Obsah knihy

25.07.2015 23:20

Obsah

 

Předmluva od autora                                                                                                                                   

 

Lidská alchymie (kapitola první)                                                             

        Kryonovo úvodní poselství                                                                                                 

 

Otázky od čtenářů o lidské alchymii (kapitola druhá)                         

        Otázka: Jsou Kryonovi čtenáři zvláštní skupinou průkopníků New Age?                                 

        Otázka: Kryonovy informace se nezdají být skutečné podle toho, co vidím kolem                              

        Otázka: Jaké jsou důsledky rozhodnutí založených na strachu                                                 

        Článek v New Times: „Jak si poradit s předpovězenými zemskými změnami“                      

 

Tři živé channelingy o člověku nové doby (kapitola třetí)                  

        Živý channeling v Del Mar (Channeling 12:12)                                                              

        Živý channeling v Kamuela, Havaj (Stát se člověkem nové doby)                                           

        Živý channeling v Seattlu (Kristovo kázání na hoře - Blahoslavenství)                    

 

Implantát (kapitola čtvrtá)                                                           

        Autorovy poznámky                                                                                                                            

        Dopisy o implantátu – od čtenářů (včetně Kryonových komentářů)                         

 

Léčení v nové době (kapitola pátá)                                            

        Channeling v Laguna Hills, Kalifornie (Léčení v nové energii)                    

 

Falešní proroci (kapitola šestá)                                                   

        Živý channeling v Kauai, Havaj (Zprávy pro ostrov)                                    

        Dopis k semináři                                                                                                                    

        Dopis o „temných silách“                                                                                    

        Kryon hovoří o „světle“                                                                                       

 

Karma (kapitola sedmá)                                                               

        Autorovy poznámky                                                                                                            

        Živý channeling v Sandpointu, Idaho (Karma)                                               

 

Vzestup a zodpovědnost (kapitola osmá)                                 

        Autorovy poznámky                                                                                                            

        Živý channeling v Kanadě a v Kalifornii (Vzestup a zodpovědnost)                          

 

Předpovědi, potvrzení a skeptici (kapitola devátá)                  

        Potvrzení převrácení mřížky                                                                               

        Autorovy poznámky                                                                                                            

        Potvrzení Myrvy                                                                                                    

        Další potvrzení                                                                                                      

        Diskuze o fotonovém pásu                                                                                 

        Diskuze o logice skeptiků                                                                                     

 

Věda (kapitola desátá)                                                     

        Autorovy poznámky                                                                                            

        Vybrané vědecké otázky od čtenářů                                                 

        Živý channeling v Sedoně (Sedonské překvapení)          

        Další autorovy poznámky                                                                   

        Matematika – článek Jamese D. Watta                                            

 

Má kniha se rozpadá! (kapitola jedenáctá)        

        Náhody neexistují                                                                  

 

O Lee Carrollovi