste, že to je důvod, proč jsem tady? Kryon je tu proto, aby tyto věci vysvětloval starým duším. Předávám vám to v čisté lásce. Neexistují žádné podmínky, ať už mi věříte, nebo ne. Ať už si myslíte, že tohle je skutečný channeling, nebo ne, jestli se mnou souhlasíte, nebo ne, vidím Boha ve vás. A to mi stačí.

To mi stačí. A tak to je.


KRYON

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ - You Don´t Know How the Frog Jumps

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.