Nezoufejte

23.08.2014 22:46
Drazí, nezoufejte!

Mnozí z vás propadají beznaději, když vidí, co se kolem nich a ve světě děje. Někteří procházejí zdravotními problémy a ptají se, co dělají špatně. Jiní nechápou, jak je možné, že se odehrává tolik krutosti ve světě. Jak je možné, že se právě teď válčí, když jste překročili milník 2012? Propadáte zoufalství, chcete se vším praštit a dát od toho ruce pryč. Někteří z vás jsou třeba jen trochu mimo rovnováhu a přesto ztrácejí schopnost léčit a channelovat. Přestáváte věřit, padáte na kolena a pláčete.
Drazí, já vím, čím procházíte, protože od vás nejsem oddělen. Jsem stále s vámi, jsem vaší součástí v každém okamžiku vašich životů.

Pokud jste nemocní, přestože následujete svou intuici a posloucháte své tělo, pak nic neděláte nic špatně. Jednoduše procházíte rekalibrací. Nepřestávejte věřit. Místo slz a zoufání řekněte jednoduše: "Díky Bože za to, čím procházím, protože vím, že to je součást tohoto procesu."

 
Pokud se kolem vás dějí hrozné věci - a zejména pokud se nacházíte v oblastech, kde se právě teď válčí - nebojte se. Když propadáte strachu a zoufalství, krmíte a podporujete tím druhou stranu. Je to souboj skutečných mistrů z obou stran. Šampionát, který bude opravdu velmi těžký a možná bude vypadat beznadějně, ale vy jej vyhrajete. Věřte tomu. Nejste sami, jsme s vámi. Vyhrajete. Jen nepropadejte beznaději a zoufalství. Nesoustřeďte se na krutost a praktiky druhé strany. Nevěnujte jim svou energii neustálým šířením a přemýšlením o jejich záměrech. Stůjte pevně, věřte, nepolevujte. Zaměřujte se na svou sílu, své světlo. Bojujte svou láskou, laskavostí a všemi novými nástroji. Čím silnější a odhodlanější budete, tím lépe (a rychleji) vše dopadne.

A když je vám zle a máte chuť to vzdát, vzpomeňte si na mne a prostě jen řekněte: "Díky Bože..."
 
Ptáte se, zda je to vážně nutné. "Bože, vážně to tak musí být?" A odpověď zní: ANO. Ale nezoufejte, jsme s vámi. Stále. Nezavírejte ty dveře mezi námi...

 
Kryon, L.C., 23.08.2014 Portland (volně přeložila Marie Kuchařová po poslechu nahrávky)