Polidšťování Boha

16.07.2011 13:03

 

 
 

Polidšťování Boha

 

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v městě Totowa, New Jersey
16. července 2011

 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou, a proto byl tento text následně rozšířen. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství.


 

 Zdravím vás, moji milovaní, jsem Kryon z Magnetické služby.

 

Jsem opět zde, s poselstvím o vnímání. Posun, který nyní na této planetě probíhá, se týká vás. Týká se komunikace. Všechno ve vás volá po vašem Vyšším Já, které zůstává nedefinovatelné - nelze ho definovat ve třech rozměrech. Proto je často špatně pochopeno. Je načase, abyste si vyslechli toto poselství, i když bude obsahovat části a pasáže, kterým možná nebudete rozumět. Ten krabice, ve které jste uzavřeni, je krabice pro přežití ve 3D. Je to všechno, co znáte. Proto se budete opírat o všechno, co vidíte, a činit svá rozhodnutí pouze na základě toho, co si myslíte, že znáte. Ve skutečnosti je pro vás nemožné opírat se o to, o čem si myslíte, že to neznáte – a přesto vás prosíme, abyste se o to pokusili.

Lidstvo má problém přemýšlet o jevech vztahujících se k multidimenzionálnímu prostoru. Vystoupíte-li z paradigmatu, ve kterém jste se narodili, a z reality, ve které jste dosud přežívali, bude vás to mást. Jak vás potom můžeme žádat, abyste přemýšleli způsobem, který je mimo to, co znáte nebo jste zažili?

Energie na této planetě se mění. Možná byste mohli říci, že do krabice na nářadí, kterou mají  Pracovníci světla k dispozici, přibyly další nástroje. Proto je tato nová sada klíčem ke schopnostem dělat to, co říkám, že je nyní možné, a začít přemýšlet multidimenzionálním způsobem dokonce i když si neuvědomujete, že to děláte. Víte, část nástrojové sady je nová pomoc. Začíná to zvýšenou intuicí, staré duše.

Dovolte nám proto začít s afirmací, s prohlášením o záměru porozumět. Ať už sedíte před Duchem ve skupině jako je tato, nebo sami a posloucháte nebo čtete toto poselství, požádejte o zpřístupnění moudrosti: „Drahý Duchu, pomoz mi pochopit na multidimenzionální úrovni pojmy, které jsou zde předkládány.“ Protože jestliže dokážete rozšířit svou moudrost, zlepší se i komunikace mezi oběma stranami závoje.

 

Polidšťování Boha

Chystám se channeling pojmenovat, aby to nemusel udělat můj partner. Nepojmenovávám je pokaždé, protože dávání nálepek je činnost, která je vlastní 3D realitě. Ve vaší realitě chcete mít nálepku pro poselství, které se chystáte vyslechnout. Proto vám ji poskytnu, pouze jako jakousi ukázku černobílého myšlení. Ten název bude znít „Polidšťování Boha“.

Můj partner sedí na židli. 22 let vám přináší mé koncepční myšlenky. Přestože jsou tyto myšlenky z druhé strany závoje přítomny i v  každém člověku, ve vašem Vyšším Já, nejsou snadno přístupné. Je to proto, že existují v multidimenzionálním stavu a nemají k Lidské Bytosti žádný vztah. Proto to mému partneru zabralo 22 let, než se naučil lineárně převádět koncepty do řetězce slov, do jazyka, kterému budete rozumět.

Někteří z vás mému dnešnímu učení neporozumí. Jsem si toho vědom, protože Duch k lidem nehovoří skrze slova tímto způsobem. Místo toho Duch mluví jazykem, kterému říkáte intuitivní záblesky, ke kterým dochází náhle a mimo lineární čas. Tak se k vám dostávají nejlepší informace. A přece mnozí z vás mají pocit, že Boha kompletně pochopili.

 

Příklady linearity

Teď, když zde sedím, možná se někdo, kdo je zde úplně poprvé, zeptá: „Kdo jsi Kryone a odkud jsi?“ Ty dvě otázky mohou být naprosto logické a přirozené pro každou jednotlivou Lidskou Bytost, která poslouchá a čte toto poselství, ale já vám k tomu řeknu, že otázky samotné prozrazují předpojaté lineární myšlení. Kryon není někdo a není odnikud. Jak je to možné? Mohu vám to vysvětlit pouze na základě přirovnání. Já vím, že přirovnání neobstojí při důkladném rozboru, protože žádná analogie není dokonalá. Proto ji považujme pouze za přibližný příklad, abych vás přiblížil začátku procesu chápání.

Řekněme, že cítíte nesmírnou lásku k jinému člověku, ke zvířeti nebo k dítěti. Řekněme, že vás ta láska přímo zaplavila a možná vás nutí skákat radostí, jak je silná! A teď se rozhlédněte kolem sebe a řekněte: „Kdo skutečně jsi? Kdo jsi?“ Oslovili byste tento milostný cit, jako kdyby měl tělo a ptali byste se: „Odkud jsi?“ To byste neudělali. Místo toho byste ho prostě přijali a řekli: „Já vím, že přicházíš ze mě, ale nejsi mojí součástí.“

Tak je to s láskou. Přichází odevšad, proniká duší Lidské Bytosti. Cítíte ji hodně silně. Nevnímáte ji jako něco, co vám bylo posláno, nebo k vám přitaženo; pouze je. Je neobvyklá a hluboká, skoro jako by byla součástí něčeho jiného, něčeho většího. Možná je to Bůh, kdo je vaší rozšiřující se součástí? Máte pravdu. Láska není jednoduchá. Nerozdělíte ji na kousíčky ani jí nenavlečete tělo ani ji nepojmenujete. Je to představa, koncept, který ovlivňuje každou buňku vašeho těla a všechny vaše tělesné funkce. Je to něco, co má nad vámi dokonce kontrolu! To je krása lásky.

Já nejsem někdo. Slyšíte mě skrze tento hlas přicházející z konkrétního těla Lidské Bytosti. Proto pochopitelně chcete vědět, kdo to mluví. Ale tím jediným, co je zde individuální, je člověk, skrze kterého přicházím. Nejlépe mě můžete popsat jako někoho, kdo je souhrou energií tvořivého zdroje ve vesmíru. Jsem nepočitatelný, nejsem izolovaný a nejsem individuální. Nemůžete mě označit (definovat mé atributy ve 3D). Před 22 lety jsem se představil: „Jsem, kdo jsem,“ a potom jsem dodal: „A stejně tak i vy!“ Řekl jsem vám, že tím místem, kde se nacházím, je střed atomu. Řekl jsem vám, že prostor mezi obalem elektronu a jeho jádrem je vyplněn láskou. Řekl jsem, že soucitný, tvořivý zdroj energie, který je částí vás, je i částí mne. Je to všechno dohromady. Najdete ho ve stromě, v prachu i v trávě. Nachází se ve vzduchu a nemůžete se zeptat kdo, protože nejsme individuální. Nemůžete spočítat chuť v polévce nebo označit „kde je sůl“. „Je“ pouze polévka.

Bůh nepohlíží na Lidskou Bytost s vědomím Lidské Bytosti. Bůh není ani sbírkou mnoha oddělených částí vědomí. Pro vás je těžké to pochopit. Bůh může hovořit ke každému člověku, i když hovoří k 6,7 miliardám lidí najednou. Může vést milující, léčivou konverzaci, být osobní ke každému z vás. Díky za to! Není to někdo. Je to Stvořitel vesmíru. Je to božská, inteligentní, milující energie. Nepolidšťujte tento zdroj! Není jako vy.

 

Lineární myslitel

Lidé by chtěli všechno oddělit a individualizovat. Chcete rozdělovat, označovat a počítat. Je to v lidské povaze. Proto je všechno, s čím přijdete do kontaktu, izolované a individuální – člověk, zvíře, brouk, strom. To mají všichni společné. Každý z nich je uzavřeným živým systémem a je jen JEDINOU věcí. Proto se cítíte lépe, když do této krabice můžete umístit i Boha. Protože pouze tehdy dokážete pochopit, jak se od vás očekává, že budete jednat a reagovat na Ducha. Linearizování Boha vám pomáhá vnímat, jaké chování a v jakém čase se od vás očekává. Patří k tomu všechny vlastnosti nutné k přežití, které jste se za svůj život naučili, a kterým říkáme lidská lineární dispozice. Bůh se dá lépe pochopit, jestliže je to muž s vousy a hlubokým hlasem – autoritativní postava. Ale Duch takový není.

Bůh není žádná autoritativní postava! A přesto to mnozí z vás nepřijmou. „Tím myslíš, že Stvořitel vesmíru nemá autoritu?“ To jsem netvrdil. Řekl jsem, že Bůh není autoritativní postava. Bůh je rodina. Je-li zde nějaká autoritativní energie, potom ji sdílíte s Bohem, protože Bůh je ve vás. Tudíž jste to VY, kdo je autoritativní postava.

Stejně tak neexistuje žádný protokol! Slyšeli jste? Neexistuje žádný druh protokolu! Tisíce let náboženství vytvořily tisíce „pravidel“ jak si „získat Boží přízeň“. Co když tomu tak ale vůbec není? Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal: Jestliže chcete mluvit se svou vlastní buněčnou strukturou, jaký k tomu potřebujete protokol? Jestliže jste to vy s vámi, jak začnete? Měli byste se pěkně obléknout, kleknout si, připravit se? Vymyslíte něco, nějaký rámcový plán, tak, aby to lépe fungovalo? Nebo jednoduše vstoupíte do své mysli, hovoříte k tomu, co jste vy sami, a rozluštíte to? Chápete, co myslím? Lidé nikdy nepomýšlejí na Boha v sobě. Místo toho chtějí Boha oddělovat. Chtějí Boha povznášet. Kladou Ducha na oltář, kde k němu mohou vzhlížet a možná dokonce i vytvoří sochu, aby mohli vizualizovat kdo to je, ke komu mluví. To je přetváření Boha k lidskému obrazu.

 

Průvodci a andělé

Dovolte nám, abychom promluvili o tom, co bych nazval nejhorším scénářem polidšťování Boha. Mnohých z vás se to niterně dotkne. Je to způsob, jakým si vizualizujete průvodce a anděly. Co vám řeknu, se liší od toho, co jste kdy slyšeli. Proto se připravte myslet jinak. Neurazím tím žádnou božskou entitu, pouze vám rozšířím vnímání, abych vás uvedl do souladu s multidimenzionálním myšlením.

Existují andělé? Samozřejmě, ale ne v takové podobě, jak si myslíte nebo jak vás to učili. Jsou pomocníci? Samozřejmě, ale ne tak, jak si myslíte. Když andělé v dávné minulosti navštěvovali lidi a svědkové oněch událostí to popsali, můžu vám zaručit, že skutečnost se velmi lišila od toho, co mohli vyjádřit na papíře. Když se anděl objeví před člověkem, zjeví se jako vířící energetická koule, někdy dokonce v podobě ohně, který nepálí a nic nestravuje. Andělé nemají a nikdy neměli lidskou podobu. Jsou to multidimenzionální bytosti, ne 3D. A vy jim přesto chcete navlékat kůži a křídla a dávat jim jména! Proč? Cítíte se tak s nimi lépe. Tomu rozumíme.

„Kdo jsou?“ Dáváte jim jména a atributy. Tenhle anděl dělá to a tenhle tamto. A co když vám povím, že jsou všichni dohromady? Budete mít námitky. Budete říkat: „To se mi nelíbí. Chci, aby to byly individuality a dělali různé věci.“ Lidé po andělech chtějí, aby byli „posvátnými dělníky Boha“, každý s konkrétním úkolem. Takhle to nefunguje! Když dýcháte vzduch, řadí se do fronty v podobě jednotlivých molekul se jmény a úkoly, a potom seřazeně vstupuje do vašich plic? Zvykněte si na představu toho, co se ve fyzice nazývá provázání (entanglement). Jde o slovo, které se používá v kvantovém světě - popisuje podivuhodné atributy hmoty, která se zdá být „po všechny časy propojená se vším“.

Chci, abyste si zvykli na něco, co je hluboké a nádherné. Jste součástí všeho! Nejste oddělení. Ve 3D můžete mít individuální těla, ale v multidimenzionálním světě jste propojeni se vším!

Pojďme si popovídat o andělech a průvodcích v konkrétnějším historickém kontextu. Channelingy starých národů (Písmo Svaté) jsou ve shodě s vaší vizualizací „tří průvodců“. Ale měli byste si být vědomi počtu „tří“ v této nové perspektivě, protože nyní se vám chystám předat něco, co se od 3D liší.

Před dvaceti lety jsem jednoduše souhlasil s vaší představou „tří průvodců“. Pomáhalo vám to a nebylo důležité rozumět něčemu jinému. Teď už ano. Mám pro vás novinku: Nemáte tři průvodce. Číslo tři je pouze numerologická identifikace pomocné energie. Číslo tři se stává ukazatelem k jinému významu.

Už jsem to dnes říkal (v dřívějším channelingu), že vy všichni se během mých channelingů účastníte třetího jazyka. Někteří z vás vůbec neposlouchají, co s mým partnerem dělám (channeling, který čtete). Místo toho máte svá vlastní osobní poselství a ta jsou vysílána právě teď. Proto to, čemu říkáme „třetí jazyk“ je katalytický, multidimenzionální jazyk. Katalyzuje energii mezi vámi a mnou, a když sedíte přede mnou a otevřete své třetí oko, šišinka se otevře do široka. Tehdy začne probíhat katalýza a vy dostáváte intuitivní, komunikativní poselství.

Katalýza probíhá mezi energií, které říkáte innate (vnitřní inteligence těla) nebo Vyšší Já, a tou stranou závoje, kde jsem já. Tento jazyk pracuje s vaší intuicí, přináší vám záblesky, předává vám instrukce, drží vás za ruku, dává vám lásku. To je třetí jazyk.

 

Nemáte tři průvodce

Teď se zdá, jako byste měli tři průvodce, protože existují tři pozoruhodné energie, které jsou božské a které Duch používá pro komunikaci s lidmi. První člověk, který je viděl a zveřejnil, byl Elíša, žák a nástupce proroka Eliáše. Když sledoval nanebevzetí Eliáše, vypadalo to jako tři bílí koně táhnoucí kočár, ve kterém Eliáš dobrovolně vystoupal do oblak. Nazval celou tuto zkušenost Merkabah. Je to hebrejské slovo, které znamená „jet“.

To, co Elíša viděl, byly tři energie, které náležely Eliášovi, a nebyli to průvodci nebo andělé, kteří by od něj byli oddělení. Eliáš s nimi přišel i odešel. Moji drazí, přišli jste s božskou energií, která je tak silná, že její část je po celý život mimo vás. Jste větší, než si myslíte. Vaši průvodci jsou vaší součástí! Nejsou oddělení, nepocházejí odjinud a nemění se. „Ale, ale, Kryone, v minulých knihách jsi psal, že se změnili.“ Opravdu je tomu tak, a bylo tomu tak proto, abyste porozuměli jednodušší realitě božství. Teď už jste absolvovali vyšší školu.

 

Temná noc Duše – zřejmý průvodce se mění

Teď vám povím něco jiného, co byste měli slyšet. Mnozí z vás věří, že andělé, průvodci nebo jakkoliv je nazýváte, vás načas opustili. Na počátku Kryonovy práce jsme vám sdělili, že po dobu až 90 dnů můžete zažívat to, čemu říkáme rekalibrace. Dříve jsme tomu říkali „Implantát“. Byla to implantace vašeho svolení ke změně. Často to bylo doprovázeno pocitem, že vás průvodci a andělé na tu dobu opouštějí.

Každá jednotlivá Lidská Bytost, která se rekalibruje (bez ohledu na to, kolikrát to udělá), se bude nacházet v určitém časovém úseku, kdy je zdánlivě bez pomoci, kdy se od ní Duch zdánlivě odvrací. Sděluji vám tuto informaci, protože někteří z vás tím budou procházet a někteří z vás si tím již prošli a neprobíhá to tak, jak si myslíte. Chci, abyste si to poslechli, protože na závěr vysvětlím, k čemu dochází.

Během tohoto období rekalibrace, když cítíte, že vám Duch nenaslouchá, nebo že vaši průvodci odešli, je tím nejlepším co můžete udělat, když si prostě přečtete dobrou knihu. Nesnažte se to pochopit. Nedělejte žádná rozhodnutí. Neměňte místo svého bydliště. Pokud chcete něco dělat, sedněte si do křesla a řekněte: „Bože, děkuji Ti, že o mě pečuješ, když tímto procházím. Protože až si tím projdu, budu jiný.“ A to budete!

Lidské Bytosti se rekalibrují se svobodnou volbou a se záměrem dosáhnout vyšších vibrací. S rekalibrací nastupuje duchovnější pohled, větší intuice, více světla a hlubší poznání toho, kým jsou. Když se rekalibrovaní (po dosažení vyššího stupně energie) znovu vynoří, tito průvodci se zdánlivě vrátí zpět! Myslíte si, že se změnili: cha cha. Nezměnili se. Tyto skupiny energií jsou stejné, jako byly vždy, jedinou změnou je, že vy je nyní lépe vidíte! Rozumíte tomu, co říkám? Avšak ve 3D se to jeví tak, jako by jedna skupina odešla a jiná přišla. Skutečností je, že vy jste se posunuli na takový stupeň, že vám připadají odlišní! To dokazuje, jak moc jste se změnili. Jste to vy, kdo se změnil, ne oni.

Existuje pro to nějaký precedens? Ano. Je to uloženo hluboko ve vašem Písmu Svatém a já vám to vyložím. Mým záměrem není někoho urazit, ale chci se v této diskusi dostat někam, kam byste to nečekali. Chystám se vám říci nádhernou pravdu. Ve vašich historických záznamech to bylo zapsáno tak jasně, a přece se to tak těžce vysvětluje. Mistr Lásky visí na kříži a umírá. V tento temný den se jistí mocní lidé rozhodli zabít tohoto jedinečného Mistra, který jim mohl nejvíc ukázat. Z očí mu kanou veliké slzy a naříká v beznaději: „Otče, proč jsi mě opustil?“ Čekali byste něco takového od Mistra? To byl prohlášený Syn Boží!

Prozradím vám důvod: Chystal se na proměnu! A v rámci této proměny, se musela rekalibrovat energie zdánlivého průvodce. Kristovi – člověku se zdálo, že všechno ztratil, ale pouze na okamžik. Byl zjevně stresovaný, protože se najednou ocitl v temnotě, bez podpory, na kterou byl celý život zvyklý. Potom se všichni vrátili a božskost byla obnovena na ještě vyšší úrovni. To je proces Nanebevstoupení.

I vy máte tento atribut. Tento „Syn Boží“ řekl, že i vy jste „Syny Božími“. Chtěl, abyste pochopili, že vše, co zde učinil, sloužilo jako příklad toho, co můžete vykonat i vy. Pokud procházíte tímto procesem, chci vám říci jedno: Bůh vás nikdy neopustí! Boha nemůžete vyjmout ze svého těla. Můžete ho celý svůj život zapírat, ale i tak s vámi kráčí stejný počet andělů jako s léčitelem nebo channelerem. Nikdo nesoudí vaši víru, jen vás milujeme.

 

Komunikace s Bohem

Povězme si o něčem jiném – o komunikaci. Proč chcete polidšťovat Boha? Jak jsem naznačil už před chvílí, oddělili jste Boha, udělali jste z něj muže, nasadili jste mu vousy a obdařili jej hlubokým hlasem. Přidělili jste mu významné společenské postavení a hovoříte s ním, modlíte se k němu a stavíte jeho sochy, abyste Jej polidštili. Bůh je uvnitř! Největší energie Stvořitele Země sídlí v každé jednotlivé Lidské Bytosti, v samém jejím středu. Je v každém kousku vaší DNA – v každém ze 100 bilionů. Mezi molekulami DNA existuje vědomí a dokonce i komunikace, o čemž věda zatím ještě neví. Bůh je ve vás! Tak proč jej vytrháváte a stavíte budovy, abyste jej tam uložili?

Dovolte mi otázku: Řekněme, že nastal čas, abyste hovořili s jedním z orgánů vašeho těla, a úkolem dne bude promluvit si s vašimi ledvinami. Sestrojíte potom obrovskou ledvinu a budete se k ní modlit? Ach jak moc 3D!  Chápete, co říkám? Proč byste to dělali, když je ve vašem těle? Boha nevnímáte jako že přichází z vašeho nitra. Takže jde o přijetí božského. Je načase, abyste změnili svou představu o sobě! Až to uděláte, otevřete oči, podíváte se do zrcadla a řeknete: Jsem ten, který jsem. Bůh je ve mně.“ Je těžké to udělat jako Lidská Bytost. Vyžaduje to, abyste vystoupili ze své staré reality oběti.

Co vám vaše kultura říká o vaší božskosti? Všechno, co vidíte v médiích, vám vypráví o tom, že jste zkažení. Vy i oni to potřebujete. Viděli jste někdy reklamu, kde by se na vás podívali a řekli: „Nepotřebujete nic než sebe. Tak s tím žijte dál.“? Nic takového jste neviděli.

Jak můžete nejlépe komunikovat s Duchem? Povím vám to. Musíte se zamilovat sami do sebe! To je tím klíčem. To je tou branou. Je v pořádku mít Boha v sobě. Nenarodili jste se hříšní; narodili jste se velkolepí – velkolepí! A ti, kteří objevili svou velkolepost, nejsou poháněni egem. Pohání je láska a to je velký rozdíl. Milují sami sebe tak jako by milovali Boha. Rozumí rovnováze v postavení se za to, o čem věří, že je to součástí světla a odmítají věci, které představují starou energii a temnotu. Současně drží v šachu své ego, aby nad nimi nikdy nezískalo kontrolu. Tak to dělali a učili Mistři. Komunikace s Bohem probíhá automaticky, když se dotknete té části Stvořitele, která je uvnitř vás. To otevírá bránu.

 

Války na nebesích?

Pohleďme na chvíli do historie a poznáte, jací lidé rozhodovali o Bohu a jeho historii. Dovolte mi povědět vám příběh, který je dnes vyprávěn. Kdysi dávno měl Bůh, Stvořitel vesmíru, problém. Probíhala válka, do které byli nějakým způsobem zapojeni i andělé, a některým z nich se nelíbilo, jak Bůh pracuje. A teď chci okamžitou odpověď: připadá vám to jako Bůh nebo to vypadá jako člověk?

Příběh pokračuje. Protože se válka vyvíjela špatně, podněcovatel byl nakonec svržen z nebe (nebo jakkoli to místo nazýváte) a dopadl na Zemi. Vzal s sebou své stoupence a odešel do podzemí. Dneska má ocas, rohy a dělá oheň. A opět, moji drazí, zní vám to jako Stvořitel vesmíru? Zní to jako střed lásky, multidimenzionální zdroj všeho-co-je? Ne. Zní to jako pohádka pro děti, která polidšťuje Boha, aby mohly být kontrolovány masy. Jsou to lidé, kteří bojují, není to záležitost Stvořitele vašeho vesmíru. Válka v nebi? Ten příběh sám je krajním přetvořením Boha k lidskému obrazu. Jsou to lidé, kteří vytvářejí scénáře souzení, trestu, odplaty a dramatu, a potom je naloží na Boha. Máte-li v sobě jen špetku duchovní logiky, bude křičet, že toto je projev osobnosti člověka, ne Boha.

 

Boží láska

Řekl jsem vám už dříve, že matka, která se poprvé dívá na své dítě, v sobě nemá nic než lásku. Tento člen rodiny nikdy neřekne dítěti, že jej bude ignorovat, nebo že život s ní bude obtížný. Nikdy neuvrhne dítě do temného místa, když ono neudělá to, co mu říká. Místo toho nastupuje láska, pochopení, trpělivost a pomoc. To je vše. A to je to, co dostáváte z opačné strany závoje, moji drazí. Proto teď stojím před vámi. Proč polidšťujete Boha a potlačujete lesk Stvořitelovy energie na úroveň běžné duality? Představuje to starou energii lidského myšlení a ne moudrost Nové Země. Lidstvo se mění a stejně tak i porozumění Bohu uvnitř.

 

Napomenutí pro novou energii

Teď vám předám něco, čeho byste si měli být v nové energii vědomi. Nevyřazujte se ze své kultury. Ve staré energii jste měli tendenci vystoupit z temnoty, nalézt další osvícené lidi a vybudovat komunity nebo možná sami vykročit do pouště. Svatí muži kmene žili vždy osamoceně. Cílem bylo zvýšit vaši čistotu, abyste mohli lépe sloužit Duchu.

Nyní však volám vás, nosiče zápalek – vás, kterým říkáme majáky. Poskytujete světlo ve tmě, a proto jste zde. Méně než půl procenta z vás musí zapálit svou zápalku, abyste vytvořili mír na Zemi. Semena toho jsou zasévána i teď, když mluvíme. Ve staré energii jste se odpoutali od temnoty; nyní chceme, abyste zůstali ve svém kulturním prostředí a prostě jen rozsvítili své světlo.

A zde je to, co vám chci říci. Někteří z těch, kteří jsou zde, v této místnosti, říkají: „Proč musím pracovat tam, kde pracuji? Není tam nikdo, kdo smýšlí jako já a je to temné místo. Nelíbí se mi, že tam musím být. A my vám znovu opakujeme, jak to děláme už celá desetiletí, že jestliže jste maják, máte jít tam, kde žádný jiný maják není. Možná jste zdrojem jediného světla v okolí. Nemáte představu o tom, kolik lodí navádíte do bezpečí. Proto jste zde – abyste kráčeli na místa, na která jste niky nevkročili nebo abyste zůstali na místech, která jsou temná.

Duch vám slibuje, že v této nové energii se vás temnota nemůže dotknout. Pokud nesete světlo, temnota na něj nedosáhne! Absence světla nemůže světlo vytlačit. Nedělejte si starosti ohledně toho, že se do vás pustí, protože to je temnota. Nemůže. Nemůže! Už se nevydělujte ze společnosti. Nebuďte například hrdí na to, že někam nepůjdete, nebo že neuděláte to nebo tamto, protože by to pak vypadalo jako byste byli promíseni s těmi, kteří nejsou stejné mysli. Nesuďte ty, kteří jsou kolem vás. Víte přece, že jsou stejnou částí Boha, jako jste vy. Jediný rozdíl mezi vámi je ten, že vy jste stará duše a máte zápalku! Máte semena mistrovství. Copak ji nechcete zapálit, aby lépe viděli?

Ostatní lidé nemusí nikdy poznat, odkud se bere to světlo. Nemusí znát vaše jméno, ale pokud mezi nimi stojíte se zapálenou zápalkou, uvidí lépe jeden druhého. Požehnané jsou všechny Lidské Bytosti, které vidí jedna druhou ve světle, protože je menší pravděpodobnost, že spolu půjdou bojovat – a to vše jen proto, že někdo škrtl zápalkou.

Zápalka je metafora pro osvícené staré duše, které kráčejí po této planetě se znalostí. „Co se tedy od nás čeká?“ ptáte se. „Jaký je náš úkol?“ Nemusíte dělat nic. Máte jen být. Maják nekomunikuje s loděmi na moři. Pouze vyzařuje své světlo. Nemusíte chodit a šířit evangelium. Nemusíte obcházet a rozdávat Kryonovu knihu. Nemusíte nic říkat. Světlo, které nesete, se projevuje v tom, jak jednáte s ostatními, jak se chováte ke své rodině, a co děláte v situacích, které jsou typicky lidské. To znamená, jak zrcadlíte Boží lásku.

 

Hnací motor dramatu

Je všechno problém? Je váš život neustálé drama? Existuje v něm strach? Zdá se, jako by k vám byly neustále přitahovány věci, které musíte řešit? Jestliže vaše odpověď zní ano, potom vám odpovídám, že jste nezažehli svou zápalku. Ano, jste Pracovníci Světla, ale zápalku jste nezapálili. Máte pouze brašnu s nástroji. Ale nikdy jste ji neotevřeli.

 

Jak to funguje

Drahá Lidská Bytosti, na této planetě máš aktivní úkol a narodila ses z nějakého důvodu. Až zvýšíte své vibrace, Krystalická mřížka, která je esoterickou mřížkou této planety, pozná, kdo jste. Jakmile začnete zvyšovat své vibrace, budete v kontaktu s planetou, se samotnou Gaiou. Začne měnit své vibrace, protože vy měníte ty své. Jestliže škrtnete zápalkou v temné místnosti, osvětlí to pokoj. Případně přibydou i další, kteří se začnou zajímat o to, jak by mohli získat vlastní zápalku a budou ji pro sebe hledat. Potom i oni ovlivní Krystalickou mřížku stejně tak jako jste to udělali vy. Tato mřížka je vědomí Gaii. Když se změní mřížka Gaii, změní se i lidstvo. Byli jste toho svědky v minulých dvou generacích. To bylo dnešním poselstvím (přednáška od Leeho uskutečněná dříve tohoto dne).

Lidské vědomí se mění, přesně jsme to říkali už před 22 lety. Ten čas teď nastal a světlo začíná fungovat. Může to trvat dvě generace, než opravdu uvidíte to, o čem mluvíme a co se týká vyřešení problémů na Blízkém Východě, vyklizení cesty pro trvalý mír na planetě. Ale začíná to teď a vy jste v popředí toho všeho. To je to, co cítíte. Účinnou složkou této energie je, zůstat ve svém kulturním prostředí, být jeho součástí a přitom držet zápalku.

Pracovník Světla je nositelem světla. Jednoduše řečeno, je to člověk, který dokáže eliminovat drama a který začíná chápat, jak může žít déle, být mírumilovný a léčit sebe sama, ať už se jedná o cokoliv. Bez ohledu na to, zda to má fyzický nebo duševní původ, Pracovníci Světla se učí, jak přepsat svou DNA. To je to učení. To je to, co začínáte dělat. Vaše brašna s nástroji začíná odhalovat nové nástroje mistrovství. Některé z nich se vám dokonce mohou zdát magické, protože jsou mimo paradigma tří dimenzí. Nakonec to uvidíte všude a věda se to chystá povznést potvrzením toho, co vy vnímáte.

Nepřizpůsobujte Boha svému obrazu! Místo toho přijměte Boží ruku, která se vám nabízí skrze vaše Vyšší Já a staňte se součástí toho všeho. Nevzývejte Boha a neklaňte se před ním. Místo toho se staňte součástí podstaty Boží lásky, která je ve vás. Poprvé v lidské historii se přibližujete semenům absolventského statusu. Chystáte se upozornit obyvatele ve vzdálené části vaší galaxie, že jste ze Země dokázali udělat místo porozumění. Ach, moji drazí, nemáte vůbec představu, co to znamená!

Mayové měli pravdu. Vynořuje se potenciál nejvyššího vědomí lidstva. Rozhodně to není jisté, ale díky vaší svobodné volbě v minulých dvou generacích, je to nyní blíže než kdykoliv předtím. Tentokrát sami sebe nezničíte. Místo toho se začnete pomalu obracet směrem k řešení.

Země (Gaia) bude spolupracovat. Už to začalo. Životní cyklus se mění a ochlazování oceánů už začalo, přesně podle plánu. Země je váš spojenec. Jedete v tom spolu, nejste odděleni.

Moji drazí, všechno je to pravda. Všemu ještě nerozumíte, ale já vám říkám: Požehnaná je Lidská Bytost, která při pohledu do zrcadla poznává tvář konstruktéra vesmíru, protože poznává, že je v pořádku milovat toho, koho tam vidí – Boha ve svém nitru.

 

Toto je poselství pro tento den. Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.


A tak to je. 


KRYON

 

 

Poznámka ke kopírování:

 

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ - The Humanization of God

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.