Oslavte zrození

01.12.2015 09:48

Oslavte zrození

 

V kultuře, kde nyní sedíte, právě teď oslavuje [prosinec]. Každý rok touto dobou se mění hudba, rozsvěcují světla a tato kultura pracuje na oslavách zrození dítěte – které jste nazvali „Mistr Lásky“. Vzájemně si dáváte dárky a oslavujete spolu s rodinou. Někteří z vás – ne z této kultury – se tomu snaží vyhnout, ale přesto je to tu, že? Chystám se vám něco říci a dát vám pozvánku: je načase oslavit zrození dítěte, ale není to to, které myslíte.

Někteří z vás tušili nebo cítili něco ohledně starého proroctví. Hluboká náboženská informace, která byla lidstvu předána před mnoha lety ve 4D, je ve skutečnosti multidimenzionální. Nazvu to „sblížení“ nebo dokonce „konečné spojení“. Je to čas, kdy má vyšší já svolení splynout s biologií. Je to čas, kdy spojujete kousky svého božství. Je to čas, kdy se začíná zvyšovat dimenzionalita lidské bytosti a je čas pro návrat všech vzestoupených mistrů!

Jedna z věcí, kterou mnohé z vašich kultur očekávaly v energii nového milénia, byl návrat jejich mistrů. Kterých? To záleží na tom, čemu věříte ohledně Boha. Říkáme vám tím, že toto není náhoda… seřazení mnoha kultur očekávajících návrat jejich vlastních mistrů ve stejnou dobu v lidské historii – při nedávné změně milénia. Ovšemže je teď energie zralá pro návrat avatarů, božského mistrovství – šamanství všech těch, jejichž návrat byl v tuto dobu očekáván mnoha kulturami a vírami. Ale není to tak, jak jste ve 4D čekali.

Poslouchejte – toto dítě, k jehož oslavě vás zveme, je návrat vědomí vzestoupených mistrů, kteří se všichni spojují do energie jediného dítěte – dítěte, které se rodí a je právě teď oslavováno v srdcích mnoha lidí. „Který mistr?“ můžete se ptát. „Koneckonců, každý představuje jiný systém víry.“ Opravdu? Podívejte se na základní informace v každém z nich. Podívejte se do zdroje informací, který vám dávají. Podívejte se na jediné božství a jedinou zprávu! Zpráva od hořícího keře? Od anděla v jeskyni? Z kázání na hoře? Ta, která byla předána asijským mistrům? Je stejná a z jediného zdroje – předaná lidem různých kultur v různých časových rámcích historie. Ale tato zpráva hovoří o jediném Bohu, jediném božství a schopnosti lidí dosáhnout jednoty se vším, protože jsou Bůh! Podívejte se! Uvědomte si, že dogmata a doktríny, které z toho vznikly, jsou výsledkem práce lidí, nikoli Boha. Uvědomte si, že oddělení pochází ze strachu, ne z lásky. Pokud byste slyšeli všechna největší prorocká slova předaná mistrům v mnoha jazycích v průběhu věků, pak byste slyšeli stejný hlas od stejného anděla, který předal stejnou zprávu!

Pokaždé, když se přiblíží toto období, chci, abyste přemýšleli o dítěti ve vás, které má nyní esenci hořícího keře, archanděla Gabriela sedícího před Mohamedem, vzestoupených mistrů a velkých proroků. Byla tam informace, že se Eliáš vrátí, aby připravil scénu pro Mesiáše. To se stalo! Oslavte dítě Eliáše ve svém srdci. Pokud oslavujete Beránka, je načase, aby k vám usedl ten, pro koho jste nachystali židli, a připojil se k vám u stolu! Protože je zde a stejně tak i Mesiáš, který měl přijít předtím.

Ten, o jehož návrat žádali Křesťané, se vrátil! I Mohamedův vzestup na Chrámové hoře se nyní obrátil a je také mezi energiemi božího dítěte. To vše je o lásce. To vše je o návratu. Je to o sblížení, o propojení. Tento pohyb od dvojky k trojce je to, co jste předpověděli ve všech svých proroctvích. Začíná to potenciál pro tisíciletý cyklus – vládu míru – Nový Jeruzalém. Ale není to to, co jste čekali, že? Je to o sjednocení, ne o separatismu (oddělování se). Je to o setkání… o návratu boží rodiny. Dokážete to tak vidět? Jste schopni se pozvednout nad svou kulturní předpojatost a přijmout tuto božskou energii, která zahrnuje i ty, o kterých vám bylo řečeno, že to nejsou „vaši“ proroci? Je to výzva, že… tak jako vaše nová politika… jako vlak, který se vzdaluje ze stanice, a jehož vagóny jsou spojené dohromady… a míří do nové energie.

Neříkal bych to, pokud by to tak nebylo. Ovšemže je to hluboké ve svém důsledku – že energie, nikoli osobnost, kůže či maso, ale vědomí vstupující do lidských srdcí v těchto nových časech, je naplněno vzestoupenými mistry Země. Je to díky těm, kteří se probudili a vyjádřili pro to záměr. Nebude to nikomu nuceno.

Je to pro vás velký rozdíl, přesouvat se od dvojkytrojce. Je to změna, která vás zve, abyste řekli: „Jsem připravený na zrození nového dítěte – energii vzestoupených mistrů, jich všech – avatarů, kteří slíbili, že se vrátí – a vracejí se společně – jednotně, ruku v ruce.“

Zatímco mnoho lidí na Zemi duchovně bojuje o to, kdo má pravdu a kdo se mílí, toto dítě se rodí ve vědomí mnohých, sjednocených v lásce Boha. A to je to, co se děje, drazí. To je to, co se skutečně děje.

Oslavte dítě! Oslavte návrat! Někteří z vás vibrují netrpělivostí. Přišli jste a věděli jste, že je zde tento potenciál. Překročili jste milník [rok 2000] a nenastal žádný zánik. Nemohli jste se dočkat, až půjdete vpřed a ukotvíte se. Někteří z vás se právě teď začínají probouzet. Začínáte si vzpomínat, proč tu jste.

 

Pozn.: Toto je úryvek z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek; z 5. kapitoly – Návrat. Celý channeling byl přijat v Kalifornii v prosinci roku 2000, při přechodu z roku „dvojky“ do roku „trojky“. A protože jsme opět v poněkud podobné energii a opět jsou tyto energie velmi aktuální (je prosinec a přecházíme z druhého do třetího roku nového letopočtu), tak tento úryvek sdílíme již teď, protože kniha vyjde nejspíš až za několik měsíců. Můžete jej sdílet se svými přáteli, pokud připojíte celou tuto poznámku. Jedná se o první verzi překladu bez korektur, ale věřím, že svůj úkol splní i tak… – Marie Kuchařová pro www.kryon.webnode.cz