Ochrana - Legie andělů

12.07.2013 12:12

 

 

Otázka: Drahý Kryone, četl jsem, že Pracovníci Světla mají v této době zvláštní ochranu. Jsme ochraňováni v každé době před neviditelnými silami, které by nás chtěly zničit? Pamatuji si, že Ježíš řekl, že má legie andělů za svými zády, které mu slouží na zavolání. Předpokládám správně, že když my dnes jdeme v šlépějích Ježíše, tyto schopnosti patří i nám? Věřím, že je nám dáno podle naší víry a vše, co je na nás, je přijetí toho, čemu věříme. Odpověděl jsem již na svoji otázku?

 

Odpověď: Osvícený člověk jde ve stopách všech Mistrů, nejen těch židovských. Tvoje ochrana přichází se zvyšujícím se interdimenzionálním pochopením toho, co je kolem tebe, což ti dává moudrost věků a vnitřní pohnutí, abys byl ve správný čas na správném místě. Ty "legie andělů" s tebou vždy byly, ale když jsi začal tuto cestu sebepoznání, pochopil jsi důvody, proč jsou tady a spojil ses s jejich kolektivní moudrostí. Mistři to věděli a ty to uvádíš ve své otázce.

 

Toto je tajemství spolu-tvoření a toho, proč ses stal Pracovníkem Světla. Když rozsvítíš světlo ve tmě, začneš "vidět" všechno, co bylo skryté. Je to tvoje ochrana a je vytvořena tebou samým s novými prostředky, ne nějakou silou vně tebe.

 

3D lidé chtějí, aby za ně Bůh všechno dělal: tvořil věci, ochraňoval je od nebezpečí, krmil je a tak dále. Skutečná pravda je, že když vytvoříš svoje vnitřní mistrovství, staneš se částí Boha, o kterém sis myslel, že byl tvým ochráncem. Ty se tedy stáváš svým vlastním ochráncem!

 

Požehnaný buď člověk, který tomu rozumí. Proč toužíš po ochranné náruči Boha, když ty sám jsi Bůh? Když se věci v tvém životě ubírají špatným směrem, rozsviť svoje světlo a podívej se, co se skrývá ve tmě! Pak svými vlastními silami můžeš manifestovat na základě svých rozhodnutí pokojný život v bezpečí.

  

Přeložila Satu Satu