Odolný člověk

10.07.2016 15:00

“Odolný” člověk

Tento channeling Kryona byl přijat v Delphi University, Georgia,

dne 10. července 2016

 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Těchto pár okamžiků je drahocenných. Můžete říci, že je to konec této série poselství, a taky je. Je to, jako když se pracovníci světla a staré duše sejdou dohromady kvůli společnému účelu a kladou otázky, na něž jste se ptali. Dalo by se říci, že je zde společný tým. Chcete vědět víc. Je to potvrzení posunu. A vy chcete vědět více. Je to souběh vědomí, které představuje rodinu. Někteří z vás zde byli celé dva dny. Když jste vešli, cítili jste něco. Je to posvátné místo. A nyní, o dva dny později se chystáte toto místo opustit. Už jsem o tom hovořil. Linearita času často vytváří uvnitř lidské bytosti určitý pocit, že to, co se zde událo, je minulostí, jakmile místo opustíte. Pro vás je minulost něco, co je pryč. Lineární běh času říká, že se věci dějí a pak končí. A vy možná strávíte další dva dny s vědomím, že tohle bylo úžasné, a nyní už není. (Smích.) Protože se vracíte k tzv. normálnímu životu. Povzbuzujeme vás k tomu, abyste změnili paradigma svého myšlení. A to můžete.

Jestliže čas opravdu běží v kruhu a jestliže opravdu existují kvantové vlny, jestliže je čas opravdu to, co si myslíte, že je a je to kvantová událost a něco se někde děje pořád, pak můžete vzít zkušenosti z těchto dvou dnů a udržet si je po celý život. Toto setkání rodiny se na určité úrovni děje neustále (nepřetržitě). Je to obtížné. Koncepty jsou obtížné, ale vy jste napojeni spirituálním způsobem. Říkali jsme vám, že celé lidstvo, přestože je stvořeno z fyziky a biologie, nese uvnitř atribut, který představuje duši. A duše pochází z Tvořivého Zdroje. A co tvoří vás, je duše. V každičkém kousku z biliónů částí DNA, se nachází to, co bychom mohli nazvat “polévkou Boha”. To všechno znamená, že na určité úrovni jste kvantoví! Na určité úrovni jste věční! Také jsme vám říkali, že díky tomu existují vlákna vědomí mezi vámi. Jestliže dokážete pochopit, co vám říkám, pochopíte, že tato vlákna jsou zde navždy. Jakmile se “probudíte” do uvědomění a rozpoznáte tuto pravdu, jako tu vaší, při opuštění tohoto místa odejdete s úsměvem. Protože to vše stále pokračuje. Pocit euforie, při setkání lidi podobného smýšlení, při poslouchání pravdy a sezení s Kryonem.

Jestliže jsou tyto věci pro vás smysluplné a chcete si je uchovat, můžete, protože tato zkušenost může být pro vás napořád. Drazí kvantoví (smích), jak dobří v tomto jste? Někteří řeknou: “Nemám ponětí, o čem mluvíš.” Ale já bych rád, abyste měli ponětí. Toto je pro vás pozvání, abyste řekli: “Já jsem kvantový, já jsem věčný, vždy jsem byl a vždycky budu. Já jsem součástí Tvořivého Zdroje. A protože se čas pohybuje v kruhu, mohu ho tedy zastavit nebo posunout, mohu manipulovat s tím, s čím manipulovat nelze, protože já jsem základ fyziky! A to je to, kým jste! To vše si můžete vzít domů. A až budete řídit, poletíte, nebo odsud možná půjdete pěšky, můžete uvnitř vás cítit tu energii, která je právě v tento moment tady. Ne tu energii ukončení setkání, ale tu ze začátku – a to po celý zbytek vašeho života. Je to příliš? Sedíme v chrámu moudrosti a předáváme vám informace, které jsou moudré. Právě jsem vám dal kousek pokročilé ezoterické moudrosti, která přesahuje to, co v rámci lidské přirozenosti máte.

Takže, pojďme hovořit o další věci. Nazval jsem tyto informace “Odolnou lidskou bytostí”. Někteří z vás minuli podstatu a na planetě, se začali dít některé věci, kterých se bojíte a kvůli nimž si děláte starosti. Tohle nebude sedět každému, ale já zde nejsem proto, abych všechny potěšil. Jsem zde, abych vám předal pravdu, laskavost, výsledek lásky Boha. Lidé inklinují k pocitu, že existují atributy lidství, které mají lidé navždy a jsou neměnné, tedy, že lidé jsou stejní dnes, včera a navždy, protože jste lidé a všichni hrajete stejné role, tak se to musí odehrávat stejným způsobem. Proto začínáte svůj seznam tím, co byste měli dělat, co byste neměli, pak to, co vás zraňuje, co vás nezraňuje… sami to doplňte.

Včera jsme hovořili o “odolném” oceánu, hovořili jsme o Matce Přírodě, která vás může naučit tomu, jak sám sebe “očistit”, o rovnováze, která nastává skrz pole. Nehledě na to, co se stane na planetě, rovnováha se pak posouvá v rámci prostředí a vytváří novou rovnováhu. A já se vás ptám: “Jestliže se může Země pohnout a posunout v rámci změn v životním prostředí, které se v průběhu času dějí, proč si myslíte, že nejvyspělejší biologie na Zemi je neměnná?” Nemůžete nic udělat? Vždy je to stejné a není žádné zdokonalení, třeba i ve vaší odolnosti vůči věcem kolem vás, a vy jste vždy stejní, např. přesně jako váš dědeček a jeho dědeček? Nikdy se neposunete a nikdy se nezměníte? To jednoduše nedává smysl, když všude kolem vás jsou důkazy o rovnováze, která je neustále v pohybu! Země se posouvá a dochází k harmonii elementů a věcí, které jsou dodávány k tomu, aby se vytvořila souhra harmonie.

Rád bych vám něco řekl. Pole, o kterém jsem včera hovořil, ta laskavost, je celé součástí cyklu znovuzrození. O čem že to hovořím? Čím víc lidí je na planetě a čím víc je lhostejnosti ohledně znečišťování, tím je to horší. A je to otázka pouze posledních pár desetiletí, co jste si začali být vědomi, že způsobujete otravu vašich vod a vzduchu. A to se začalo posouvat velmi, velmi pomalu se ztrátami v průmyslu a vědomím, že se to týká i potravy. Pak k tomu můžete přidat elektroniku (ve vzduchu) kolem vás. A budou tací, kteří si sednou a řeknou: ”To je strašné, zabíjíme sami sebe! Co se bude dít dál?” A já vám řeknu, že jedna z věcí, která se stane, je velice lineární. Časem se to naučíte a zastavíte to. Přijdou nové vynálezy, takže nebudete muset nic brát přímo z planety, kvůli tomu, abyste měli energii. Už hodně dlouho se hovoří o “volné energii”. “Kdy budeme mít volnou energii?” A já vám řekl pravdu. Je tady neustále! Jestliže jednoduše vykopete díru, která je dostatečně hluboká, získáte teplo! Je to přímo pod vašima nohama. Vše, co musíte udělat, je investovat do způsobu, jak přivést to teplo na tu dlouhou vzdálenost a vytvořit “parní motor”, chcete-li jej tak nazvat, abyste použili to teplo, aby vám dalo elektřinu navěky! Namísto dolování uhlí. Bez znečištění! To je nyní způsob, na kterém se začalo pracovat. To je volná energie. Stojí jen tolik, co byste vydali za vyvrtání díry. Zopakuji to – uvědomili jste si, že jaderná energie je nejnebezpečnější a nejdražší “parní motor” na planetě? Jediné co dělá je, že vytváří teplo. A vy ho přitom můžete získat jen vykopáním díry.

Totéž se týká vody. Jsou zde způsoby odsolování a čištění vody, které se už blíží a jsou opravdu velmi dobré. Všechny tyhle věci se časem vyčistí samy skrze vaše vědomí. Mezitím se děje něco jiného a vy to ani nevíte. Tělo je chytré. Jestliže je reinkarnace opravdová, a my jsme ji studovali a ukázali jsme vám plán, existuje v tom systém. A systém Akáši si nejenže pamatuje, kdo jste byli, kde jste byli a co jste udělali, ale dokonce vás připravuje dle naplánované další inkarnace! A v rámci plánování nastavujete parametry např. pro to, jaké budete mít pohlaví, jaké budete mít karmické atributy, abyste potom, až se vrátíte, pracovali na “hádance”. Ale přitom s vámi přichází něco nového. Odolný člověk přichází s různými druhy odolnosti, kdy už např. nebudete reagovat na znečištění, které máte nyní. Řeknu to ještě jednou. Přijde čas, kdy zjistíte, že některé děti v určitých oblastech této planety se narodily s většími játry (pousmání Kryona). A důvod? Můžou tak tolerovat to, co provedlo lidstvo se vzduchem a vodou. Po generace, které k tomu potřebují, budou mít vyšší toleranci, než jakou jste vy kdy měli. Věci, které vás nyní mohou “otrávit”, jim otravu nezpůsobí. To je evoluce! A je toho víc.

Už dávno jsme vám dali radu ohledně elektronického znečištění. Tohle je obtížné, protože většina lidí nejsou inženýři. Nerozumí tedy rozdílu mezi např. televizním signálem nebo mikrovlnou troubou. Je to pouze pole, které jednoduše vyžaduje elektřinu. Proto se bojí všech těchto zařízení. Řekli jsme vám, že to, čeho byste se měli nejvíce vyvarovat, jsou velká silná magnetická pole. To jsou věci, které s časem mohou ovlivnit vaši buněčnou strukturu, protože vaše struktura je součástí magnetismu planety. To vám říkáme už 26 let. Takže když chcete úmyslně vytvořit magnetické pole a pak se pod něj záměrně posadit a sedět pod ním hodiny a hodiny, bude to mít pro vás důsledek. První důsledek, který vám to přinese, může být, že se budete cítit velmi dobře. A dalším důsledkem může být nemoc. Vyvádíte z rovnováhy vzácně vyrovnaný systém, který je částečně magnetický.

 

Říkali jsme vám, abyste se drželi dál od systémů zvaných elektrické transformátory, které vytváří velké magnetické pole. Řekli jsme vám, že je jednoduché jej změřit! Můžete ho dokonce změřit pomocí “hračky”! Můžete to udělat s pomocí kompasu. Jestliže je magnetické pole dostatečně velké, kompas zamíří k němu místo k severu. Takže byste za těchto okolností neměli žít pod elektrickou věží. Toto jsou základy! Nebudete tedy vytvářet vlastní magnetické pole např. tepelnou matrací nebo dekou (pozn. překl. – myslí tím některé dostupné ohřívací matrace či deky, do kterých je přiveden proud) a pak v tomto poli sedět noc za nocí a znovu a znovu a znovu. To vám naruší rovnováhu toho, co je nyní v rovnováze. Není to tak těžké.

Ale nyní se to stává složitějším. Mnoho z vás sedí v místnostech a televizní signál jde skrze vás po dobu přibližně 50 a více let. Všichni máte rádiové signály. Ty jdou také skrze vás a kolem vás. A vůbec vám neubližují, protože jsou na úrovni, která neprotíná tělo a magnetismus těla tak, aby mohly způsobit problém. Kdyby to tak bylo, viděli byste to. Viděli byste to hned! Nebo přinejmenším přes generaci. To se nestalo. A nyní přichází to nejvíce elegantní. Dnes existují věci, které se nazývají chytré telefony. Rád bych vám něco o chytrých telefonech řekl. Drazí, když vezmete vysílač a budete jej držet u vašeho mozku po mnoho a mnoho hodin, bude to mít důsledek. Tečka. Jestliže jste chytří, stejně jako ten telefon… a proto se to mimochodem nazývá chytrý telefon, tak abyste slyšeli, použijete k tomu něco jiného. Prodloužení, které nazýváte sluchátka. Vše, co potřebujete, je dostat telefon cca na třetinu metru daleko od vaší hlavy a nezpůsobí to žádný problém, protože telefon pak vysílá do jiné oblasti. A vy můžete říct: “Ale co když ho nosím zavěšený na svém srdci?” (smích Kryona). A můžete říct: “Srdce je také velmi důležité a reaguje na magnetické pole.” Dovolte mi říci, že to spíše vaše srdce pravděpodobněji ovlivní ten telefon než naopak! Protože vaše srdce vysílá daleko větší magnetismus než telefonní přístroj. To jsou věci, které byste měli vědět. Držte je dále od vašeho mozku. Jedna věc je, když jen prostě chcete vzít hovor. Ale pokud tím žijete (myšleno, že voláte neustále) a držíte jej u hlavy, to je věc jiná. Tyto věci by měly být pro vás logické. Přemýšlejte o tom.

“Kryone, jsou ale další věci, které přichází a vysílají – jako Internet. Je všude. Nazývají ho wi-fi. Co to dělá, co my děláme a co bychom měli dělat?” Dám vám tytéž informace jako o vašem rádiovém signálu. Nebydlete vedle rádiového vysílače. Zajímaly vás někdy důvody, proč jsou tyto vysílače převážně na horách (kopcích)? Musí být vysoko, ale také pryč od lidí, protože nesou silný magnetický “podpis”! Když se podíváte na velký wifi nebo jiný internetový vysílač, třebaže pracuje na nízký výkon a nízké magnetické pole, nechtějte u něj bydlet! Nicméně, signál, který se šíří vzduchem, je velmi slabý, podobně jako u televize nebo rádia. Toto je kontroverzní. Někteří řeknou: “Ano, ale my jsme to měřili a má to vliv!” Rád bych vám něco řekl o odolné lidské bytosti. Děti, které se nyní rodí, jsou daleko odolnější proti elektronickému znečištění, než kdy kdokoli dosud byl. Překvapuje vás to? Že zde může být evoluce přežití “elegantní inteligence” a změny DNA, která vytvoří generace těch, kteří chápou znečištění planety z doby svých předků? Že přijdou mnohem lépe vybaveni, aby mohli pracovat na “hádance”, dokud nebude znečištění napraveno a dokud nebude vše lépe pochopeno?

Přichází toho víc. Bude zde strach z některých nových druhů jídla. A strach se bude týkat toho, jak mohou být některé potraviny tak veliké a vyrůst tak moc a v takovém množství! Genom musel být změněn! Dovolte mi něco říci. NE! Toto je staré, staré myšlení. Změna genomu není správná. Nechtěli byste to a víte to. A proto, když uvidíte jídlo, které vypadá, jako by bylo modifikováno, také se ho bojíte. Co kdybych vám řekl, že je to o něčem jiném?  Vezmete “čisté” osivo, které má perfektní připravený genom, perfektní a připravený na signál k lepšímu růstu. Rád bych, abyste přivítali něco, co nazýváme “biologická homeopatie”. Biologická homeopatie, která bude dále aplikována do říše rostlin. Co je na tom špatného? Máte ji pro sebe, homeopatie funguje, využívá pole a harmonii, využívá všechny ty věci, kdy přijdete na to, jak dostat do semene rostliny tinkturu, léčivý prostředek, díky němuž vyroste třikrát větší a přitom zachová čistotu genomu vaši struktury! Toto nasytí svět! Vidíte, kam tím směřuji? Přichází věci, které jste neočekávali, ale bojíte se jich kvůli starému systému znečištění, kde vše, co se objevilo, bylo pro vás špatné.

Pospojujte body a začněte si uvědomovat, že některé z těchto věcí musí být analyzovány. Jsou nové, ale jsou vhodné a nejsou pro vás škodlivé. Je toho mnohem víc, co vám můžeme předat a říci. Ale odolný člověk, je to, co bych byl rád, abyste viděli. Řekli jsme vám, že posun změní lidskou podstatu a také změní odolnost ke znečištění. Také zmírní věci, které vytvořily válku, jako například nenávist a drama, nevyspělost a myšlení, které není jasné. Toto vše je součástí evoluce, která se nyní začíná odehrávat a objevovat mezi lidmi. Proč to omezujete pouze na vědomí! Ovlivní to vaši biologii. Dá vám to kontrolu nad fyzikou, o níž jste vždy věděli, že je možná. A to bez vedlejších efektů, pokud to tak chcete nazvat. Bez negativity, pokud to tak chcete pojmenovat. Vynálezy, které jsou přínosné stejně jako “win-win” příběh, kdy vítězí obě strany. Vytvoří pro vás věci jako čistou vodu, elektřinu a víc potravy. Všechny tyto věci jsou součástí scénáře, který přichází s vyšším, čistým vědomím na planetě. Není to limitováno pouze na spirituální věci. Ovlivní to úplně vše. Vyhlížejte to. Uvidíte to. Toto konkrétní poselství si možná budete chtít poslechnout znovu, protože věci, o nichž hovořím, jsou významné. Někdy si u těchto všech věcí můžete říci: “No, to říká jenom Kryon.” Dokud to neuvidíte ve zprávách. A pak si uvědomíte, že je to víc, než jenom Kryon. Je to mé “čtení” potenciálů vaši velkoleposti. Tohle to je.

A tak vás opouštíme s touto myšlenkou. Věci nejsou vždycky takové, jaké se zdají být. Nepoužívejte to, čeho se DNES bojíte, aby vás to vedlo k tomu, co uděláte ZÍTRA. Buďte obezřetní ohledně všech věcí a užívejte svou logiku, abyste viděli, že lidské bytosti jsou odolné, mění své myšlení, místo, a můžete “přečíst” věci, které byly v minulosti staré, ale dnes už nejsou nutně stejné. Chtěl bych vás oslavovat za to, co se děje. Chtěl bych vás oslavovat za vaši odolnost vůči prostředí, za vaše vědomí a skutečnost, že jednou, jednou se podíváte na civilizaci, která se vzájemně zabíjela, a řeknete, že to byly barbarské časy. Uvidíte řešení, kde jste je dříve neviděli. A budete součástí nového lidstva.

Děje se to pomalu. Jeden krok kupředu, jeden krok zpátky. Dva kroky kupředu, jeden krok zpátky. A během let uvidíte postupnou a pomalou změnu. Nacházíte se v 36letém okně. Dvacet z těch 36 už téměř uplynulo. Je toho víc, co přijde. A jakmile se toto okno precese rovnodennosti uzavře, začne skutečný vzestup. Těchto 36 let je převážné o rekalibraci k novému normálu na této planetě. Lidé to nechtějí slyšet. Chtějí to zítra! (Smích.) Jste netrpěliví, protože jste na to čekali tak dlouho. Jste netrpěliví, protože někteří vidí jasně, jaké by to mohlo být. A pak jsou zde ostatní kolem vás, kteří nemohou nic z toho vidět. To se časem změní. Požehnaná je lidská bytost, která je ohledně toho všechno v klidu a říká si:Nehledě na to, jak dlouho to bude trvat, udělám svou práci, dokonce i když to přesahuje léta, které mám na planetě ve svém “já”. Vrátím se udělat svou část práce.” Protože toto je člověk, který rozumí vyššímu povědomí, kdo opravdu jste a že jste toho všeho součástí, staré duše.

Toto setkání a tyto dva dny vám mohou dát “aha” zkušenost, která vás přenese přes závoj a bude s vámi, až se vrátíte. V tom je hloubka odolné lidské bytosti. (Pousmání.)

A tak to je.

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ -   „The Resilient Human“ – MP3 29:52 min

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata Z. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

 

Kryonovy knihy

Pokud je vám Kryonovo učení blízké a chtěli byste se dozvědět více, pak vám doporučujeme jeho knihy, ve kterých najdete velmi zásadní a užitečné informace pro OSOBNÍ rozvoj – nejen informace o minulém, současném i budoucím dění na této planetě, ale především informace, které vám mohou pomoci k dosažení vnitřního klidu, rovnováhy, zdraví, hojnosti a dlouhého života. Stejně jako k odložení karmy a objevení tzv. „smyslu svého života“ – či „osobní smlouvy“, jak tomu říká Kryon.

Informace o Kryonových knihách a o možnostech pořízení naleznete ZDE. A stručný přehled jeho knih, které dosud vyšly v češtině – 1. část ZDE a 2. část ZDE.