Pohled na druhou stranu závoje

07.01.2007 22:33

 

Pohled na druhou stranu závoje


Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Longmontu v Kolorádu,
7. ledna 2007

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby… slova tolik let sdělovaná lidským bytostem… mým lidským partnerem, který je v tuto chvíli přemožen Boží láskou.

Je to příslib, který jsem dal lidstvu, že dokud budou lidské uši naslouchat, já budu zde, abych učil. Pouze kvůli závoji a dualitě přináším tyto věci. Věci, které budou ve vás rezonovat, když se jich dotknu. Protože zde není žádné guruovství, nehovoří k vám žádný prorok. Místo toho je zde člen rodiny, který je vaším nejlepším přítelem, když nejste na tomto místě zvaném Země. Protože jsme tuto cestu vykonali společně už mnohokrát, drazí.

Jsem znám coby vaše podpůrná skupina a vy víte, kdo jsem. Protože až tento přechod učiníte znovu, já se s vámi zdánlivě setkám na druhé straně závoje… opět. A řeknu: „Vítej domů, bratře, sestro. Vítej domů. Odvedl (a) jsi dobrou práci.“ A my se jeden druhého energeticky dotkneme, jako když člověk obejme člověkanatáhneme se a propojíme své energie v tomto objetí. Pak poznáte vy mne a já vás – znovu. Bude to téměř jako by se nic nestalo od doby, kdy jste odešli poprvé.

Vaší podstatou bude opět nekonečnost. Interdimenzionální osobnost světla, kterou jste, kousek Boha, kterým jste, vpluje zpět. Poté ihned začnete připravovat energii své skupiny na další běh na Zemi. I když si možná myslíte, že jste zde na posledy, není tomu tak. Vím to, protože znám zbytek vaší inteligence, kterou nyní nesmíte mít, když přede mnou sedíte na židlích ve 3D, když toto čtete i když to posloucháte ze záznamu.

Žiji s vámi, víte? To, čemu říkáte vyšší jás tím žiji. Je mojí součástí a já jsem vaší součástí. Jsme spojeni způsoby, které si ani nedokážete představit, v kvantovém stavu, který slouží nám oběma. Vyšší zdroj k vám nyní nehovoří. TEN zdroj – to jste vy s vámi, skrze hlas lidské bytosti v procesu, který není nový a kterému se říká channeling.

Když přicházíme, doprovod je pokaždé jiný a zrcadlí vaši energii. Bez ohledu na učení tohoto dne, bez ohledu na to, co bude dnes vyřčeno, je zde energie znovuspojení, k jehož procítění vás zvu během těchto okamžiků. Dalece to přesahuje učení. Jsem to já s vámi. Je to Boží zdroj. Je to součást vaší DNA, která začíná rezonovat s tímto druhem nové energie. Někteří z vás se budou cítit jinak a budou mít pocit, že jejich smysly jsou mimo 3D. Budete vědět, že je to skutečné.

Vždy budou tací, kteří budou říkat: „Mluví teď člověk? Je to skutečné? Bože, dej mi znamení.“ Dám vám znamení: seďte zde v čisté víře a čekejte. Ucítíte dotek. Vaše srdce začne rezonovat. Některé části vašeho těla mohou vibrovat. Můžete zjistit, že je pro vás těžké pohnout rameny, koleny nebo chodidly, protože na vás sedíme. Ucítíte tlak, který je vnitřní i vnější. Říkám vám, že toto je soukromá záležitost. Každý sám sobě. Každý svým způsobem. Ale láska Boží je silná a vždy byla. To je to, co tlačilo proroky na Zemi, když stáli před anděly Ducha. To jim způsobovalo problémy s dýcháním - byla přítomná interdimenzionální energie – Bůh hovořil k mužům a ženám osobně. Nechť to nikdy nezevšední.

Když sedíte sami ve svých vlastních meditacích a hovoříte k Duchu, řekněte: Ach, Duchu, setkej se zde se mnou. Pověz mi, co potřebuji vědět.Když to uděláte, ucítíte tuto sílu Ducha, o které nyní mluvíme. Přijměte dovnitř vše, co je třeba. Je zde takový posun, jaký je možný, lidské bytosti. Zveme vás, abyste se ponořili do toho závoje způsobem, jakým jste to možná nikdy dřív neudělali. Požádejte o víru, kterou potřebujete, a vnímejte Boží lásku ve svém životě. Mluvte způsoby, jakými jste nikdy nemluvili. Připadá vám to nahodilé? No, pokud ano, pak to neděláte správně! Ať s vámi tyto věci rezonují tak, že budete plakat radostí z prožitku bez ohledu na to, co se děje ve vašem životěnaučte se oznamovat: Je to v pořádku pro mou duši, protože jsem prošel a překročil problémy Země a sedím na posvátném místě, které je mé. Je to Boží místo, zatímco žiji coby lidská bytost, a právě teď mi vyhovuje.“ Nechť to rotuje kolem vás. Říkám tyto věci kvůli tomu, co vás budeme učit dále.

Nemám pro toto učení dost metafor, přesto vám jich mnoho předám. Chci vám povědět, co lidské bytosti potřebují vědět o jasnovidcích, médiích, „čtenářích“ (ti, co „čtou energie“ – pozn. překl.) a prorocích, kteří vstoupí za závoj a předávají vám budoucnost. Nejsem ve vakuu. Já jsem Kryon. Pochopitelně si uvědomuji váš pozemský čas a tak vím, čemu už vypršela platnost. Vím, že je nyní nový rok. Rok devítky [2007]. Za chvíli o tom budeme hovořit. Co to znamená? Co se stane?

Můžete říci: „Ach, Kryone, dnes jsem přišel, protože chci z úst channelera slyšet, co se stane. Co můžeme čekat v letech 2007, 2008 a dál?“ Uvědomuji si také, že toto jsou první channelovaná slova, které můj partner vyřkl v této energii, kterou nazýváte 2007. Toto setkání tedy bude jedinečné. Je to poprvé, co v tomto roce Kryon hovoří a přesto vás musím varovat: lidská bytost neví, o co žádá, když chce znát svou budoucnost. Leží to na vás předpojatým způsobem, protože si uvědomujete pouze lineární pruh času před vámivelmi omezenýa chcete vědět, co se stane v tomto malém proužku času, kterému říkáte realita. Nejen to, navíc nechcete slyšet potenciály. Chcete absolutní pravdy. Ach, ne všichni, ale dám vám příklad toho, co lidstvo často dělá prorokům a médiím, když k nim přijdou. Lidé se ptají: „Pověz nám, co se stane v budoucnosti,“ a pak sedí v očekávání.

Předpojatost lidského vnímání

Zde je první z mnoha dnešních metafor. Zdůrazní lidskou předpojatost v realitě vaší 3D – co očekáváte a jak přemýšlíte.

Žena jde k doktorovi a říká mu: „Doktore, povězte mi, co je se mnou špatně. Necítím se dobře. Potřebuji, abyste mi řekl, co je se mnou špatně.“

A doktor říká: „Dobrá, povězte mi své symptomy.“

Ona odpoví: „Nemám energii, jakou jsem mívala. Přibírám na váze a to nechci. Cítím se divně. Něco je se mnou špatně, doktore. Povězte mi, co to je.“

„Dobrá, uděláme testy,“ odpovídá doktor.

Ona se tedy vrátí později a doktor jí povídá: „No, mám pro vás dobré zprávy.“

Ale ona na to: „Já nechci dobré zprávy. Chci vědět, co je se mnou špatně. Je to mé tělo a já vím, že mi něco je! Jestli mi to nedokážete říct, pak si najdu jiného doktora.“

„Musím vám říct něco, co jste možná nečekala,“ říká doktor.

Ona ale rychle odvětí: „Pokud mi nedokážete říct, co je se mnou špatně, tak odcházím!“ A skutečně odejde! Na doktorově stole je kousek papíru, který ukazuje, že je ta žena těhotná.

To je typicky lidský duch zrozený do situace tří dimenzí, kde je předpojatý v tom, co si myslí, že je realita. Uzavřený pro jakékoli jiné zprávy. Protože se ta žena cítí divně, pak to musí být špatné zprávy, že? Pokud přibírá na váze, musí to být špatné zprávy. Takže, lidské bytosti, když přijdete na místo, kde se bude hovořit o budoucnosti, jakou předpojatost v sobě nesete? Dokážete pochopit, co je vám předáno? Dáte volnost a prostor těm, kteří jdou za závoj a vrací se, aby vám předali informace? Pochopíte je, když to udělají, nebo požádáte o jiný názor, protože to není to, co jste čekali? To je lineární, víte? „Kryone, pověz nám budoucnost,“ říkáte. A pak, pokud vám tento channeling nedá stejné zprávy jako jiný channeler, pak řeknete: „Tak kterému mám věřit? Oba channelovali, nebo ne?“ Co s tím uděláte? Vaše budoucnost, minulost, přítomnost – vše, co vidíte, je úzký pruh před vámi – jedna úzká cestička, a na ní prostor pouze pro jedinou věc.

Chození na druhou stranu závoje

Mám pro vás další příběh. Byla jednou jedna vesnice. Vedle ní, za horou, byl oceán. Vesničani oceán respektovali, protože cítili, že v tom oceánu je Bůh, protože jim dával obživu. Voda, kterou znali, nějak překonala horu a dala jim déšť a tak jejich obilí rostlo. „Bůh musí být pod vodou,“ říkali.

U té vesnice nebylo ani jezero ani řeka. Jedinou spoustu vody, kterou kdy viděli, byla ta posvátná věc zvaná oceán – a ten byl za kopcem. Netroufali si dotknout se ho, protože Bůh byl v oceánu, chápete? Nikdo tam nešel. Byla to posvátná půda a nikdo v historii nikdy neviděl Boha.

Jak šel čas, nakonec poslali nejvyššího a nejlepšího svatého muže, který měl nalézt Boha. Řekli mu: „Potřebujeme, abys šel k oceánu. Potřebujeme, abys ponořil své tělo tak hluboko pod vodu, jak jen to dokážeš. A pak nám řekneš, jak Bůh vypadá. Potřebujeme vědět, kdo je Bůh.“

Svatý muž se velmi bál. Myslel si, že když se dotkne vody, tak se vypaří! Nikdy nevstoupil hluboko do vody. Ani nevěděl, jestli bude moci pod vodou dýchat, ale rychle to zjistil. Svatý muž odvedl svou práci a dle své víry řekl: „Drahý Bože, prosím odpusť mi, pokud dělám něco znesvěcujícího.“ Pak udělal všechna znamení, která měl udělat a… vstoupil do vody a ponořil do ní své tělo tak hluboko, jak si troufl.

Bylo to divné místo. Nemohl dýchat. Nemohl dole zůstat příliš dlouho. Bylo to tam ponuré. Otevřel své oči a uvědomil si, že je ponořen do posvátnosti a že vibruje. Sotva to tam vydržel a věděl, že se musí rychle vynořit. Když ale otevřel své oči, aby spatřil Boha, hle… přímo na něj hleděla ryba!

„Ach,“ řekl. „To je On! To je Bůh!“ Rychle se vynořil a utíkal ke břehu, přelezl horu a vrátil se do vesnice. Všichni ustoupili, když vesničanům kreslil do písku znázornění Boha. Je to ryba. A tak společně uctívali rybu. Konečně zjistili, jak vypadá Bůh, a byli šťastní. „Tak tohle je na druhé straně závoje,“ říkali. Bůh žije pod vodou. Bůh je skvělý. A ryba se pro ně stala symbolem uctívání.

Na tom všem je něco špatně. Vidíte, že ve 3D potřebovali něco, co by jim připomínalo Boha. Potřebovali 3D symbol, který by mohli vzít s sebou a možná jej umístit do svých domovů. Cokoli vám připomíná božství, lidské bytosti, je fajn. A jim se to líbilo a pomohlo jim to modlit se a představovat si Boha. 

Roky šly dál a v jejich rodu se objevil mladší svatý muž. I on se rozhodl překročit horu. Řekl starším: „Chci sám spatřit Boha, ale potřebuji vaše svolení.“ Stejný starší svatý muž, který tam šel poprvé, řekl: „Jen jdi. Je to nádherná zkušenost. Doufám, že i ty spatříš Boha.“ Poslal ho, aby šel svou cestou.

Mladý šaman překročil horu a vstoupil do vody stejně jako ten starší. Prošel stejným procesem, jako první svatý muž, pak se potopil a zadržel dech. Bylo to tam ponuré. Otevřel oči… a hle, uviděl… chobotnici! Ta byla hodně jiná než ryba!

Tak se mladší muž vynořil z vody, běžel přes horu, nakreslil vesničanům, co viděl, a řekl: „První muž se mýlil! Bůh vypadá takto.“ Ach. Vesničané neměli tušení, co si myslet o tom, kdo z nich měl pravdu. Oba šli na stejné místo. Oba se dívali pod vodou, a oba se vrátili se dvěma představami Boha pevně usazenými v jejich myslích. „Nedokážeme říct, který z vás má skutečně pravdu,“ řekli. „Jeden z vás má pravdu a druhý ne.“ To byl, mimochodem, začátek dvou církví… musím říkat víc?

Ti, kteří nechtěli věřit ani jednomu, poslali třetího svatého muže, aby ověřil zjištění předchozích dvou. Ten pod vodou otevřel oči a… uviděl úhoře! Vrátil se a řekl: „Oba se mýlí!“ A vznikla třetí náboženská frakce.

Teď jsou zde rozpaky. Tři channeleři, tři jasnovidci, tři proroci, tři svatí muži, všichni šli na druhou stranu závoje a přinesli zpět tři druhy informací. Šli na stejné místo a každý z nich viděl něco jiného… tak jako v příběhu. A důvodem je jednoduchost jejich víry, jejich očekávání a to, jak viděli realitu Boha. Očekávali, že Bůh bude stvoření, bude mít tvář a bude singulární (jedna bytost) ve 3D, tak jako oni. Takže když se dostali na druhou stranu závoje a podívali se, zachytili vyobrazení jedné věci, kterou viděli, a vtiskli si ji do svého vnímání. Podívejte se na singularitu a linearitu svých vlastních současných církví ve své vlastní kultuře [USA]. Máte více než 300 druhů křesťanských církví ve vaší zemi, takže zde můžete vidět, jak k tomu došlo. Při každé jedinečné vizi byl vytvořen další sektor víry. Jak lineární!

Takže nyní zde odhalujeme rozpaky, které lidé cítí ohledně těch, kteří jim dávají informace zpoza závoje. Ty zahrnují vize budoucnosti i toho, jak jsou věci v současnosti. Jedna nemusí být nezbytně v souladu s druhou a vy zde sedíte na své trati a rozhodujete se, která z nich je správná, když všechny mohou být správně.

Druhá strana závoje je skutečně interdimenzionální, naplněná mnoha koexistujícími realitami v mnoha formách. Ale vy čekáte, že uvidíte jen jednu, že? Cítíte, že by člověk měl být schopen jít na druhou stranu závoje a vidět, jaká je ta „jedna věc“, vrátit se a podat o ní zprávu. To je stejně hloupé jako jít do obchodu s mapami a požádat o „jednu mapu“. Ale vaše předpojatost vám brání to uvidět.

Tady je pravda o tom. Na druhé straně závoje neexistuje čas. To je pro vás nejtěžší pochopit. Takže přichází další metafora. Opět vám to představíme způsobem, kterému by 3D lidské bytosti snad mohly rozumět. Jako channeler nebo čtenář (energií) sedíte uprostřed kruhu zvaného druhá strana závoje. Pro zjednodušení řekněme, že je to stůl. Vy sedíte uprostřed toho stolu, kulatého stolu, a na něm jsou kousky ohromného puzzle všude kolem vás, na všech stranách. Když je otočíte, některé z nich říkají „budoucnost“, jiné „minulost“. Všechny mají energii. Všechny září určitým způsobem a každý z nich má barvy ukazující, jestli už byl projeven (stal se ve 3D) nebo ne (minulý, ale ve 3D neprojevený, budoucí projevený do minulosti, minulý projevený do budoucích činů… atd.). Abychom věci udělali trochu složitější, tak když je za chvíli opět otočíte, opět se změní a jejich „nálepky“ jsou jiné. Budoucí nyní hlásá minulé. Rozumíte tomu? Možná ne, tak se připravte. Vyjmenuji je všechny znovu společně s definicemi. Ale je to skutečně matoucí pro úzce zaměřené stvoření, jako je člověk, který očekává, že uvidí pouze jednu energii zvanou „budoucnost“.

Vaším úkolem je vybrat, na který kousek se podívat, a který si vezmete s sebou na vaší 3D stranu závoje. Budete se muset rozhodnout, který z těch kousků se může stát na té jedné trati, které říkáte realita. Který z nich se projeví v budoucnosti? Jak to poznáte? Je vůbec možné na to přijít?

Jako můra k plameni

To nás přivádí k dalšímu tématu pro pochopení. Toto je klíč k důvtipu ohledně skládanky, která je před vámi na stole, ale opět musíme použít metaforu a opět říkáme, že je to o 3D předpojatosti. Předpojatost 3D lidské bytosti, ať už je to mistr nebo ne, přichází spolu s dualitou. Toto je důležité. Dávám vám atributy toho, jak vidět budoucnost.

Představme si lidskou bytost, která jde za závoj. Není to mistr. Ve skutečnosti je to velmi, velmi mladý člověk a v tomto nezkušený. Ale ví, jak se tam dostat, může tam strávit nějaký čas a má pocit, že vidí jasně. Mladí si vždy myslí, že vidí jasně, dokud se nestanou seniory. Pak se sami sobě smějí kvůli tomu, co si mysleli, že vidí.

Nástroje nové energie před ním mu dávají schopnost volně se pohybovat na druhé straně závoje a tak tu je. Ale tyto nástroje mu nedaly moudrost. Je tu a rozhlíží se. Okamžitě před sebou zpozoruje dálnici života. Auta kolem sviští. Ta dálnice je metafora pro život na Zemi a to on ví. Dokonce je i dost chytrý, aby věděl, že musí věci interpretovat, protože jsou v mnoha D a ne ve 3D. Ví, že je dálnice lineární, tak jako on, a on ví, že se mu Duch snaží ukázat budoucnost.

Jeho pozornost okamžitě přitáhne nejdramatičtější věc, ke které na dálnici došlo… hromadná havárie 15 aut. Vidí to všechno… kouř, oheň, utrpení, smrt, destrukci. Vidí vraky aut. Tak se vrátí a podá o tom zprávu: „Dojde k hromadné nehodě. Nevím přesně kdy a nevím ani jak. Jenom vím, že je to na cestě. Měli byste se na to připravit. Je to tam. Viděl jsem to jasně.“

Nyní to zhoustne (jak se říká). Přichází další člověk a on je mistr. Pracoval na své DNA a prožívá mistrovství. I on jde za závoj a dívá se na stejnou dálnici života. Pak to uvidí! „Ach, viděli jste, co se tu málem stalo?“ pláče. „Kdyby ten člověk neuhnul, pak by došlo k hromadné nehodě patnácti aut!“ A pak řekne ta moudrá, nepředpojatá slova: „Jsem zde, abych oslavil, co se nestalo. Že k té nehodě nedošlo. Oslavme život v jeho úplnosti. Všichni ti lidé byli zachráněni. Chvalme Boha za milost té intuitivní reakce!“ Pak se vrátí a říká: „Vyhnuli se. Byl jsem tam a viděl jsem to jasně.“

Právě jsem vám dal příklad dvou lidských bytosti s opačnými předpojatostmi. Jedna z nich viděla pouze drama a to přinesla zpět. To je nejtypičtější. Takový druh předpovědí máte po většinu svých životů. Lidská bytost jde na druhou stranu závoje, vidí anděla držícího dvě budoucnosti a vybere si tu, ve které je nejvíce dýmu a ohně! [Smích.] Drama! K tomu je člověk přitahován ve 3D. Na to na určité úrovni reagujete. Vy to víte, vaše média to vědí, všichni inzerenti na Zemi to vědí. Je to fakt.

Mistr, který je zkušený ve vnímání krásy, vidí to, co se nestalo, jako stejnou energii, kterou viděl 3D návštěvník. Porovnává obojí a podává zprávu o tom, co má největší potenciál, ne co má nejvíce ohně a dýmu. Vy máte stejné dilema, že? „A který z nich má pravdu?“ říkáte. „Co s tím uděláme?“

Nyní vám povím o talentu, který potřebuje prorok, jasnovidec, vykladač budoucnosti planety. Není to jen mistrovství, není to jen naladění na vaši DNA. Je to pečlivá rovnováha během let zkušenostíchození za závoj bez předpojatosti. Vraťme se společně k metafoře stolu. Sedíte uprostřed něj a před sebou vidíte všechny potenciály pro planetu – minulé i budoucí. Nyní můžete říci: „Jak může existovat minulý potenciál?“ Povím vám to za chvíli. Ale pro teď – který z nich si vyberete? Ten, který by si vybrala neosvícená lidská bytost… ten, který má nejvíce dramatu a kouře? Nebo by to byl ten, který si zvolil mistr – něco, co se nestalo? Svým způsobem ani jeden. Nesete energii Země a možnost vidět rybu, chobotnici nebo úhoře. Co z toho si zvolíte? Energie planety přichází s vámi a vy jí porovnáváte s energií všech potenciálů před vámi. Vyberete si ten kousek puzzle, který vibruje nejblíže tomu, co v tu chvíli přinášíte jako vibraci planety.

To vyžaduje talent, zkušenost a praxi. Místo důvěřování lidské předpojatosti je to pocit energie s energií. Je to vnímání toho, co vám Země přináší, zatímco se noříte na druhou stranu závoje, abyste to mohli porovnat s potenciály před vámi. Ať už cítíte jakýkoli potenciál, porovnejte ho s energií planety. Vyberte ten pravý a vraťte se zpět, protože to bude ten nejpřesnější potenciál pro ten den. To se vám nelíbí, že?

„Kryone, říkáš nám, že nejlepší proroci v dosahu nám mohou dát pouze to, co je dobré pro dnešek?“ Ano, drazí, protože zítra se může všechno změnit. Co když se někdo z tohoto obecenstva probudí [stane se osvícenějším] a pošle světlo na místo, kde dřív byla jen temnota? Co když kolektivně učiníte posun a změníte to, co by dramaticky změnilo tuto planetu? Pak bude zítřek obsahovat jiné potenciály než dnešek, že? Vidíte, to protože vy jste za to zodpovědní, a říkám vám to už 18 let. Toto je Kryonovo poselství. Vždy bylo.

Jiné to není ani s mistrem světové úrovně, který čte z tarotových karet, drazí. Přemýšlejte chvíli o mechanismu toho, co víte o tarotu. Je vytvořený tak, aby vibroval spolu s vaší energií a dal vám nástroje ke směřování. I když se těch karet dotkne jen ten, kdo z nich čte, tak vy sedíte před ním a on se na vás intuitivně nalaďuje. V kartách je vaše energie, i když se jich nedotknete. Kosmická energie [zdroj] ví, kdo jste, a že jste zde kvůli nasměrování. Používá talent vykladače karet, aby ucítil vaši energii a aby pak rozložil karty na stůl. Může vám to připadat náhodné, ale není. Takže pak je karetní výklad odrazem vaší energie. Říká vám o vašich potenciálech pouze pro ten den, protože máte moc svobodné volby. Jiné to není ani s planetou. Jednoduché, že? Přesto obtížné pro 3D mysl.

 Obtížný koncept… TEĎ

Takže pokud jde o ty kousky na onom stole teď, dovolte, abych definoval některé interdimenzionální termíny pro ty, kteří tomu začínají rozumět. Ve 3D nebudou dávat smysl:

PROJEVENÁ MINULOST – to znamená něco, co se stalo na vaší 3D časové ose, ale co má stále energii změny. Protože věci ve vaší minulosti mohou vytvářet emoce a řešení ve vašem duchovním vývoji. Energie něčeho minulého má stále moc nabídnout vám pochopení, takže mění to, co můžete udělat v budoucnosti díky nové hluboké moudrosti z toho pramenící.

NEPROJEVENÁ MINULOST věci, které se nestaly ve vaší 3D časové ose, ale které s sebou i tak nesou energii potenciálu. Například váš Armagedon také nenastal, i když měl silný potenciál dílku skládačky. Tento kousek zde stále leží se vším tím kouřem a ohněm a vypadá, jako by se stal. Pokud byste mohli „navštívit“ nějaký dílek, mohli byste se ponořit do toho, jaké by to bylo… včetně vaší smrti. Takže vidíte, že tento kousek, i když neprojevený, má kolem sebe stále energii? Má jí tolik, že ho někteří stále hlásají, i když vaše 3D hodiny už překročily čas, kdy byl ještě možný.

BUDOUCNOST PROJEVENÁ DO MINULOSTIto je to, když lidská bytost vidí přicházet budoucí vibraci a něco s tím udělá. Na vaší lineární stužce času se vaše budoucnost nakonec stane minulostí. Takže co uděláte dnes se Zemí, se nakonec stane „minulým kouskem puzzle“. Všechny dílky skládačky vzájemně souvisí (jsou interaktivní), takže když jeden změníte, i ostatní budou společně vibrovat a změní se. Nečekáme, že tyto koncepty pochopíte hned teď. Nejlepší je prostě pochopit, že neexistuje žádné předurčení (osud) a co uděláte dnes, ovlivní všechny kousky.

MINULOST PROJEVENÁ DO BUDOUCNOSTIto je kousek, který je ve skutečnosti vytvořený tím, že se změnil projevený minulý kousek. Příkladem je lidská bytost, která vidí, co se manifestovalo na 3D časové ose a díky tomu změní směr. Takže minulost ovlivnila budoucí svobodnou volbu a oba kousky na sebe vzaly jinou vibraci.

Všechny tyto kousky neustále mění vibraci a energii, takže můžete vidět, jak je budoucnost ve skutečnosti tvořena tím, co děláte teď. Před vámi není nic, co by tam jen tak leželo a nebylo možné to kontrolovat. Jste součástí všech kousků na stole. Začínáte chápat, co je povoláno, když se channeler nebo jasnovidec chystá podívat na ty dílky? Vyžaduje to moudrost, nepředpojatost a dotek mistrovství. Takže nyní se dostáváme k dalším zajímavým konceptům, které můžete procvičovat jako krok ke stávání se více interdimenzionálními: oslavujte věci, které se nestaly.

 Oslavování neviditelných věcí, které se nestaly!

Dovolte, abych vám opět dal velký 3D příklad toho, čím jste právě prošli. Chci, abyste poslouchali pečlivě, protože v této místnosti jsou někteří dostatečně staří, aby měli vztah k tomu, co vám povím. Od roku 1945 do roku 1989, téměř půl století, jste byli na cestě k Armagedonu, víte? Roky a roky se pozemská energie nezměnilastará energie, stará cesta, starý potenciál. Probíhala Studená válka a dvě mocné země čelily scénáři, který by vybudoval a podpořil budoucnost Armagedonu. Všichni proroci o tom mluvili.

Jednou z těch zemí byl Sovětský svaz, který ovládl mnoho dalších zemí a který pro sebe 50 let budoval arzenál. Měl jinou filosofii a byl ve válce s doktrínou země, kde nyní mluvím [USA]. Vy, kteří jste tuto Studenou válku zažili, si budete pamatovat neuvěřitelné lidské zdroje, které do ní byly na obou stranách vloženy – strach, špioni, intriky, smrt. Pamatujete? Zdálo se, že si čelily dvě země se stejnou silou. Pak jedna z nich vypálila raketu do vesmíru a vše změnila. Faktor strachu se zvýšil. Ta země byla evidentně vpředu. To vyústilo v obrovský strach a vytvořilo to závod v ještě větším zbrojení. Obrovský strach, těžké časy. Přemýšlejte o tom na chvíli. Někteří z vás v té energii strávili většinu svých životů.

Důvod, proč o tom nyní hovořím, je ten, že tento scénář byl začátkem vytvoření toho, co se mohlo stát Armageddonem, jak to bylo předpovězeno v Písmu a jak vám to předal kněz Nostradamus. On to viděl. Mnozí to viděli, dokonce i někteří domorodci to viděli a zahrnuli to do svých vlastních proroctví o tom, co se stane v letech 2000-2001. Mnozí cítili, že ten „míč se valí příliš rychle a příliš dlouho“, než aby bylo možné něco tak velikého změnit.

Když jste byli v čase Harmonické Konvergence, kolektivně jste rozhodli, že toto se na planetě nestane. Byli to lidé, kteří se na duchovní úrovni rozhodli, že něco téměř půl století starého, zahrnujícího dvě obrovské mocnosti, bude anulováno. Během dvou let po Harmonické Konvergenci, po tom rozhodnutí, Sovětský svaz sám padl. Padl díky vědomí Rusů, kteří to už nepodporovali! Rozpadl se díky těm, kteří řekli: „Už ne, už nikdy.“

Stalo se nemyslitelné! Žádný prorok vám tuto informaci nedal, protože to bylo nemyslitelné, nemožné a mimo 3D. Kdyby vám někdo řekl, že tato mocnost prostě přestane fungovat, věřili byste mu? Byla to největší událost, která se během vašeho života stala. Téměř půl století problémů, strachu a obav bylo vymazáno. Dobrá, člověče, kde je váš pomník? Kde je stavba planetární oslavy? Neměla by se Země v tu chvíli spojit a něco vybudovat? Neměli byste vytvořit dlouhou frontu, ve které byste všichni čekali, abyste jim mohli vzdát svůj dík za to, že zastavili konec Zeměabyste je oslavili a poděkovali jste jim za to, že „Armagedon nenastal“? Pokud jste tehdy nebyli naživu, pak neznáte ten neřešitelný problém… země, ve vaší zemi zvaná Říše zla, sama padla téměř přes noc. Kde je váš pomník?

A vy řeknete: „No, žádný není.“ Proto jsem vám připomněl, že lidské bytosti budují pomníky dramatukoncům válek, hromadným úmrtím a destrukci, připomínkám hororu. Ale když dojde na věci, které se nestaly, jste němí. Nevidíte je tak, jako věci, které se staly. A tak, drazí, vám říkám, že toto je náprava, kterou byste měli provést ve svém vnímání.

 Vaše vlastní smrt

Musím vám říct, drahé lidské bytosti, že neexistuje žádné nastavení času vaší smrti. Ani jeden z vás neví, kdy se chystáte odhlásit. Pouze vy pochopíte a budete vědět, až tento lidský život skončí. Tolik kontroly máte nad svým životem. A myslím tím až do té míry, kdy můžete říci: „Kryone, jsem nemocný. Zcela určitě jsem s tou nemocí nemohl nic udělat.“ Ach ano, mohl. A máte také vše pro to, abyste se jí mohli zbavit. Veškeré božství ve vás, všechny volby života nebo smrti, jsou v DNA, drahá lidská bytosti. Zvykněte si na to. Vy to řídíte a vždy to tak bylo. Ve staré energii jste o tom všem pochybovali, ale v nové energii je to tu, abyste se toho chopili.

Takže, drazí, budete oslavovat věci, které se nestaly? Zde v místnosti vás více než 20, kteří jste měli nastaveny okolnosti smrti při svém příchodu na tuto planetu, ale anulovali jste to svou duchovní svobodnou volbou. To není osud, ale spíše predispozice. Co jste si pro sebe naplánovali, když jste se sem vydali, čemu mnozí říkají „smlouva“, bylo zrušeno vaší svobodnou volbou to změnit. To protože to, co jste zde nalezli, vás změnilo. Postavili jste památník po té autonehodě, která vás téměř zabila? Víte vůbec, kdy jste měli odejít? Někteří z vás ano. Některým se o tom stále zdá. Někteří z vás jen těsně unikli smrti a vy víte, kdy to bylo. A možná jste řekli: „Ach, ovšemže jsem šťastný, že jsem se z toho dostal.“ Je to víc než to. Měli byste vybudovat monument!

 2007 - 2008

Nyní sedíte na začátku roku 2007 a chcete, aby vám tato entita channelovala, co se stane. Chcete znát budoucnost? Dobrá, s použitím metody, kterou jsem popsal, vám povím toto: dva tisíce sedm je rok devítky [2+0+0+7=9]. Je to rok silného potenciálu, protože energie devítky hovoří o konci (dokončení). Pamatujete si příběh o ženě, která byla těhotná a myslela si, že je s ní něco špatně? Mnozí nerozumí konci. Konec čeho? „Ach ne, já zemřu. Znamená to, že jsem završil svůj život a zemřu. To je konec, že, Kryone?“ Pak budou tací, kteří řeknou: „Pověz mi, co špatného se ještě stane.“ Lidská předpojatost slyší, co chce slyšet.

Co když je to konec války? Co když je to dokončení myšlenky, která se nyní vytváří a dá vám mír? Co když je to konec hádek v romantické lásce a přinese to klid vaší rodině? Co když je to dokončení pro ty, kteří se konečně zbaví svých zlozvyků? Co když je to konec drogové závislosti vašich dětí? Co když je to konec věcí, které potřebují být dokončeny? Toto je pro to správný rok, a protože se mě budete ptát, co se stane s vaší vládou a co se stane s těmi kolem vás, povím vám, ať se podíváte na sebe! Protože co vy uděláte s vámi, určí zbytek příběhu.

Ať už lidstvo potřebuje dokončit cokoli, toto je pro to vhodný rok. Numerologie vám dá energetické nástroje. Leží před vámi jako nabídka pomoci. Dva tisíce sedm je rok a číslo. Co se stane, když dostanete devítku, devítku a devítku? Jeden zářijový den je jedním z těch případů. [9-9-9, ale ne nezbytně 9. září. Může to být 9., 18. nebo 27.… všechny jsou to dny „devítky“.] „Kryone, stane se něco v září 2007?“ Ten potenciál zde pochopitelně je, ano, a vy se na to můžete dívat jako na nádhernou věc. Co kdyby to bylo v OSN, na místě, kam jsem bral svého partnera stále dokola, abychom oslavili, co lidé dělají s lidmi… abychom oslavili ty, kteří zachraňují děti ve vesnicích, protože jim dávají vodu a obilí, aby jim pomohli zbavit se nemocí? Většina tomu nevěnuje pozornost; koneckonců to nevyžaduje sílu zbraní – pouze práci a svobodnou vůli to udělat.

Dívejte se na 2007 jako na rok, který věci zabalí pro to, co se stane v roce 2008. O tom jsem už hovořil dříve. Součástí energie roku 2008 jsou obrovské potenciály. A když všechny ty potenciály rozložíte na stůl, povím vám o těch, které nejvíce září. Září pro vaši energii více než ty, které jste označili 2007. Dva tisíce sedm je jako rok užitku: dokončení, zodpovědnosti. Všechny ty věci, které nechcete slyšet, vás přivedou do bodu „1“ [2008].

Dva tisíce osm má potenciál nových začátků ve velkolepém smyslu. Přesto někteří řeknou: „Ano, začátek konce!“ [Smích.] Drazí, pokud toto je to, kam chcete jít, pak jděte. Ale je zde tento potenciál: bude to začátek toho, co musí být vyčištěno pro rok 2012. Na vaší 3D časové ose budou k tomu bodu zbývat čtyři roky.

Před několika lety jsme stáli na pódiu v Tel Avivu – můj partner a já. Channeloval jsem mu informaci, kterou potřeboval říci Izraelcům, kteří tam byli. Dva tisíce osm bude rokem potenciálu pro Izrael. Ten potenciál je stále platný a znamená nové začátky vědomí, které vytvoří strukturu konečného řešení mezi nimi a jejich sousedy způsobem, který ovlivní následující generace. Ach, Izraelci a Palestinci se v roce 2008 nebudou vzájemně milovat. Bůh pracuje pomalými způsoby, ale co když bude vytvořen začátek moudré struktury, takže během dvou generací spolu budou vzájemně obchodovat?

Chci se vás tedy zeptat na toto, stvoření generace Studené války, co to bylo, co jste vnímali jako nemožné? Kdybych se v roce 1960 zeptal, co mělo být tehdy ve vaší budoucnosti? Kdybych vám řekl, že Sověti přestanou existovat, řekli byste mi, že je tam jednoduše až příliš strachu? Příliš moci? Příliš struktury? Příliš historie? No, stalo se, že? A stalo se to bez války. Stalo se to, protože se změnilo vaše vědomí!

Takže co když se rok 2007 stane koncem starých zvyků a obnovou těch, které vás dostanou do nového paradigmatu na planetě? Kolik minut denně posíláte světlo jiným místům na planetě? Proč myslíte, že jste stále zde? Možná byste měli věci přehodnotit. Řeknete mi, že je tam příliš nenávisti? Řeknete mi, že celé věky ukázaly, že tento mír není možný? Podíváte se na historii Harmonické Konvergencenebo si budete libovat ve 3D a budete znovu budovat přístřeší v očekávání zkázy? Vidíte to opakování stejné energie strachu?

A pokud to uděláte, proč nepřehodnotíte, jak moc jste milováni vesmírem? Na druhé straně závoje není ryba, chobotnice ani úhoř. Na druhé straně závoje je vaše rodina, která vás vroucně miluje a ví, kdo jste. Ví, že pracujete s tou rodinou, abyste znovu upravili energie této planety. Přímo v této místnosti jsou ti, kteří denně posílají světlo, pracují s domorodými národy, pracují s moudrostí planety, pracují s léčivými energiemi, s krystaly – vím, kdo jste!

Mimo prostor a čas se zdá, že jste na mém stole potenciálů. Vidím, jak jste tam usazení. Vidím, jak posloucháte a čtete toto poselství. Pro tuto planetu jste vše. Věděli jste to? Bůh ve vás je potenciálem pro mír na Zemi. Nechť ve vás toto poselství rezonuje a dostane se doslova k tisícům těch, kteří nám dají dvě minuty denně, kdy budou posílat své světlo. Méně než polovina jednoho procenta této Země se musí probudit a dělat tyto věci, aby v následujících generacích mohli mít mírpro vás, vaše děti a vnoučata. To dokáže vědomí. A důkaz jste viděli ve svém životě. Nyní je čas, aby se to stalo znovu. Čas oslavit tu výzvu a říci: „Je to v pořádku pro mou duši.“ Žehnám těm zde. Žehnám těm, kteří toto poslouchají a čtou.

A tak to je.

Kryon


Zdroj originálu: https://www.kryon.com/  - přepis – Viewing the Other Side of the Veil

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.